CN8 / NC8 - 2023 71 CN8 / NC8 - 2023 - RO 73

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 72
FONTĂ, FIER ȘI OȚEL

I. PRODUSE PRIMARE; PRODUSE PREZENTATE SUB FORMĂ DE GRANULE SAU PULBERI    
72.01 Fonte brute și fonte-oglindă (spiegel) în lingouri, blocuri sau alte forme primare    
Fonte brute, nealiate, care conțin maximum 0,5 % din greutate fosfor    
Cu un conținut de mangan de minimum 0,4 % din greutate    
Cu un conținut de siliciu de maximum 1 % din greutate 7201 10 11  
Cu un conținut de siliciu de peste 1 % din greutate 7201 10 19  
Cu un conținut de mangan de minimum 0,1 %, dar sub 0,4 % din greutate 7201 10 30  
Cu un conținut de mangan sub 0,1 % 7201 10 90  
Fonte brute, nealiate, care conțin peste 0,5 % din greutate fosfor 7201 20 00  
Fonte brute, aliate; fonte-oglindă (spiegel)    
Fonte brute, aliate, cu un conținut de titan de minimum 0,3 % și maximum 1 % din greutate și cu un conținut de vanadiu de minimum 0,5 % și maximum 1 % 7201 50 10  
Altele 7201 50 90  
72.02 Feroaliaje    
Feromangan    
Care conține, în greutate, peste 2 % carbon    
Cu o granulație de maximum 5 mm și cu un conținut de mangan peste 65 % din greutate 7202 11 20  
Altele 7202 11 80  
Altele 7202 19 00  
Ferosiliciu    
Care conține, în greutate, peste 55 % siliciu 7202 21 00  
Altele    
Cu un conținut de magneziu de minimum 4 % din greutate, dar maximum 10 % 7202 29 10  
Altele 7202 29 90  
Ferosiliciu-mangan 7202 30 00  
Ferocrom    
Care conține, în greutate, peste 4 % carbon    
Cu un conținut de carbon de peste 4 % din greutate, dar maximum 6 % 7202 41 10  
Cu un conținut de carbon de peste 6 % din greutate 7202 41 90  
Altele    
Cu un conținut de carbon de maximum 0,05 % din greutate 7202 49 10  
Cu un conținut de carbon de peste 0,05 % din greutate, dar maximum 0,5 % 7202 49 50  
Cu un conținut de carbon de peste 0,5 % din greutate, dar maximum 4 % 7202 49 90  
Ferosiliciu-crom 7202 50 00  
Feronichel 7202 60 00  
Feromolibden 7202 70 00  
Ferotungsten și ferosiliciu-tungsten 7202 80 00  
Altele    
Ferotitan și ferosiliciu-titan 7202 91 00  
Ferovanadiu 7202 92 00  
Feroniobiu 7202 93 00  
Altele    
Ferofosfor 7202 99 10  
Ferosiliciu-magneziu 7202 99 30  
Altele 7202 99 80  
72.03 Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier și alte produse feroase spongioase, în bucăți, pelete sau forme similare; fier cu o puritate minimă în greutate de 99,94 %, în bucăți, pelete sau forme similare    
Produse feroase obținute prin reducerea directă a minereului de fier 7203 10 00  
Altele 7203 90 00  
72.04 Deșeuri și resturi de fontă, de fier sau de oțel (fier vechi); deșeuri lingotate din fier sau oțel    
Deșeuri și resturi de fontă 7204 10 00  
Deșeuri și resturi de oțeluri aliate    
De oțeluri inoxidabile    
Cu un conținut de nichel de minimum 8 % din greutate 7204 21 10  
Altele 7204 21 90  
Altele 7204 29 00  
Deșeuri și resturi de fier sau de oțel cositorit 7204 30 00  
Alte deșeuri și resturi    
Deșeuri de așchiere, șpan, deșeuri de măcinare, pilitură și resturi de ștanțare sau decupare, chiar sub formă de baloturi    
Deșeuri de așchiere, șpan, deșeuri de măcinare, pilitură 7204 41 10  
Deșeuri de ștanțare sau decupare    
Sub formă de baloturi 7204 41 91  
Altele 7204 41 99  
Altele    
Fragmentate 7204 49 10  
Altele    
Sub formă de baloturi 7204 49 30  
Altele 7204 49 90  
Deșeuri lingotate 7204 50 00  
72.05 Granule și pulberi, de fontă brută, de fontă-oglindă (spiegel), de fier sau de oțel    
Granule 7205 10 00  
Pulberi    
De oțeluri aliate 7205 21 00  
Altele 7205 29 00  
II. FIER ȘI OȚELURI NEALIATE    
72.06 Fier și oțeluri nealiate, în lingouri sau în alte forme primare, cu excepția fierului de la poziția 7203    
Lingouri 7206 10 00  
Altele 7206 90 00  
