CN8 / NC8 - 2023 72 CN8 / NC8 - 2023 - RO 74

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 73
ARTICOLE DIN FONTĂ, DIN FIER SAU DIN OȚEL

73.01 Palplanșe din fier sau din oțel, chiar perforate sau confecționate din elemente asamblate; profile, obținute prin sudare, din fier sau din oțel    
Palplanșe 7301 10 00  
Profile 7301 20 00  
73.02 Materiale de construcție pentru liniile ferate, din fontă, din fier sau din oțel: șine, contrașine și cremaliere, ace și inimi de macaz, macazuri și alte elemente de încrucișare sau de schimbare de cale, traverse, eclise de îmbinare, cuzineți, pene de fixare, plăci de bază, plăci de așezare, plăci de strângere, plăci și bare de ecartament și alte piese special concepute pentru așezarea, îmbinarea sau fixarea șinelor    
Șine    
Conducătoare de curent, cu părți din metale neferoase 7302 10 10  
Altele    
Noi    
Șine cu cap rotund cu talpă lată (şine tip Vignole)    
Cu o greutate pe metru de minimum 36 kg 7302 10 22  
Cu o greutate pe metru sub 36 kg 7302 10 28  
Șine cu șanț 7302 10 40  
Altele 7302 10 50  
Folosite 7302 10 90  
Ace și inimi de macaz, macazuri și alte elemente de încrucișare sau de schimbare de cale 7302 30 00  
Eclise de îmbinare și plăci de bază 7302 40 00  
Altele 7302 90 00  
73.03 Tuburi, țevi și profile tubulare, din fontă    
Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru canalizări sub presiune 7303 00 10  
Altele 7303 00 90  
73.04 Tuburi, țevi și profile tubulare, fără sudură, din fier sau din oțel    
Tuburi și țevi, de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau conducte de gaze    
Din oțeluri inoxidabile 7304 11 00  
Altele    
Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm 7304 19 10  
Cu diametrul exterior peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm 7304 19 30  
Cu diametru exterior peste 406,4 mm 7304 19 90  
Tuburi și țevi de cuvelaj sau de producție și prăjini de foraj, de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor    
Prăjini de foraj din oțeluri inoxidabile 7304 22 00  
Alte prăjini de foraj 7304 23 00  
Altele, din oțeluri inoxidabile 7304 24 00  
Altele    
Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm 7304 29 10  
Cu diametrul exterior peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm 7304 29 30  
Cu diametrul exterior peste 406,4 mm 7304 29 90  
Altele, cu secțiunea circulară, din fier sau din oțeluri nealiate    
Trase sau laminate la rece    
De precizie 7304 31 20  
Altele 7304 31 80  
Altele    
Tuburi filetate sau filetabile, numite „conducte de gaz” 7304 39 50  
Altele, cu un diametru exterior    
De maximum 168,3 mm 7304 39 82  
De peste 168,3 mm, dar maximum 406,4 mm 7304 39 83  
De peste 406,4 mm 7304 39 88  
Altele, cu secțiunea circulară, din oțeluri inoxidabile    
Trase sau laminate la rece 7304 41 00  
Altele    
Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm 7304 49 83  
Cu diametrul exterior peste 168,3 mm, dar de maximum 406,4 mm 7304 49 85  
Cu diametrul exterior de peste 406,4 mm 7304 49 89  
Altele, cu secțiunea circulară, din alte oțeluri aliate    
Trase sau laminate la rece    
Drepte și cu peretele de grosime uniformă, din oțeluri aliate, cu un conținut carbon de minimum 0,9 % și maximum 1,15 %, și cu un conținut de crom de la 0,5 % la 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate 7304 51 10  
Altele    
De precizie 7304 51 81  
Altele 7304 51 89  
Altele    
Drepte și cu peretele de grosime uniformă, din oțeluri aliate, cu un conținut carbon de minimum 0,9 % și maximum 1,15 %, și cu un conținut de crom de la 0,5 % la 2 % și, eventual, cu un conținut de molibden de maximum 0,5 % din greutate 7304 59 30  
