CN8 / NC8 - 2023 48 CN8 / NC8 - 2023 - RO 50

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 49
CĂRȚI, ZIARE, IMAGINI IMPRIMATE ȘI ALTE PRODUSE ALE INDUSTRIEI DE IMPRIMARE; MANUSCRISE, TEXTE DACTILOGRAFIATE ȘI SCHIȚE SAU PLANURI

49.01 Cărți, broșuri și tipărituri similare, chiar în foi volante    
În foi volante, chiar pliate 4901 10 00  
Altele    
Dicționare și enciclopedii, chiar în fascicule 4901 91 00  
Altele 4901 99 00  
49.02 Ziare și publicații periodice imprimate, chiar ilustrate sau care conțin material publicitar    
Cu cel puțin patru apariții pe săptămână 4902 10 00  
Altele 4902 90 00  
49.03 Albume sau cărți cu ilustrații și cărți de desenat sau colorat, pentru copii 4903 00 00  
49.04 Partituri muzicale manuscrise sau imprimate, chiar ilustrate sau legate 4904 00 00  
49.05 Lucrări cartografice de orice fel, inclusiv hărți de perete, planuri topografice și globuri, imprimate    
Sub formă de cărți sau de broșuri 4905 20 00  
Altele 4905 90 00  
49.06 Planuri și desene de arhitectură, de inginerie și alte planuri și desene industriale, comerciale, topografice sau similare, originale, executate manual; texte manuscrise; reproduceri fotografice pe hârtie sensibilizată și copii carbon obținute după planurile, desenele sau textele enumerate mai sus 4906 00 00  
49.07 Timbre poștale, timbre fiscale și similare, neobliterate, în circulație sau urmând a fi puse în circulație în țara în care ele au sau vor avea o valoare nominală recunoscută; hârtie timbrată; bancnote; cecuri; titluri de acțiuni sau obligațiuni și titluri similare    
Timbre poștale, timbre fiscale și similare 4907 00 10  
Bancnote 4907 00 30  
Altele 4907 00 90  
49.08 Decalcomanii (abțibilduri) de orice fel    
Decalcomanii vitrifiabile 4908 10 00  
Altele 4908 90 00  
49.09 Cărți poștale imprimate sau ilustrate; cărți poștale cu felicitări sau mesaje personale, chiar ilustrate, cu sau fără plicuri, garnituri sau aplicații 4909 00 00  
49.10 Calendare de orice fel, imprimate, inclusiv calendare cu file detașabile 4910 00 00  
49.11 Alte imprimate, inclusiv imagini, gravuri și fotografii    
Imprimate publicitare, cataloage comerciale și similare    
Cataloage comerciale 4911 10 10  
Altele 4911 10 90  
Altele    
Imagini, gravuri și fotografii 4911 91 00  
Altele 4911 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.