CN8 / NC8 - 2023 83 CN8 / NC8 - 2023 - RO 85

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 84
REACTOARE NUCLEARE, CAZANE, MAȘINI, APARATE ȘI DISPOZITIVE MECANICE; PĂRȚI ALE ACESTORA

84.01 Reactoare nucleare; elemente combustibile (cartușe) neiradiate pentru reactoare nucleare; mașini și aparate pentru separare izotopică    
Reactoare nucleare (Euratom) 8401 10 00  
Mașini și aparate pentru separare izotopică și părțile lor (Euratom) 8401 20 00  
Elemente combustibile (cartușe) neiradiate (Euratom) 8401 30 00 (gi)
Părți de reactoare nucleare (Euratom) 8401 40 00  
84.02 Cazane generatoare de abur sau de alți vapori, altele decât cazanele pentru încălzire centrală destinate să producă în același timp apă caldă și abur de joasă presiune; cazane numite „de apă supraîncălzită”    
Cazane generatoare de abur sau de alți vapori    
Cazane acvatubulare cu o producție orară de abur peste 45 tone 8402 11 00  
Cazane acvatubulare cu o producție orară de abur de maximum 45 tone 8402 12 00  
Alte cazane generatoare de vapori, inclusiv cazanele mixte    
Cazane ignitubulare 8402 19 10  
Altele 8402 19 90  
Cazane numite „de apă supraîncălzită” 8402 20 00  
Părți 8402 90 00  
84.03 Cazane pentru încălzire centrală, altele decât cele de la poziția 8402    
Cazane    
Din fontă 8403 10 10  
Altele 8403 10 90  
Părți    
Din fontă 8403 90 10  
Altele 8403 90 90  
84.04 Instalații auxiliare pentru cazanele de la pozițiile 8402 sau 8403 (de exemplu economizoare, supraîncălzitoare, dispozitive de curățat funingine sau recuperatoare de gaz); condensatoare pentru mașinile cu abur sau alți vapori    
Instalații auxiliare pentru cazanele de la pozițiile 8402 sau 8403 8404 10 00  
Condensatoare pentru mașinile cu abur sau alți vapori 8404 20 00  
Părți 8404 90 00  
84.05 Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apă, cu sau fără epuratoarele lor; generatoare de acetilenă și generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor    
Generatoare de gaz de aer sau generatoare de gaz de apă, cu sau fără epuratoarele lor; generatoare de acetilenă și generatoare similare de gaz, prin procedeul cu apă, cu sau fără epuratoarele lor 8405 10 00  
Părți 8405 90 00  
84.06 Turbine cu vapori    
Turbine pentru propulsia navelor 8406 10 00  
Alte turbine    
De o putere peste 40 MW 8406 81 00  
De o putere de maximum 40 MW 8406 82 00  
Părți    
Palete de stator, rotoare și paletele lor 8406 90 10  
Altele 8406 90 90  
84.07 Motoare cu piston alternativ sau rotativ, cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)    
Motoare pentru aviație 8407 10 00 (PCE)
Motoare pentru propulsia navelor    
Suspendate (exterioare bordului)    
Cu capacitatea cilindrică de maximum 325 cm³ 8407 21 10 (PCE)
Cu capacitatea cilindrică peste 325 cm³    
Cu puterea de maximum 30 kW 8407 21 91 (PCE)
Cu puterea peste 30 kW 8407 21 99 (PCE)
Altele 8407 29 00 (PCE)
Motoare cu piston alternativ de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87    
Cu capacitatea cilindrică de maximum 50 cm³ 8407 31 00 (PCE)
Cu capacitatea cilindrică peste 50 cm³, dar maximum 250 cm³    
Cu capacitatea cilindrică peste 50 cm³, dar maximum 125 cm³ 8407 32 10 (PCE)
Cu capacitatea cilindrică peste 125 cm³, dar maximum 250 cm³ 8407 32 90 (PCE)
Cu capacitatea cilindrică peste 250 cm³, dar maximum 1000 cm³    
Cu capacitatea cilindrică peste 250 cm³, dar maximum 500 cm³ 8407 33 20 (PCE)
Cu capacitatea cilindrică peste 500 cm³, dar maximum 1000 cm³ 8407 33 80 (PCE)
Cu capacitatea cilindrică de peste 1000 cm³    
Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpoziția 870110, autovehiculelor de la poziția 8703, autovehiculelor de la poziția 8704, cu capacitate cilindrică mai mică de 2800 cm³, autovehiculelor de la poziția 8705 8407 34 10 (PCE)
Altele    
Folosite 8407 34 30 (PCE)
Noi, cu o capacitate cilindrică    
De maximum 1500 cm³ 8407 34 91 (PCE)
De peste 1500 cm³ 8407 34 99 (PCE)
Alte motoare    
Cu capacitatea cilindrică de maximum 250 cm³ 8407 90 10 (PCE)
Cu capacitatea cilindrică de peste 250 cm³    
Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpoziția 870110, autovehiculelor de la poziția 8703, autovehiculelor de la poziția 8704, cu capacitate cilindrică mai mică de 2800 cm³, autovehiculelor de la poziția 8705 8407 90 50 (PCE)
Altele    
Cu puterea de maximum 10 kW 8407 90 80 (PCE)
Cu puterea peste 10 kW 8407 90 90 (PCE)
84.08 Motoare cu piston, cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)    
Motoare pentru propulsia navelor    
Folosite    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 11 (PCE)
Altele 8408 10 19 (PCE)
Noi, cu puterea    
De maximum 50 kW    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 23 (PCE)
Altele 8408 10 27 (PCE)
De peste 50 kW, dar de maximum 100 kW    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 31 (PCE)
Altele 8408 10 39 (PCE)
De peste 100 kW, dar de maximum 200 kW    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 41 (PCE)
Altele 8408 10 49 (PCE)
De peste 200 kW, dar de maximum 300 kW    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 51 (PCE)
Altele 8408 10 59 (PCE)
De peste 300 kW, dar de maximum 500 kW    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 61 (PCE)
Altele 8408 10 69 (PCE)
De peste 500 kW, dar de maximum 1000 kW    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 71 (PCE)
Altele 8408 10 79 (PCE)
De peste 1000 kW, dar de maximum 5000 kW    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 81 (PCE)
Altele 8408 10 89 (PCE)
De peste 5000 kW    
Pentru vasele maritime de la pozițiile 8901-8906, remorcherele de la subpoziția 89040010 și vasele de război de la subpoziția 89061000 8408 10 91 (PCE)
Altele 8408 10 99 (PCE)
Motoare de tipul celor utilizate pentru propulsia vehiculelor de la capitolul 87    
Destinate industriei de montaj: motocultoarelor de la subpoziția 870110, autovehiculelor de la poziția 8703, autovehiculelor de la poziția 8704, cu capacitate cilindrică mai mică de 2500 cm³, autovehiculelor de la poziția 8705 8408 20 10 (PCE)
Altele    
Pentru tractoare agricole și tractoare forestiere cu roți, cu puterea    
De maximum 50 kW 8408 20 31 (PCE)
De peste 50 kW, dar de maximum 100 kW 8408 20 35 (PCE)
De peste 100 kW 8408 20 37 (PCE)
Pentru alte vehicule de la capitolul 87, cu puterea    
De maximum 50 kW 8408 20 51 (PCE)
De peste 50 kW, dar de maximum 100 kW 8408 20 55 (PCE)
De peste 100 kW, dar de maximum 200 kW 8408 20 57 (PCE)
De peste 200 kW 8408 20 99 (PCE)
Alte motoare    
De propulsie pentru vehiculele feroviare 8408 90 21 (PCE)
Altele    
Folosite 8408 90 27 (PCE)
Noi, cu puterea    
De maximum 15 kW 8408 90 41 (PCE)
De peste 15 kW, dar de maximum 30 kW 8408 90 43 (PCE)
De peste 30 kW, dar de maximum 50 kW 8408 90 45 (PCE)
De peste 50 kW, dar de maximum 100 kW 8408 90 47 (PCE)
De peste 100 kW, dar de maximum 200 kW 8408 90 61 (PCE)
De peste 200 kW, dar de maximum 300 kW 8408 90 65 (PCE)
De peste 300 kW, dar de maximum 500 kW 8408 90 67 (PCE)
De peste 500 kW, dar de maximum 1000 kW 8408 90 81 (PCE)
De peste 1000 kW, dar de maximum 5000 kW 8408 90 85 (PCE)
De peste 5000 kW 8408 90 89 (PCE)
84.09 Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal motoarelor de la pozițiile 8407 sau 8408    
De motoare pentru aviație 8409 10 00  
Altele    
Destinate numai sau în principal motoarelor cu piston cu aprindere prin scânteie 8409 91 00  
Altele 8409 99 00  
84.10 Turbine hidraulice, roți hidraulice și regulatoare pentru acestea    
Turbine și roți hidraulice    
Cu puterea maximum 1000 kW 8410 11 00  
Cu puterea peste 1000 kW, dar de maximum 10000 kW 8410 12 00  
Cu puterea peste 10000 kW 8410 13 00  
Părți, inclusiv regulatoarele 8410 90 00  
84.11 Turboreactoare, turbopropulsoare și alte turbine cu gaz    
Turboreactoare    
De o forță de maximum 25 kN 8411 11 00 (PCE)
De o forță peste 25 kN    
De o forță peste 25 kN, dar de maximum 44 kN 8411 12 10 (PCE)
De o forță peste 44 kN, dar de maximum 132 kN 8411 12 30 (PCE)
De o forță peste 132 kN 8411 12 80 (PCE)
Turbopropulsoare    
Cu puterea de maximum 1100 kW 8411 21 00 (PCE)
Cu puterea peste 1100 kW    
Cu puterea peste 1100 kW, dar de maximum 3730 kW 8411 22 20 (PCE)
Cu puterea peste 3730 kW 8411 22 80 (PCE)
Alte turbine cu gaz    
Cu puterea de maximum 5000 kW 8411 81 00 (PCE)
Cu puterea peste 5000 kW    
Cu puterea peste 5000 kW, dar de maximum 20000 kW 8411 82 20 (PCE)
Cu puterea peste 20000 kW, dar de maximum 50000 kW 8411 82 60 (PCE)
Cu puterea peste 50000 kW 8411 82 80 (PCE)
Părți    
De turboreactoare sau de turbopropulsoare 8411 91 00  
Altele 8411 99 00  
84.12 Alte motoare și mașini motrice    
Motoare cu reacție, altele decât turboreactoarele 8412 10 00 (PCE)
Motoare hidraulice    
Cu mișcare rectilinie (cilindri)    
Sisteme hidraulice 8412 21 20  
Altele 8412 21 80  
Altele    
Sisteme hidraulice 8412 29 20  
Altele    
Motoare hidraulice cu ulei 8412 29 81  
Altele 8412 29 89  
Motoare pneumatice    
Cu mișcare rectilinie (cilindri) 8412 31 00  
Altele 8412 39 00  
Altele    
Motoare cu abur sau alți vapori 8412 80 10  
Altele 8412 80 80  
Părți    
De motoare cu reacție, altele decât turboreactoarele 8412 90 20  
De motoare hidraulice 8412 90 40  
Altele 8412 90 80  
84.13 Pompe pentru lichide, chiar cu dispozitiv de măsurare; elevatoare de lichid    
Pompe care conțin un dispozitiv de măsurare sau sunt proiectate pentru a fi echipate cu un asemenea dispozitiv    
Pompe pentru distribuirea carburanților sau lubrifianților, de tipul celor utilizate la stațiile de alimentare sau în garaje 8413 11 00 (PCE)
Altele 8413 19 00 (PCE)
