CN8 / NC8 - 2023 47 CN8 / NC8 - 2023 - RO 49

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 48
HÂRTIE ȘI CARTON; ARTICOLE DIN PASTĂ DE CELULOZĂ, DIN HÂRTIE SAU DIN CARTON

48.01 Hârtie de ziar, în rulouri sau foi 4801 00 00  
48.02 Hârtii și cartoane necretate, de tipul celor utilizate pentru scris, tipărit sau în alte scopuri grafice și hârtii și cartoane pentru cartele sau benzi de perforat, neperforate, în rulouri sau foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni, altele decât hârtia de la poziția 4801 sau 4803; hârtii și cartoane fabricate manual    
Hârtii și cartoane fabricate manual 4802 10 00  
Hârtii și cartoane suport pentru hârtii și cartoane fotosensibile, termosensibile sau electrosensibile 4802 20 00  
Hârtii suport pentru tapet    
Fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau la care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre 4802 40 10  
Altele 4802 40 90  
Alte hârtii și cartoane, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic sau la care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre    
Cu o greutate sub 40 g/m² 4802 54 00  
Cu o greutate de minimum 40 g/m², dar de maximum 150 g/m², în rulouri    
Cu o greutate de minimum 40 g/m², dar sub 60 g/m² 4802 55 15  
Cu o greutate de minimum 60 g/m², dar sub 75 g/m² 4802 55 25  
Cu o greutate de minimum 75 g/m², dar sub 80 g/m² 4802 55 30  
Cu o greutate de minimum 80 g/m² 4802 55 90  
Cu o greutate de minimum 40 g/m², dar de maximum 150 g/m², în foi având o latură de maximum 435 mm și cealaltă de maximum 297 mm, nepliată    
La care o latură are 297 mm și cealaltă 210 mm (format A4) 4802 56 20  
Altele 4802 56 80  
Altele, cu o greutate de minimum 40 g/m², dar de maximum 150 g/m² 4802 57 00  
Cu o greutate de peste 150 g/m²    
În rulouri 4802 58 10  
Altele 4802 58 90  
Alte hârtii și cartoane, la care peste 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic    
În rulouri    
Cu o greutate sub 72 g/m² și la care mai mult de 50 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic 4802 61 15  
Altele 4802 61 80  
În foi la care o latură are maximum 435 mm și cealaltă este de maximum 297 mm, în stare nepliată 4802 62 00  
Altele 4802 69 00  
48.03 Hârtii de tipul celor utilizate ca hârtie igienică, șervețele de demachiat, pentru șters mâinile, ca șervețele sau hârtii similare pentru uz casnic, de igienă sau de toaletă, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, chiar creponate, încrețite, gofrate, ștanțate, perforate, colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau foi    
Vată de celuloză 4803 00 10  
Hârtie creponată și straturi subțiri din fibre celulozice numite „țesătură”, cu o greutate pe strat    
De maximum 25 g/m² 4803 00 31  
De peste 25 g/m² 4803 00 39  
Altele 4803 00 90  
48.04 Hârtii și cartoane kraft necretate, în rulouri sau foi, altele decât cele de la poziția 4802 sau 4803    
Hârtii și cartoane pentru coperți, numite kraftliner    
Nealbite    
În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă    
Cu greutatea sub 150 g/m² 4804 11 11  
Cu greutatea de minimum 150 g/m², dar sub 175 g/m² 4804 11 15  
Cu greutatea de minimum 175 g/m² 4804 11 19  
Altele 4804 11 90  
Altele    
În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă    
Realizate din unul sau mai multe straturi nealbite și un strat exterior albit, semialbit sau colorat în masă, cu greutatea pe m²    
Sub 175 g 4804 19 12  
De minimum 175 g 4804 19 19  
Altele 4804 19 30  
Altele 4804 19 90  
Hârtii kraft pentru saci de mari dimensiuni    
Nealbite    
În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă 4804 21 10  
Altele 4804 21 90  
Altele    
În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă 4804 29 10  
Altele 4804 29 90  
Alte hârtii și cartoane kraft, cu o greutate de maximum 150 g/m²    
Nealbite    
În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă    
Utilizate ca izolant în electrotehnică 4804 31 51  