Altele    
Cu diametrul exterior de maximum 168,3 mm 7304 59 82  
Cu diametrul exterior de peste 168,3 mm, dar maximum 406,4 mm 7304 59 83  
Cu diametrul exterior de peste 406,4 mm 7304 59 89  
Altele 7304 90 00  
73.05 Alte tuburi și țevi (de exemplu, sudate sau nituite), cu secțiunea circulară, cu diametrul exterior peste 406,4 mm, din fier sau din oțel    
Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze    
Sudate longitudinal sub flux 7305 11 00  
Altele, sudate longitudinal 7305 12 00  
Altele 7305 19 00  
Tuburi și țevi de cuvelaj de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor 7305 20 00  
Altele, sudate    
Sudate longitudinal 7305 31 00  
Altele 7305 39 00  
Altele 7305 90 00  
73.06 Alte tuburi, țevi și profile tubulare (de exemplu, sudate, nituite, fălțuite sau cu margini simplu apropiate), din fier sau din oțel    
Tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru conducte de petrol sau de gaze    
Sudate, din oțeluri inoxidabile 7306 11 00  
Altele 7306 19 00  
Tuburi și țevi de cuvelaj și de producție de tipul celor utilizate pentru extracția petrolului sau a gazelor    
Sudate, din oțeluri inoxidabile 7306 21 00  
Altele 7306 29 00  
Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din fier sau din oțeluri nealiate    
De precizie    
Trase sau laminate la rece 7306 30 12  
Altele 7306 30 18  
Altele    
Tuburi filetate sau filetabile, numite „conducte de gaz”    
Acoperite cu zinc 7306 30 41  
Altele 7306 30 49  
Altele, cu un diametru exterior    
De maximum 168,3 mm    
Acoperite cu zinc 7306 30 72  
Altele 7306 30 77  
De peste 168,3 mm, dar maximum 406,4 mm 7306 30 80  
Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din oțeluri inoxidabile    
Trase sau laminate la rece 7306 40 20  
Altele 7306 40 80  
Altele, sudate, cu secțiunea circulară, din alte oțeluri aliate    
De precizie    
Trase sau laminate la rece 7306 50 21  
Altele 7306 50 29  
Altele 7306 50 80  
Altele, sudate, cu secțiunea alta decât circulară    
Cu secțiunea pătrată sau dreptunghiulară    
Din oțeluri inoxidabile 7306 61 10  
Altele    
Cu grosimea peretelui de maximum 2 mm 7306 61 92  
Cu grosimea peretelui peste 2 mm 7306 61 99  
Cu alte secțiuni, altele decât circulare    
Din oțeluri inoxidabile 7306 69 10  
Altele 7306 69 90  
Altele 7306 90 00  
73.07 Accesorii de țevărie (de exemplu, racorduri, coturi, manșoane) din fontă, din fier sau din oțel    
Turnate    
Din fontă nemaleabilă    
Pentru tuburi și țevi de tipul celor utilizate pentru sisteme sub presiune 7307 11 10  
Altele 7307 11 90  
Altele    
Din fontă 7307 19 10  
Altele 7307 19 90  
Altele, din oțeluri inoxidabile    
Flanșe 7307 21 00  
Coturi, curbe și manșoane, filetate    
Manșoane 7307 22 10  
Coturi și curbe 7307 22 90  
Accesorii pentru sudat cap la cap    
Coturi și curbe 7307 23 10  
Altele 7307 23 90  
Altele    
Filetate 7307 29 10  
Altele 7307 29 80  
Altele    
Flanșe 7307 91 00  
Coturi, curbe și manșoane, filetate    
Manșoane 7307 92 10  
Coturi și curbe 7307 92 90  
Accesorii pentru sudat cap la cap    
Cu cel mai mare diametru exterior de maximum 609,6 mm    
Coturi și curbe 7307 93 11  
Altele 7307 93 19  
Cu cel mai mare diametru exterior de peste 609,6 mm    
Coturi și curbe 7307 93 91  
Altele 7307 93 99  
Altele    
Filetate 7307 99 10  
Altele 7307 99 80  
73.08 Construcții și părți de construcții (de exemplu, poduri și elemente de poduri, porți de ecluze, turnuri, piloni, stâlpi, coloane, șarpante, acoperișuri, uși și ferestre și tocurile lor, pervazuri și praguri, obloane, balustrade) din fontă, din fier sau din oțel, cu excepția construcțiilor prefabricate de la poziția 9406; table, tole, tije, bare, profile, țevi și produse similare, din fontă, din fier sau din oțel, pregătite în vederea utilizării lor în construcții    