Pompe manuale, altele decât cele de la subpozițiile 841311 sau 841319 8413 20 00 (PCE)
Pompe de carburant, de ulei sau de lichid de răcire pentru motoarele cu combustie internă    
Pompe de injecție 8413 30 20 (PCE)
Altele 8413 30 80 (PCE)
Pompe de beton 8413 40 00 (PCE)
Alte pompe volumice alternative    
Agregate hidraulice 8413 50 20  
Pompe dozatoare 8413 50 40 (PCE)
Altele    
Pompe cu piston    
Pompe hidraulice cu ulei 8413 50 61 (PCE)
Altele 8413 50 69 (PCE)
Altele 8413 50 80 (PCE)
Alte pompe volumice rotative    
Agregate hidraulice 8413 60 20  
Altele    
Pompe cu angrenaj    
Pompe hidraulice cu ulei 8413 60 31 (PCE)
Altele 8413 60 39 (PCE)
Pompe cu palete de antrenare    
Pompe hidraulice cu ulei 8413 60 61 (PCE)
Altele 8413 60 69 (PCE)
Pompe cu șurub elicoidal 8413 60 70 (PCE)
Altele 8413 60 80 (PCE)
Alte pompe centrifuge    
Pompe submersibile    
Monoetajate 8413 70 21 (PCE)
Multietajate 8413 70 29 (PCE)
Pompe pentru circularea apei în instalații de încălzire centrală și de apă caldă 8413 70 30 (PCE)
Altele, având orificii de refulare de un diametru    
De maximum 15 mm 8413 70 35 (PCE)
De peste 15 mm    
Pompe cu roți cu canale și pompe cu canal lateral 8413 70 45 (PCE)
Pompe centrifuge radiale    
Monoetajate    
Cu un singur flux    
Monobloc 8413 70 51 (PCE)
Altele 8413 70 59 (PCE)
Cu mai multe fluxuri 8413 70 65 (PCE)
Multietajate 8413 70 75 (PCE)
Alte pompe centrifuge    
Monoetajate 8413 70 81 (PCE)
Multietajate 8413 70 89 (PCE)
Alte pompe; elevatoare de lichid    
Pompe 8413 81 00 (PCE)
Elevatoare de lichid 8413 82 00 (PCE)
Părți    
De pompe 8413 91 00  
De elevatoare de lichid 8413 92 00  
84.14 Pompe de aer sau de vid, compresoare de aer sau de alte gaze și ventilatoare; hote aspirante de extracție sau de reciclare, cu ventilator încorporat, chiar filtrante; nișe de securitate biologică etanșe la gaz, echipate sau nu cu filtre    
Pompe de vid    
De tipul celor utilizate la fabricarea semiconductoarelor sau utilizate exclusiv sau în principal la fabricarea ecranelor plate 8414 10 15 (PCE)
Altele    
Pompe cu piston rotativ, pompe cu palete, pompe moleculare și pompe Roots 8414 10 25 (PCE)
Altele    
Pompe de difuziune, pompe criostatice și pompe de adsorbție 8414 10 81 (PCE)
Altele 8414 10 89 (PCE)
Pompe de aer, acționate de mână sau de picior    
Pompe actionate de mână pentru biciclete 8414 20 20 (PCE)
Altele 8414 20 80 (PCE)
Compresoare de tipul celor utilizate în echipamentele frigorifice    
Cu puterea de maximum 0,4 kW 8414 30 20 (PCE)
Cu puterea peste 0,4 kW    
Ermetice sau semiermetice 8414 30 81 (PCE)
Altele 8414 30 89 (PCE)
Compresoare de aer remorcabile montate pe șasiuri cu roți    
Cu debitul de maximum 2 m³ pe minut 8414 40 10 (PCE)
Cu debitul peste 2 m³ pe minut 8414 40 90 (PCE)
Ventilatoare    
Ventilatoare de masă, de sol, de perete, de fereastră, de plafon, de acoperiș, cu motor electric încorporat de o putere de maximum 125 W 8414 51 00 (PCE)
Altele    
Ventilatoare de tipul celor utilizate numai sau în principal pentru răcirea microprocesoarelor, a aparatelor de telecomunicaţie, a mașinilor automate de prelucrare a datelor sau a unităților mașinilor automate de prelucrare a datelor 8414 59 15 (PCE)
Altele    
Ventilatoare axiale 8414 59 25 (PCE)
Ventilatoare centrifugale 8414 59 35 (PCE)
Altele 8414 59 95 (PCE)
Hote a căror cea mai mare latură orizontală este de maximum 120 cm 8414 60 00 (PCE)
Nișe de securitate biologică etanșe la gaz 8414 70 00 (PCE)
Altele    
Turbocompresoare    
Monoetajate 8414 80 11 (PCE)
Multietajate 8414 80 19 (PCE)
Compresoare volumice alternative, care pot furniza o suprapresiune    
De maximum 15 bari, cu un debit pe oră    
De maximum 60 m³ 8414 80 22 (PCE)
Peste 60 m³ 8414 80 28 (PCE)
De peste 15 bari, cu un debit pe oră    
De maximum 120 m³ 8414 80 51 (PCE)
Peste 120 m³ 8414 80 59 (PCE)
Compresoare volumice rotative    
Cu un singur arbore 8414 80 73 (PCE)
Cu mai mulți arbori    
Cu șurub 8414 80 75 (PCE)
Altele 8414 80 78 (PCE)
Altele 8414 80 80 (PCE)
Părți 8414 90 00  
84.15 Mașini și aparate pentru condiționarea aerului, care au ventilator cu motor și dispozitive proprii de modificare a temperaturii și umidității, inclusiv cele la care umiditatea nu poate fi reglată separat    
De tipul destinat să fie fixat la o fereastră, pe un perete, pe tavan sau pe podea, care au un singur corp sau care au elemente separate („split-system”)    
Care formează un singur corp 8415 10 10  
Sisteme cu elemente separate („split-system”) 8415 10 90  
De tipul celor utilizate pentru confortul persoanelor în autovehicule 8415 20 00  
Altele    
Cu dispozitiv de răcire și supapă pentru inversarea ciclului termic (pompe de căldură reversibile) 8415 81 00  
Altele, cu dispozitiv de răcire 8415 82 00  
Fără dispozitiv de răcire 8415 83 00  
Părți 8415 90 00  
84.16 Arzătoare pentru alimentarea focarelor cu combustibili lichizi, cu combustibili solizi pulverizați sau cu gaz; focare automate, inclusiv antefocarele, grătarele mecanice, dispozitivele mecanice ale acestora pentru evacuarea cenușii și dispozitivele similare    
Arzătoare cu combustibili lichizi    
Cu dispozitiv de control automat încorporat 8416 10 10 (PCE)
Altele 8416 10 90 (PCE)
Alte arzătoare, inclusiv arzătoare mixte    
Care funcționează numai cu gaz, monobloc, având încorporat un ventilator și un dispozitiv de control 8416 20 10 (PCE)
Altele    
Arzătoare mixte 8416 20 20 (PCE)
Altele 8416 20 80  
Focare automate, inclusiv antefocarele lor, grătarele lor mecanice, dispozitivele mecanice ale acestora pentru evacuarea cenușei și dispozitivele similare 8416 30 00  
Părți 8416 90 00  
84.17 Furnale și cuptoare industriale sau de laborator, inclusiv incineratoare, neelectrice    
Furnale și cuptoare pentru calcinare, topire sau alte tratamente termice ale minereurilor sau metalelor 8417 10 00  
Cuptoare de brutărie, patiserie sau pentru fabricarea biscuiților    
Cuptoare tunel 8417 20 10  
Altele 8417 20 90  
Altele    
Cuptoare și furnale pentru arderea produselor ceramice 8417 80 30 (PCE)
Cuptoare și furnale pentru arderea cimentului, sticlei sau produselor chimice 8417 80 50 (PCE)
Altele 8417 80 70  
Părți 8417 90 00  
84.18 Frigidere, congelatoare și alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de caldură altele decât mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415    
Frigidere și congelatoare combinate, prevăzute cu uși sau sertare exterioare separate, sau combinații ale acestor elemente    
Cu capacitatea peste 340 l 8418 10 20 (PCE)
Altele 8418 10 80 (PCE)
Frigidere de uz casnic    
Cu compresie    
Cu capacitatea peste 340 l 8418 21 10 (PCE)
Altele    
Frigidere tip masă 8418 21 51 (PCE)
Pentru încastrat 8418 21 59 (PCE)
Altele, cu capacitatea    
De maximum 250 l 8418 21 91 (PCE)
Peste 250 l, dar maximum 340 l 8418 21 99 (PCE)
Altele 8418 29 00 (PCE)
Congelatoare tip ladă, de o capacitate de maximum 800 l    
Cu capacitatea de maximum 400 l 8418 30 20 (PCE)
Cu capacitatea peste 400 l, dar de maximum 800 l 8418 30 80 (PCE)
Congelatoare tip dulap, de o capacitate de maximum 900 l    
Cu capacitatea de maximum 250 l 8418 40 20 (PCE)
Cu capacitatea peste 250 l, dar de maximum 900 l 8418 40 80 (PCE)
Alt mobilier (lăzi, dulapuri, vitrine, tejghele și mobilă similară) pentru conservarea și expunerea produselor, având încorporat echipament pentru producerea frigului    
Vitrine și tejghele frigorifice (cu grup frigorific sau evaporator încorporat)    
Pentru produse congelate 8418 50 11 (PCE)
Altele 8418 50 19 (PCE)
Alt mobilier frigorific 8418 50 90 (PCE)
Alte mașini și aparate pentru producerea frigului; pompe de căldură    
Pompe de căldură, altele decât cele pentru mașinile și aparatele pentru condiționarea aerului de la poziția 8415 8418 61 00  
Altele 8418 69 00  
Părți    
Mobilier destinat echipamentelor pentru producerea frigului 8418 91 00  
Altele    
Evaporatoare și condensatoare, altele decât cele pentru aparatele de tip menajer 8418 99 10  
Altele 8418 99 90  
84.19 Aparate și dispozitive, chiar încălzite electric (cu excepția furnalelor, cuptoarelor și a altor aparate de la poziția 8514), pentru prelucrarea materialelor prin operații ce implică o schimbare a temperaturii cum sunt: încălzirea, coacerea, fierberea, prăjirea, distilarea, rectificarea, sterilizarea, pasteurizarea, etuvarea, uscarea, evaporarea, vaporizarea, condensarea sau răcirea, altele decât aparatele de uz casnic; încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare    
Încălzitoare de apă neelectrice, cu încălzire instantanee sau cu stocare    
Cu încălzire instantanee, cu gaz 8419 11 00  
Încălzitoare de apă solare 8419 12 00  
Altele 8419 19 00  
Sterilizatoare medico-chirurgicale sau de laborator 8419 20 00  
Uscătoare    
Aparat de liofilizare, aparate de criodesicare și uscătoare prin pulverizare 8419 33 00  
Altele, pentru produse agricole 8419 34 00  
Altele, pentru lemn, pastă de hârtie, hârtie sau carton 8419 35 00  
Altele 8419 39 00  
Aparate de distilare sau de rectificare 8419 40 00  
Schimbătoare de căldură    
Schimbătoare de căldură făcute din fluorpolimeri și cu orificii pentru tuburi de intrare și ieșire având diametre interioare de maximum 3 cm 8419 50 20  
Altele 8419 50 80  
Aparate și dispozitive pentru lichefierea aerului sau a altor gaze 8419 60 00  
Alte aparate și dispozitive    
Pentru prepararea băuturilor calde, gătirea sau încălzirea alimentelor    
Filtre și alte aparate pentru prepararea cafelei și a altor băuturi calde 8419 81 20  
Altele 8419 81 80  
Altele    
