CN8 / NC8 - 2023 37 CN8 / NC8 - 2023 - RO 39

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 38
PRODUSE DIVERSE ALE INDUSTRIEI CHIMICE

38.01 Grafit artificial; grafit coloidal sau semicoloidal; preparate pe baz─â de grafit sau de alt c─ârbune, sub form─â de paste, blocuri, plachete sau alte semifabricate    
Grafit artificial 3801 10 00  
Grafit coloidal sau semicoloidal    
Grafit coloidal sub form─â de suspensie ├«n ulei; grafit semicoloidal 3801 20 10  
Altele 3801 20 90  
Paste carbonate pentru electrozi ╚Öi paste similare pentru c─âptu╚Öirea cuptoarelor 3801 30 00  
Altele 3801 90 00  
38.02 C─ârbune activ; materiale minerale naturale activate; negru de origine animal─â, inclusiv negru animal rezidual    
C─ârbune activ 3802 10 00  
Altele 3802 90 00  
38.03 Ulei de tal, chiar rafinat    
Brut 3803 00 10  
Altele 3803 00 90  
38.04 Le╚Öii reziduale rezultate de la fabricarea pastei de celuloz─â, chiar concentrate sau din care s-a extras zah─ârul sau tratate chimic, inclusiv lignosulfona╚Ťi, dar f─âr─â a include uleiul de tal de la pozi╚Ťia┬á3803 3804 00 00  
38.05 Esen╚Ťe de terebentin─â, de lemn de pin sau de celuloz─â sulfatat─â rezultat─â din industria h├órtiei ╚Öi alte esen╚Ťe terpenice provenind de la distilare sau de la alte tratamente ale lemnului de conifere; dipenten brut; esen╚Ť─â de la ob╚Ťinerea celulozei cu bisulfit ╚Öi alte paracimene brute; ulei de pin care con╚Ťine alfaterpinol ca principal constituent    
Esen╚Ťe de terebentin─â, de lemn de pin sau de celuloz─â sulfatat─â    
Esen╚Ť─â de terebentin─â 3805 10 10  
Esen╚Ť─â de lemn de pin 3805 10 30  
Esen╚Ť─â de celuloz─â sulfatat─â rezultat─â din industria h├órtiei 3805 10 90  
Altele    
Ulei de pin 3805 90 10  
Altele 3805 90 90  
38.06 Colofoniu ╚Öi acizi rezinici, deriva╚Ťii lor; esen╚Ť─â de colofoniu ╚Öi uleiuri de colofoniu; gume topite    
Colofoniu ╚Öi acizi rezinici 3806 10 00  
S─âruri de colofoniu, de acizi rezinici sau de deriva╚Ťi de colofoniu sau de acizi rezinici, al╚Ťii dec├ót s─ârurile de aduc╚Ťi de colofoniu 3806 20 00  
Gume esteri 3806 30 00  
Altele 3806 90 00  
38.07 Gudron de lemn; uleiuri din gudron de lemn; creozot de lemn; metanol brut (spirt de lemn); smoal─â vegetal─â; smoal─â pentru butoaie de bere ╚Öi preparate similare pe baz─â de colofoniu, de acizi rezinici sau de smoal─â vegetal─â    
Gudron de lemn 3807 00 10  
Altele 3807 00 90  
38.08 Insecticide, rodenticide, fungicide, erbicide, inhibitori de germinare ╚Öi regulatori de cre╚Ötere pentru plante, dezinfectan╚Ťi ╚Öi produse similare, prezentate ├«n forme sau ambalaje pentru v├ónzarea cu am─ânuntul sau ca preparate sau ca articole (de exemplu, panglici, me╚Öe ╚Öi lum├ón─âri cu sulf ╚Öi h├órtie special─â contra mu╚Ötelor)    
M─ârfuri men╚Ťionate la nota┬á1 de subpozi╚Ťie a capitolului    
DDT (ISO) [clofenotan (DCI)], ├«n ambalaje cu o greutate net─â de maximum 300┬ág 3808 52 00  
Altele 3808 59 00  
Produse men╚Ťionate ├«n nota de subpozi╚Ťie 2 din prezentul capitol    
├Än ambalaje cu o greutate net─â de maximum 300┬ág 3808 61 00  
├Än ambalaje cu o greutate net─â de peste 300 g, dar de maximum 7,5┬ákg 3808 62 00  
Altele 3808 69 00  
Altele    
Insecticide    