Poduri și elemente de poduri 7308 10 00  
Turnuri și piloni 7308 20 00  
Uși, ferestre și tocurile lor, pervazuri și praguri 7308 30 00 (PCE)
Echipament de schelărie, de cofraj, de susținere sau de sprijinire 7308 40 00  
Altele    
Numai, sau în principal din tablă    
Panouri formate din doi pereți din tablă nervurată și cu un strat interior izolant 7308 90 51  
Altele 7308 90 59  
Altele 7308 90 98  
73.09 Rezervoare, cisterne, cuve și recipiente similare pentru orice fel de substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate) din fontă, din fier sau din oțel, cu o capacitate peste 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic    
Pentru gaze (cu excepția gazului comprimat sau lichefiat) 7309 00 10  
Pentru lichide    
Cu căptușeală sau izolație termică 7309 00 30  
Altele, cu o capacitate    
De peste 100000 l 7309 00 51  
De maximum 100000 l 7309 00 59  
Pentru substanțe solide 7309 00 90  
73.10 Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii și recipiente similare, pentru orice fel de substanțe (cu excepția gazelor comprimate sau lichefiate), din fontă, din fier sau din oțel, cu o capacitate de maximum 300 l, fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptușite sau izolate termic    
Cu o capacitate de minimum 50 l 7310 10 00  
Cu o capacitate sub 50 l    
Cutii care se închid prin sudare sau prin sertizare    
Cutii de tipul celor pentru conservarea alimentelor 7310 21 11  
Cutii de tipul celor pentru conservarea băuturilor 7310 21 19  
Altele, cu o grosime a peretelui    
Sub 0,5 mm 7310 21 91  
De minimum 0,5 mm 7310 21 99  
Altele    
Cu o grosime a peretelui sub 0,5 mm 7310 29 10  
Cu o grosime a peretelui de minimum 0,5 mm 7310 29 90  
73.11 Recipiente pentru gaze comprimate sau lichefiate, din fontă, din fier sau din oțel    
Fără sudură    
Pentru o presiune de minimum 165 bari, cu o capacitate    
Sub 20 l 7311 00 11 (PCE)
De minimum 20 l, dar de maximum 50 l 7311 00 13 (PCE)
De peste 50 l 7311 00 19 (PCE)
Altele 7311 00 30 (PCE)
Altele, cu o capacitate    
Sub 1000 l 7311 00 91  
De minimum 1000 l 7311 00 99  
73.12 Toroane, cabluri, benzi împletite, parâme, odgoane și articole similare, din fier sau din oțel, neizolate electric    
Toroane, parâme și cabluri    
Din oțel inoxidabil 7312 10 20  
Altele, cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale    
De maximum 3 mm    
Acoperite cu aliaje pe bază de cupru-zinc (alamă) 7312 10 41  
Altele 7312 10 49  
De peste 3 mm    
Toroane    
Neacoperite 7312 10 61  
Acoperite    
Acoperite cu zinc 7312 10 65  
Altele 7312 10 69  
Cabluri şi parâme, inclusiv cabluri şi parâme închise    
Neacoperite sau simplu acoperite cu zinc, cu cea mai mare dimensiune a secțiunii transversale    
Peste 3 mm, dar de maximum 12 mm 7312 10 81  
Peste 12 mm, dar de maximum 24 mm 7312 10 83  
Peste 24 mm, dar de maximum 48 mm 7312 10 85  
Peste 48 mm 7312 10 89  
Altele 7312 10 98  
Altele 7312 90 00  
73.13 Sârmă ghimpată din fier sau din oțel; torsade ghimpate sau nu, din sârmă sau din benzi de fier sau de oțel, de tipul celor utilizate pentru împrejmuiri 7313 00 00  
73.14 Pânze metalice (inclusiv pânzele continue sau fără sfârșit), grilaje, plase și zăbrele din sârmă de fier sau de oțel; table și benzi expandate, din fier sau din oțel    
Pânze metalice țesute    
Pânze metalice continue sau fără sfârșit, pentru utilaje, din oțeluri inoxidabile 7314 12 00  