Turnuri de răcire și dispozitive similare pentru răcire directă (fără perete despărțitor), prin recircularea apei 8419 89 10  
Aparate și dispozitive de metalizare sub vid 8419 89 30  
Altele 8419 89 98  
Părți    
Pentru sterilizatoarele de la subpoziția 84192000 8419 90 15  
Altele 8419 90 85  
84.20 Calandre și laminoare, altele decât cele pentru metale sau sticlă și cilindri pentru aceste mașini    
Calandre și laminoare    
De tipul celor folosite în industria textilă 8420 10 10  
De tipul celor folosite în industria hârtiei 8420 10 30  
Altele    
Laminoare cu rulouri de tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea substraturilor pentru circuitele imprimate sau a circuitelor imprimate 8420 10 81  
Altele 8420 10 89  
Părți    
Cilindri    
Din fontă 8420 91 10  
Altele 8420 91 80  
Altele 8420 99 00  
84.21 Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale; mașini și aparate pentru purificarea sau epurarea lichidelor sau gazelor    
Centrifuge, inclusiv uscătoare centrifugale    
Centrifuge pentru smântânire 8421 11 00  
Uscătoare de rufe 8421 12 00 (PCE)
Altele    
Centrifuge de tipule celor utilizate în laboratoare 8421 19 20  
Altele 8421 19 70  
Aparate pentru filtrarea sau purificarea lichidelor    
Pentru filtrarea sau purificarea apei 8421 21 00  
Pentru filtrarea sau purificarea băuturilor, altele decât apa 8421 22 00  
Pentru filtrarea uleiurilor minerale în motoare cu aprindere prin scânteie sau prin compresie 8421 23 00  
Altele    
Făcute din fluopolimeri și cu filtru sau grosime a membranei de purificare de maximum 140 de microni 8421 29 20  
Altele 8421 29 80  
Aparate pentru filtrarea sau purificarea gazelor    
Filtre de aer pentru motoarele cu aprindere prin scânteie sau prin compresie 8421 31 00  
Convertoare catalitice sau filtre de particule, combinate sau nu, pentru purificarea sau filtrarea gazelor de evacuare provenite de la motoarele cu ardere internă 8421 32 00  
Altele    
Cu carcasă din oțel inoxidabil și cu orificii pentru tuburi de intrare și ieșire având diametre interioare de maximum 1,3 cm 8421 39 15  
Altele    
Aparate pentru filtrarea sau purificarea aerului 8421 39 25  
Aparate pentru filtrarea sau purificarea altor gaze    
Prin procedee catalitice 8421 39 35  
Altele 8421 39 85  
Părți    
De centrifuge, inclusiv de uscătoare centrifugale 8421 91 00  
Altele    
Părți de mașini și aparate de la subpozițiile 84212920 sau 84213915 8421 99 10  
Altele 8421 99 90  
84.22 Mașini pentru spălat vesela; mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente; mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate pentru capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; alte mașini și aparate de împachetat sau ambalat mărfuri (inclusiv mașini și aparate de ambalat în folie termoretractabilă); mașini și aparate pentru gazeificarea (acidularea) băuturilor    
Mașini pentru spălat vesela    
De uz casnic 8422 11 00 (PCE)
Altele 8422 19 00 (PCE)
Mașini și aparate pentru curățat sau uscat sticle sau alte recipiente 8422 20 00  
Mașini și aparate pentru umplut, închis, astupat sau etichetat sticle, cutii, saci sau alte recipiente; mașini și aparate de capsulat sticle, borcane, tuburi sau recipiente similare; mașini și aparate pentru gazeificarea băuturilor 8422 30 00  
Alte mașini și aparate de împachetat sau de ambalat mărfurile (inclusiv mașinile și aparatele de ambalat în folie termoretractabilă) 8422 40 00  
Părți    
De mașini de spălat vesela 8422 90 10  
Altele 8422 90 90  
84.23 Aparate și instrumente de cântărit, inclusiv bascule și balanțe pentru verificat piese industriale, cu excepţia balanţelor sensibile la o greutate de 5 cg sau mai mică; greutăți de cântărit pentru orice balanțe    
Cântare de persoane, inclusiv cântare pentru sugari; cântare de uz casnic    
Balanțe de uz casnic 8423 10 10 (PCE)
Altele 8423 10 90 (PCE)
Bascule pentru cântărire continuă a mărfurilor transportate pe bandă    
Care utilizează mijloace electronice de calibrare a greutății 8423 20 10 (PCE)
Altele 8423 20 90 (PCE)
Bascule pentru cântăriri constante, balanțe și bascule de însăcuire sau de dozare    
Care utilizează mijloace electronice de calibrare a greutății 8423 30 10 (PCE)
Altele 8423 30 90 (PCE)
Alte aparate și instrumente de cântărit    
Cu o capacitate de cântărit de maximum 30 kg    
Care utilizează mijloace electronice de calibrare a greutății    
Instrumente de control prin referință la o greutate predeterminată, cu funcționare automată, inclusiv mașinile de sortat după greutate 8423 81 21 (PCE)
Aparate și instrumente de cântărit și etichetat produsele preambalate 8423 81 23 (PCE)
Balanțe de magazin 8423 81 25 (PCE)
Altele 8423 81 29 (PCE)
Altele 8423 81 80 (PCE)
Cu o capacitate de cântărit de peste 30 kg, dar de maximum 5000 kg    
Care utilizează mijloace electronice de calibrare a greutății, cu excepția aparatelor și instrumentelor de cântărit autovehicule 8423 82 20 (PCE)
Altele    
Instrumente de control prin referință la o greutate predeterminată, cu funcționare automată, inclusiv mașinile de sortat după greutate 8423 82 81 (PCE)
Altele 8423 82 89 (PCE)
Altele    
Care utilizează mijloace electronice de calibrare a greutății 8423 89 20 (PCE)
Altele 8423 89 80 (PCE)
Greutăți pentru orice tip de balanțe; părți de aparate sau instrumente de cântărit    
Părți de aparate și instrumente de cântărit de la subpozițiile 84232010, 84233010, 84238121, 84238123, 84238125, 84238129, 84238220 sau 84238920 8423 90 10  
Altele 8423 90 90  
84.24 Aparate mecanice (inclusiv cele manevrate manual) pentru proiectat, dispersat sau pulverizat lichide sau pulberi; extinctoare, chiar încărcate; aerografe și aparate similare; mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare cu jet    
Extinctoare, chiar încărcate 8424 10 00  
Aerografe și aparate similare 8424 20 00  
Mașini și aparate cu jet de nisip, cu jet de vapori și aparate similare cu jet    
Aparate de curățire cu apă, cu motor încorporat    
Echipate cu dispozitiv de încălzit 8424 30 01 (PCE)
Altele 8424 30 08 (PCE)
Alte mașini și aparate    
Cu aer comprimat 8424 30 10  
Altele 8424 30 90  
Pulverizatoare agricole sau horticole    
Pulverizatoare portabile 8424 41 00 (PCE)
Altele    
Pulverizatoare și prăfuitoare proiectate pentru a fi purtate sau trase de tractoare 8424 49 10 (PCE)
Altele 8424 49 90 (PCE)
Alte aparate    
Pentru agricultură sau horticultură    
Aparate de stropit 8424 82 10  
Altele 8424 82 90  
Altele    
Aparate mecanice pentru proiectat, dispersat sau pulverizat de tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite imprimate 8424 89 40  
Altele 8424 89 70  
Părți    
Părți de aparate mecanice de la subpoziția 84248940 8424 90 20  
Altele 8424 90 80  
84.25 Palane, altele decât ascensoare basculante, trolii și cabestane; cricuri și vinciuri    
Palane, altele decât ascensoare basculante sau mecanisme de ridicat de tipul utilizat la ridicarea vehiculelor    
Cu motor electric 8425 11 00 (PCE)
Altele 8425 19 00 (PCE)
Trolii; cabestane    
Cu motor electric 8425 31 00 (PCE)
Altele 8425 39 00 (PCE)
Cricuri și vinciuri; mecanisme de ridicat de tipul utilizat la ridicarea vehiculelor    
Elevatoare fixe de mașini, pentru garaje 8425 41 00 (PCE)
Alte cricuri și vinciuri, hidraulice 8425 42 00 (PCE)
Altele 8425 49 00 (PCE)
84.26 Macarale derrick (biga); macarale, inclusiv macarale suspendate; poduri rulante, macarale-portal de descărcare sau de manevrare, macarale-pod, cărucioare-călăreț și cărucioare-macara    
Poduri rulante și grinzi rulante, macarale-portal (cu excepția macaralelor-portal rotative), macarale-pod și cărucioare-călăreț    
Poduri rulante pe șine fixe 8426 11 00  
Portaluri mobile pe roți cu pneuri și cărucioare-călăreț 8426 12 00  
Altele 8426 19 00  
Macarale-turn 8426 20 00  
Macarele–portal sau macarale cu braț 8426 30 00  
Alte mașini și aparate, autopropulsate    
Pe roți cu pneuri 8426 41 00  
Altele 8426 49 00  
Alte mașini și aparate    
Destinate montării pe un vehicul rutier    
Macarale hidraulice pentru încărcarea sau descărcarea vehiculului 8426 91 10 (PCE)
Altele 8426 91 90  
Altele 8426 99 00  
84.27 Cărucioare-stivuitoare; alte cărucioare de manevrare echipate cu un dispozitiv de ridicat    
Cărucioare autopropulsate cu motor electric    
Care ridică la înălțimea de minimum 1 m 8427 10 10 (PCE)
Altele 8427 10 90 (PCE)
Alte cărucioare autopropulsate    
Care ridică la înălțimea de minimum 1 m    
Cărucioare stivuitoare pentru orice tip de teren 8427 20 11 (PCE)
Altele 8427 20 19 (PCE)
Altele 8427 20 90 (PCE)
Alte cărucioare 8427 90 00 (PCE)
84.28 Alte mașini și aparate de ridicat, de manevrat, de încărcat, sau de descărcat (de exemplu ascensoare, scări rulante, transportatoare, teleferice)    
Ascensoare pentru persoane și ascensoare pentru mărfuri    
Electrice 8428 10 20  
Altele 8428 10 80  
Elevatoare sau transportoare, pneumatice    
Pentru produse în vrac 8428 20 20  
Altele 8428 20 80  
Alte elevatoare, transportoare sau conveioare, cu acțiune continuă, pentru mărfuri    
Special proiectate pentru extracția minieră subterană sau pentru alte activități subterane 8428 31 00  
Altele, cu cupe 8428 32 00  
Altele, cu bandă sau curea 8428 33 00  
Altele    
Transportoare sau conveioare cu role sau galeți 8428 39 20  
Altele 8428 39 90  
Scări și trotuare rulante 8428 40 00  
Teleferice (inclusiv telescaune și teleschiuri); mecanisme de tracțiune pentru funiculare 8428 60 00  
Roboți industriali 8428 70 00  
Alte mașini și aparate    
Încărcătoare special concepute pentru agricultură    
Concepute pentru a fi atașate tractoarelor agricole 8428 90 71  