Pe baz─â de piretroide 3808 91 10  
Pe baz─â de hidrocarburi clorurate 3808 91 20  
Pe baz─â de carbama╚Ťi 3808 91 30  
Pe baz─â de compu╚Öi organo-fosforici 3808 91 40  
Altele 3808 91 90  
Fungicide    
Anorganice    
Preparate pe baz─â de compu╚Öi de cupru 3808 92 10  
Altele 3808 92 20  
Altele    
Pe baz─â de ditiocarbama╚Ťi 3808 92 30  
Pe baz─â de benzimidazoli 3808 92 40  
Pe baz─â de diazoli sau triazoli 3808 92 50  
Pe baz─â de diazine sau morfoline 3808 92 60  
Altele 3808 92 90  
Erbicide, inhibitori de germinare ╚Öi regulatori de cre╚Ötere pentru plante    
Erbicide    
Pe baz─â de fenoxi-fitohormoni 3808 93 11  
Pe baz─â de triazine 3808 93 13  
Pe baz─â de amide 3808 93 15  
Pe baz─â de carbama╚Ťi 3808 93 17  
Pe baz─â de deriva╚Ťi de dinitroanilin─â 3808 93 21  
Pe baz─â de deriva╚Ťi de uree, de uracil sau de sulfoniluree 3808 93 23  
Altele 3808 93 27  
Inhibitori de germinare 3808 93 30  
Regulatori de cre╚Ötere pentru plante 3808 93 90  
Dezinfectan╚Ťi    
Pe baz─â de s─âruri cuaternare de amoniu 3808 94 10  
Pe baz─â de compu╚Öi halogena╚Ťi 3808 94 20  
Altele 3808 94 90  
Altele    
Rodenticide 3808 99 10  
Altele 3808 99 90  
38.09 Agen╚Ťi de apretare sau finisare, acceleratori de vopsire sau de fixare a substan╚Ťelor colorante ╚Öi alte produse ╚Öi preparate (de exemplu, produse pentru scrobit ╚Öi preparate pentru mordansare), de felul celor folosite ├«n industria textil─â, industria h├órtiei, industria piel─âriei sau ├«n alte industrii similare, nedenumite ╚Öi necuprinse ├«n alt─â parte    
Pe baz─â de substan╚Ťe amilacee    
Cu un con╚Ťinut de astfel de substan╚Ťe sub 55┬á% ├«n greutate 3809 10 10  
Cu un con╚Ťinut de astfel de substan╚Ťe de minimum 55┬á%, dar sub 70┬á% ├«n greutate 3809 10 30  
Cu un con╚Ťinut de astfel de substan╚Ťe de minimum 70┬á%, dar sub 83┬á% ├«n greutate 3809 10 50  
Cu un con╚Ťinut de astfel de substan╚Ťe de minimum 83┬á% ├«n greutate 3809 10 90  
Altele    
De felul celor folosite ├«n industria textil─â sau ├«n industrii similare 3809 91 00  
De felul celor folosite ├«n industria h├órtiei sau ├«n industrii similare 3809 92 00  
De felul celor folosite ├«n industria piel─âriei sau ├«n industrii similare 3809 93 00  
38.10 Preparate pentru decaparea suprafe┼úei metalelor; flux de sudur─â sau de lipire ╚Öi alte preparate auxiliare pentru sudarea sau lipirea metalelor; paste ╚Öi pulberi din metale ╚Öi din alte materiale pentru sudur─â sau lipire; preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudur─â    
Preparate pentru decaparea suprafe┼úei metalelor; paste ╚Öi pulberi din metale ╚Öi alte materiale pentru sudur─â sau lipire 3810 10 00  
Altele    
Preparate de tipul celor utilizate pentru acoperirea sau umplerea electrozilor sau a baghetelor de sudur─â 3810 90 10  
Altele 3810 90 90  
38.11 Preparate antidetonante, inhibitori de oxidare, aditivi peptizan╚Ťi, amelioratori de viscozitate, aditivi anticorozivi ╚Öi al╚Ťi aditivi prepara╚Ťi, pentru uleiurile minerale (inclusiv pentru benzin─â) sau pentru alte lichide utilizate ├«n acelea╚Öi scopuri ca ╚Öi uleiurile minerale    
Preparate antidetonante    
Pe baz─â de compu╚Öi ai plumbului    
Pe baz─â de plumb tetraetil 3811 11 10  
