CN8 / NC8 - 2023 81 CN8 / NC8 - 2023 - RO 83

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 82
UNELTE ȘI SCULE, ARTICOLE DE CUȚITĂRIE ȘI TACÂMURI, DIN METALE COMUNE; PĂRȚI ALE ACESTOR ARTICOLE, DIN METALE COMUNE

82.01 Cazmale, hârlețe, lopeți, târnăcoape, sape, săpăligi, furci, greble și raclete; securi, topoare, barde, cosoare de grădină și unelte similare cu tăiș; foarfece de grădinar, de orice tip; seceri și coase, cuțite pentru fân sau pentru paie; foarfece pentru garduri vii, pene pentru spart lemne și alte unelte agricole, horticole sau forestiere, manuale    
Cazmale, hârlețe și lopeți 8201 10 00 (PCE)
Târnăcoape, sape, săpăligi, greble și raclete 8201 30 00  
Securi, topoare, barde și unelte similare cu tăiș 8201 40 00  
Foarfece de grădinar și alte foarfece similare acționate cu o singură mână (inclusiv foarfece pentru păsări de curte) 8201 50 00 (PCE)
Foarfece pentru garduri vii, de grădinar și alte unelte similare, acționate cu două mâini 8201 60 00  
Alte unelte agricole, horticole sau forestiere, manuale 8201 90 00  
82.02 Ferăstraie manuale; pânze de ferăstrău de orice fel (inclusiv freze-ferăstrău și pânze nedanturate pentru tăiere)    
Ferăstraie manuale 8202 10 00  
Pânze de ferăstrău-bandă (ferăstrău-panglică) 8202 20 00  
Pânze de ferăstrău-circular (inclusiv freză-ferăstrău)    
Cu partea activă din oțel 8202 31 00  
Altele, inclusiv părți 8202 39 00  
Lanțuri numite „tăietoare” pentru ferăstraie cu lanț 8202 40 00  
Alte pânze de ferăstrău    
Pânze drepte de ferăstrău pentru prelucrarea metalelor 8202 91 00  
Altele    
Pentru prelucrarea metalelor 8202 99 20  
Pentru prelucrarea altor materiale 8202 99 80  
82.03 Pile, rașpele, clești (chiar pentru tăiat), patente, pensete, foarfece de tăiat metale, unelte de tăiat țevi, unelte de tăiat buloane, poansoane, preducele și unelte similare de mână    
Pile, rașpele și unelte similare 8203 10 00  
Clești (chiar pentru tăiat), patente, pensete și unelte similare 8203 20 00  
Foarfece de tăiat metale și unelte similare 8203 30 00  
Unelte de tăiat țevi, unelte de tăiat buloane, preducele și unelte similare 8203 40 00  
82.04 Chei manuale de strângere (inclusiv chei dinamometrice); bucșe și manșoane de strângere interschimbabile, cu sau fără mâner    
Chei manuale de strângere    
Fixe 8204 11 00  
Reglabile 8204 12 00  
Bucșe și manșoane de strângere interschimbabile, cu sau fără mâner 8204 20 00  
82.05 Unelte și scule manuale (inclusiv diamante pentru tăiat geamuri) nedenumite și necuprinse în altă parte; lămpi de sudură sau de lipit și similare; menghine, cleme de strângere și similare, altele decât cele care constituie accesorii sau părți de mașini-unelte sau mașini de tăiat cu jet de apă; nicovale; forje portative; polizoare cu batiuri, manuale sau cu pedală    
Unelte și scule de găurit, de filetat sau de tarodat 8205 10 00  
Ciocane, baroase și maiuri 8205 20 00  
Rindele, dălți și unelte similare de tăiat, pentru prelucrarea lemnului 8205 30 00  
Șurubelnițe 8205 40 00  
Alte scule și unelte de mână (inclusiv diamante pentru tăiat geamuri)    
De uz gospodăresc 8205 51 00  
Altele    
Unelte pentru zidărie, turnare, cimentare, modelare ipsos și zugrăvit 8205 59 10  
Altele 8205 59 80  
Lămpi de sudură sau de lipit și similare 8205 60 00  
Menghine, cleme de strângere și similare 8205 70 00  
Altele, inclusiv seturi de articole de la cel puțin două dintre subpozițiile de la această poziție    
Nicovale; forje portative; polizoare cu batiuri, manuale sau cu pedală 8205 90 10  
Seturi de articole de la cel puțin două dintre subpozițiile de la această poziție 8205 90 90  
82.06 Unelte de la cel puțin două din pozițiile 8202-8205, condiționate în seturi pentru vânzarea cu amănuntul 8206 00 00  
82.07 Unelte interschimbabile pentru utilaje de mână, mecanice sau nu, sau pentru mașini-unelte (de exemplu, de ambutisat, de ștanțat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, de broșat, de frezat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum și scule pentru găurirea rocilor sau sondarea terenului    
Unelte pentru găurirea rocilor sau sondarea terenului    
Cu partea activă din compuşi metaloceramici 8207 13 00  
Altele, inclusiv părți    
Cu partea activă din diamant sau din diamant aglomerat 8207 19 10  
Altele 8207 19 90  
Filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor    
Cu partea activă din diamant sau din diamant aglomerat 8207 20 10  