Altele 8428 90 79  
Altele 8428 90 90  
84.29 Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă), gredere, nivelatoare, screpere, lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți încărcătoare, compactoare și rulouri compresoare, autopropulsate    
Buldozere (inclusiv cu lamă orientabilă)    
Pe șenile 8429 11 00 (PCE)
Altele 8429 19 00 (PCE)
Gredere și nivelatoare 8429 20 00 (PCE)
Screpere 8429 30 00 (PCE)
Compactoare și rulouri compresoare    
Rulouri compresoare    
Rulouri vibratoare 8429 40 10 (PCE)
Altele 8429 40 30 (PCE)
Compactoare 8429 40 90 (PCE)
Lopeți mecanice, excavatoare, încărcătoare și lopeți încărcătoare    
Încărcătoare și lopeți încărcătoare cu încărcător frontal    
Încărcătoare special proiectate pentru mine subterane sau pentru alte munci subterane 8429 51 10 (PCE)
Altele    
Încărcătoare pe șenile 8429 51 91 (PCE)
Altele 8429 51 99 (PCE)
Echipamente a căror suprastructură se poate roti cu 360°    
Excavatoare pe șenile 8429 52 10 (PCE)
Altele 8429 52 90 (PCE)
Altele 8429 59 00 (PCE)
84.30 Alte mașini și aparate pentru terasarea, nivelarea, decopertarea, excavarea, compactarea, extracția sau forarea pământului, mineralelor sau minereurilor; sonete pentru baterea pilonilor și mașini pentru extragerea pilonilor; pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă    
Sonete pentru baterea pilonilor și mașini pentru extragerea pilonilor 8430 10 00 (PCE)
Pluguri de zăpadă și dispozitive de îndepărtat zăpadă 8430 20 00 (PCE)
Haveze și mașini de săpat tuneluri sau galerii    
Autopropulsate 8430 31 00  
Altele 8430 39 00  
Alte mașini de sondaj sau de foraj    
Autopropulsate 8430 41 00  
Altele 8430 49 00  
Alte mașini și aparate, autopropulsate 8430 50 00  
Alte mașini și aparate, fără propulsie proprie    
Mașini și aparate de tasat sau de compactat 8430 61 00 (PCE)
Altele 8430 69 00  
84.31 Părți care pot fi recunoscute ca fiind numai sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8425-8430    
De mașini sau aparate de la poziția 8425 8431 10 00  
De mașini sau aparate de la poziția 8427 8431 20 00  
De mașini sau aparate de la poziția 8428    
Pentru ascensoare de persoane sau de mărfuri sau pentru scări rulante 8431 31 00  
Altele 8431 39 00  
De mașini sau aparate de la pozițiile 8426, 8429 sau 8430    
Cupe, bene, graifere, lopeți, clești 8431 41 00  
Lame de buldozere, chiar reglabile 8431 42 00  
Părți de mașini pentru sondaj sau pentru foraj de la subpozițiile 843041 sau 843049 8431 43 00  
Altele    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8431 49 20  
Altele 8431 49 80  
84.32 Mașini, aparate și dispozitive agricole, horticole sau silvicole pentru pregătirea sau lucrarea solului sau pentru culturi; tăvăluguri pentru peluze sau terenuri de sport    
Pluguri 8432 10 00 (PCE)
Grape, scarificatoare, cultivatoare, extirpatoare, sape, plivitoare și prășitori    
Grape cu disc (pulverizatoare) 8432 21 00 (PCE)
Altele    
Scarificatoare și cultivatoare 8432 29 10 (PCE)
Grape, altele decât cu disc 8432 29 30 (PCE)
Motosăpătoare 8432 29 50 (PCE)
Altele 8432 29 90 (PCE)
Semănătoare, mașini de plantat și mașini de transplantat (repicat)    
Semănătoare, mașini de plantat și mașini de repicat direct, fără arat 8432 31 00 (PCE)
Altele    
Semănătoare    
De precizie, cu comandă centrală 8432 39 11 (PCE)
Altele 8432 39 19 (PCE)
Mașini de plantat și de repicat 8432 39 90 (PCE)
Distribuitoare de îngrășăminte și gunoi    
Mașini de împrăștiat gunoiul de grajd 8432 41 00 (PCE)
Distribuitoare de îngrășăminte 8432 42 00 (PCE)
Alte mașini, aparate și dispozitive 8432 80 00  
Părți 8432 90 00  
84.33 Mașini și utilaje pentru recoltat și treierat produse agricole, inclusiv prese de balotat paie sau furaje; mașini și utilaje pentru tuns gazon și pentru secerat; mașini pentru curățat sau sortat ouă, fructe sau alte produse agricole, altele decât mașinile și aparatele de la poziția 8437    
Mașini și utilaje pentru tuns gazon    
Cu motor, având dispozitiv de tăiat cu rotire în plan orizontal    
Electrice 8433 11 10 (PCE)
Altele    
Autopropulsate    
Prevăzute cu scaun 8433 11 51 (PCE)
Altele 8433 11 59 (PCE)
Altele 8433 11 90 (PCE)
Altele    
Cu motor    
Electrice 8433 19 10 (PCE)
Altele    
Autopropulsate    
Prevăzute cu scaun 8433 19 51 (PCE)
Altele 8433 19 59 (PCE)
Altele 8433 19 70 (PCE)
Fără motor 8433 19 90 (PCE)
Secerători, inclusiv barele de tăiat care se montează pe tractor    
Cu motor 8433 20 10 (PCE)
Altele    
Proiectate pentru a fi tractate sau atașate la tractor 8433 20 50 (PCE)
Altele 8433 20 90 (PCE)
Alte mașini și utilaje de cosit 8433 30 00 (PCE)
Prese de balotat paie sau furaje, inclusiv prese colectoare 8433 40 00 (PCE)
Alte mașini și utilaje pentru recoltat; mașini și utilaje pentru treierat    
Combine pentru recoltat și treierat 8433 51 00 (PCE)
Alte mașini și utilaje pentru treierat 8433 52 00 (PCE)
Mașini pentru recoltat tuberculi sau rădăcini    
Mașini pentru recoltat cartofi 8433 53 10 (PCE)
Mașini de decoletat și de recoltat sfeclă 8433 53 30 (PCE)
Altele 8433 53 90 (PCE)
Altele    
Recoltatoare pentru furaje    
Autopropulsate 8433 59 11 (PCE)
Altele 8433 59 19 (PCE)
Altele 8433 59 85 (PCE)
Mașini pentru curățat, sortat sau triat ouă, fructe sau alte produse agricole 8433 60 00  
Părți 8433 90 00  
84.34 Mașini pentru muls și mașini și aparate pentru lăptărie    
Mașini pentru muls 8434 10 00  
Mașini și aparate pentru lăptărie 8434 20 00  
Părți 8434 90 00  
84.35 Prese, teascuri, mașini și dispozitive de stors similare pentru fabricarea vinului, cidrului, sucurilor de fructe sau băuturilor similare    
Mașini și aparate 8435 10 00  
Părți 8435 90 00  
84.36 Alte mașini și utilaje pentru agricultură, horticultură, silvicultură, avicultură sau apicultură, inclusiv germinatoarele prevăzute cu dispozitive mecanice sau termice; incubatoarele și clocitoarele pentru avicultură    
Mașini și utilaje pentru prepararea hranei animalelor 8436 10 00  
Mașini și utilaje pentru avicultură, inclusiv incubatoare și clocitoare    
Incubatoare și clocitoare 8436 21 00  
Altele 8436 29 00  
Alte mașini și utilaje    
Pentru silvicultură 8436 80 10 (PCE)
Altele 8436 80 90  
Părți    
De mașini și utilaje pentru avicultură 8436 91 00  
Altele 8436 99 00  
84.37 Mașini pentru curățat, cernut, sortat sau triat semințe, boabe sau legume uscate; mașini și aparate pentru morărit sau pentru prelucrarea cerealelor sau a legumelor uscate, altele decât mașinile și aparatele de tipul celor folosite la ferme    
Mașini pentru curățat, cernut, sortat sau triat semințe, boabe sau legume uscate 8437 10 00 (PCE)
Alte mașini și aparate 8437 80 00  
Părți 8437 90 00  
84.38 Mașini și aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau băuturilor, altele decât mașinile și aparatele pentru extragerea sau prepararea uleiurilor sau grăsimilor de origine vegetală sau microbiană stabile sau animală    
Mașini și aparate pentru brutărie, patiserie, fabricarea biscuiților sau a pastelor făinoase alimentare    
Pentru brutărie, patiserie sau fabricarea biscuiților 8438 10 10  
Pentru fabricarea pastelor făinoase alimentare 8438 10 90  
Mașini și aparate pentru produse de cofetărie sau pentru fabricat cacao sau ciocolată 8438 20 00  
Mașini și aparate pentru fabricarea zahărului 8438 30 00  
Mașini și aparate pentru fabricarea berii 8438 40 00  
Mașini și aparate pentru prelucrarea cărnii 8438 50 00  
Mașini și aparate pentru prelucrarea fructelor sau legumelor 8438 60 00  
Alte mașini și aparate    
Pentru tratarea și prelucrarea cafelei sau ceaiului 8438 80 10  
Altele    
Pentru prepararea sau fabricarea băuturilor 8438 80 91  
Altele 8438 80 99  
Părți 8438 90 00  
84.39 Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice sau pentru fabricarea sau finisarea hârtiei sau cartonului    
Mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice 8439 10 00  
Mașini și aparate pentru fabricarea hârtiei sau cartonului 8439 20 00  
Mașini și aparate pentru finisarea hârtiei sau cartonului 8439 30 00  
Părți    
De mașini și aparate pentru fabricarea pastei din materiale fibroase celulozice 8439 91 00  
Altele 8439 99 00  
84.40 Mașini și aparate pentru broșat sau legat cărți, inclusiv mașinile pentru cusut foi    
Mașini și aparate    
Mașini de pliat 8440 10 10  
Mașini de asamblat și mașini de adunat coli 8440 10 20  
Mașini de cusut și mașini de prins agrafe 8440 10 30  
Mașini de legat prin lipire 8440 10 40  
Altele 8440 10 90  
Părți 8440 90 00  
84.41 Alte mașini și aparate pentru prelucrarea pastei de hârtie, hârtiei sau cartonului, inclusiv mașinile de tăiat de orice fel    
Mașini de tăiat    
Mașini de tăiat-bobinatoare 8441 10 10  
Mașini de tăiat în lungime sau în lățime 8441 10 20  
Ghilotine 8441 10 30  
Altele 8441 10 70  
Mașini pentru fabricarea sacilor, pungilor sau plicurilor 8441 20 00  
Mașini pentru fabricarea cutiilor, lăzilor, tuburilor de carton, bidoanelor sau ambalajelor similare, altfel decât prin mulare 8441 30 00  
Mașini pentru mularea articolelor din pastă de hârtie, hârtie sau carton 8441 40 00  
Alte mașini și aparate 8441 80 00  
Părți    
De mașini de tăiat 8441 90 10  
Altele 8441 90 90  
84.42 Mașini, aparate și echipamente (altele decât mașinile de la pozițiile 8456-8465), pentru pregătirea sau fabricarea clișeelor, planșelor, cilindrilor sau altor componente imprimante; clișee, planșe, cilindri și alte componente imprimante; pietre litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru imprimare (de exemplu: șlefuite plan, granulate, lustruite)    
Mașini, aparate și echipamente 8442 30 00 (PCE)
