CN8 / NC8 - 2023 40 CN8 / NC8 - 2023 - RO 42

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 41
PIEI BRUTE (ALTELE DECÂT PIEILE CU BLANĂ) ȘI PIEI FINITE

41.01 Piei brute de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite    
Piei brute întregi, neșpăltuite, cu o greutate unitară de maximum 8 kg atunci când sunt uscate, de 10 kg atunci când sunt sărate uscat și de 16 kg atunci când sunt proaspete, sărate umed sau altfel conservate    
Proaspete 4101 20 10 (PCE)
Sărate umed 4101 20 30 (PCE)
Uscate sau sărate uscat 4101 20 50 (PCE)
Altele 4101 20 80 (PCE)
Piei brute întregi, cu o greutate unitară de peste 16 kg    
Proaspete 4101 50 10 (PCE)
Sărate umed 4101 50 30 (PCE)
Uscate sau sărate uscat 4101 50 50 (PCE)
Altele 4101 50 90 (PCE)
Altele, inclusiv crupoanele, semicrupoanele și flancurile 4101 90 00  
41.02 Piei brute de ovine (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate) chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin nota 1 litera (c) din acest capitol    
Cu lână    
De miel 4102 10 10 (PCE)
De alte ovine 4102 10 90 (PCE)
Epilate sau fără lână    
Piclate 4102 21 00 (PCE)
Altele 4102 29 00 (PCE)
41.03 Alte piei brute (proaspete sau sărate, uscate, cenușărite, piclate sau altfel conservate, dar netăbăcite, nepergamentate sau altfel preparate), chiar epilate sau șpăltuite, altele decât cele excluse prin notele 1 litera (b) sau 1 litera (c) ale acestui capitol    
De reptile 4103 20 00 (PCE)
De porcine 4103 30 00 (PCE)
Altele 4103 90 00  
41.04 Piei tăbăcite sau piei semifinite de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări    
În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue)    
Piele față naturală neșpăltuită; șpalt de față    
Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²) 4104 11 10 (PCE)
Altele    
De bovine (inclusiv de bivoli)    
Piei întregi, cu o suprafață unitară de peste 28 picioare pătrate (2,6 m²) 4104 11 51 (PCE)
Altele 4104 11 59 (PCE)
Altele 4104 11 90 (PCE)
Altele    
Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²) 4104 19 10 (PCE)
Altele    
De bovine (inclusiv de bivoli)    
Piei întregi cu o suprafață unitară de peste 28 picioare pătrate (2,6 m²) 4104 19 51 (PCE)
Altele 4104 19 59 (PCE)
Altele 4104 19 90 (PCE)
În stare uscată (semifinită)    
Piele față naturală, neșpăltuită; șpalt de față    
Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)    
Piei box de India („kips”) întregi sau chiar fără cap și labe, cu o greutate netă unitară de maximum 4,5 kg, tăbăcite simplu cu ajutorul unor substanțe vegetale, chiar supuse unor tratamente, dar care sunt în mod clar neutilizabile ca atare pentru fabricarea unor articole din piele 4104 41 11 (PCE)
Altele 4104 41 19 (PCE)
Altele    
De bovine (inclusiv de bivoli)    
Piei întregi cu o suprafață unitară de peste 28 picioare pătrate (2,6 m²) 4104 41 51 (PCE)
Altele 4104 41 59 (PCE)
Altele 4104 41 90 (PCE)
Altele    
Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)    
Piei box de India („kips”) întregi sau chiar fără cap și picioare, cu o greutate netă unitară de maximum 4,5 kg, tăbăcite simplu cu ajutorul unor substanțe vegetale, chiar supuse unor tratamente, dar care sunt în mod clar neutilizabile ca atare pentru fabricarea unor articole din piele 4104 49 11 (PCE)
Altele 4104 49 19 (PCE)
Altele    
De bovine (inclusiv de bivoli)    
Piei întregi, cu o suprafață unitară de peste 28 picioare pătrate (2,6 m²) 4104 49 51 (PCE)
Altele 4104 49 59 (PCE)
Altele 4104 49 90 (PCE)
41.05 Piei tăbăcite sau piei semifinite de ovine, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări    
În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue) 4105 10 00 (PCE)
