CN8 / NC8 - 2023 10 CN8 / NC8 - 2023 - RO 12

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 11
PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUI; MALȚ; AMIDON ȘI FECULE; INULINĂ; GLUTEN DE GRÂU

11.01 Făină de grâu sau de meslin    
De grâu    
De grâu dur 1101 00 11  
De grâu comun și de alac 1101 00 15  
De meslin 1101 00 90  
11.02 Făină de cereale, alta decât de grâu sau de meslin    
Făină de porumb    
Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate 1102 20 10  
Altele 1102 20 90  
Altele    
Făină de orz 1102 90 10  
Făină de ovăz 1102 90 30  
Făină de orez 1102 90 50  
Făină de secară 1102 90 70  
Altele 1102 90 90  
11.03 Crupe, griș și aglomerate sub formă de pelete, din cereale    
Crupe, griș    
De grâu    
De grâu dur 1103 11 10  
De grâu comun și de alac 1103 11 90  
De porumb    
Cu un conținut de grăsimi de maximum 1,5 % din greutate 1103 13 10  
Altele 1103 13 90  
De alte cereale    
Din secară sau orz 1103 19 20  
De ovăz 1103 19 40  
De orez 1103 19 50  
Altele 1103 19 90  
Aglomerate sub formă de pelete    
Din secară sau orz 1103 20 25  
De ovăz 1103 20 30  
De porumb 1103 20 40  
De orez 1103 20 50  
De grâu 1103 20 60  
Altele 1103 20 90  
11.04 Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate sau zdrobite), cu excepția orezului de la poziția 1006; germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți    
Boabe presate sau sub formă de fulgi    
De ovăz    
Boabe presate 1104 12 10  
Sub formă de fulgi 1104 12 90  
De alte cereale    
De grâu 1104 19 10  
De secară 1104 19 30  
De porumb 1104 19 50  
De orz    
Boabe presate 1104 19 61  
Sub formă de fulgi 1104 19 69  
Altele    
Fulgi de orez 1104 19 91  
Altele 1104 19 99  
Alte boabe prelucrate (de exemplu decojite, lustruite, tăiate sau zdrobite)    
De ovăz    
Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite 1104 22 40  
Lustruite 1104 22 50  
Altele 1104 22 95  
De porumb    
Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite; lustruite 1104 23 40  
Altele 1104 23 98  
De alte cereale    
De orz    
Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite 1104 29 04  
Lustruite 1104 29 05  
Altele 1104 29 08  
Altele    
Decojite (decorticate), chiar tăiate sau zdrobite 1104 29 17  
Lustruite 1104 29 30  
Numai zdrobite    
De grâu 1104 29 51  
De secară 1104 29 55  
Altele 1104 29 59  
Altele    
De grâu 1104 29 81  
De secară 1104 29 85  
Altele 1104 29 89  
Germeni de cereale, întregi, presați, sub formă de fulgi sau zdrobiți    
De grâu 1104 30 10  
Altele 1104 30 90  
11.05 Făină, griș, pudră, fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete, din cartofi    
Făină, griș și pudră 1105 10 00  
Fulgi, granule și aglomerate sub formă de pelete 1105 20 00  
11.06 Făină, griș și pudră din legume păstăi uscate, de la poziția 0713, din sago sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714 și din produsele de la capitolul 8    
Din legume păstăi uscate de la poziția 0713 1106 10 00  
Din sago, sau din rădăcini sau tuberculi de la poziția 0714    
Denaturate 1106 20 10  
Altele 1106 20 90  
Din produse de la capitolul 8    
Din banane 1106 30 10  
Altele 1106 30 90  
11.07 Malț, chiar prăjit    
Neprăjit    
De grâu    
Prezentat sub formă de făină 1107 10 11  
Altele 1107 10 19  
Altele    
Prezentat sub formă de făină 1107 10 91  
Altele 1107 10 99  
Prăjit 1107 20 00  
11.08 Amidon și fecule; inulină    
Amidon și fecule    
Amidon de grâu 1108 11 00  
Amidon de porumb 1108 12 00  
Fecule de cartofi 1108 13 00  
Fecule de manioc 1108 14 00  
Alte tipuri de amidon și fecule    
Amidon de orez 1108 19 10  
Altele 1108 19 90  
Inulină 1108 20 00  
11.09 Gluten de grâu, chiar uscat 1109 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.