Părți ale acestor mașini, aparate sau echipamente 8442 40 00  
Clișee, planșe, cilindri și alte componente imprimante; pietre litografice, cilindri, planșe și plăci pregătite pentru imprimare (de exemplu: șlefuite plan, granulate, lustruite) 8442 50 00  
84.43 Mașini și aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442; alte imprimante, mașini de copiat și telecopiatoare, chiar combinate între ele; părți și accesorii    
Mașini și aparate utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442    
Mașini și aparate de imprimat tip offset alimentate cu hârtie în sul 8443 11 00 (PCE)
Mașini și aparate de imprimat tip offset de birou (alimentate cu foi de hârtie cu o latură de maximum 22 cm și cealaltă latură de maximum 36 cm) 8443 12 00 (PCE)
Alte mașini și aparate de imprimat tip offset    
Cu foi de hârtie    
Folosite 8443 13 10 (PCE)
Noi, cu foi de un format    
De maximum 53 × 75 cm 8443 13 32 (PCE)
De peste 53 × 75 cm, dar de maximum 75 × 107 cm 8443 13 34 (PCE)
De peste 75 × 107 cm 8443 13 38 (PCE)
Altele 8443 13 90 (PCE)
Mașini și aparate de imprimat tipografice, alimentate cu hîrtie în sul, cu excepția mașinilor și aparatelor flexografice 8443 14 00 (PCE)
Mașini și aparate de imprimat tipografice, altele decât cele alimentate cu hîrtie în sul, cu excepția mașinilor și aparatelor flexografice 8443 15 00 (PCE)
Mașini și aparate de imprimat, flexografice 8443 16 00 (PCE)
Mașini și aparate de imprimat, heliografice 8443 17 00 (PCE)
Altele    
Pentru imprimarea materialelor textile 8443 19 20 (PCE)
Utilizate pentru fabricarea produselor semiconductoare 8443 19 40 (PCE)
Altele 8443 19 70 (PCE)
Alte imprimante, mașini de copiat și telecopiatoare, chiar combinate între ele    
Mașini care asigură cel puțin două din funcțiile următoare: imprimare, copiere ori transmisie de telecopii, care pot fi conectate la o mașină automată de prelucrare a datelor sau la o rețea 8443 31 00 (PCE)
Altele, care pot fi conectate la o mașină automata de prelucrare a datelor sau la o rețea    
Imprimante 8443 32 10 (PCE)
Altele 8443 32 80 (PCE)
Altele 8443 39 00 (PCE)
Părți și accesorii    
Părți și accesorii ale mașinilor și aparatelor de imprimat utilizate la imprimarea cu ajutorul planșelor, cilindrilor și altor organe de imprimare de la poziția 8442    
Ale aparatelor de la subpoziția  84431940 8443 91 10  
Altele    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8443 91 91  
Altele 8443 91 99  
Altele    
Subansambluri electronice 8443 99 10  
Altele 8443 99 90  
84.44 Mașini pentru extrudarea, laminarea, texturarea sau tăierea materialelor textile sintetice sau artificiale    
Mașini pentru extrudare 8444 00 10 (PCE)
Altele 8444 00 90 (PCE)
84.45 Mașini pentru prepararea materialelor textile; mașini pentru filarea, dublarea sau răsucirea materialelor textile și alte mașini și aparate pentru fabricarea firelor textile; mașini de bobinat (inclusiv mașini de canetat) sau de depănat material textile și mașini pentru pregătirea firelor textile în vederea utilizării lor pe mașinile de la pozițiile 8446 sau 8447    
Mașini pentru prepararea materialelor textile    
Mașini de cardat 8445 11 00 (PCE)
Mașini de pieptănat 8445 12 00 (PCE)
Laminoare și flaiere 8445 13 00 (PCE)
Altele 8445 19 00 (PCE)
Mașini de filat material textile 8445 20 00 (PCE)
Mașini de dublat sau răsucit materialele textile 8445 30 00 (PCE)
Mașini de bobinat (inclusiv mașinile de canetat) sau de depănat material textile 8445 40 00 (PCE)
Altele 8445 90 00 (PCE)
84.46 Mașini de țesut (războaie)    
Pentru țesături de o lățime de maximum 30 cm 8446 10 00 (PCE)
Pentru țesături de o lățime peste 30 cm, cu suveici    
Cu motor 8446 21 00 (PCE)
Altele 8446 29 00 (PCE)
Pentru țesături de o lățime peste 30 cm, fără suveici 8446 30 00 (PCE)
84.47 Mașini de tricotat, de coasere-tricotare, de „îmbrăcat”, de produs tul, dantelă, broderie, articole de pasmanterie, șireturi, plasă sau smocuri    
Mașini de tricotat circular    
Cu diametrul cilindrului de maximum 165 mm 8447 11 00 (PCE)
Cu diametrul cilindrului de peste 165 mm 8447 12 00 (PCE)
Mașini de tricotat rectiliniu; mașini de coasere-tricotare    
Mașini de tricotat cu urzeală, inclusiv războaie Raschel; mașini de coasere-tricotare 8447 20 20 (PCE)
Altele 8447 20 80 (PCE)
Altele 8447 90 00 (PCE)
84.48 Mașini și aparate auxiliare pentru mașinile de la pozițiile 8444, 8445, 8446 sau 8447 (de exemplu, ratiere, mecanisme Jacquard, veghetoare de urzeală și veghetoare de bătătură, mecanisme pentru schimbarea suveicilor); părți și accesorii recunoscute ca fiind destinate numai sau în principal mașinilor de la această poziție sau de la pozițiile 8444, 8445, 8446 sau 8447 (de exemplu, fuse de filat, furci, garnituri de cardă, piepteni, iglițe, barete, duze de extrudare, suveici, cocleți, rame pentru cocleți, ace, platine, croșete)    
Mașini și aparate auxiliare pentru mașinile de la pozițiile 8444, 8445, 8446 sau 8447    
Ratiere și mecanisme Jacquard; reductoare, perforatoare și copiatoare de unctu; mașini de șnuruit unctu după perforare 8448 11 00  
Altele 8448 19 00  
Părți și accesorii ale mașinilor de la poziția 8444 sau ale dispozitivelor sau aparatelor lor auxiliare 8448 20 00  
Părți și accesorii ale mașinilor de la poziția 8445 sau ale dispozitivelor sau aparatelor lor auxiliare    
Garnituri de cardă 8448 31 00  
Ale mașinilor pentru prepararea materialelor textile, altele decât garniturile de carde 8448 32 00  
Fuse de filat și furcile de flaier, inele de filatură și cursori pentru mașinile cu inele 8448 33 00  
Altele 8448 39 00  
Părți și accesorii ale războaielor de țesut sau ale dispozitivelor sau aparatelor lor auxiliare    
Piepteni, cocleți și rame pentru cocleți 8448 42 00  
Altele 8448 49 00  
Părți și accesorii ale mașinilor de la poziția 8447 sau ale dispozitivelor sau aparatelor lor auxiliare    
Platine, ace și alte articole care participă la formarea ochiurilor    
Platine 8448 51 10  
Altele 8448 51 90  
Altele 8448 59 00  
84.49 Mașini și aparate pentru fabricarea sau finisarea fetrului sau articolelor nețesute, în bucăți sau în forme, inclusive mașini și aparate pentru fabricarea pălăriilor din fetru; calapoade pentru pălării 8449 00 00  
84.50 Mașini de spălat rufe, inclusiv cele cu dispozitiv de uscare    
Mașini cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate de maximum 10 kg    
Mașinile complet automate    
Cu capacitatea exprimată în greutatea rufelor uscate, de maximum 6 kg    
Cu încărcare frontală 8450 11 11 (PCE)
Cu încărcare pe sus 8450 11 19 (PCE)
Cu capacitatea exprimată în greutatea rufelor uscate, de peste 6 kg, dar de maximum 10 kg 8450 11 90 (PCE)
Alte mașini, cu storcător centrifugal încorporat 8450 12 00 (PCE)
Altele 8450 19 00 (PCE)
Mașini cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate, de peste 10 kg 8450 20 00 (PCE)
Părți 8450 90 00  
84.51 Mașini și aparate (altele decât cele de la poziția 8450) pentru spălarea, curățirea, stoarcerea, uscarea, călcarea, presarea (inclusiv presele de fixare), albirea, vopsirea, apretarea, finisarea, acoperirea sau impregnarea firelor, țesăturilor sau articolelor confecționate din materiale textile și mașini pentru acoperirea țesăturilor sau altor suporturi utilizate pentru fabricarea articolelor de acoperit podele cum este linoleumul; mașini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea țesăturilor    
Mașini pentru curățirea uscată 8451 10 00  
Mașini de uscat    
Cu o capacitate unitară exprimată în greutatea rufelor uscate, de maximum 10 kg 8451 21 00  
Altele 8451 29 00  
Mașini și prese de călcat, inclusive presele de fixare 8451 30 00 (PCE)
Mașini pentru spălare, albire sau vopsire 8451 40 00  
Mașini pentru rularea, derularea, plierea, tăierea sau dantelarea țesăturilor 8451 50 00  
Alte mașini și aparate    
Mașini pentru căptușit țesături și alți suporți în vederea fabricării învelitorilor de pardoseală, cum este linoleumul etc. 8451 80 10  
Mașini pentru apretat sau finisat 8451 80 30  
Altele 8451 80 80  
Părți 8451 90 00  
84.52 Mașini de cusut, altele decât mașinile de cusut foi de la poziția 8440; mobilă, suporți și acoperitoare special concepute pentru mașinile de cusut; ace pentru mașinile de cusut    
Mașini de cusut de uz casnic    
Mașini de cusut, care înțeapă numai în punctul de suveică, al căror cap cântărește maximum 16 kg fără motor sau 17 kg cu motor; capete de mașini de cusut, care înțeapă numai în punctul de suveică, cântărind maximum 16 kg fără motor sau 17 kg cu motor    
Mașini de cusut de valoare unitară (batiu, masă sau mobilier neinclus) mai mare de 65 € 8452 10 11 (PCE)
Altele 8452 10 19 (PCE)
Alte mașini de cusut și alte capete pentru mașini de cusut 8452 10 90 (PCE)
Alte mașini de cusut    
Automate 8452 21 00 (PCE)
Altele 8452 29 00 (PCE)
Ace pentru mașini de cusut 8452 30 00 (100)
Mobilă, suporți și acoperitoare pentru mașinile de cusut și părțile lor; alte părți ale mașinilor de cusut 8452 90 00  
84.53 Mașini și aparate pentru prepararea, tăbăcirea sau prelucrarea pieilor sau pentru fabricarea sau repararea încălțămintei sau altor obiecte din piele, altele decât mașinile de cusut    
Mașini și aparate pentru prepararea, tăbăcirea sau prelucrarea pieilor 8453 10 00  
Mașini și aparate pentru fabricarea sau repararea încălțămintei 8453 20 00  
Alte mașini și aparate 8453 80 00  
Părți 8453 90 00  
84.54 Convertizoare, oale de turnare, lingotiere și mașini de turnare pentru metalurgie, oțelărie sau topitorie    
Convertizoare 8454 10 00  
Lingotiere și oale de turnare 8454 20 00  
Mașini de turnat    
Mașini de turnat sub presiune 8454 30 10  
