CN8 / NC8 - 2023 68 CN8 / NC8 - 2023 - PL 70

CN8 / NC8 - 2023 - PL

I-Way To Customs

DZIA艁聽69
WYROBY CERAMICZNE

I. WYROBY Z KRZEMIONKOWYCH M膭CZEK KOPALNYCH LUB PODOBNYCH ZIEM KRZEMIONKOWYCH I WYROBY OGNIOTRWA艁E    
69.01 Ceg艂y, p艂yty, bloki i pozosta艂e wyroby ceramiczne z krzemionkowych m膮czek kopalnych (na przyk艂ad ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub z podobnych ziem krzemionkowych 6901 00 00  
69.02 Ceg艂y, p艂yty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotrwa艂e, inne ni偶 te z krzemionkowych m膮czek kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych    
Zawieraj膮ce, oddzielnie lub razem, wi臋cej ni偶 50聽% masy pierwiastk贸w Mg, Ca lub Cr, wyra偶onych jako MgO, CaO lub Cr2O3 6902 10 00  
Zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 50聽% masy tlenku glinu (Al2O3), krzemionki (SiO2) lub mieszaniny, lub zwi膮zku tych produkt贸w chemicznych    
Zawieraj膮ce 93聽% masy lub wi臋cej krzemionki (SiO2) 6902 20 10  
Pozosta艂e    
Zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 7聽% masy, ale mniej ni偶 45聽% masy tlenku glinu (Al2O3) 6902 20 91  
Pozosta艂e 6902 20 99  
Pozosta艂e 6902 90 00  
69.03 Pozosta艂e wyroby ceramiczne ogniotrwa艂e (na przyk艂ad retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, przewody, rury, os艂ony, pr臋ty i zasuwy), inne ni偶 te z krzemionkowych m膮czek kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych    
Zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 50 % masy wolnego w臋gla 6903 10 00  
Zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 50聽% masy tlenku glinu (Al2O3) lub mieszaniny lub zwi膮zku tlenku glinu i krzemionki (SiO2)    
Zawieraj膮ce mniej ni偶 45聽% masy tlenku glinu (Al2O3) 6903 20 10  
Zawieraj膮ce 45聽% masy lub wi臋cej tlenku glinu (Al2O3) 6903 20 90  
Pozosta艂e    
Zawieraj膮ce wi臋cej ni偶 25 % masy, ale nie wi臋cej ni偶 50 % masy, wolnego w臋gla 6903 90 10  
Pozosta艂e 6903 90 90  
II. POZOSTA艁E WYROBY CERAMICZNE    
69.04 Ceg艂y budowlane, pustaki stropowe, podporowe lub wype艂nieniowe, ceramiczne i temu podobne    
Ceg艂y budowlane 6904 10 00 (PCE)
Pozosta艂e 6904 90 00  
69.05 Dach贸wki, nasady kominowe, wk艂ady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozosta艂e ceramiczne wyroby budowlane    
Dach贸wki 6905 10 00 (PCE)
Pozosta艂e 6905 90 00  
69.06 Rury, przewody, rynny i osprz臋t do rur, ceramiczne 6906 00 00  
69.07 P艂yty chodnikowe, kafle lub p艂ytki 艣cienne, ceramiczne; kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na pod艂o偶u, ceramiczne; ceramika wyko艅czeniowa    
P艂yty chodnikowe, kafle lub p艂ytki 艣cienne, inne ni偶 te obj臋te podpozycjami 690730 i 690740    
O wsp贸艂czynniku absorpcji wody w masie nieprzekraczaj膮cym聽0,5聽% 6907 21 00 (MTK)
O wsp贸艂czynniku absorpcji wody w masie przekraczaj膮cym 0,5聽%, ale nieprzekraczaj膮cym 10聽% 6907 22 00 (MTK)
O wsp贸艂czynniku absorpcji wody w masie przekraczaj膮cym 10聽% 6907 23 00 (MTK)
Kostki mozaikowe i temu podobne, inne ni偶 te obj臋te podpozycj膮 690740 6907 30 00 (MTK)
Ceramika wyko艅czeniowa 6907 40 00 (MTK)
69.09 Wyroby ceramiczne do cel贸w laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych; koryta, wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ceramiczne; garnki, s艂oje i podobne wyroby, w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towar贸w, ceramiczne    
Wyroby ceramiczne do cel贸w laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych    
Z porcelany lub porcelany chi艅skiej 6909 11 00  
Artyku艂y posiadaj膮ce twardo艣膰 r贸wn膮 9 lub wi臋ksz膮 w skali Mohsa 6909 12 00  
Pozosta艂e 6909 19 00  
Pozosta艂e 6909 90 00  
69.10 Zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski klozetowe, p艂uczki ust臋powe, pisuary i podobna armatura sanitarna, ceramiczne    
Z porcelany lub porcelany chi艅skiej 6910 10 00  
Pozosta艂e 6910 90 00  
69.11 Naczynia sto艂owe, naczynia kuchenne oraz pozosta艂e artyku艂y gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany lub porcelany chi艅skiej    
Naczynia sto艂owe i naczynia kuchenne 6911 10 00  
Pozosta艂e 6911 90 00  
69.12 Naczynia sto艂owe, naczynia kuchenne oraz pozosta艂e artyku艂y gospodarstwa domowego i toaletowe, ceramiczne, inne ni偶 z porcelany lub porcelany chi艅skiej    
Naczynia sto艂owe i naczynia kuchenne    
Z ceramiki zwyk艂ej 6912 00 21  
Wyroby kamionkowe 6912 00 23  
Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej 6912 00 25  
Pozosta艂e 6912 00 29  
Pozosta艂e    
Z ceramiki zwyk艂ej 6912 00 81  
Wyroby kamionkowe 6912 00 83  
Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej 6912 00 85  
Pozosta艂e 6912 00 89  
69.13 Statuetki i pozosta艂e artyku艂y dekoracyjne, ceramiczne    
Z porcelany lub porcelany chi艅skiej 6913 10 00  
Pozosta艂e    
Z ceramiki zwyk艂ej 6913 90 10  
Pozosta艂e    
Wyroby z ceramiki porowatej lub szlachetnej 6913 90 93  
Pozosta艂e 6913 90 98  
69.14 Pozosta艂e artyku艂y ceramiczne    
Z porcelany lub porcelany chi艅skiej 6914 10 00  
Pozosta艂e 6914 90 00  


Copyright 漏 Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r茅serv茅s.