CN8 / NC8 - 2023 78 CN8 / NC8 - 2023 - RO 80

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 79
ZINC ȘI ARTICOLE DIN ZINC

79.01 Zinc sub formă brută    
Zinc nealiat    
Care conține în greutate minimum 99,99 % zinc 7901 11 00  
Care conține în greutate sub 99,99 % zinc    
Care conține, în greutate, minimum 99,95 %, dar sub 99,99 % zinc 7901 12 10  
Care conține, în greutate, minimum 98,5 %, dar sub 99,95 % zinc 7901 12 30  
Care conține în greutate, minimum 97,5 %, dar sub 98,5 % zinc 7901 12 90  
Aliaje de zinc 7901 20 00  
79.02 Deșeuri și resturi din zinc 7902 00 00  
79.03 Praf, pulberi și fulgi (paiete), din zinc    
Praf de zinc 7903 10 00  
Altele 7903 90 00  
79.04 Bare, tije, profile și sârmă, din zinc 7904 00 00  
79.05 Table, folii și benzi, din zinc 7905 00 00  
79.07 Alte articole din zinc 7907 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.