Altele 8454 30 90  
Părți 8454 90 00  
84.55 Laminoare pentru metale și cilindrii lor    
Laminoare de țevi 8455 10 00  
Alte laminoare    
Laminoare la cald și laminoare combinate la cald și la rece 8455 21 00  
Laminoare la rece 8455 22 00  
Cilindri pentru laminoare    
Din fontă 8455 30 10  
Din oțel forjat    
Cilindri de prelucrare la cald; cilindri de sprijin la cald și la rece 8455 30 31  
Cilindri de prelucrare la rece 8455 30 39  
Altele 8455 30 90  
Alte părți 8455 90 00  
84.56 Mașini-unelte care prelucrează orice tip de material prin eliminarea materialului, acționând cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, prin electroeroziune, prin procedee electrochimice, cu fascicule de electroni, cu fascicule de ioni sau cu jet de plasmă; mașini de tăiat cu jet de apă    
Care acționează cu laser sau cu alt fascicul de lumină sau de fotoni    
Care acționează cu laser    
De tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a părților de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor 8456 11 10 (PCE)
Altele 8456 11 90 (PCE)
Care acționează cu alt fascicul de lumină sau de fotoni    
De tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a părților de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor 8456 12 10 (PCE)
Altele 8456 12 90 (PCE)
Care acționează cu ultrasunete 8456 20 00 (PCE)
Care acționează prin electroeroziune    
Cu comandă numerică    
Prin fir 8456 30 11 (PCE)
Altele 8456 30 19 (PCE)
Altele 8456 30 90 (PCE)
Care acționează cu jet de plasmă 8456 40 00 (PCE)
Mașini de tăiat cu jet de apă 8456 50 00 (PCE)
Altele 8456 90 00 (PCE)
84.57 Centre de prelucrare, mașini cu post fix și mașini cu posturi multiple, pentru prelucrarea metalelor    
Centre de prelucrare    
Orizontale 8457 10 10 (PCE)
Altele 8457 10 90 (PCE)
Mașini cu post fix 8457 20 00 (PCE)
Mașini cu posturi multiple    
Cu comandă numerică 8457 30 10 (PCE)
Altele 8457 30 90 (PCE)
84.58 Strunguri (inclusiv centre de strunjire) pentru prelucrarea metalelor prin eliminarea materialului    
Strunguri orizontale    
Cu comandă numerică    
Centre de strunjire 8458 11 20 (PCE)
Strunguri automate    
Monoax 8458 11 41 (PCE)
Multiax 8458 11 49 (PCE)
Altele 8458 11 80 (PCE)
Altele 8458 19 00 (PCE)
Altele strunguri    
Cu comandă numerică    
Centre de strunjire 8458 91 20 (PCE)
Altele 8458 91 80 (PCE)
Altele 8458 99 00 (PCE)
84.59 Mașini-unelte (inclusiv centrele de prelucrare glisante) de găurit, alezat, frezat, filetat sau tarodat metalele prin eliminarea materialului, altele decât strungurile (inclusiv centrele de strunjire) de la poziția 8458    
Centrele de prelucrare glisante 8459 10 00 (PCE)
Alte mașini de găurit    
Cu comandă numerică 8459 21 00 (PCE)
Altele 8459 29 00 (PCE)
Alte mașini de alezat-frezat    
Cu comandă numerică 8459 31 00 (PCE)
Altele 8459 39 00 (PCE)
Alte mașini de alezat    
Cu comandă numerică 8459 41 00 (PCE)
Altele 8459 49 00 (PCE)
Mașini de frezat, cu consolă    
Cu comandă numerică 8459 51 00 (PCE)
Altele 8459 59 00 (PCE)
Alte mașini de frezat    
Cu comandă numerică    
Mașini de frezat scule 8459 61 10 (PCE)
Altele 8459 61 90 (PCE)
Altele    
Mașini de frezat scule 8459 69 10 (PCE)
Altele 8459 69 90 (PCE)
Alte mașini de filetat sau tarodat 8459 70 00 (PCE)
84.60 Mașini-unelte pentru debavurat, ascuțit, polizat, rectificat, honuit, lepuit, șlefuit sau pentru alte operații de finisat metale sau compuşi metaloceramici, cu pietre de rectificat, cu abrazive sau cu alte produse de șlefuit, altele decât mașinile de danturat sau finisat angrenaje de la poziția 8461    
Mașini de rectificat suprafețe plane    
Cu comandă numerică 8460 12 00 (PCE)
Altele 8460 19 00 (PCE)
Alte mașini de rectificat    
Mașini de rectificat fără centru, cu comandă numerică 8460 22 00 (PCE)
Alte mașini de rectificat cilindric, cu comandă numerică 8460 23 00 (PCE)
Altele, cu comandă numerică 8460 24 00 (PCE)
Altele    
Pentru suprafețe cilindrice 8460 29 10 (PCE)
Altele 8460 29 90 (PCE)
Mașini de ascuțit    
Cu comandă numerică 8460 31 00 (PCE)
Altele 8460 39 00 (PCE)
Mașini de honuit sau lepuit    
Cu comandă numerică 8460 40 10 (PCE)
Altele 8460 40 90 (PCE)
Altele 8460 90 00 (PCE)
84.61 Mașini-unelte de rabotat, șepinguri, de mortezat, de broșat, de danturat și finisat angrenaje dințate, de debitat, de tăiat cu ferăstrăul, de secționat și alte mașini care acționează prin eliminarea metalului sau compuşilor metaloceramici, nedenumite și necuprinse în altă parte    
Șepinguri și mașini de mortezat 8461 20 00 (PCE)
Mașini de broșat    
Cu comandă numerică 8461 30 10 (PCE)
Altele 8461 30 90 (PCE)
Mașini de danturat, de rectificat sau de finisat angrenaje    
Mașini de danturat angrenaje (inclusive cele cu sculă abrazivă)    
De danturare a angrenajelor cilindrice    
Cu comandă numerică 8461 40 11 (PCE)
Altele 8461 40 19 (PCE)
De danturare a altor angrenaje    
Cu comandă numerică 8461 40 31 (PCE)
Altele 8461 40 39 (PCE)
Mașini de finisat angrenaje    
Prevăzute cu sistem micrometric de reglare în orice axă cu precizia de minimum 0,01 mm    
Cu comandă numerică 8461 40 71 (PCE)
Altele 8461 40 79 (PCE)
Altele 8461 40 90 (PCE)
Mașini de tăiat cu ferăstrăul sau de debitat    
Mașini de tăiat cu ferăstrăul    
Cu ferăstrău circular 8461 50 11 (PCE)
Altele 8461 50 19 (PCE)
Mașini de debitat 8461 50 90 (PCE)
Altele 8461 90 00 (PCE)
84.62 Mașini-unelte (inclusiv prese) pentru prelucrarea metalelor prin forjare, ciocănire, matrițare (cu excepția laminoarelor); mașini-unelte (inclusiv prese, linii de tăiere longitudinală și linii de tăiere la lungime) pentru prelucrarea metalelor prin curbare, pliere, îndreptare, aplatizare, forfecare, perforare, crestare sau deformare (cu excepția bancurilor de trefilare); prese pentru prelucrarea metalelor sau a carburilor metalice, altele decât cele menționate anterior    
Mașini de formare la cald (inclusiv prese) pentru forjare, matrițare, și ciocane de forjă    
Mașini de forjat în matriță închisă    
Cu comandă numerică 8462 11 10 (PCE)
Altele 8462 11 90 (PCE)
Altele    
Cu comandă numerică 8462 19 10 (PCE)
Altele 8462 19 90 (PCE)
Mașini (inclusiv prese hidraulice de îndoit) de curbat, pliat, îndreptat sau aplatizat pentru prelucrarea produselor plate    
Mașini de formare a profilelor    
Cu comandă numerică 8462 22 10 (PCE)
Altele 8462 22 90 (PCE)
Prese hidraulice de îndoit, cu comandă numerică 8462 23 00 (PCE)
Prese pentru panouri, cu comandă numerică 8462 24 00 (PCE)
Mașini de rulat, cu comandă numerică 8462 25 00 (PCE)
Alte mașini de curbat, pliat, îndreptat sau aplatizat, cu comandă numerică 8462 26 00 (PCE)
Altele 8462 29 00 New (PCE)
Linii de tăiere longitudinală, linii de tăiere la lungime și alte mașini de forfecat (cu excepția preselor) pentru prelucrarea produselor plate, altele decât mașinile combinate de perforat și forfecat    
Linii de tăiere longitudinală și linii de tăiere la lungime    
Cu comandă numerică 8462 32 10 (PCE)
Altele 8462 32 90 (PCE)
Mașini de forfecat, cu comandă numerică 8462 33 00 (PCE)
Altele 8462 39 00 (PCE)
Mașini (cu excepția preselor) de perforat sau crestat, pentru prelucrarea produselor plate, inclusiv mașinile combinate de perforat și forfecat    
Cu comandă numerică 8462 42 00 (PCE)
Altele 8462 49 00 (PCE)
Mașini (cu excepția preselor) pentru prelucrarea tuburilor, a țevilor, a secțiunilor tubulare și a barelor)    
Cu comandă numerică 8462 51 00 (PCE)
Altele 8462 59 00 (PCE)
Prese pentru prelucrarea metalelor la rece    
Prese hidraulice    
Cu comandă numerică 8462 61 10 (PCE)
Altele 8462 61 90 (PCE)
Prese mecanice    
Cu comandă numerică 8462 62 10 (PCE)
Altele 8462 62 90 (PCE)
Servoprese    
Cu comandă numerică 8462 63 10 (PCE)
Altele 8462 63 90 (PCE)
Altele    
Cu comandă numerică 8462 69 10 (PCE)
Altele 8462 69 90 (PCE)
Altele    
Cu comandă numerică 8462 90 10 (PCE)
Altele 8462 90 90 (PCE)
84.63 Alte mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, saucompuşilor metaloceramici, care acționează fără eliminarea materialului    
Bancuri de trefilat bare, țevi, profile, sârme sau produse similare    
Bancuri de trefilat sârmă 8463 10 10 (PCE)
Altele 8463 10 90 (PCE)
Mașini pentru executarea unei filetări exterioare sau interioare prin rulare sau laminare 8463 20 00 (PCE)
Mașini pentru fabricarea sârmei 8463 30 00 (PCE)
Altele 8463 90 00 (PCE)
84.64 Mașini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a produselor ceramice, betonului, azbocimentului sau materialelor minerale similare, sau pentru prelucrarea la rece a sticlei    
Mașini de tăiat 8464 10 00 (PCE)
Mașini de șlefuit sau rectificat    
Pentru prelucrarea sticlei    
Sticlei optice 8464 20 11 (PCE)
Altele 8464 20 19  
Altele 8464 20 80  
Altele 8464 90 00  
84.65 Mașini-unelte (inclusiv mașinile pentru bătut cuie, de prins cu scoabe, de lipit, de încleiat sau pentru alte asamblări) pentru prelucrarea lemnului, plutei, osului, ebonitei, materialelor plastice dure sau a altor materiale dure similare    
Mașini care pot efectua diferite tipuri de operațiuni de prelucrare, fără schimbarea uneltelor între operațiuni    
Cu manevrare manuală a piesei între fiecare operațiune 8465 10 10 (PCE)
Fără manevrare manuală a piesei între fiecare operațiune 8465 10 90 (PCE)
Centre de prelucrare 8465 20 00 (PCE)
Altele    
Mașini de tăiat    
Cu ferăstraie bandă 8465 91 10 (PCE)
Ferăstraie circulare 8465 91 20 (PCE)
Altele 8465 91 90 (PCE)
Mașini de îndreptat sau de rabotat; mașini de frezat sau de modelat-mulurat (prin tăiere) 8465 92 00 (PCE)
Mașini de șlefuit, de polizat sau de lustruit 8465 93 00 (PCE)
