CN8 / NC8 - 2023 80 CN8 / NC8 - 2023 - RO 82

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 81
ALTE METALE COMUNE; METALOCERAMICE; ARTICOLE DIN ACESTE MATERIALE

81.01 Tungsten (wolfram) și articole din tungsten, inclusiv deșeuri și resturi    
Pulberi 8101 10 00  
Altele    
Tungsten sub formă brută, inclusiv barele și tijele simplu obținute prin sinterizare 8101 94 00  
Sârmă 8101 96 00  
Deșeuri și resturi 8101 97 00  
Altele    
Bare și tije, altele decât cele simplu obținute prin sinterizare, profile, table, benzi și folii 8101 99 10  
Altele 8101 99 90  
81.02 Molibden și articole din molibden, inclusiv deșeuri și resturi    
Pulberi 8102 10 00  
Altele    
Molibden sub formă brută, inclusiv barele și tijele simplu obținute prin sinterizare 8102 94 00  
Bare și tije, altele decât cele simplu obținute prin sinterizare, profile, table, benzi și folii 8102 95 00  
Sârmă 8102 96 00  
Deșeuri și resturi 8102 97 00  
Altele 8102 99 00  
81.03 Tantal și articole din tantal, inclusiv deșeuri și resturi    
Tantal sub formă brută, inclusiv barele și tijele simplu obținute prin sinterizare; pulberi 8103 20 00  
Deșeuri și resturi 8103 30 00  
Altele    
Creuzete 8103 91 00  
Altele    
Bare și tije, altele decât cele obținute prin sinterizare, profile, sârme, table, benzi și folii 8103 99 10  
Altele 8103 99 90  
81.04 Magneziu și articole din magneziu, inclusiv deșeuri și resturi    
Magneziu sub formă brută    
Care conține minimum 99,8 % magneziu în greutate 8104 11 00  
Altele 8104 19 00  
Deșeuri și resturi 8104 20 00  
Șpan și granule, calibrate; pulberi 8104 30 00  
Altele 8104 90 00  
81.05 Mate de cobalt și alte produse intermediare ale metalurgiei cobaltului; cobalt și articole din cobalt, inclusiv deșeuri și resturi    
Mate de cobalt și alte produse intermediare ale metalurgiei cobaltului; cobalt sub formă brută; pulberi 8105 20 00  
Deșeuri și resturi 8105 30 00  
Altele 8105 90 00  
81.06 Bismut și articole din bismut, inclusiv deșeuri și resturi    
Cu un conținut, în greutate, de peste 99,99 % de bismut    
Bismut sub formă brută; deșeuri și resturi; pulberi 8106 10 10  
Altele 8106 10 90  
Altele    
Bismut sub formă brută; deșeuri și resturi; pulberi 8106 90 10  
Altele 8106 90 90  
81.08 Titan și articole din titan, inclusiv deșeuri și resturi    
Titan sub formă brută; pulberi 8108 20 00  
Deșeuri și resturi 8108 30 00  
Altele    
Bare, tije, profile și sârmă 8108 90 30  
Table, benzi și foi 8108 90 50  
Tuburi și țevi 8108 90 60  
Altele 8108 90 90  
81.09 Zirconiu și articole din zirconiu, inclusiv deșeuri și resturi    
Zirconiu sub formă brută; pulberi    
Cu un conținut, în greutate, mai mic de 1 parte hafniu la 500 de părți zirconiu 8109 21 00  
Altele 8109 29 00  
Deșeuri și resturi    
Cu un conținut, în greutate, mai mic de 1 parte hafniu la 500 de părți zirconiu 8109 31 00  
Altele 8109 39 00  
Altele    
Cu un conținut, în greutate, mai mic de 1 parte hafniu la 500 de părți zirconiu 8109 91 00  
Altele 8109 99 00  
81.10 Antimoniu (stibiu) și articole din antimoniu, inclusiv deșeuri și resturi    
Antimoniu (stibiu) sub formă brută; pulberi 8110 10 00  
Deșeuri și resturi 8110 20 00  
Altele 8110 90 00  
81.11 Mangan și articole din mangan, inclusiv deșeuri și resturi    
Mangan sub formă brută; deșeuri și resturi; pulberi    
Mangan sub formă brută; pulberi 8111 00 11  
Deșeuri și resturi 8111 00 19  
Altele 8111 00 90  
81.12 Beriliu, crom, hafniu, reniu, taliu, cadmiu, germaniu, vanadiu, galiu, indiu și niobiu (columbiu), articole din aceste metale, inclusiv deșeuri și resturi    
Beriliu    
Sub formă brută; pulberi 8112 12 00  
Deșeuri și resturi 8112 13 00  
Altele 8112 19 00  
Crom    
Sub formă brută; pulberi    
Aliaje de crom cu un conținut de nichel peste 10 % din greutate 8112 21 10  
Altele 8112 21 90  
Deșeuri și resturi 8112 22 00  
Altele 8112 29 00  
Hafniu    
Sub formă brută; deșeuri și resturi; pulberi 8112 31 00  
Altele 8112 39 00  
Reniu    
Sub formă brută; deșeuri și resturi; pulberi    
Deșeuri și resturi 8112 41 10  
Altele 8112 41 90  
Altele 8112 49 00  
Taliu    
Sub formă brută; pulberi 8112 51 00  
Deșeuri și resturi 8112 52 00  
Altele 8112 59 00  
Cadmiu    
Deșeuri și resturi 8112 61 00  
Altele    
Cadmiu sub formă brută; pulberi 8112 69 10  
Altele 8112 69 90  
Altele    
Sub formă brută; deșeuri și resturi; pulberi    
Deșeuri și resturi 8112 92 21  
Altele    
Niobiu (columbiu) 8112 92 40  
Indiu 8112 92 81  
Galiu 8112 92 89  
Vanadiu 8112 92 91  
Germaniu 8112 92 95  
Altele    
Germaniu 8112 99 40  
Niobiu (columbiu) 8112 99 50  
Galiu; indiu; vanadiu 8112 99 70  
81.13 Metaloceramice și articole din compuşi metaloceramici, inclusiv deșeuri și resturi    
Sub formă brută 8113 00 20  
Deșeuri și resturi 8113 00 40  
Altele 8113 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.