72.07 Semifabricate din fier sau din oțeluri nealiate    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon    
Cu secțiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară a căror lățime este mai mică decât dublul grosimii    
Laminate sau obținute prin turnare continuă    
Din oțel pentru prelucrare pe mașini-unelte automate 7207 11 11  
Altele    
Cu grosimea de maximum 130 mm 7207 11 14  
Cu grosimea de peste 130 mm 7207 11 16  
Forjate 7207 11 90  
Altele, cu secțiunea transversală dreptunghiulară    
Laminate sau obținute prin turnare continuă 7207 12 10  
Forjate 7207 12 90  
Altele    
Cu secțiunea transversală circulară sau poligonală    
Laminate sau obținute prin turnare continuă 7207 19 12  
Forjate 7207 19 19  
Altele 7207 19 80  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon    
Cu secțiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară, a căror lățime este mai mică decât dublul grosimii    
Laminate sau obținute prin turnare continuă    
Din oțel pentru prelucrare pe mașini-unelte automate 7207 20 11  
Altele, cu un conținut în greutate    
De minimum 0,25 %, dar sub 0,6 %, carbon 7207 20 15  
De minimum 0,6 %, carbon 7207 20 17  
Forjate 7207 20 19  
Altele, cu secțiunea transversală dreptunghiulară    
Laminate sau obținute prin turnare continuă 7207 20 32  
Forjate 7207 20 39  
Cu secțiunea transversală circulară sau poligonală    
Laminate sau obținute prin turnare continuă 7207 20 52  
Forjate 7207 20 59  
Altele 7207 20 80  
72.08 Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600 mm, laminate la cald, neplacate și neacoperite    
În rulouri, simplu laminate la cald, prezentând modele în relief 7208 10 00  
Altele, în rulouri, simplu laminate la cald, decapate    
Cu o grosime de minimum 4,75 mm 7208 25 00  
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm 7208 26 00  
Cu o grosime sub 3 mm 7208 27 00  
Altele, în rulouri, simplu laminate la cald    
Cu o grosime de peste 10 mm 7208 36 00  
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm 7208 37 00  
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm 7208 38 00  
Cu o grosime sub 3 mm 7208 39 00  
Altfel decât în rulouri, simplu laminate la cald, prezentând modele în relief 7208 40 00  
Altele, altfel decât în rulouri, simplu laminate la cald    
Cu o grosime de peste 10 mm    
Cu o grosime de peste 15 mm 7208 51 20  
Cu o grosime de peste 10 mm, dar maximum 15 mm, cu lățimea    
De minimum 2050 mm 7208 51 91  
Sub 2050 mm 7208 51 98  
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm    
Laminate pe cele patru fețe sau în calibru închis, cu lățimea de maximum 1250 mm 7208 52 10  
Altele, cu lățimea    
De minimum 2050 mm 7208 52 91  
Mai mică de 2050 mm 7208 52 99  
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm    
Laminate pe cele patru fețe sau în calibru închis, cu lățimea de maximum 1250 mm și grosimea de minimum 4 mm 7208 53 10  
Altele 7208 53 90  
Cu o grosime sub 3 mm 7208 54 00  
Altele    
Perforate 7208 90 20  
Altele 7208 90 80  
72.09 Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600 mm, laminate la rece, neplacate și neacoperite    
În rulouri, simplu laminate la rece    
Cu o grosime de minimum 3 mm 7209 15 00  
Cu o grosime de peste 1 mm, dar sub 3 mm    
Numite „magnetice” 7209 16 10  
Altele 7209 16 90  
Cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar maximum 1 mm    
Numite „magnetice” 7209 17 10  
Altele 7209 17 90  
Cu o grosime sub 0,5 mm    
Numite „magnetice” 7209 18 10  
Altele    
Cu o grosime de minimum 0,35 mm, dar sub 0,5 mm 7209 18 91  
Cu o grosime sub 0,35 mm 7209 18 99  
Altfel decât în rulouri, simplu laminate la rece    
Cu o grosime de minimum 3 mm 7209 25 00  
Cu o grosime de peste 1 mm, dar sub 3 mm    
Numite „magnetice” 7209 26 10  
Altele 7209 26 90  
Cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar maximum 1 mm    
Numite „magnetice” 7209 27 10  
Altele 7209 27 90  
Cu o grosime sub 0,5 mm    
Numite „magnetice” 7209 28 10  
Altele 7209 28 90  
Altele    
Perforate 7209 90 20  
Altele 7209 90 80  
72.10 Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime de minimum 600 mm, placate sau acoperite    
Acoperite cu cositor    
Cu o grosime de minimum 0,5 mm 7210 11 00  
Cu o grosime sub 0,5 mm    
Tablă cositorită 7210 12 20  
Altele 7210 12 80  
Acoperite cu plumb, inclusiv fierul mat 7210 20 00  
Acoperite electrolitic cu zinc 7210 30 00  
Altfel acoperite cu zinc    
Ondulate 7210 41 00  
Altele 7210 49 00  
Acoperite cu oxizi de crom sau cu crom și oxizi de crom 7210 50 00  
Acoperite cu aluminiu    
Acoperite cu aliaje de aluminiu-zinc 7210 61 00  
Altele 7210 69 00  
Vopsite, lăcuite sau acoperite cu materiale plastice    
Tablă cositorită lăcuită; produse acoperite cu oxizi de crom, sau cu crom și oxizi de crom, lăcuite 7210 70 10  
Altele 7210 70 80  
Altele    
Placate 7210 90 30  
Cositorite și imprimate 7210 90 40  
Altele 7210 90 80  
72.11 Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600 mm, neplacate și neacoperite    
Simplu laminate la cald    
Laminate pe cele patru fețe sau în calibru închis, cu o lățime peste 150 mm și cu o grosime de minimum 4 mm, altfel decât în rulouri și fără modele în relief 7211 13 00  
Altele, cu o grosime de minimum 4,75 mm 7211 14 00  
Altele 7211 19 00  
Simplu laminate la rece    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon    
Numite „magnetice” 7211 23 20  
Altele    
Cu o grosime de minimum 0,35 mm 7211 23 30  
Cu o grosime sub 0,35 mm 7211 23 80  
Altele 7211 29 00  
Altele    
Perforate 7211 90 20  
Altele 7211 90 80  
72.12 Produse laminate plate, din fier sau din oțeluri nealiate, cu o lățime sub 600 mm, placate sau acoperite    
Acoperite cu cositor    
Tablă cositorită, simplu tratată la suprafață 7212 10 10  
Altele 7212 10 90  
Acoperite electrolitic cu zinc 7212 20 00  
Altfel acoperite cu zinc 7212 30 00  
Vopsite, lăcuite sau acoperite cu materiale plastice    
Tablă cositorită, simplu lăcuită; produse acoperite cu oxizi de crom sau cu crom și oxizi de crom, lăcuite 7212 40 20  
Altele 7212 40 80  
Altfel acoperite    
Acoperite cu oxizi de crom sau cu crom și oxizi de crom 7212 50 20  
Acoperite cu crom sau nichel 7212 50 30  
Acoperite cu cupru 7212 50 40  
Acoperite cu aluminiu    
Acoperite cu aliaj de aluminiu-zinc 7212 50 61  
Altele 7212 50 69  
Altele 7212 50 90  
Placate 7212 60 00  
72.13 Bare și tije laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din fier sau din oțeluri nealiate    
Care au crestături, nervuri, adâncituri sau alte deformări, adâncite sau în relief, produse în cursul laminării 7213 10 00  
Altele, din oțeluri pentru prelucrare pe mașini-unelte automate 7213 20 00  
Altele    
Cu secțiunea circulară cu un diametru sub 14 mm    
De tipul celor utilizate la armarea betonului 7213 91 10  
De tipul celor utilizate ca inserție pentru anvelope pneumatice 7213 91 20  
Altele    
Care conțin, în greutate, maximum 0,06 % carbon 7213 91 41  
Care conțin, în greutate, peste 0,06 % carbon, dar sub 0,25 % 7213 91 49  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon, dar maximum 0,75 % 7213 91 70  
Care conțin, în greutate, peste 0,75 % carbon 7213 91 90  
Altele    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon 7213 99 10  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon 7213 99 90  
72.14 Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate, simplu forjate, laminate, trase sau extrudate la cald, inclusiv cele torsionate după laminare    
Forjate 7214 10 00  