Mașini de curbat sau de asamblat 8465 94 00 (PCE)
Mașini de găurit sau de mortezat 8465 95 00 (PCE)
Mașini de spintecat, de retezat sau de derulat 8465 96 00 (PCE)
Altele 8465 99 00 (PCE)
84.66 Părți și accesorii destinate numai sau în principal mașinilor de la pozițiile 8456-8465, inclusiv portpiesele și portsculele, filierele cu declanșare automată, capetele divizoare și alte dispozitive speciale care se montează pe mașini; portscule destinate uneltelor sau sculelor manuale de orice tip    
Portscule și filiere cu declanșare automată    
Portscule    
Mandrine, clești și bucșe 8466 10 20  
Altele    
Pentru strunguri 8466 10 31  
Altele 8466 10 38  
Filiere cu declanșare automată 8466 10 80  
Portpiese    
Montaje de prelucrare și ansamblele lor de componente standard 8466 20 20  
Altele    
Pentru strunguri 8466 20 91  
Altele 8466 20 98  
Capete divizoare și alte dispozitive speciale pentru maşini 8466 30 00  
Altele    
Pentru mașinile de la poziția 8464    
Turnate din fontă, fier sau oțel 8466 91 20  
Altele 8466 91 95  
Pentru mașinile de la poziția 8465    
Turnate din fontă, fier sau oțel 8466 92 20  
Altele 8466 92 80  
Pentru mașinile de la pozițiile 8456-8461    
Părți și accesorii ale mașinilor de la subpozițiile 84561110, 84561210, 845620, 845630, 845710, 845891, 84592100, 845961 sau 846150 destinate numai sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate, a ansamblelor de circuite imprimate, a părților de la poziția 8517 sau a părților de mașini automate de prelucrare a datelor 8466 93 40  
Altele    
Pentru mașini de la subpoziția  84565000 8466 93 50  
Altele 8466 93 60  
Pentru mașinile de la pozițiile 8462 sau 8463 8466 94 00  
84.67 Unelte pneumatice, hidraulice sau cu motor (electric sau neelectric) încorporat, pentru utilizare manuală    
Pneumatice    
Rotative (chiar cu percuție)    
Pentru prelucrarea metalelor 8467 11 10  
Altele 8467 11 90  
Altele 8467 19 00  
Cu motor electric incorporat    
Mașini de găurit de orice tip, inclusiv perforatoare rotative    
Care funcționează fără sursă de energie exterioară 8467 21 10 (PCE)
Altele    
Electropneumatice 8467 21 91 (PCE)
Altele 8467 21 99 (PCE)
Ferăstraie și mașini de debitat    
Ferăstraie și mașini de debitat cu lanț 8467 22 10 (PCE)
Ferăstraie circulare 8467 22 30 (PCE)
Altele 8467 22 90 (PCE)
Altele    
Care funcționează fără sursă de energie exterioară 8467 29 20 (PCE)
Altele    
Mașini de polizat și mașini de șlefuit    
Mașini de polizat unghiular 8467 29 51 (PCE)
Mașini de șlefuit cu bandă 8467 29 53 (PCE)
Altele 8467 29 59 (PCE)
Rindele 8467 29 70 (PCE)
Foarfeci pentru tăiat gardul viu, foarfeci pentru tuns peluza și plivitoare 8467 29 80 (PCE)
Altele 8467 29 85 (PCE)
Alte unelte    
Ferăstraie și mașini de debitat, cu lanț 8467 81 00 (PCE)
Altele 8467 89 00  
Părți    
De ferăstraie și mașini de debitat, cu lanț 8467 91 00  
De unelte pneumatice 8467 92 00  
Altele 8467 99 00  
84.68 Mașini și aparate pentru lipit sau sudat, chiar cu posibilitatea de tăiere, altele decât cele de la poziția 8515; mașini și aparate cu gaz pentru călire superficială    
Arzătoare dirijate manual 8468 10 00  
Alte mașini și aparate cu gaz 8468 20 00  
Alte mașini și aparate 8468 80 00  
Părți 8468 90 00  
84.70 Mașini de calculat și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, cu funcție de calcul; mașini de contabilizat, mașini de francat, mașini de emis bilete și mașini similare, cu dispozitiv de calcul; case de înregistrare    
Mașini electronice de calculat care pot să funcționeze fără sursă de energie exterioară și mașini de buzunar care permit înregistrarea, reproducerea și afișarea datelor, care au o funcție de calcul 8470 10 00 (PCE)
Alte mașini electronice de calculat    
Care au un organ imprimant încorporat 8470 21 00 (PCE)
Altele 8470 29 00 (PCE)
Alte mașini de calculat 8470 30 00 (PCE)
Case de înregistrare 8470 50 00 (PCE)
Altele 8470 90 00 (PCE)
84.71 Mașini automate de prelucrare a datelor și unități ale acestora; cititoare magnetice sau optice, mașini pentru transpunerea datelor pe suport sub formă codificată și mașini de prelucrare a acestor date, nedenumite și necuprinse în altă parte    
Mașini automate de prelucrare a datelor, portabile, de o greutate de maximum 10 kg, care conțin cel puțin o unitate centrală de prelucrare, o tastatură și un ecran 8471 30 00 (PCE)
Alte mașini automate de prelucrare a datelor    
Care au, în același corp, cel puțin o unitate centrală de prelucrare și o unitate de intrare și una de ieșire, chiar combinate 8471 41 00 (PCE)
Altele, prezentate sub formă de sisteme 8471 49 00 (PCE)
Unități de prelucrare a datelor, altele decât cele de la subpozițiile 847141 sau 847149 chiar care conțin în același corp unul sau două tipuri din unitățile următoare: unitate de memorie, unitate de intrare, unitate de ieșire 8471 50 00 (PCE)
Unități de intrare sau de ieșire, chiar care conțin în același corp unități de memorie    
Tastaturi 8471 60 60 (PCE)
Altele 8471 60 70 (PCE)
Unități de memorie    
Unități de memorie centrale 8471 70 20 (PCE)
Altele    
Unități de memorie pe discuri    
Optice, inclusiv magneto-optice 8471 70 30 (PCE)
Altele    
Unități de memorie pe hard discuri 8471 70 50 (PCE)
Altele 8471 70 70 (PCE)
Unități de memorie pe benzi magnetice 8471 70 80 (PCE)
Altele 8471 70 98 (PCE)
Alte unităti de mașini automate de prelucrare a datelor 8471 80 00 (PCE)
Altele 8471 90 00 (PCE)
84.72 Alte mașini și aparate de birou (de exemplu, duplicatoare hectografice sau cu matrițe, mașini de imprimat adrese, distribuitoare automate de bancnote, mașini de triat, de numărat sau de făcut fișicuri de monede, aparate de ascuțit creioane, aparate de perforat sau de capsat)    
Duplicatoare 8472 10 00 (PCE)
Mașini pentru trierea, plierea, punerea în plic sau pe bandă a corespondenței, mașini de deschis, de închis sau de ștampilat corespondența și mașini de aplicat sau de obliterat timbre 8472 30 00 (PCE)
Altele    
Mașini de triat, de numărat sau de făcut fișicuri din monede 8472 90 10 (PCE)
Altele 8472 90 80  
84.73 Părți și accesorii (altele decât cutiile de transport, husele și altele asemănătoare) care pot fi recunoscute ca fiind în exclusivitate sau în principal destinate mașinilor sau aparatelor de la pozițiile 8470-8472    
Părți și accesorii de mașini de la poziția 8470    
De mașini electronice de calculat de la subpozițiile 847010, 847021 sau 847029    
Subansambluri electronice 8473 21 10  
Altele 8473 21 90  
Altele    
Subansambluri electronice 8473 29 10  
Altele 8473 29 90  
Părți și accesorii de mașini de la poziția 8471    
Subansambluri electronice 8473 30 20  
Altele 8473 30 80  
Părți și accesorii de mașini de la poziția 8472    
Subansambluri electronice 8473 40 10  
Altele 8473 40 80  
Părți și accesorii care pot fi utilizate cu mașinile sau aparatele de la două sau mai multe din pozițiile 8470-8472    
Subansambluri electronice 8473 50 20  
Altele 8473 50 80  
84.74 Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat, spălat, concasat, măcinat, amestecat sau malaxat pământ, pietre, minereuri și alte substanțe minerale solide (inclusiv praf și pastă); mașini pentru aglomerat, format sau modelat combustibili minerali solizi, paste ceramice, ciment, gips sau alte substanțe minerale sub formă de praf sau de pastă; mașini pentru fabricat forme de nisip pentru turnat    
Mașini și aparate pentru sortat, cernut, separat sau spălat 8474 10 00  
Mașini și aparate pentru concasat, măcinat sau pulverizat 8474 20 00  
Mașini și aparate pentru amestecat sau de malaxat    
Betoniere și aparate pentru amestecarea cimentului 8474 31 00  
Mașini pentru amestecat materiale minerale cu bitum 8474 32 00  
Altele 8474 39 00  
Alte mașini și aparate    
Mașini și aparate pentru aglomerarea, formarea sau modelarea pastei ceramice 8474 80 10  
Altele 8474 80 90  
Părți    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8474 90 10  
Altele 8474 90 90  
84.75 Mașini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor și becurilor electrice sau electronice sau a becurilor pentru bliţuri, care conțin un înveliș de sticlă; mașini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a obiectelor din sticlă    
Mașini pentru asamblarea lămpilor, tuburilor sau becurilor electrice sau electronice sau a becurilor pentru bliţuri, care conțin un înveliș din sticlă 8475 10 00  
Mașini pentru fabricarea sau prelucrarea la cald a sticlei sau a articolelor din sticlă    
Mașini pentru fabricarea fibrelor optice și a eboșelor acestora 8475 21 00  
Altele 8475 29 00  
Părți    
Părți de mașini de la subpoziția 84752100 8475 90 10  
Altele 8475 90 90  
84.76 Mașini automate pentru vânzarea produselor (de exemplu: timbre poștale, țigări, produse alimentare, băuturi), inclusiv mașini pentru schimbat monede    
Mașini automate pentru vânzarea băuturilor    
Care conțin dispozitive de încălzire sau de răcire 8476 21 00 (PCE)
Altele 8476 29 00 (PCE)
Alte mașini    
Care conțin dispozitive de încălzire sau de răcire 8476 81 00 (PCE)
Altele    
Mașini pentru schimbat monede 8476 89 10 (PCE)
Altele 8476 89 90 (PCE)
Părți    
Părți de mașini pentru schimbat monede 8476 90 10  
Altele 8476 90 90  
84.77 Mașini și aparate pentru prelucrarea cauciucului sau a materialelor plastice sau pentru fabricarea produselor din aceste materiale, nedenumite și necuprinse în altă parte a acestui capitol    
Mașini pentru formare prin injecție 8477 10 00 (PCE)
Mașini pentru extrudare 8477 20 00 (PCE)
Mașini pentru formare prin suflare 8477 30 00 (PCE)
Mașini pentru formare sub vid și alte mașini pentru termoformare 8477 40 00 (PCE)