Altele 3811 11 90  
Altele 3811 19 00  
Aditivi pentru uleiuri lubrifiante    
Care con╚Ťin uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase 3811 21 00  
Altele 3811 29 00  
Altele 3811 90 00  
38.12 Preparate numite ÔÇ×acceleratori de vulcanizareÔÇŁ; plastifian╚Ťi compu╚Öi pentru cauciuc sau materiale plastice nedenumite ╚Öi necuprinse ├«n alt─â parte; preparate antioxidante ╚Öi al╚Ťi stabilizatori compu╚Öi pentru cauciuc sau materiale plastice    
Preparate numite ÔÇ×acceleratori de vulcanizareÔÇŁ 3812 10 00  
Plastifian╚Ťi compu╚Öi pentru cauciuc sau materiale plastice    
Amestecuri de reac╚Ťie care con╚Ťin benzil 3-izobutiriloxi-1-izopropil-2,2-dimetilpropil ftalat ╚Öi benzil 3-izobutiriloxi-2,2,4-trimetilpentil ftalat 3812 20 10  
Altele 3812 20 90  
Preparate antioxidante ╚Öi al╚Ťi stabilizatori compu╚Öi pentru cauciuc sau materiale plastice    
Amestecuri de oligomeri de 2,2,4-trimetil-1,2-dihidrochinolin─â (TMQ) 3812 31 00  
Altele    
Preparate antioxidante 3812 39 10  
Altele 3812 39 90  
38.13 Preparate ╚Öi ├«nc─ârc─âturi pentru aparate extinctoare; grenade ╚Öi bombe extinctoare 3813 00 00  
38.14 Solven╚Ťi ╚Öi diluan╚Ťi organici compozi┼úi, nedenumi╚Ťi ╚Öi necuprin╚Öi ├«n alt─â parte; preparate concepute pentru ├«ndep─ârtarea lacurilor ╚Öi vopselelor    
Pe baz─â de acetat de butil 3814 00 10  
Altele 3814 00 90  
38.15 Ini╚Ťiatori de reac╚Ťie, acceleratori de reac╚Ťie ╚Öi preparate catalitice, nedenumite ╚Öi necuprinse ├«n alt─â parte    
Catalizatori pe suport    
Cu nichel sau compu╚Öi de nichel ca substan╚Ť─â activ─â 3815 11 00  
Cu metale pre╚Ťioase sau compu╚Öi ai metalelor pre╚Ťioase ca substan╚Ť─â activ─â 3815 12 00  
Altele    
Catalizatori, sub form─â de granule, din care minimum 90┬á% din greutate au m─ârimea particulelor de maximum 10┬ámicroni, const├ónd ├«ntr-un amestec de oxizi pe un suport de silicat de magneziu ┼či care con╚Ťin ├«n greutate: - minimum 20┬á%, dar maximum 35┬á% cupru; ┼či - minimum 2┬á%, dar maximum 3┬á% bismut,╚Öi cu densitate specific─â aparent─â de minimum 0,2, dar maximum 1,0 3815 19 10  
Altele 3815 19 90  
Altele    
Catalizator compus din acetat de etiltrifenilfosfoniu sub form─â de solu╚Ťie ├«n metanol 3815 90 10  
Altele 3815 90 90  
38.16 Cimenturi refractare, mortare refractare, betoane refractare ╚Öi compozi╚Ťii similare, inclusiv dolomita aglomerat─â, altele dec├ót produsele de la pozi╚Ťia 3801    
Dolomit─â aglomerat─â 3816 00 10  
Altele 3816 00 90  
38.17 Alchilbenzeni ├«n amestec ╚Öi alchil-naftaline ├«n amestec, altele dec├ót cele de la pozi╚Ťia┬á2707 sau 2902    
Alchilbenzeni lineari 3817 00 50  
Altele 3817 00 80  
38.18 Elemente chimice dopate ├«n vederea utiliz─ârii lor ├«n electronic─â, sub form─â de discuri, plachete, sau forme similare; compu╚Öi chimici dopa╚Ťi ├«n vederea utiliz─ârii lor ├«n electronic─â    
Siliciu dopat 3818 00 10  
Altele 3818 00 90  
38.19 Lichide pentru fr├óne hidraulice ╚Öi alte lichide preparate pentru transmisii hidraulice, care nu con╚Ťin sau care con╚Ťin sub 70┬á% din greutate uleiuri de petrol sau de minerale bituminoase 3819 00 00  
38.20 Preparate antigel ╚Öi lichide preparate pentru degivrare 3820 00 00  