Alte pânze metalice țesute, din oțeluri inoxidabile 7314 14 00  
Altele 7314 19 00  
Grilaje, plase și zăbrele, sudate în punctele de intersecție, din sârmă cu dimensiunea cea mai mare a secțiunii transversale de minimum 3 mm și ale căror ochiuri au o suprafață de minimum 100 cm²    
Din sârmă nervurată 7314 20 10  
Altele 7314 20 90  
Alte grilaje, plase și zăbrele, sudate în punctele de intersecție    
Acoperite cu zinc 7314 31 00  
Altele 7314 39 00  
Alte pânze metalice, grilaje, plase și zăbrele    
Acoperite cu zinc 7314 41 00  
Acoperite cu materiale plastice 7314 42 00  
Altele 7314 49 00  
Table și benzi expandate 7314 50 00  
73.15 Lanțuri și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel    
Lanțuri cu zale articulate și părțile acestora    
Lanțuri cu role    
De tipul celor utilizate pentru biciclete și motociclete 7315 11 10  
Altele 7315 11 90  
Alte lanțuri 7315 12 00  
Părți 7315 19 00  
Lanțuri antiderapante 7315 20 00  
Alte lanțuri    
Lanțuri cu zale cu punte de legătură 7315 81 00  
Alte lanțuri, cu zale sudate 7315 82 00  
Altele 7315 89 00  
Alte părți 7315 90 00  
73.16 Ancore, ancore gheare de pisică și părțile acestora, din fier sau din oțel 7316 00 00  
73.17 Cuie, ținte, pioneze, crampoane cu vârf, agrafe ondulate sau cu margini tăiate oblic (altele decât cele de la poziția 8305) și articole similare, din fier sau din oțel, chiar cu cap din alte materiale, cu excepția celor cu cap din cupru    
Presate la rece din sârmă    
Ținte, prinse în benzi sau rulouri 7317 00 20  
Altele 7317 00 60  
Altele 7317 00 80  
73.18 Șuruburi, buloane, piulițe, tirfoane, cârlige filetate, nituri, știfturi, pene, șaibe (inclusiv șaibele elastice, de siguranță) și articole similare, din fontă, din fier sau din oțel    
Articole filetate    
Tirfoane 7318 11 00  
Alte șuruburi pentru lemn    
Din oțel inoxidabil 7318 12 10  
Altele 7318 12 90  
Cârlige și pitoane filetate 7318 13 00  
Șuruburi autofiletante    
Din oțel inoxidabil 7318 14 10  
Altele    
Șuruburi pentru tablă 7318 14 91  
Altele 7318 14 99  
Alte șuruburi și buloane, chiar cu piulițele sau șaibele acestora    
Pentru fixarea elementelor de cale ferată 7318 15 20  
Altele    
Fără cap    
Din oțel inoxidabil 7318 15 35  
Altele, cu rezistență la tracțiune    
Sub 800 MPa 7318 15 42  
De minimum 800 MPa 7318 15 48  
Cu cap    
Despicat sau cu adâncitură în formă de cruce    
Din oțel inoxidabil 7318 15 52  
Altele 7318 15 58  
Cu adâncitura capului hexagonală    
Din oțel inoxidabil 7318 15 62  
Altele 7318 15 68  
Hexagonal    
Din oțel inoxidabil 7318 15 75  
Altele, cu rezistență la tracțiune    
Sub 800 MPa 7318 15 82  
De minimum 800 MPa 7318 15 88  
Altele 7318 15 95  
Piulițe    
Din oțel inoxidabil    
Piulițe nit cu cap înecat 7318 16 31  
Altele 7318 16 39  
Altele    
Piulițe nit cu cap înecat 7318 16 40  
De siguranță 7318 16 60  
Altele, cu diametrul interior    
De maximum 12 mm 7318 16 92  
De peste 12 mm 7318 16 99  
Altele 7318 19 00  
Articole nefiletate    
Șaibe elastice și alte șaibe de blocare 7318 21 00  
Alte șaibe 7318 22 00  
Nituri 7318 23 00  
Știfturi și pene 7318 24 00  
Altele 7318 29 00  
73.19 Ace de cusut, ace de tricotat, andrele, croșete, poansoane pentru broderie și articole similare pentru folosire manuală, din fier sau din oțel; ace de siguranță și alte ace din fier sau din oțel, nedenumite și necuprinse în altă parte    
Ace de siguranță și alte ace 7319 40 00  
Altele    
Ace de cusut, de stopat sau de brodat 7319 90 10  
Altele 7319 90 90  
73.20 Arcuri și foi de arcuri, din fier sau din oțel    