Alte mașini și aparate pentru formare sau modelare    
Pentru formarea sau reșaparea anvelopelor pneumatice sau pentru formarea sau modelarea camerelor de aer 8477 51 00 (PCE)
Altele    
Prese 8477 59 10 (PCE)
Altele 8477 59 80 (PCE)
Alte mașini și aparate    
Mașini pentru fabricarea produselor spongioase sau celulare    
Mașini pentru procesarea rășinilor reactive 8477 80 11 (PCE)
Altele 8477 80 19 (PCE)
Altele    
Mașini de fragmentare 8477 80 91 (PCE)
Amestecătoare, malaxoare și agitatoare 8477 80 93 (PCE)
Mașini de tăiat și mașini de despicat 8477 80 95 (PCE)
Altele 8477 80 99  
Părți    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8477 90 10  
Altele 8477 90 80  
84.78 Mașini și aparate pentru prepararea sau prelucrarea tutunului, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol    
Mașini și aparate 8478 10 00  
Părți 8478 90 00  
84.79 Mașini și aparate mecanice cu funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol    
Mașini și aparate pentru lucrări publice, construcții sau activități similare 8479 10 00  
Mașini și aparate pentru extracția sau prepararea grăsimilor sau uleiurilor de origine vegetală sau microbiană stabile sau animale 8479 20 00  
Prese pentru fabricarea panourilor din particule sau din fibre de lemn sau din alte materiale lemnoase și alte mașini și aparate pentru prelucrarea lemnului sau a plutei    
Prese 8479 30 10  
Altele 8479 30 90  
Mașini pentru fabricarea frânghiilor sau cablurilor 8479 40 00 (PCE)
Roboți industriali nedenumiți și necuprinși în altă parte 8479 50 00  
Aparate pentru răcirea aerului prin evaporare 8479 60 00  
Pasarele de îmbarcare a pasagerilor    
De tipul celor utilizate în aeroporturi 8479 71 00  
Altele 8479 79 00  
Alte mașini și aparate    
Pentru prelucrarea metalelor, inclusiv mașinile de bobinat pentru înfășurările electrice 8479 81 00  
Pentru amestecare, malaxare, concasare, spargere, măcinare, cernere, omogenizare, emulsionare sau agitare 8479 82 00  
Prese izostatice la rece 8479 83 00  
Altele    
Susținător mobil hidraulic pentru mine 8479 89 30  
Aparate numite de „gresare centralizată” 8479 89 60  
Mașini automate de dispunere a componentelor electronice de tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea ansamblelor de circuite imprimate 8479 89 70  
Altele 8479 89 97  
Părți    
Părți de mașini de la subpoziția 84798970 8479 90 15  
Altele    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8479 90 20  
Altele 8479 90 70  
84.80 Rame pentru forme de turnătorie; plăci de bază pentru forme; modele pentru forme; forme pentru metale (altele decât lingotierele), pentru carburi metalice, sticlă, materiale minerale, cauciuc sau materiale plastice    
Rame pentru forme de turnătorie 8480 10 00  
Plăci de bază pentru forme 8480 20 00  
Modele pentru forme    
Din lemn 8480 30 10  
Altele 8480 30 90  
Forme pentru metale sau pentru carburi metalice    
Pentru turnare prin injecție sau prin comprimare 8480 41 00  
Altele 8480 49 00  
Forme pentru sticlă 8480 50 00  
Forme pentru materiale minerale 8480 60 00  
Forme pentru cauciuc sau materiale plastice    
Pentru turnare prin injecție sau comprimare 8480 71 00  
Altele 8480 79 00  
84.81 Articole de robinetărie și articole similare pentru țevi, cazane, rezervoare, cuve și recipiente similare, inclusiv reductoarele de presiune și vanele termostatice    
Valve reductoare de presiune    
Combinate cu filtre sau lubrificatoare 8481 10 05  
Altele    
Din fontă sau din oțel 8481 10 19  
Altele 8481 10 99  
Valve pentru transmisiile oleohidraulice sau pneumatice    
Valve pentru transmisii oleohidraulice 8481 20 10  
Valve pentru transmisii pneumatice 8481 20 90  
Clapete și supape de reținere    
Din fontă sau din oțel 8481 30 91  
Altele 8481 30 99  
Supape (valve) de preaplin sau de siguranță    
Din fontă sau din oțel 8481 40 10  
Altele 8481 40 90  
Alte articole de robinetărie și articole similare    
Robinetărie pentru grupuri sanitare    
De amestec 8481 80 11  
Altele 8481 80 19  
Robinetărie pentru radiatoare de încălzire centrală    
Robinete termostatice 8481 80 31  
Altele 8481 80 39  
Valve pentru anvelope și pentru camere de aer 8481 80 40  
Altele    
Vane de reglare    
A temperaturii 8481 80 51  
Altele 8481 80 59  
Altele    
Robinete și vane cu trecere directă    
Din fontă 8481 80 61  
Din oțel 8481 80 63  
Altele 8481 80 69  
Robinete cu supapă    
Din fontă 8481 80 71  
Din oțel 8481 80 73  
Altele 8481 80 79  
Robinete cu turnant sferic, conic sau cilindric 8481 80 81  
Robinete fluture 8481 80 85  
Robinete cu membrană 8481 80 87  
Altele 8481 80 99  
Părți 8481 90 00  
84.82 Rulmenți cu bile, cu galeți, cu role sau cu ace    
Rulmenți cu bile    
Al căror cel mai mare diametru exterior este de maximum 30 mm 8482 10 10  
Altele 8482 10 90  
Rulmenți cu role conice, inclusiv subansamblurile de conuri și role conice 8482 20 00  
Rulmenți cu role butoi 8482 30 00  
Rulmenți cu ace, inclusiv subansamblurile de conuri și role cu ace 8482 40 00  
Alți rulmenți cu role cilindrice, inclusiv subansamblurile de conuri și role conice 8482 50 00  
Altele, inclusiv rulmenții combinați 8482 80 00  
Părți    
Bile, galeți, role și ace    
Role conice 8482 91 10  
Altele 8482 91 90  
Altele 8482 99 00  
84.83 Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele; lagăre și cuzineți; angrenaje și roți de fricțiune; șuruburi cu bile sau cu role; traductoare de viteză și alte variatoare, inclusiv convertizoare de cuplu; volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle; ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații)    
Arbori de transmisie (inclusiv arbori cu came și vilbrochene) și manivele    
Manivele și vilbrochene    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8483 10 21  
Din oțel forjat 8483 10 25  
Altele 8483 10 29  
Arbori articulați 8483 10 50  
Altele 8483 10 95  
Lagăre cu rulmenți încorporați 8483 20 00  
Lagăre, altele decât cele cu rulmenți încorporați; cuzineți    
Lagăre    
Pentru rulmenți de toate tipurile 8483 30 32  
Altele 8483 30 38  
Cuzineți 8483 30 80  
Angrenaje și roți de fricțiune, altele decât roțile dințate, pinioanele de lanț și alte elemente de transmisie prezentate separat; șuruburi cu bile sau cu role; traductoare de viteză și alte variatoare, inclusiv convertizoare de cuplu    
Angrenaje    
Roți cilindrice cu dinți drepți și cu dinți înclinați 8483 40 21  
Roți conice cu dinți drepți și roți conice/cilindrice cu dinți drepți 8483 40 23  
Roți melcate 8483 40 25  
Altele 8483 40 29  
Șuruburi cu bile sau cu role 8483 40 30  
Traductoare de viteză și alte variatoare    
Traductoare de viteză 8483 40 51  
Altele 8483 40 59  
Altele 8483 40 90  
Volanți și fulii, inclusiv fulii cu mufle    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8483 50 20  
Altele 8483 50 80  
Ambreiaje și organe de cuplare, inclusiv articulații    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8483 60 20  
Altele 8483 60 80  
Roți dințate, pinioane de lanț și alte elemente de transmisie prezentate separat; părți    
Părți de lagăre pentru rulmenți de toate tipurile 8483 90 20  
Altele    
Turnate, din fontă fier sau oțel 8483 90 81  
Altele 8483 90 89  
84.84 Garnituri de etanșare și articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal; seturi sau sortimente de garnituri de etanșare și similare de compoziții diferite prezentate în pungi, plicuri sau ambalaje similare; garnituri pentru etanșări mecanice    
Garnituri de etanșare și articole similare din foi de metal combinate cu alte materiale sau din două sau mai multe straturi de metal 8484 10 00  
Garnituri pentru etanșări mecanice 8484 20 00  
Altele 8484 90 00  
84.85 Mașini pentru fabricație aditivă (imprimare 3D)    
Prin depunere de metale 8485 10 00 (PCE)
Prin depunere de materiale plastice sau cauciuc 8485 20 00 (PCE)
Prin depunere de ipsos, ciment, ceramică sau sticlă    
Prin depunere de ipsos, ciment sau ceramică 8485 30 10 (PCE)
Altele 8485 30 90 (PCE)
Altele    
Mașini pentru fabricație aditivă (imprimare 3D) cu depunere de nisip, ciment sau alte produse minerale 8485 80 10 New (PCE)
Altele 8485 80 90 New (PCE)
Părți    
Părți ale mașinilor de la subpozițiile 84853010 sau 84858010 8485 90 10  
Altele 8485 90 90  
84.86 Mașini și aparate utilizate numai sau în principal pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers) sau a dispozitivelor cu semiconductori, a circuitelor electronice integrate sau a dispozitivelor de afișare cu ecran plat; mașini și aparate menționate la nota 11 litera C a capitolului 84; părți și accesorii    
Mașini și aparate pentru fabricarea lingourilor sau plachetelor (wafers) 8486 10 00  
Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor cu semiconductori sau a circuitelor electronice integrate 8486 20 00  
Mașini și aparate pentru fabricarea dispozitivelor de afișare cu ecran plat 8486 30 00  
Mașini și aparate menționate la nota 11 litera C a capitolului 84 8486 40 00  
Părți și accesorii 8486 90 00  
84.87 Părți de mașini sau de aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, fără conexiuni electrice, părți izolate electric, bobinaje, contacte sau alte elemente caracteristice electrice    
Elice pentru nave și paletele acestora    
Din bronz 8487 10 10 (PCE)
Altele 8487 10 90 (PCE)
Altele    
Din fontă 8487 90 40  
Din fier sau oțel    
Turnate din oțel 8487 90 51  
Forjate în matriță deschisă sau forjate în matriță închisă, din fier sau oțel 8487 90 57  
Altele 8487 90 59  
Altele 8487 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.