Cu partea activă din alte materiale 8207 20 90  
Unelte pentru ambutisat, ștanțat sau poansonat    
Pentru prelucrarea metalelor 8207 30 10  
Altele 8207 30 90  
Unelte pentru tarodat sau filetat    
Pentru prelucrarea metalelor    
Unelte pentru tarodat 8207 40 10  
Unelte pentru filetat 8207 40 30  
Altele 8207 40 90  
Unelte pentru găurit altele decât pentru găurirea rocilor    
Cu partea activă din diamant sau din diamant aglomerat 8207 50 10  
Cu partea activă din alte materiale    
Sfredele pentru zidărie 8207 50 30  
Altele    
Pentru prelucrarea metalelor, cu partea activă    
Din compuşi metaloceramici 8207 50 50  
Din oțeluri rapide 8207 50 60  
Din alte materiale 8207 50 70  
Altele 8207 50 90  
Unelte pentru alezat sau broșat    
Cu partea activă din diamant sau din diamant aglomerat 8207 60 10  
Cu partea activă din alte materiale    
Unelte pentru alezat    
Pentru prelucrarea metalelor 8207 60 30  
Altele 8207 60 50  
Unelte pentru broșat    
Pentru prelucrarea metalelor 8207 60 70  
Altele 8207 60 90  
Unelte pentru frezat    
Pentru prelucrarea metalelor, cu partea activă    
Din compuşi metaloceramici 8207 70 10  
Din alte materiale    
Freze cu coadă 8207 70 31  
Altele 8207 70 37  
Altele 8207 70 90  
Unelte pentru strunjit    
Pentru prelucrarea metalelor, cu partea activă    
Din compuşi metaloceramici 8207 80 11  
Din alte materiale 8207 80 19  
Altele 8207 80 90  
Alte unelte interschimbabile    
Cu partea activă din diamant sau din diamant aglomerat 8207 90 10  
Cu partea activă din alte materiale    
Vârfuri (bits) de șurubelnițe 8207 90 30  
Unelte de danturare (pentru prelucrarea roților dințate) 8207 90 50  
Altele, cu partea activă    
Din compuşi metaloceramici    
Pentru prelucrarea metalelor 8207 90 71  
Altele 8207 90 78  
Din alte materiale    
Pentru prelucrarea metalelor 8207 90 91  
Altele 8207 90 99  
82.08 Cuțite și lame tăietoare, pentru mașini sau pentru aparate mecanice    
Pentru prelucrarea metalelor 8208 10 00  
Pentru prelucrarea lemnului 8208 20 00  
Pentru aparate de bucătărie sau pentru mașini folosite în industria alimentară 8208 30 00  
Pentru mașini agricole, horticole sau forestiere 8208 40 00  
Altele 8208 90 00  
82.09 Plăcuțe, baghete, vârfuri și obiecte similare pentru unelte și scule, nemontate, din compuşi metaloceramici    
Plăcuțe detașabile 8209 00 20  
Altele 8209 00 80  
82.10 Aparate mecanice acționate manual, cu o greutate de maximum 10 kg, utilizate pentru prepararea, condiționarea sau servirea alimentelor sau băuturilor 8210 00 00  
82.11 Cuțite (altele decât cele de la poziția 8208) cu lamă tăietoare sau zimțată, inclusiv cosoare care se închid, și lamele acestora    
Seturi 8211 10 00  
Altele    
Cuțite de masă cu lamă fixă 8211 91 00  
Alte cuțite cu lamă fixă 8211 92 00  
Cuțite, altele decât cele cu lamă fixă, inclusiv cosoarele care se închid 8211 93 00  
Lame 8211 94 00  
Mânere din metale comune 8211 95 00  
82.12 Brice și aparate de ras, și lame de ras (inclusiv eboșele în benzi)    
Brice și aparate de ras    
Aparate de ras cu protecție cu lamă neînlocuibilă 8212 10 10 (PCE)
Altele 8212 10 90 (PCE)
Lame pentru aparate de ras cu protecție, inclusiv eboșele în benzi 8212 20 00 (100)
Alte părți 8212 90 00  
82.13 Foarfece cu două brațe și lamele acestora 8213 00 00  
82.14 Alte articole de cuțitărie (de exemplu, mașini de tuns, satâre de măcelărie sau de bucătărie, cuțite de ghilotină, cuțite de tranșat sau de tocat, cuțite de tăiat hârtie); instrumente și seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pilele de unghii)    
Cuțite de tăiat hârtie, de deschis scrisori, cuțite de răzuit, ascuțitori de creioane și lamele acestora 8214 10 00  
Instrumente și seturi de instrumente pentru manichiură sau pedichiură (inclusiv pilele de unghii) 8214 20 00  
Altele 8214 90 00  
82.15 Linguri, furculițe, polonice, spumiere, palete pentru prăjituri, cuțite speciale pentru pește sau pentru unt, clești pentru zahăr și articole similare    
Seturi care conțin cel puțin un obiect argintat, aurit sau platinat    
Care conțin numai obiecte argintate, aurite sau platinate 8215 10 20  
Altele    
Din oțel inoxidabil 8215 10 30  
Altele 8215 10 80  
Alte seturi    
Din oțel inoxidabil 8215 20 10  
Altele 8215 20 90  
Altele    
Argintate, aurite sau platinate 8215 91 00  
Altele    
Din oțel inoxidabil 8215 99 10  
Altele 8215 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.