CN8 / NC8 - 2023 65 CN8 / NC8 - 2023 - RO 67

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 66
UMBRELE DE PLOAIE, UMBRELE DE SOARE, BASTOANE, BASTOANE-SCAUN, BICE, CRAVAȘE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA

66.01 Umbrele de ploaie, umbrele de soare (inclusiv umbrele-baston, umbrele de grădină și articole similare)    
Umbrele de grădină și articolele similare 6601 10 00 (PCE)
Altele    
Cu tije sau mânere telescopice 6601 91 00 (PCE)
Altele    
Cu apărătoare din material textil țesut 6601 99 20 (PCE)
Altele 6601 99 90 (PCE)
66.02 Bastoane, bastoane-scaun, bice, cravașe și articole similare 6602 00 00  
66.03 Părți, garnituri și accesorii pentru articolele de la poziția 6601 sau 6602    
Cadre pentru umbrele, inclusiv cadre cu bețe sau mânere pentru umbrele de ploaie sau umbrele de soare 6603 20 00  
Altele    
Mânere și măciulii 6603 90 10  
Altele 6603 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.