CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - RO 38

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 37
PRODUSE FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE

37.01 Plăci și filme fotografice plane, sensibilizate, neimpresionate, din alte materiale decât hârtia, cartonul sau textilele; filme fotografice plane cu developare și revelare instantanee, sensibilizate, neimpresionate, chiar în încărcătoare    
Pentru raze X 3701 10 00 (MTK)
Filme cu developare și revelare instantanee 3701 20 00 (PCE)
Alte filme și plăci a căror dimensiune este peste 255 mm pe cel puțin una dintre laturi 3701 30 00 (MTK)
Altele    
Pentru fotografii în culori (policrome) 3701 91 00  
Altele 3701 99 00  
37.02 Pelicule fotografice sensibilizate, neimpresionate, în role, din alte materiale decât hârtia, cartonul sau textilele; pelicule fotografice cu developare și revelare instantanee, în role, sensibilizate, neimpresionate    
Pentru raze X 3702 10 00 (MTK)
Alte pelicule, neperforate, cu o lățime de maximum 105 mm;    
Pentru fotografii în culori (policrome)    
Filme color negative: - cu o lățime de minimum 75 mm, dar de maximum 105 mm și - cu o lungime de minimum 100 m,destinate fabricării încărcătoarelor pentru aparatele fotografice cu developare și revelare instantanee 3702 31 91 (MTR)
Altele 3702 31 97 (MTR)
Altele, care conțin o emulsie de halogenură de argint    
Cu o lățime de maximum 35 mm    
Microfilme; filme pentru artele grafice 3702 32 10  
Altele 3702 32 20  
Cu o lățime de peste 35 mm 3702 32 85  
Altele 3702 39 00  
Alte pelicule, neperforate, cu o lățime de peste 105 mm    
Cu o lățime de peste 610 mm și o lungime de peste 200 m, pentru fotografii în culori (policrome) 3702 41 00 (MTK)
Cu o lățime de peste 610 mm și o lungime de peste 200 m, altele decât cele pentru fotografii în culori 3702 42 00 (MTK)
Cu o lățime de peste 610 mm și o lungime de maximum 200 m 3702 43 00 (MTK)
Cu o lățime de peste 105 mm, dar de maximum 610 mm 3702 44 00 (MTK)
Alte pelicule pentru fotografii în culori (policrome)    
Cu o lățime de maximum 16 mm 3702 52 00  
Cu o lățime de peste 16 mm, dar de maximum 35 mm și o lungime de maximum 30 m, pentru diapozitive 3702 53 00 (PCE)
Cu o lățime de peste 16 mm, dar de maximum 35 mm și o lungime de maximum 30 m, altele decât cele pentru diapozitive 3702 54 00 (PCE)
Cu o lățime de peste 16 mm, dar de maximum 35 mm și o lungime de peste 30 m 3702 55 00 (MTR)
Cu o lățime de peste 35 mm 3702 56 00  
Altele    
Cu o lățime de maximum 35 mm și o lungime de maximum 30 m    
Microfilme; filme pentru artele grafice 3702 96 10  
Altele 3702 96 90 (PCE)
Cu o lățime de maximum 35 mm și o lungime de peste 30 m    
Microfilme; filme pentru artele grafice 3702 97 10  
Altele 3702 97 90 (MTR)
Cu o lățime de peste 35 mm 3702 98 00  
37.03 Hârtii, cartoane și textile, fotografice, sensibilizate, neimpresionate    
În role, cu o lățime de peste 610 mm 3703 10 00  
Altele, pentru fotografii în culori (policrome) 3703 20 00  
Altele 3703 90 00  
37.04 Plăci, pelicule, filme, hârtii, cartoane și textile fotografice, impresionate, dar nedevelopate    
Plăci, pelicule și filme 3704 00 10  
Altele 3704 00 90  
37.05 Plăci și pelicule fotografice, impresionate și developate, altele decât filmele cinematografice    
Pentru reproducere offset 3705 00 10  
Altele 3705 00 90  
37.06 Filme cinematografice impresionate și developate, care conțin sau nu înregistrarea sunetului sau care conțin numai înregistrarea sunetului    
Cu o lățime de minimum 35 mm    
Care nu conțin decât înregistrarea sunetului; negative; pozitive intermediare de lucru 3706 10 20 (MTR)
Alte pozitive 3706 10 99 (MTR)
Altele    
Care nu conțin decât înregistrarea sunetului; negative; pozitive intermediare de lucru; filme de actualități 3706 90 52 (MTR)
Altele, cu o lățime    
Sub 10 mm 3706 90 91 (MTR)
De minimum 10 mm 3706 90 99 (MTR)
37.07 Preparate chimice pentru utilizări fotografice (altele decât lacurile, cleiurile, adezivii și preparatele similare); produse neamestecate, pentru utilizări fotografice, dozate sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul într-o formă gata de folosire    
Emulsii pentru sensibilizarea suprafețelor 3707 10 00  
Altele    
Revelatori și fixatori 3707 90 20  
Altele 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.