În stare uscată (semifinită)    
De metis de India, pretăbăcite vegetal, chiar supuse unor tratamente, dar care sunt în mod clar neutilizabile ca atare pentru fabricarea unor articole din piele 4105 30 10 (PCE)
Altele 4105 30 90 (PCE)
41.06 Piei tăbăcite sau semifinite ale altor animale și piei fără blană, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări    
De caprine    
În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue) 4106 21 00 (PCE)
În stare uscată (semifinită)    
De capre de India, pretăbăcite vegetal, chiar supuse unor tratamente, dar care sunt în mod clar neutilizabile ca atare pentru fabricarea unor articole din piele 4106 22 10 (PCE)
Altele 4106 22 90 (PCE)
De porcine    
În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue) 4106 31 00 (PCE)
În stare uscată (semifinită) 4106 32 00 (PCE)
De reptile    
Pretăbăcite vegetal 4106 40 10 (PCE)
Altele 4106 40 90 (PCE)
Altele    
În stare umedă (inclusiv pielea tăbăcită cu crom, wet-blue) 4106 91 00  
În stare uscată (semifinită) 4106 92 00 (PCE)
41.07 Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate de bovine (inclusiv de bivoli) sau de ecvidee, epilate, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114    
Piei întregi    
Piele față naturală, neșpăltuite    
Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)    
Piele box de vițel (box-calf) 4107 11 11 (MTK)
Altele 4107 11 19 (MTK)
Altele 4107 11 90 (MTK)
Șpalt de față    
Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli), cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²)    
Piele box de vițel (box-calf) 4107 12 11 (MTK)
Altele 4107 12 19 (MTK)
Altele    
De bovine (inclusiv de bivoli) 4107 12 91 (MTK)
De ecvidee 4107 12 99 (MTK)
Altele    
Piei întregi de bovine (inclusiv de bivoli) cu o suprafață unitară de maximum 28 picioare pătrate (2,6 m²) 4107 19 10 (MTK)
Altele 4107 19 90 (MTK)
Altele, inclusiv canatele    
Piele față naturală, neșpăltuită    
Pentru tălpi 4107 91 10  
Altele 4107 91 90 (MTK)
Șpalt de față    
De bovine (inclusiv de bivoli) 4107 92 10 (MTK)
De ecvidee 4107 92 90 (MTK)
Altele    
De bovine (inclusiv de bivoli) 4107 99 10 (MTK)
De ecvidee 4107 99 90 (MTK)
41.12 Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, de ovine, epilate, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114 4112 00 00 (MTK)
41.13 Piei prelucrate după tăbăcire sau după uscare și piei pergamentate, ale altor animale, epilate, și piei prelucrate după tăbăcire și piei pergamentate de animale lipsite de păr, chiar șpăltuite, altele decât cele de la poziția 4114    
De caprine 4113 10 00 (MTK)
De porcine 4113 20 00 (MTK)
De reptile 4113 30 00 (MTK)
Altele 4113 90 00 (MTK)
41.14 Piei tăbăcite în grăsimi (piei chamois), inclusiv cele obținute prin tăbăcire combinată; piei lăcuite sau lăcuite stratificate; piei metalizate    
Piei tăbăcite în grăsimi (inclusiv cele obținute prin tăbăcire combinată)    
De ovine 4114 10 10 (PCE)
De alte animale 4114 10 90 (PCE)
Piei lăcuite sau lăcuite stratificate; piei metalizate 4114 20 00 (MTK)
41.15 Piei reconstituite pe bază de piele sau de fibre de piele, sub formă de plăci, foi sau benzi, chiar rulate; resturi și alte deșeuri de piele sau de piele reconstituită, inutilizabile pentru fabricarea unor articole din piele; praf, pudră și făină de piele    
Piele reconstituită pe bază de piele sau de fibre de piele, sub formă de plăci, foi sau benzi, chiar rulate 4115 10 00  
Resturi sau alte deșeuri de piele sau de piele prelucrată sau de piele reconstituită, neutilizabile pentru fabricarea unor articole din piele; praf, pudră și făină de piele 4115 20 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.