CN8 / NC8 - 2023 66 CN8 / NC8 - 2023 - RO 68

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 67
PENE ȘI PUF PRELUCRATE ȘI ARTICOLE DIN PENE SAU DIN PUF; FLORI ARTIFICIALE; ARTICOLE DIN PĂR UMAN

67.01 Piei și alte părți ale păsărilor, acoperite cu pene sau cu puf, pene, părți de pene, puf și articole din aceste materiale (altele decât produsele de la poziția 0505 și decât tijele penelor, prelucrate) 6701 00 00  
67.02 Flori, frunze și fructe artificiale și părțile lor; articole confecționate din flori, frunze sau fructe artificiale    
Din materiale plastice 6702 10 00  
Din alte materiale 6702 90 00  
67.03 Păr uman pieptănat, subțiat, albit sau altfel prelucrat; lână, păr de animale și alte materiale textile, preparate pentru fabricarea perucilor și a articolelor similare 6703 00 00  
67.04 Peruci, bărbi, sprâncene, gene, meșe și articole similare din păr uman, din păr de animale sau din materiale textile; articole din păr uman nedenumite și necuprinse în altă parte    
Din materiale textile sintetice    
Peruci complete 6704 11 00  
Altele 6704 19 00  
Din păr uman 6704 20 00  
Din alte materiale 6704 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.