CN8 / NC8 - 2023 67 CN8 / NC8 - 2023 - PL 69

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽68
ARTYKU艁Y Z KAMIENIA, GIPSU, CEMENTU, AZBESTU, MIKI LUB PODOBNYCH MATERIA艁脫W

68.01 Kostki brukowe, p艂yty nawierzchniowe, kraw臋偶niki i p艂yty chodnikowe, z kamienia naturalnego (z wyj膮tkiem 艂upk贸w) 6801 00 00  
68.02 Obrobione kamienie pomnikowe lub budowlane (z wyj膮tkiem 艂upk贸w) i artyku艂y z nich, inne ni偶 towary obj臋te pozycj膮聽6801; kostki mozaikowe i tym podobne, z kamieni naturalnych (w艂膮cznie z 艂upkami), nawet na pod艂o偶u; sztucznie barwione ziarna, od艂amki i proszek, z kamieni naturalnych (w艂膮cznie z 艂upkami)    
P艂ytki, kostki i聽podobne artyku艂y, nawet prostok膮tne (w艂膮czaj膮c kwadratowe), kt贸rych najwi臋ksza powierzchnia mo偶e by膰 wpisana w kwadrat o聽boku mniejszym ni偶 7聽cm; sztucznie barwione ziarna, od艂amki i聽proszek 6802 10 00  
Pozosta艂e kamienie pomnikowe lub budowlane i artyku艂y z nich, tylko ci臋te lub pi艂owane, z powierzchni膮 p艂ask膮 lub g艂adk膮    
Marmur, trawertyn i alabaster 6802 21 00  
Granit 6802 23 00  
Pozosta艂e kamienie 6802 29 00  
Pozosta艂e    
Marmur, trawertyn i alabaster 6802 91 00  
Pozosta艂e kamienie wapienne 6802 92 00  
Granit    
Polerowany, zdobiony lub inaczej obrobiony, ale nierze藕biony, o masie netto 10聽kg lub wi臋kszej 6802 93 10  
Pozosta艂y 6802 93 90  
Pozosta艂e kamienie    
Polerowane, zdobione lub inaczej obrobione, ale nierze藕bione, o masie netto 10聽kg lub wi臋kszej 6802 99 10  
Pozosta艂e 6802 99 90  
68.03 Obrobione 艂upki i artyku艂y z 艂upk贸w lub z 艂upk贸w aglomerowanych    
Pokrycia dachowe i 艣cienne, 艂upkowe 6803 00 10  
Pozosta艂e 6803 00 90  
68.04 Kamienie m艂y艅skie, kamienie szlifierskie, 艣ciernice i tym podobne, bez opraw, do rozdrabniania, ostrzenia, polerowania, szlifowania lub ci臋cia, ose艂ki do r臋cznego ostrzenia lub polerowania oraz ich cz臋艣ci, z kamienia naturalnego, ze spiekanych materia艂贸w 艣ciernych naturalnych lub sztucznych, lub z ceramiki, z cz臋艣ciami lub bez cz臋艣ci z innych materia艂贸w    
Kamienie m艂y艅skie i kamienie szlifierskie do mielenia, rozdrabniania lub rozcierania 6804 10 00  
Pozosta艂e kamienie m艂y艅skie, kamienie szlifierskie, 艣ciernice i tym podobne    
Z aglomerowanych diament贸w syntetycznych lub naturalnych 6804 21 00  
Z pozosta艂ych aglomerowanych materia艂贸w 艣ciernych lub z ceramiki    
Ze sztucznych materia艂贸w 艣ciernych, ze spoiwem    
Z 偶ywic syntetycznych lub sztucznych    
Niewzmocnione 6804 22 12  
Wzmocnione 6804 22 18  
Z ceramiki lub krzemian贸w 6804 22 30  
Z pozosta艂ych materia艂贸w 6804 22 50  
Pozosta艂e 6804 22 90  
Z kamienia naturalnego 6804 23 00  
Ose艂ki do r臋cznego ostrzenia lub polerowania 6804 30 00  
68.05 Naturalny lub sztuczny 艣cierny proszek lub ziarno, na pod艂o偶u z tekstyli贸w, papieru, tektury lub innych materia艂贸w, nawet ci臋te do kszta艂tu lub zszywane, lub inaczej wykonane    
Na pod艂o偶u jedynie z tkanych materia艂贸w w艂贸kienniczych 6805 10 00  
Na pod艂o偶u jedynie z papieru lub tektury 6805 20 00  
Na pod艂o偶u z pozosta艂ych materia艂贸w 6805 30 00  
68.06 We艂na 偶u偶lowa, we艂na skalna i podobne we艂ny mineralne; wermikulit porowaty, i艂y porowate, 偶u偶el spieniony i podobne porowate materia艂y mineralne; mieszaniny i artyku艂y z materia艂贸w mineralnych izoluj膮cych cieplnie, akustycznie lub poch艂aniaj膮cych d藕wi臋ki, inne ni偶 te obj臋te pozycj膮聽6811 lub 6812, lub obj臋te dzia艂em聽69    
We艂na 偶u偶lowa, we艂na skalna i podobne we艂ny mineralne (w艂膮cznie z ich mieszaninami), luzem, w arkuszach lub w belach 6806 10 00  
Wermikulit porowaty, i艂y porowate, 偶u偶el spieniony i podobne porowate materia艂y mineralne (w艂膮cznie z ich mieszaninami)    