Altele 4804 31 58  
Altele 4804 31 80  
Altele    
În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă    
Albite uniform în masă 4804 39 51  
Altele 4804 39 58  
Altele 4804 39 80  
Alte hârtii și cartoane kraft, cu o greutate peste 150 g/m², dar sub 225 g/m²    
Nealbite    
Hârtii și cartoane denumite saturating kraft 4804 41 91  
Altele 4804 41 98  
Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea compoziției fibroase totale o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic 4804 42 00  
Altele 4804 49 00  
Alte hârtii și cartoane kraft, cu o greutate de minimum 225 g/m²    
Nealbite 4804 51 00  
Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea compoziției fibroase totale o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic 4804 52 00  
Altele    
În care minimum 80 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de conifere obținute prin procedeul chimic cu sulfat sau cu sodă 4804 59 10  
Altele 4804 59 90  
48.05 Alte hârtii și cartoane, necretate, în rulouri sau foi, care nu au fost supuse unei prelucrări suplimentare sau unor tratamente, altele decât cele stipulate la nota 3 din acest capitol    
Hârtie pentru caneluri    
Hârtie semichimică pentru caneluri 4805 11 00  
Hârtie din paie pentru caneluri 4805 12 00  
Altele    
Wellenstoff 4805 19 10  
Altele 4805 19 90  
Testliner (carton din fibre recuperate)    
Cu o greutate de maximum 150 g/m² 4805 24 00  
Cu o greutate de peste 150 g/m² 4805 25 00  
Hârtie sulfit pentru ambalaj 4805 30 00  
Hârtie și carton filtru 4805 40 00  
Hârtie și carton fetru, hârtie și carton lânos 4805 50 00  
Altele    
Cu o greutate de maximum 150 g/m² 4805 91 00  
Cu o greutate de peste 150 g/m², dar sub 225 g/m² 4805 92 00  
Cu o greutate de minimum 225 g/m²    
Realizate din hârtie reciclată 4805 93 20  
Altele 4805 93 80  
48.06 Hârtii și cartoane sulfurizate, hârtii rezistente la grăsimi, hârtii calc, hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide, în rulouri sau foi    
Hârtii și cartoane sulfurizate (pergament vegetal) 4806 10 00  
Hârtii rezistente la grăsimi (greaseproof) 4806 20 00  
Hârtie calc 4806 30 00  
Hârtii pergament și alte hârtii glazurate, transparente sau translucide    
Hârtie pergament (transparentă) 4806 40 10  
Altele 4806 40 90  
48.07 Hârtii și cartoane asamblate plan prin lipire, necretate la suprafață și neimpregnate, chiar întărite în interior, în rulouri sau coli    
Realizate din hârtie reciclată, chiar acoperite cu hârtie 4807 00 30  
Altele 4807 00 80  
48.08 Hârtii și cartoane ondulate (chiar acoperite prin lipire), creponate, încrețite, gofrate, ștanțate sau perforate, în rulouri sau în foi, altele decât cele de la poziția 4803    
Hârtii și cartoane, ondulate, chiar perforate 4808 10 00  
Hârtii kraft, creponate sau încrețite, chiar gofrate, ștanțate sau perforate 4808 40 00  
Altele 4808 90 00  
48.09 Hârtii carbon, hârtii denumite „autocopiante” și alte hârtii pentru copii (inclusiv hârtii cretate, acoperite sau impregnate, pentru hârtii stencil sau plăci offset), chiar imprimate, în rulouri sau foi    
Hârtii „autocopiante” 4809 20 00  
Altele 4809 90 00  
48.10 Hârtii și cartoane, cretate cu caolin sau cu alte substanțe anorganice pe una sau pe ambele fețe, cu sau fără lianți, fără alte stratificări sau aplicări la suprafață, chiar colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, de orice dimensiuni    
Hârtii și cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, fără fibre obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic, sau în care maximum 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie astfel de fibre    
În rulouri 4810 13 00  
În foi la care una dintre laturi este de maximum 435 mm și cealaltă de maximum 297 mm, în stare nepliată 4810 14 00  
Altele 4810 19 00  
Hârtii și cartoane de tipul celor utilizate pentru scris, imprimat sau pentru alte scopuri grafice, la care peste 10 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele obținute printr-un procedeu mecanic sau chimico-mecanic    