38.21 Medii de cultur─â preparate pentru dezvoltarea ╚Öi p─âstrarea microorganismelor (inclusiv viru╚Öi ╚Öi microorganisme similare) sau celulelor umane, de plante sau de animale 3821 00 00  
38.22 Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport, reactivi de diagnostic sau de laborator prepara╚Ťi, chiar pe un suport, chiar prezenta╚Ťi sub form─â de kituri, al╚Ťii dec├ót cei de la pozi╚Ťia 3006; materiale de referin╚Ť─â certificate    
Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport, reactivi de diagnostic sau de laborator prepara╚Ťi, chiar pe un suport, chiar prezenta╚Ťi sub form─â de kituri    
Pentru malarie 3822 11 00  
Pentru Zika ╚Öi pentru alte boli transmise de ╚Ť├ón╚Ťarii din genul Aedes 3822 12 00  
Pentru determinarea grupelor de s├ónge 3822 13 00  
Altele 3822 19 00  
Altele 3822 90 00  
38.23 Acizi gra╚Öi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare; alcooli gra╚Öi industriali    
Acizi gra╚Öi monocarboxilici industriali; uleiuri acide de rafinare    
Acid stearic 3823 11 00  
Acid oleic 3823 12 00  
Acizi gra╚Öi de tal 3823 13 00  
Altele    
Acizi gra╚Öi distila╚Ťi 3823 19 10  
Distilat de acid gras 3823 19 30  
Altele 3823 19 90  
Alcooli gra╚Öi industriali 3823 70 00  
38.24 Lian╚Ťi prepara╚Ťi pentru tipare sau miezuri de turn─âtorie; produse chimice ╚Öi preparate ale industriei chimice sau ale industriilor conexe (inclusiv cele const├ónd ├«n amestecuri de produse naturale), nedenumite ╚Öi necuprinse ├«n alt─â parte    
Lian╚Ťi prepara╚Ťi pentru tipare ╚Öi miezuri de turn─âtorie 3824 10 00  
Carburi metalice neaglomerate amestecate ├«ntre ele sau cu lian╚Ťi metalici 3824 30 00  
Aditivi prepara╚Ťi pentru cimenturi, mortare sau betoane 3824 40 00  
Mortare ╚Öi betoane, nerefractare    
Beton gata de turnare 3824 50 10  
Altele 3824 50 90  
Sorbitol, altul dec├ót cel de la subpozi╚Ťia┬á290544    
├Än solu╚Ťie apoas─â    
Care con╚Ťine D-manitol maximum 2┬á% ├«n greutate, calculat ├«n raport cu con╚Ťinutul de D-glucitol 3824 60 11  
Altele 3824 60 19  
Altele    
Care con╚Ťine D-manitol maximum 2┬á% ├«n greutate, calculat ├«n raport cu con╚Ťinutul de D-glucitol 3824 60 91  
Altele 3824 60 99  
Produse men╚Ťionate ├«n nota de subpozi╚Ťie 3 din prezentul capitol    
Care con╚Ťin oxiran (oxid de etilen─â) 3824 81 00  
Care con╚Ťin bifenili policlorura╚Ťi (PCB), terfenili policlorura╚Ťi (PCT) sau bifenili polibromura╚Ťi (PBB) 3824 82 00  
Care con╚Ťin fosfat de tri(2,3-dibrompropil) 3824 83 00  
Care con╚Ťin aldrin (ISO), camfeclor (ISO) (toxafen), clordan (ISO), clordecon─â (ISO), DDT (ISO) (clofenotan (DCI), 1,1,1-triclor-2,2-bi(p-clorfenil)etan), dieldrin (ISO, DCI), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaclor (ISO) sau mirex (ISO) 3824 84 00  
Care con╚Ťin 1,2,3,4,5,6-hexaclorciclohexan [HCH (ISO)], inclusiv lindan (ISO, DCI) 3824 85 00  
Care con╚Ťin pentaclorbenzen (ISO) sau hexaclorbenzen (ISO) 3824 86 00  
Care con╚Ťin acid perfluoroctansulfonic, s─ârurile sale, sulfonamide de perfluoroctan sau fluorur─â de sulfonil perfluorooctanic─â 3824 87 00  
Care con╚Ťin tetra-, penta-, hexa-, hepta- sau octabromdifenil eter 3824 88 00  
Care con╚Ťin parafine clorurate cu caten─â scurt─â 3824 89 00  
