CN8 / NC8 - 2023 11 CN8 / NC8 - 2023 - RO 13

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 12
SEMINȚE ȘI FRUCTE OLEAGINOASE; SEMINȚE ȘI FRUCTE DIVERSE; PLANTE INDUSTRIALE SAU MEDICINALE; PAIE ȘI FURAJE

12.01 Boabe de soia, chiar sfărâmate    
Destinate însămânțării 1201 10 00  
Altele 1201 90 00  
12.02 Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărâmate    
Destinate însămânțării 1202 30 00  
Altele    
În coajă 1202 41 00  
Decorticate, chiar sfărâmate 1202 42 00  
12.03 Copră 1203 00 00  
12.04 Semințe de in, chiar sfărâmate    
Destinate însămânțării 1204 00 10  
Altele 1204 00 90  
12.05 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate    
Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică cu un conținut redus de acid erucic    
Destinate însămânțării 1205 10 10  
Altele 1205 10 90  
Altele 1205 90 00  
12.06 Semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate    
Destinate însămânțării 1206 00 10  
Altele    
Decorticate; în coji cu dungi albe sau gri 1206 00 91  
Altele 1206 00 99  
12.07 Alte semințe și fructe oleaginoase, chiar sfărâmate    
Nuci și sâmburi de nuci de palmier 1207 10 00  
Semințe de bumbac    
Destinate însămânțării 1207 21 00  
Altele 1207 29 00  
Semințe de ricin 1207 30 00  
Semințe de susan    
Destinate însămânțării 1207 40 10  
Altele 1207 40 90  
Semințe de muștar    
Destinate însămânțării 1207 50 10  
Altele 1207 50 90  
Semințe de șofrănaș (Carthamus tinctorius) 1207 60 00  
Semințe de pepene 1207 70 00  
Altele    
Semințe de mac    
Destinate însămânțării 1207 91 10  
Altele 1207 91 90  
Altele    
Destinate însămânțării 1207 99 20  
Altele    
Semințe de cânepă 1207 99 91  
Altele 1207 99 96  
12.08 Făină și griș din fructe și semințe oleaginoase, altele decât cele de muștar    
Din boabe de soia 1208 10 00  
Altele 1208 90 00  
12.09 Semințe, fructe și spori, destinate însămânțării    
Semințe de sfeclă de zahăr 1209 10 00  
Semințe de plante furajere    
Semințe de lucernă 1209 21 00  
Semințe de trifoi (Trifolium spp.)    
De trifoi roșu (Trifolium pratense L.) 1209 22 10  
Altele 1209 22 80  
Semințe de păiuș    
De păiuș de livadă (Festuca pratensis Huds.) 1209 23 11  
De păiuș roșu (Festuca rubra L.) 1209 23 15  
Altele 1209 23 80  
Semințe de plantă furajeră de Kentucky (Poa pratensis L.) 1209 24 00  
Semințe de raigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)    
De raigras aristat (Lolium multiflorum Lam.) 1209 25 10  
De raigras peren (Lolium perenne L.) 1209 25 90  
Altele    
Seminţe de timoftică; măzăriche; firuță de baltă (Poa palustris L.) și șuvăr (Poa trivialis L.); golomăț (Dactylis glomerata); iarba vântului (Agrostis) 1209 29 45  
Semințe de lupin 1209 29 50  
Semințe de sfeclă furajeră (Beta vulgaris var. alba) 1209 29 60  
Altele 1209 29 80  
Semințe de plante erbacee cultivate în principal pentru flori 1209 30 00  
Altele    
Semințe de legume    
Semințe de sfeclă roșie (Beta vulgaris var. conditiva) 1209 91 30  
Altele 1209 91 80  
Altele    
Semințe de arbori de pădure 1209 99 10  
Altele    
Semințe de plante cultivate în principal pentru florile lor, altele decât cele menționate la subpoziția 120930 1209 99 91  
Altele 1209 99 99  
12.10 Conuri de hamei, proaspete sau uscate, chiar sfărâmate, măcinate sau sub formă de pulbere sau pelete; lupulină    
Conuri de hamei, nesfărâmate, nemăcinate și nici sub formă de pelete 1210 10 00  
Conuri de hamei, sfărâmate, măcinate sau sub formă de pelete; lupulină    
Conuri de hamei, sfărâmate, măcinate sau sub formă de pelete, cu un conținut ridicat de lupulină; lupulină 1210 20 10  
Altele 1210 20 90  
12.11 Plante și părți de plante, semințe și fructe din speciile folosite în principal în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri similare, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau sub formă de pulbere    
Rădăcini de ginseng 1211 20 00  
Frunze de coca 1211 30 00  
Tulpini de mac 1211 40 00  
Efedra 1211 50 00  
Scoarță de cireș african (Prunus africana) 1211 60 00  
Altele    
Semințe de tonka 1211 90 30  
Altele 1211 90 86  
12.12 Roșcove, alge, sfeclă de zahăr și trestie de zahăr, proaspete, refrigerate, congelate sau uscate, chiar pulverizate; sâmburi și miez de sâmburi de fructe și alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentației umane, nedenumite și necuprinse în altă parte    
Alge    
Adecvate pentru consumul uman 1212 21 00  
Altele 1212 29 00  
Altele    
Sfeclă de zahăr    
Uscată, chiar măcinată 1212 91 20  
Altele 1212 91 80  
Roșcove 1212 92 00  
Trestie de zahăr 1212 93 00  
Rădăcini de cicoare 1212 94 00  
Altele    
Boabe de roșcove    
Nedecorticate, nezdrobite, nemăcinate 1212 99 41  
Altele 1212 99 49  
Altele 1212 99 95  
12.13 Paie și pleavă de cereale brute, chiar tocate, măcinate, presate sau aglomerate sub formă de pelete 1213 00 00  
12.14 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi, sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere similare, chiar aglomerate sub formă de pelete    
Făină și aglomerate sub formă de pelete, de lucernă 1214 10 00  
Altele    
Sfeclă furajeră, gulii furajere și alte rădăcini furajere 1214 90 10  
Altele 1214 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.