Hârtie ușor cretată, denumită LWC 4810 22 00  
Altele    
În rulouri 4810 29 30  
Altele 4810 29 80  
Hârtie și carton kraft, altele decât cele de tipul folosit pentru scris, tipărit sau alte scopuri grafice    
Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic, având o greutate de maximum 150 g/m² 4810 31 00  
Albite uniform în masă și la care peste 95 % din greutatea totală a compoziției fibroase o constituie fibrele de lemn obținute printr-un procedeu chimic, având o greutate de peste 150 g/m²    
Cretate sau acoperite cu caolin 4810 32 10  
Altele 4810 32 90  
Altele 4810 39 00  
Alte hârtii și cartoane    
Multistrat    
La care fiecare strat este albit 4810 92 10  
La care un singur strat este albit 4810 92 30  
Altele 4810 92 90  
Altele    
Din pastă albită, acoperite sau impregnate cu caolin 4810 99 10  
Altele 4810 99 80  
48.11 Hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, cretate, impregnate, acoperite, colorate la suprafață, decorate la suprafață sau imprimate, în rulouri sau în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, având orice dimensiuni, altele decât produsele de tipul celor descrise la pozițiile 4803, 4809 sau 4810    
Hârtii și cartoane gudronate, bituminate sau asfaltate 4811 10 00  
Hârtii și cartoane gomate sau adezive    
Autoadezive    
Cu o lățime de maximum 10 cm, a căror acoperire constă în cauciuc, natural sau sintetic, nevulcanizat 4811 41 20  
Altele 4811 41 90  
Altele 4811 49 00  
Hârtii și cartoane, cretate, impregnate sau acoperite cu materiale plastice (cu excepția adezivilor)    
Albite, cu o greutate de peste 150 g/m² 4811 51 00  
Altele 4811 59 00  
Hârtii și cartoane, cretate, impregnate sau acoperite cu ceară, parafină, stearină, ulei sau glicerol 4811 60 00  
Alte hârtii și cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice 4811 90 00  
48.12 Blocuri filtrante și plăci filtrante, din pastă de hârtie 4812 00 00  
48.13 Hârtie pentru țigări, chiar tăiată la dimensiune, sub formă de colițe sau sub formă tubulară    
Sub formă de colițe sau sub formă tubulară 4813 10 00  
În rulouri cu o lățime maximă de 5 cm 4813 20 00  
Altele    
În rulouri cu o lățime de peste 5 cm, dar de maximum 15 cm 4813 90 10  
Altele 4813 90 90  
48.14 Hârtii tapet și hârtii similare pentru acoperit pereții; hârtii transparente autocolante    
Hârtii tapet și hârtii similare pentru acoperit pereții, constituite din hârtie impregnată sau acoperită pe față cu un strat de material plastic, gofrat, colorat, imprimat cu motive sau altfel decorat 4814 20 00  
Altele    
Hârtii tapet și hârtii similare pentru acoperit pereți, constituite din hârtie gofrată, colorată la suprafață, imprimată cu motive sau altfel decorată la suprafață, impregnată sau acoperită cu material plastic protector transparent 4814 90 10  
Altele 4814 90 70  
48.16 Hârtii carbon, hârtii denumite „autocopiante” și alte hârtii copiative (altele decât cele de la poziția 4809), hârtii stencil și plăci offset, din hârtie, chiar ambalate în cutii    
Hârtii denumite „autocopiante” 4816 20 00  
Altele 4816 90 00  
48.17 Plicuri, hârtie în formă de plicuri, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență, din hârtie sau carton; cutii, mape și articole similare, din hârtie sau carton, care conțin un set de articole pentru corespondență    
Plicuri 4817 10 00  
Hârtie în formă de plic, cărți poștale neilustrate și cărți poștale pentru corespondență 4817 20 00  
Cutii, mape și articole similare, din hârtie sau din carton, care conțin un set de articole pentru corespondență 4817 30 00  