Altele    
Amestecuri ╚Öi preparate const├ónd ├«n principal ├«n (5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat ╚Öi ├«n bi[(5-etil-2-metil-2-oxido-1,3,2-dioxafosfinan-5-il)metil] metilfosfonat 3824 91 00  
Esteri poliglicerici ai acidului metilfosfonic 3824 92 00  
Altele    
Sulfona╚Ťi de petrol, cu excep╚Ťia sulfona╚Ťilor de petrol ai metalelor alcaline, ai amoniului sau ai etanolaminelor; acizi sulfonici tiofena╚Ťi din uleiuri de minerale bituminoase ╚Öi s─ârurile lor 3824 99 10  
Schimb─âtori de ioni 3824 99 15  
Compozi╚Ťii absorbante pentru des─âv├ór╚Öirea vidului din tuburile sau valvele electrice 3824 99 20  
Piroligni╚Ťi (de exemplu, de calciu); tartrat de calciu brut; citrat de calciu brut 3824 99 25  
Acizi naftenici, s─ârurile lor insolubile ├«n ap─â ╚Öi esterii lor 3824 99 30  
Altele    
Preparate pentru dezincrustare ╚Öi similare 3824 99 45  
Preparate pentru galvanoplastie 3824 99 50  
Amestecuri de mono-, di- ╚Öi tri- esteri ai glicerinei cu acizi gra╚Öi (emulsionan╚Ťi pentru gr─âsimi) 3824 99 55  
Produse ╚Öi preparate utilizate ├«n scopuri farmaceutice sau chirurgicale    
Produse intermediare din procesul de fabricare a antibioticelor ob╚Ťinute prin fermentarea Streptomyces tenebrarius, uscate sau nu, utilizate la fabricarea medicamentelor de uz uman de la pozi╚Ťia┬á 3004 3824 99 61  
Produse intermediare ale procesului de fabricare a s─ârurilor monensin 3824 99 62  
Altele 3824 99 64  
Produse auxiliare de felul celor utilizate ├«n turn─âtorie (altele dec├ót cele men╚Ťionate la subpozi╚Ťia┬á38241000) 3824 99 65  
Preparate ignifuge, hidrofuge ╚Öi altele, utilizate pentru protec╚Ťia construc╚Ťiilor 3824 99 70  
Altele    
Discuri de niobat de litiu, nedopate 3824 99 75  
Amestecuri de amine derivate de la dimerizarea acizilor gra╚Öi, cu greutatea molecular─â medie de minimum 520, dar maximum 550 3824 99 80  
3-(1-Etil-1-metilpropil) isoxazol-5-ilamin─â, sub form─â de solu╚Ťie ├«n toluen 3824 99 85  
Amestecuri con╚Ťin├ónd ├«n principal dimetil metilfosfonat, oxiran ╚Öi pentaoxid de difosfor 3824 99 86  
Produse chimice sau preparate, compuse predominant din compu╚Öi organici, nedenumite ╚Öi necuprinse ├«n alt─â parte    
├Än form─â lichid─â la 20┬á┬░C 3824 99 92  
Altele 3824 99 93  
Altele 3824 99 96  
38.25 Produse reziduale ale industriei chimice sau ale industriilor conexe, nedenumite ╚Öi necuprinse ├«n alt─â parte; de╚Öeuri or─â╚Öene╚Öti; n─âmol de epurare; alte de╚Öeuri men╚Ťionate la nota┬á6 a capitolului    
De╚Öeuri or─â╚Öene╚Öti 3825 10 00  
N─âmol de epurare 3825 20 00  
De╚Öeuri clinice 3825 30 00  
De╚Öeuri de solven╚Ťi organici    
Halogena╚Ťi 3825 41 00  
Altele 3825 49 00  
De╚Öeuri de solu╚Ťii (le╚Öii) decapante pentru metale, de lichide hidraulice, de lichide de fr├ón─â ╚Öi de lichide antigel 3825 50 00  
Alte de╚Öeuri ale industriei chimice sau ale industriilor conexe    
Care con╚Ťin ├«n principal constituen╚Ťi organici 3825 61 00  
Altele 3825 69 00  
Altele    
Oxizi de fier alcaliniza╚Ťi pentru purificarea gazelor 3825 90 10  
Altele 3825 90 90  
38.26 Biodiesel ╚Öi amestecuri de biodiesel, care nu con╚Ťin sau care con╚Ťin sub 70┬á% ├«n greutate uleiuri petroliere sau uleiuri ob╚Ťinute din minerale bituminoase    