Care au crestături, nervuri, adâncituri sau alte deformări, adâncite sau în relief, produse în cursul laminării sau care au fost torsionate după laminare 7214 20 00  
Altele, din oțeluri pentru prelucrare pe mașini-unelte automate 7214 30 00  
Altele    
Cu secțiunea transversală dreptunghiulară (alta decât pătrată)    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon 7214 91 10  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon 7214 91 90  
Altele    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon    
De tipul celor utilizate pentru armarea betonului 7214 99 10  
Altele, cu secțiunea circulară de un diametru    
De minimum 80 mm 7214 99 31  
Sub 80 mm 7214 99 39  
Altele 7214 99 50  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon    
Cu secțiunea circulară de un diametru    
De minimum 80 mm 7214 99 71  
Sub 80 mm 7214 99 79  
Altele 7214 99 95  
72.15 Alte bare și tije din fier sau din oțeluri nealiate    
Din oțeluri pentru prelucrare pe mașini-unelte automate, simplu obținute sau finisate la rece 7215 10 00  
Altele, simplu obținute sau finisate la rece    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon    
Cu secțiunea dreptunghiulară (alta decât pătrată) 7215 50 11  
Altele 7215 50 19  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon 7215 50 80  
Altele 7215 90 00  
72.16 Profile din fier sau din oțeluri nealiate    
Profile în formă de U, I sau H, simplu laminate, trase la cald sau extrudate, cu o înălțime sub 80 mm 7216 10 00  
Profile în formă de L sau T, simplu laminate sau trase la cald sau extrudate, cu o înălțime sub 80 mm    
Profile în formă de L 7216 21 00  
Profile în formă de T 7216 22 00  
Profile în formă de U, I sau H, simplu laminate sau trase la cald sau extrudate, cu o înălțime de minimum 80 mm    
Profile în formă de U    
Cu înălțimea de minimum 80 mm, dar maximum 220 mm 7216 31 10  
Cu înălțimea peste 220 mm 7216 31 90  
Profile în formă de I    
Cu înălțimea de minimum 80 mm, dar maximum 220 mm    
Cu fețele aripilor paralele 7216 32 11  
Altele 7216 32 19  
Cu înălțimea peste 220 mm    
Cu fețele aripilor paralele 7216 32 91  
Altele 7216 32 99  
Profile în formă de H    
Cu înălțimea de minimum 80 mm, dar maximum 180 mm 7216 33 10  
Cu înălțimea peste 180 mm 7216 33 90  
Profile în formă de L sau T, simplu laminate, trase la cald sau extrudate, cu o înălțime de minimum 80 mm    
Profile în formă de L 7216 40 10  
Profile în formă de T 7216 40 90  
Alte profile simplu laminate, trase la cald sau extrudate    
Cu secțiunea transversală care poate fi înscrisă într-un pătrat cu latura de maximum 80 mm 7216 50 10  
Altele    
Profile plate cu proeminențe 7216 50 91  
Altele 7216 50 99  
Profile, simplu obținute sau finisate la rece    
Obținute din produse laminate plate    
Profile în formă de C, L, U, Z, Ω sau tub deschis 7216 61 10  
Altele 7216 61 90  
Altele 7216 69 00  
Altele    
Obținute sau finisate la rece din produse laminate plate    
Tablă cu nervuri (striată) 7216 91 10  
Altele 7216 91 80  
Altele 7216 99 00  
72.17 Sârmă din fier sau din oțeluri nealiate    
Neacoperite, chiar lustruite    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon    
Cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale sub 0,8 mm 7217 10 10  
Cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale de minimum 0,8 mm    
Care au crestături, caneluri, nervuri sau alte deformări, adâncite sau în relief, produse în timpul procesului de laminare 7217 10 31  
Altele 7217 10 39  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon, dar sub 0,6 % 7217 10 50  
Care conțin, în greutate, minimum 0,6 % carbon 7217 10 90  
Acoperite cu zinc    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon    
Cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale sub 0,8 mm 7217 20 10  
Cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale de minimum 0,8 mm 7217 20 30  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon, dar sub 0,6 % 7217 20 50  
Care conțin, în greutate, minimum 0,6 % carbon 7217 20 90  
Acoperite cu alte metale comune    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon    
Acoperite cu cupru 7217 30 41  
Altele 7217 30 49  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon, dar sub 0,6 % 7217 30 50  
Care conțin, în greutate, minimum 0,6 % carbon 7217 30 90  
Altele    
Care conțin, în greutate, sub 0,25 % carbon 7217 90 20  
Care conțin, în greutate, minimum 0,25 % carbon, dar sub 0,6 % 7217 90 50  
Care conțin, în greutate, minimum 0,6 % carbon 7217 90 90  
III. OȚELURI INOXIDABILE    
72.18 Oțeluri inoxidabile în lingouri sau în alte forme primare; semifabricate din oțeluri inoxidabile    
Lingouri și alte forme primare 7218 10 00  
Altele    
Cu secțiunea transversală dreptunghiulară (alta decât pătrată)    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7218 91 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7218 91 80  
Altele    
Cu secțiunea transversală pătrată    
Laminate sau obținute prin turnare continuă 7218 99 11  
Forjate 7218 99 19  
Altele    
Laminate sau obținute prin turnare continuă 7218 99 20  
Forjate 7218 99 80  
72.19 Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o lățime de minimum 600 mm    
Simplu laminate la cald, în rulouri    
Cu o grosime de peste 10 mm 7219 11 00  
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 12 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 12 90  
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 13 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 13 90  
Cu o grosime sub 3 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 14 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 14 90  
Simplu laminate la cald, altfel decât în rulouri    
Cu o grosime de peste 10 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 21 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 21 90  
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar maximum 10 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 22 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 22 90  
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm 7219 23 00  
Cu o grosime sub 3 mm 7219 24 00  
Simplu laminate la rece    
Cu o grosime de minimum 4,75 mm 7219 31 00  
Cu o grosime de minimum 3 mm, dar sub 4,75 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 32 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 32 90  
Cu o grosime de peste 1 mm, dar sub 3 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 33 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 33 90  
Cu o grosime de minimum 0,5 mm, dar maximum 1 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 34 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 34 90  
Cu o grosime sub 0,5 mm    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7219 35 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7219 35 90  
Altele    
Perforate 7219 90 20  
Altele 7219 90 80  
72.20 Produse laminate plate din oțeluri inoxidabile, cu o lățime sub 600 mm    
Simplu laminate la cald    
Cu o grosime de minimum 4,75 mm 7220 11 00  
Cu o grosime sub 4,75 mm 7220 12 00  
Simplu laminate la rece    
Cu o grosime de minimum 3 mm, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7220 20 21  
Sub 2,5 % nichel 7220 20 29  
Cu o grosime de peste 0,35 mm, dar sub 3 mm, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7220 20 41  
Sub 2,5 % nichel 7220 20 49  
Cu o grosime de maximum 0,35 mm, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7220 20 81  
Sub 2,5 % nichel 7220 20 89  
Altele    
Perforate 7220 90 20  
Altele 7220 90 80  