Arcuri cu foi și foile lor    
Formate la cald    
Arcuri parabolice și foile lor 7320 10 11  
Altele 7320 10 19  
Altele 7320 10 90  
Arcuri elicoidale    
Formate la cald 7320 20 20  
Altele    
Arcuri de compresiune 7320 20 81  
Arcuri de tracțiune 7320 20 85  
Altele 7320 20 89  
Altele    
Arcuri plate în spirală 7320 90 10  
Arcuri în formă de discuri 7320 90 30  
Altele 7320 90 90  
73.21 Sobe de încălzit, cazane cu vatră, mașini de gătit, cuptoare (inclusiv cele care pot fi utilizate suplimentar și la încălzirea centrală), grătare barbecue, plăci radiante, reșouri cu gaze, plite de încălzit mâncarea și aparate neelectrice similare, pentru uz casnic, precum și părțile acestora, din fier sau din oțel    
Aparate de gătit și plite de încălzit    
Cu combustibili gazoși sau cu gaz și cu alți combustibili    
Cu cuptor, inclusiv cuptoarele separate 7321 11 10 (PCE)
Altele 7321 11 90 (PCE)
Cu combustibili lichizi 7321 12 00 (PCE)
Altele, inclusiv cu combustibili solizi 7321 19 00 (PCE)
Alte aparate    
Cu combustibili gazoși sau cu gaz și cu alți combustibili 7321 81 00 (PCE)
Cu combustibili lichizi 7321 82 00 (PCE)
Altele, inclusiv cu combustibili solizi 7321 89 00 (PCE)
Părți 7321 90 00  
73.22 Radiatoare pentru încălzirea centrală, cu încălzire neelectrică și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel; generatoare și distribuitoare de aer cald (inclusiv cele care pot funcționa și ca distribuitoare de aer rece sau de aer condiționat), cu încălzire neelectrică, prevăzute cu un ventilator sau cu o suflantă cu motor și părțile acestora, din fier sau din oțel    
Radiatoare și părțile acestora    
Din fontă 7322 11 00  
Altele 7322 19 00  
Altele 7322 90 00  
73.23 Articole de menaj sau de uz gospodăresc și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel; sârmă de parchet din fier sau din oțel; bureți, spălătoare de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, lustruit sau utilizări similare din fier sau din oțel    
Sârmă de parchet din fier sau din oțel; bureți, spălătoare de vase, mănuși și articole similare pentru curățat, lustruit sau utilizări similare 7323 10 00  
Altele    
Din fontă, neemailate 7323 91 00  
Din fontă, emailate 7323 92 00  
Din oțeluri inoxidabile 7323 93 00  
Din fier sau din oțel, emailate 7323 94 00  
Altele 7323 99 00  
73.24 Articole sanitare, de igienă sau de toaletă și părțile acestora, din fontă, din fier sau din oțel    
Chiuvete de bucătărie sau de baie, din oțeluri inoxidabile 7324 10 00  
Căzi de baie    
Din fontă, chiar emailate 7324 21 00 (PCE)
Altele 7324 29 00 (PCE)
Altele, inclusiv părțile acestora 7324 90 00  
73.25 Alte articole turnate din fontă, din fier sau din oțel    
Din fontă nemaleabilă 7325 10 00  
Altele    
Bile și articole similare pentru concasoare 7325 91 00  
Altele    
Din fontă 7325 99 10  
Altele 7325 99 90  
73.26 Alte articole din fier sau din oțel    
Forjate sau ștanțate, dar neprelucrate altfel    
Bile și articole similare pentru concasoare 7326 11 00  
Altele    
Forjate în matriță deschisă 7326 19 10  
Altele 7326 19 90  
Articole din sârmă de fier sau de oțel 7326 20 00  
Altele    
Scări și trepte 7326 90 30  
Palete și tăvi de genul celor utilizate pentru manipularea mărfurilor 7326 90 40  
Bobine pentru cabluri, furtune etc. 7326 90 50  
Volete de aerisire nemecanice, jgheaburi, cârlige și alte lucrări utilizate în industria construcțiilor 7326 90 60  
Alte articole din fier sau oțel    
Forjate în matriță deschisă 7326 90 92  
Forjate în matriță închisă 7326 90 94  
Sinterizate 7326 90 96  
Altele 7326 90 98  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.