Esteri monoalchilici de acid gras, cu un con╚Ťinut de esteri de minimum 96,5 % din greutate 3826 00 10  
Altele 3826 00 90  
38.27 Amestecuri con╚Ťin├ónd deriva╚Ťi halogena╚Ťi ai metanului, etanului sau propanului, nedenumite ╚Öi necuprinse ├«n alt─â parte    
Care con╚Ťin clorofluorocarburi (CFC-uri), care con┼úin sau nu hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri), perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri); care con╚Ťin hidrobromofluorocarburi (HBFC-uri); care con╚Ťin tetraclorur─â de carbon; care con╚Ťin 1,1,1-tricloretan (metilcloroform)    
Care con╚Ťin clorofluorocarburi (CFC-uri), care con┼úin sau nu hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri), perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri) 3827 11 00  
Care con╚Ťin hidrobromofluorocarburi (HBFC-uri) 3827 12 00  
Care con╚Ťin tetraclorur─â de carbon 3827 13 00  
Care con╚Ťin 1,1,1-tricloretan (metilcloroform) 3827 14 00  
Care con╚Ťin bromoclorodifluormetan (Halon-1211), bromotrifluorometan (Halon-1301) sau dibromotetrafluoroetani (Halon-2402) 3827 20 00  
Care con╚Ťin hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri), care con┼úin sau nu perfluorocarburi (PFC-uri) sau hidrofluorocarburi (HFC-uri), dar care nu con╚Ťin clorofluorocarburi (CFC-uri)    
Containing substances of subheadings 290341-290348 3827 31 00  
Altele, care con╚Ťin substan╚Ťe de la supozi╚Ťiile 290371-290375 3827 32 00  
Altele 3827 39 00  
Care con╚Ťin bromur─â de metil (bromometan) sau bromoclorometan 3827 40 00  
Care con╚Ťin trifluormetan (HFC-23) sau perfluorocarburi (HFC-uri), dar care nu con╚Ťin clorofluorocarburi (CFC-uri) sau hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri)    
Care con╚Ťin trifluorometan (HFC-23) 3827 51 00  
Altele 3827 59 00  
Care con╚Ťin alte hidrofluorocarburi (HFC-uri), dar care nu con╚Ťin clorofluorocarburi (CFC-uri) sau hidroclorofluorocarburi (HCFC-uri)    
Care con╚Ťin 1,1,1-trifluoretan (HFC-143a) ├«n propor╚Ťie de 15 % sau mai mult, ├«n greutate 3827 61 00  
Altele, neincluse la subpozi╚Ťia de mai sus, care con╚Ťin pentafluoretan (HFC-125) ├«n propor╚Ťie de 55 % sau mai mult, ├«n greutate, dar care nu con╚Ťin deriva╚Ťi fluorura╚Ťi nesatura╚Ťi ai hidrocarburilor aciclice (HFO-uri) 3827 62 00  
Altele, neincluse la subpozi╚Ťiile de mai sus, care con╚Ťin pentafluoretan (HFC-125) ├«n propor╚Ťie de 40 % sau mai mult, ├«n greutate 3827 63 00  
Altele, neincluse la subpozi╚Ťiile de mai sus, care con╚Ťin 1,1,1,2-tetrafluoretan (HFC-134a) ├«n propor╚Ťie de 30 % sau mai mult, ├«n greutate, dar care nu con╚Ťin deriva╚Ťi fluorura╚Ťi nesatura╚Ťi ai hidrocarburilor aciclice (HFO-uri) 3827 64 00  
Altele, neincluse la subpozi╚Ťiile de mai sus, care con╚Ťin difluormetan (HFC-32) ├«n propor╚Ťie de 20 % sau mai mult, ├«n greutate, ╚Öi pentafluoretan (HFC-125) ├«n propor╚Ťie de 20 % sau mai mult, ├«n greutate 3827 65 00  
Altele, neincluse la subpozi╚Ťiile de mai sus, care con╚Ťin substan╚Ťe de la subpozi╚Ťiile 290341-290348 3827 68 00  
Altele 3827 69 00  
Altele 3827 90 00  


Copyright ┬ę Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction r├ęserv├ęs.