72.21 Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din oțeluri inoxidabile    
Care conțin, în greutate, minimum 2,5 % nichel 7221 00 10  
Care conțin, în greutate, sub 2,5 % nichel 7221 00 90  
72.22 Alte bare, tije din oțeluri inoxidabile; profile din oțeluri inoxidabile    
Bare și tije simplu laminate, trase sau extrudate la cald    
Cu secțiunea circulară    
Cu un diametru de minimum 80 mm, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7222 11 11  
Sub 2,5 % nichel 7222 11 19  
Cu un diametru sub 80 mm, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7222 11 81  
Sub 2,5 % nichel 7222 11 89  
Altele    
Care conțin în greutate minimum 2,5 % nichel 7222 19 10  
Care conțin în greutate sub 2,5 % nichel 7222 19 90  
Bare și tije simplu obținute sau finisate simplu la rece    
Cu secțiunea transversală circulară    
Cu un diametru de minimum 80 mm, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7222 20 11  
Sub 2,5 % nichel 7222 20 19  
Cu un diametru de minimum 25 mm, dar sub 80 mm, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7222 20 21  
Sub 2,5 % nichel 7222 20 29  
Cu un diametru sub 25 mm, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7222 20 31  
Sub 2,5 % nichel 7222 20 39  
Altele care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7222 20 81  
Sub 2,5 % nichel 7222 20 89  
Alte bare și tije    
Forjate, care conțin în greutate    
Minimum 2,5 % nichel 7222 30 51  
Sub 2,5 % nichel 7222 30 91  
Altele 7222 30 97  
Profile    
Simplu laminate, extrudate sau trase la cald 7222 40 10  
Simplu obținute sau finisate la rece 7222 40 50  
Altele 7222 40 90  
72.23 Sârmă, din oțeluri inoxidabile    
Cu un conținut de nichel de minimum 2,5 % din greutate    
Cu un conținut de nichel de minimum 28 %, dar maximum 31 % și cu un conținut de crom de minimum 20 %, dar maximum 22 % 7223 00 11  
Altele 7223 00 19  
Cu un conținut de nichel de sub 2,5 % din greutate    
Cu un conținut de crom de minimum 13 %, dar de maximum 25 % și cu un conținut de aluminiu de minimum 3,5 %, dar maximum 6 % 7223 00 91  
Altele 7223 00 99  
IV. ALTE OȚELURI ALIATE; BARE ȘI PROFILE TUBULARE PENTRU FORAJ, DIN OȚELURI ALIATE SAU NEALIATE    
72.24 Alte oțeluri aliate în lingouri sau în alte forme primare; semifabricate din alte oțeluri aliate    
Lingouri și alte forme primare    
Din oțeluri de scule 7224 10 10  
Altele 7224 10 90  
Altele    
Din oțeluri de scule 7224 90 02  
Altele    
Cu secțiunea transversală pătrată sau dreptunghiulară    
Laminate la cald sau obținute prin turnare continuă    
A căror lățime este mai mică decât dublul grosimii    
Din oțeluri rapide 7224 90 03  
Cu un conținut de carbon de maximum 0,7 %, de mangan de minimum 0,5 %, dar maximum 1,2 %, și de siliciu de minimum 0,6 %, dar maximum 2,3 % din greutate; cu un conținut de bor de minimum 0,0008 % din greutate, fără ca alt element să atingă conținutul minim indicat la nota 1 litera (f) a acestui capitol 7224 90 05  
Altele 7224 90 07  
Altele 7224 90 14  
Forjate 7224 90 18  
Altele    
Laminate la cald sau obținute prin turnare continuă    
Cu un conținut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 %, și un conținut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 %, și, eventual, un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate 7224 90 31  
Altele 7224 90 38  
Forjate 7224 90 90  
72.25 Produse laminate plate, din alte oțeluri aliate, cu o lățime de minimum 600 mm    
Din oțeluri cu siliciu numite „magnetice”    
Cu grăunți orientați 7225 11 00  
Altele    
Laminate la cald 7225 19 10  
Laminate la rece 7225 19 90  
Altele, simplu laminate la cald, în rulouri    
Din oțeluri de scule 7225 30 10  
Din oțeluri rapide 7225 30 30  
Altele 7225 30 90  
Altele, simplu laminate la cald, altfel decât în rulouri    
