CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - RO 79

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 78
PLUMB ȘI ARTICOLE DIN PLUMB

78.01 Plumb sub formă brută    
Plumb rafinat 7801 10 00  
Altele    
Care conține stibiu (antimoniu) ca alt element predominant în greutate 7801 91 00  
Altele    
Pentru rafinare, conținând minimum 0,02 % din greutate argint (lingouri de plumb) 7801 99 10  
Altele 7801 99 90  
78.02 Deșeuri și resturi de plumb 7802 00 00  
78.04 Plăci, table, folii și benzi, din plumb; pulberi și fulgi (paiete) din plumb    
Plăci, table, folii și benzi    
Folii și benzi cu o grosime de maximum 0,2 mm (fără a considera suportul) 7804 11 00  
Altele 7804 19 00  
Pulberi și fulgi (paiete) 7804 20 00  
78.06 Alte articole din plumb    
Ambalaje prevăzute cu blindaje de protecție din plumb împotriva radiațiilor, pentru transportul sau depozitarea materialelor radioactive (Euratom) 7806 00 10  
Altele 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.