CN8 / NC8 - 2023 39 CN8 / NC8 - 2023 - RO 41

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 40
CAUCIUC ȘI ARTICOLE DIN CAUCIUC

40.01 Cauciuc natural, balată, gutapercă, guayul, chicle și gume naturale similare, sub forme primare sau în plăci, folii sau benzi    
Latex de cauciuc natural, chiar prevulcanizat 4001 10 00  
Cauciuc natural sub alte forme    
Foi afumate 4001 21 00  
Cauciuc natural tehnic specificat (TSNR) 4001 22 00  
Altele 4001 29 00  
Balată, gutapercă, guayul, chicle și gume naturale similare 4001 30 00  
40.02 Cauciuc sintetic și factice derivat din uleiuri, sub forme primare sau în plăci, foi și benzi; amestecuri ale produselor din poziția 4001 cu produse de la prezenta poziție, sub forme primare sau în plăci, foi sau benzi    
Cauciuc stiren-butadienic (SBR); cauciuc stiren-butadienic carboxilat (XSBR)    
Latex 4002 11 00  
Altele    
Cauciuc stiren-butadienic fabricat prin polimerizare în emulsie (E-SBR), în baloți 4002 19 10  
Copolimeri bloc stiren-butadiene-stiren fabricați prin polimerizare în soluție (SBS, elastomeri termoplastici), sub formă de granule, firimituri sau pudră 4002 19 20  
Cauciuc stiren butadienic fabricat prin polimerizare în soluție (S-SBR), în baloți 4002 19 30  
Altele 4002 19 90  
Cauciuc butadienic (BR) 4002 20 00  
Cauciuc izobuten-izoprenic (butilcauciuc) (IIR); cauciuc izobuten-izoprenic halogenat (CIIR sau BIIR)    
Cauciuc izobuten-izoprenic (butilcauciuc) (IIR) 4002 31 00  
Altele 4002 39 00  
Cauciuc cloroprenic (clorobutadienic) (CR)    
Latex 4002 41 00  
Altele 4002 49 00  
Cauciuc acrilonitrilbutadienic (NBR)    
Latex 4002 51 00  
Altele 4002 59 00  
Cauciuc izoprenic (IR) 4002 60 00  
Caucic etilenopropilendienic neconjugat (EPDM) 4002 70 00  
Amestecuri ale produselor de la poziția 4001 cu produse de la această poziție 4002 80 00  
Altele    
Latex 4002 91 00  
Altele    
Produse modificate prin încorporarea de materiale plastice 4002 99 10  
Altele 4002 99 90  
40.03 Cauciuc regenerat sub forme primare sau în plăci, foi sau benzi 4003 00 00  
40.04 Deșeuri, bavuri și resturi de cauciuc nedurificat, chiar în pulbere sau în granule 4004 00 00  
40.05 Cauciuc amestecat, nevulcanizat, sub forme primare sau în plăci, foi sau benzi    
Cauciuc amestecat cu negru de fum sau silice 4005 10 00  
Soluții, dispersii, altele decât cele din subpoziția 400510 4005 20 00  
Altele    
Plăci, foi și benzi 4005 91 00  
Altele 4005 99 00  
40.06 Alte forme (de exemplu, baghete, tuburi, profile) și articole (de exemplu, discuri, rondele) din cauciuc nevulcanizat    
Profile pentru reșapare 4006 10 00  
Altele 4006 90 00  
40.07 Fire și corzi din cauciuc vulcanizat 4007 00 00  
40.08 Plăci, foi, benzi, baghete și profile, din cauciuc vulcanizat nedurificat    
Din cauciuc alveolar    
Plăci, foi și benzi 4008 11 00  
Altele 4008 19 00  
Din cauciuc nealveolar    
Plăci, foi și benzi    
Acoperitoare de podele și ștergătoare pentru picioare 4008 21 10 (MTK)
Altele 4008 21 90  
Altele 4008 29 00  
40.09 Tuburi, țevi și furtunuri din cauciuc vulcanizat nedurificat, prevăzute sau nu cu accesoriile lor (de exemplu, racorduri, garnituri, coturi, flanșe)    
Neranforsate cu alte materiale, nici asociate cu alte materiale    
Fără accesorii 4009 11 00  
Cu accesorii 4009 12 00  
Ranforsate numai cu metal sau altfel asociate numai cu metal    
Fără accesorii 4009 21 00  
Cu accesorii 4009 22 00  
Ranforsate numai cu materiale textile sau altfel asociate numai cu materiale textile    
Fără accesorii 4009 31 00  
Cu accesorii 4009 32 00  
Ranforsate cu alte materiale sau altfel asociate cu alte materiale    
Fără accesorii 4009 41 00  
Cu accesorii 4009 42 00  
40.10 Benzi transportoare sau curele de transmisie, din cauciuc vulcanizat    
Benzi transportoare    
Ranforsate numai cu metal 4010 11 00  
Ranforsate numai cu materiale textile 4010 12 00  
Altele 4010 19 00  
Curele de transmisie    