48.18 Hârtii de tipul celor utilizate ca hârtie igienică și ca hârtii similare, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice, de tipul celor pentru uz casnic sau sanitar, în rulouri cu o lățime de maximum 36 cm sau tăiate la dimensiune; batiste, șervețele demachiante, hârtie pentru șters mâinile, fețe de masă și șervete, lenjerie de pat și articole similare pentru uz casnic, de toaletă, pentru uz igienic sau spitalicesc, îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, din pastă de hârtie, hârtie, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice    
Hârtie igienică    
Cu greutatea de maximum 25 g/m² pe strat 4818 10 10  
Cu greutatea de peste 25 g/m² pe strat 4818 10 90  
Batiste, șervețele demachiante și hârtie pentru șters mâinile    
Batiste și șervețele demachiante 4818 20 10  
Hârtie pentru șters mâinile    
În rulouri 4818 20 91  
Altele 4818 20 99  
Fețe de masă și șervete de masă 4818 30 00  
Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte 4818 50 00  
Altele    
Articole de uz chirurgical, medical sau igienic, necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul 4818 90 10  
Altele 4818 90 90  
48.19 Cutii, saci, pungi, cornete și alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice; obiecte din carton pentru birou, pentru magazine sau similare    
Cutii din hârtie sau carton ondulat 4819 10 00  
Cutii și obiecte din carton, pliante, din hârtie sau carton neondulat 4819 20 00  
Saci cu lățimea bazei de minimum 40 cm 4819 30 00  
Alți saci, pungi, mape (altele decât cele pentru discuri) și cornete 4819 40 00  
Alte ambalaje, inclusiv mape pentru discuri 4819 50 00  
Obiecte din carton pentru birou, pentru magazine și similare 4819 60 00  
48.20 Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitanțe), agende, blocnotesuri, blocuri de hârtie pentru scrisori și articole similare, caiete, mape, bibliorafturi, carnete cu cleme metalice (cu foi detașabile sau altele), coperte pentru dosare sau alte articole școlare, de birou sau de papetărie, inclusiv formulare pentru diferite activități și carnete diverse, chiar cu foi intercalate de hârtie carbon, din hârtie sau din carton; albume pentru eșantioane sau pentru colecții și coperte pentru cărți, din hârtie sau carton    
Registre, registre contabile, carnete (de note, de comenzi, de chitanțe), blocnotesuri, blocuri de hârtie pentru scrisori, agende și articole similare    
Registre, registre contabile și carnete de comenzi sau de chitanțe 4820 10 10  
Carnete de note, blocuri de hârtie pentru scrisori și blocnotesuri 4820 10 30  
Agende 4820 10 50  
Altele 4820 10 90  
Caiete 4820 20 00  
Bibliorafturi, carnete cu cleme metalice (altele decât copertele de carte), plicuri și coperte pentru dosare 4820 30 00  
Formulare pentru diferite activități și carnete diverse, chiar cu foi intercalate de hârtie carbon 4820 40 00  
Albume pentru eșantioane sau pentru colecții 4820 50 00  
Altele 4820 90 00  
48.21 Etichete de toate genurile, din hârtie sau carton, imprimate sau nu    
Imprimate    
Autoadezive 4821 10 10  
Altele 4821 10 90  
Altele    
Autoadezive 4821 90 10  
Altele 4821 90 90  
48.22 Tamburi, bobine, fuzete, canete, mosoare și suporturi similare din pastă de hârtie, hârtie sau carton, chiar perforate sau întărite    
De tipul celor folosite pentru înfășurarea firelor textile 4822 10 00  
Altele 4822 90 00  
48.23 Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice, decupate la dimensiune; alte articole din pastă de hârtie, din hârtie, din carton, din vată de celuloză sau din straturi subțiri din fibre celulozice    
Hârtie și carton de filtru 4823 20 00  
Hârtii cu diagrame pentru aparatele de înregistrat, sub formă de bobine, foi sau discuri 4823 40 00  
Tăvi, veselă, farfurii, căni, pahare și articole similare din hârtie sau carton    
Din bambus 4823 61 00  
Altele    
Tăvi, veselă, farfurii 4823 69 10  
Altele 4823 69 90  
Articole turnate sau presate din pastă de hârtie    
Ambalaje alveolare pentru ouă 4823 70 10  
Altele 4823 70 90  
Altele    
Hârtie și carton de tipul celor folosite pentru scris, tipărit sau pentru alte scopuri grafice 4823 90 40  
Altele 4823 90 85  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.