Din oțeluri de scule 7225 40 12  
Din oțeluri rapide 7225 40 15  
Altele    
Cu o grosime de peste 10 mm 7225 40 40  
Cu o grosime de minimum 4,75 mm, dar de maximum 10 mm 7225 40 60  
Cu o grosime sub 4,75 mm 7225 40 90  
Altele, simplu laminate la rece    
Din oțeluri rapide 7225 50 20  
Altele 7225 50 80  
Altele    
Acoperite electrolitic cu zinc 7225 91 00  
Altfel acoperite cu zinc 7225 92 00  
Altele 7225 99 00  
72.26 Produse laminate plate, din alte oțeluri aliate, cu o lățime sub 600 mm    
Din oțeluri cu siliciu numite „magnetice”    
Cu grăunți orientați 7226 11 00  
Altele    
Simplu laminate la cald 7226 19 10  
Altele 7226 19 80  
Din oțeluri rapide 7226 20 00  
Altele    
Simplu laminate la cald    
Din oțeluri de scule 7226 91 20  
Altele    
Cu o grosime de minimum 4,75 mm 7226 91 91  
Cu o grosime sub 4,75 mm 7226 91 99  
Simplu laminate la rece 7226 92 00  
Altele    
Acoperite electrolitic cu zinc 7226 99 10  
Altfel acoperite cu zinc 7226 99 30  
Altele 7226 99 70  
72.27 Bare și tije, laminate la cald, în rulouri cu spire nearanjate (fil machine), din alte oțeluri aliate    
Din oțeluri rapide 7227 10 00  
Din oțeluri silico-manganoase 7227 20 00  
Altele    
Cu un conținut de bor de minimum 0,0008 % din greutate, fără ca alt element să atingă conținutul minim prevăzut la nota 1 litera (f) a acestui capitol 7227 90 10  
Cu un conținut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 % și un conținut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate 7227 90 50  
Altele 7227 90 95  
72.28 Alte bare și tije, profile din alte oțeluri aliate; bare și profile tubulare, pentru foraj, din oțeluri aliate sau nealiate    
Bare și tije din oțeluri rapide    
Simplu laminate, extrudate sau trase la cald; laminate, extrudate sau trase la cald, simplu placate 7228 10 20  
Forjate 7228 10 50  
Altele 7228 10 90  
Bare și tije din oțeluri silico-manganoase    
Cu secțiunea dreptunghiulară (alta decât pătrată), laminate la cald pe cele patru fețe 7228 20 10  
Altele    
Simplu laminate, extrudate sau trase la cald; laminate, extrudate sau trase la cald, simplu placate 7228 20 91  
Altele 7228 20 99  
Alte bare și tije, simplu laminate, trase la cald sau extrudate    
Din oțeluri de scule 7228 30 20  
Cu un conținut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 %, și un conținut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate    
Cu secțiunea circulară, cu un diametru de minimum 80 mm 7228 30 41  
Altele 7228 30 49  
Altele    
Cu secțiunea circulară, cu un diametru    
De minimum 80 mm 7228 30 61  
Sub 80 mm 7228 30 69  
Cu secțiunea dreptunghiulară (alta decât pătrată), laminate la cald pe cele patru fețe 7228 30 70  
Altele 7228 30 89  
Alte bare și tije, simplu forjate    
Din oțeluri de scule 7228 40 10  
Altele 7228 40 90  
Alte bare și tije, simplu obținute sau finisate la rece    
Din oțeluri de scule 7228 50 20  
Cu un conținut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 % și cu un conținut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate 7228 50 40  
Altele    
Cu secțiune circulară, cu un diametru    
De minimum 80 mm 7228 50 61  
Sub 80 mm 7228 50 69  
Altele 7228 50 80  
Alte bare și tije    
Din oțeluri de scule 7228 60 20  
Altele 7228 60 80  
Profile    
Simplu laminate, trase la cald sau extrudate 7228 70 10  
Altele 7228 70 90  
Bare și profile tubulare, pentru foraj 7228 80 00  
72.29 Sârmă din alte oțeluri aliate    
Din oțeluri silico-manganoase 7229 20 00  
Altele    
Din oțeluri rapide 7229 90 20  
Cu un conținut de carbon de minimum 0,9 %, dar maximum 1,15 %, și cu un conținut de crom de minimum 0,5 %, dar maximum 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate 7229 90 50  
Altele 7229 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.