Curele de transmisie continue (fără sfârșit), striate, de secțiune trapezoidală, cu o circumferință exterioară de peste 60 cm, dar de maximum 180 cm 4010 31 00  
Curele de transmisie continue (fără sfârșit), de secțiune trapezoidală, altele decât cele striate, cu o circumferință exterioară de peste 60 cm, dar de maximum 180 cm 4010 32 00  
Curele de transmisie continue (fără sfârșit), de secțiune trapezoidală, striate, cu o circumferință exterioară de peste 180 cm, dar de maximum 240 cm 4010 33 00  
Curele de transmisie continue (fără sfârșit), de secțiune trapezoidală, altele decât cele striate, cu o circumferință exterioară de peste 180 cm, dar de maximum 240 cm 4010 34 00  
Curele de transmisie continue (fără sfârșit), crestate (sincrone), cu o circumferință exterioară de peste 60 cm, dar de maximum 150 cm 4010 35 00  
Curele de transmisie continue (fără sfârșit), crestate (sincrone), cu o circumferință exterioară de peste 150 cm, dar de maximum 198 cm 4010 36 00  
Altele 4010 39 00  
40.11 Anvelope pneumatice noi, din cauciuc    
De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv cele de tip break și cele de curse) 4011 10 00 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane    
Cu un indice de sarcină de maximum 121 4011 20 10 (PCE)
Cu un indice de sarcină de peste 121 4011 20 90 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru aeronave 4011 30 00 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru motociclete 4011 40 00 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru biciclete 4011 50 00 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini agricole și forestiere 4011 70 00 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru vehicule și mașini de construcție, miniere sau de manipulare industrială 4011 80 00 (PCE)
Altele 4011 90 00 (PCE)
40.12 Anvelope pneumatice reșapate sau uzate, din cauciuc; bandaje, benzi de rulare amovibile pentru anvelope și „flapsuri”, din cauciuc    
Anvelope pneumatice reșapate    
De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv mașinile de tip „break” și mașinile de curse) 4012 11 00 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru autobuze sau camioane 4012 12 00 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru aeronave 4012 13 00 (PCE)
Altele 4012 19 00 (PCE)
Anvelope pneumatice uzate 4012 20 00 (PCE)
Altele    
Bandaje pline sau cave 4012 90 20  
Benzi de rulare amovibile pentru pneuri 4012 90 30  
„Flapsuri” 4012 90 90  
40.13 Camere de aer, din cauciuc    
De tipul celor utilizate pentru autoturisme (inclusiv vehicule de tip „break” și vehicule de curse), pentru autobuze sau pentru camioane 4013 10 00 (PCE)
De tipul celor utilizate pentru biciclete 4013 20 00 (PCE)
Altele 4013 90 00 (PCE)
40.14 Articole de igienă sau de farmacie (inclusiv tetinele), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, chiar cu părți din cauciuc durificat (ebonită)    
Prezervative 4014 10 00  
Altele 4014 90 00  
40.15 Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte (inclusiv mănuși, mitene și mănuși cu un deget), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, pentru orice utilizare    
Mănuși, mitene și mănuși cu un deget    
De tipul celor utilizate în medicină, în chirurgie, în stomatologie sau în scopuri veterinare 4015 12 00 (NPR)
Altele 4015 19 00 (NPR)
Altele 4015 90 00  
40.16 Alte articole din cauciuc vulcanizat, nedurificat    
Din cauciuc alveolar 4016 10 00  
Altele    
Acoperitoare de podea și ștergătoare de picioare 4016 91 00  
Gume de șters 4016 92 00  
Garnituri, șaibe și alte etanșări 4016 93 00  
Parașocuri, chiar gonflabile, pentru acostarea navelor 4016 94 00  
Alte articole gonflabile 4016 95 00  
Altele    
Pentru automobilele de la pozițiile 8701-8705    
Piese din cauciuc-metal 4016 99 52  
Altele 4016 99 57  
Altele    
Piese din cauciuc-metal 4016 99 91  
Altele 4016 99 97  
40.17 Cauciuc durificat (de exemplu, ebonită) sub toate formele, inclusiv deșeurile și resturile; articole din cauciuc durificat 4017 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.