I艂y porowate 6806 20 10  
Pozosta艂e 6806 20 90  
Pozosta艂e 6806 90 00  
68.07 Artyku艂y z asfaltu lub podobnego materia艂u (na przyk艂ad bitumu naftowego lub paku w臋glowego)    
W rolkach 6807 10 00 (MTK)
Pozosta艂e 6807 90 00  
68.08 Tafle, p艂yty, p艂ytki, bloki i podobne artyku艂y z w艂贸kien ro艣linnych, s艂omy, wi贸r贸w, trocin, py艂u lub pozosta艂ych odpad贸w drewna, scalonych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym 6808 00 00  
68.09 Artyku艂y z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu    
P艂yty, arkusze, tafle, p艂ytki i podobne artyku艂y, niezdobione    
Tylko licowane lub wzmocnione papierem lub tektur膮 6809 11 00 (MTK)
Pozosta艂e 6809 19 00 (MTK)
Pozosta艂e artyku艂y 6809 90 00  
68.10 Artyku艂y z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet zbrojone    
P艂ytki, p艂yty chodnikowe, ceg艂y i podobne artyku艂y    
Bloki 艣cienne i ceg艂y    
Z lekkiego betonu (na bazie kruszonego pumeksu, granulowanego 偶u偶la itp.) 6810 11 10  
Pozosta艂e 6810 11 90  
Pozosta艂e 6810 19 00  
Pozosta艂e artyku艂y    
Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub in偶ynierii l膮dowej lub wodnej 6810 91 00  
Pozosta艂e 6810 99 00  
68.11 Artyku艂y azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub tym podobne    
Zawieraj膮ce azbest 6811 40 00  
Niezawieraj膮ce azbestu    
Arkusze faliste 6811 81 00  
Pozosta艂e arkusze, p艂yty, p艂ytki i podobne artyku艂y 6811 82 00  
Pozosta艂e artyku艂y 6811 89 00  
68.12 W艂贸kna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub azbestu i w臋glanu magnezu; artyku艂y z takich mieszanin lub z azbestu (na przyk艂ad nici, tkaniny, odzie偶, nakrycia g艂owy, obuwie, uszczelki), nawet wzmocnione, inne ni偶 towary obj臋te pozycj膮聽6811 lub 6813    
Z krokidolitu    
W艂贸kna obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub na bazie azbestu i w臋glanu magnezu 6812 80 10  
Pozosta艂e 6812 80 90  
Pozosta艂e    
Odzie偶, dodatki odzie偶owe, obuwie i nakrycia g艂owy 6812 91 00  
Pozosta艂e    
W艂贸kna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub na bazie azbestu i w臋glanu magnezu 6812 99 10  
Pozosta艂e 6812 99 90  
68.13 Materia艂y cierne i artyku艂y z nich (na przyk艂ad arkusze, rolki, pasy, segmenty, tarcze, podk艂adki, ok艂adziny), niezmontowane, do hamulc贸w, sprz臋gie艂 lub tym podobnych, na bazie azbestu lub innych substancji mineralnych, lub celulozy, nawet po艂膮czone z materia艂ami w艂贸kienniczymi lub innymi    
Zawieraj膮ce azbest 6813 20 00  
Niezawieraj膮ce azbestu    
Ok艂adziny i klocki hamulcowe 6813 81 00  
Pozosta艂e 6813 89 00  
68.14 Mika obrobiona i artyku艂y z miki, w艂膮cznie z mik膮 aglomerowan膮 lub regenerowan膮, nawet na pod艂o偶u z papieru, tektury lub innych materia艂贸w    
P艂yty, arkusze i pasy z miki aglomerowanej lub regenerowanej, nawet na pod艂o偶u 6814 10 00  
Pozosta艂e 6814 90 00  
68.15 Artyku艂y z kamienia lub pozosta艂ych substancji mineralnych (w艂膮cznie z w艂贸knami w臋glowymi, artyku艂ami z w艂贸kien w臋glowych i artyku艂ami z torfu), gdzie indziej niewymienione ani niew艂膮czone    
W艂贸kna w臋glowe; artyku艂y z聽w艂贸kien w臋glowych przeznaczone do u偶ytku nieelektrycznego; pozosta艂e artyku艂y z聽grafitu lub innego w臋gla, przeznaczone do u偶ytku nieelektrycznego    
W艂贸kna w臋glowe 6815 11 00  
Tkaniny z聽w艂贸kien w臋glowych 6815 12 00  
Pozosta艂e artyku艂y z聽w艂贸kien w臋glowych 6815 13 00  
Pozosta艂e 6815 19 00  
Artyku艂y z torfu 6815 20 00  
Pozosta艂e artyku艂y    
Zawieraj膮ce magnezyt, magnezj臋 w聽postaci peryklazu, dolomit, w聽tym w聽postaci dolomitu kalcynowanego, lub chromit 6815 91 00  
Pozosta艂e 6815 99 00  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.