CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - RO 86

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 85
MAȘINI, APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE ȘI SUNET; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE

85.01 Motoare și generatoare electrice, cu excepția grupurilor electrogene    
Motoare de o putere de maximum 37,5 W    
Motoare sincrone de o putere de maximum 18 W 8501 10 10 (PCE)
Altele    
Motoare universale 8501 10 91 (PCE)
Motoare de curent alternativ 8501 10 93 (PCE)
Motoare de curent continuu 8501 10 99 (PCE)
Motoare universale de o putere peste 37,5 W 8501 20 00 (PCE)
Alte motoare de curent continuu; generatoare electrice de curent continuu, altele decât generatoarele fotovoltaice    
De o putere de maximum 750 W 8501 31 00 (PCE)
De o putere de peste 750 W, dar de maximum 75 kW 8501 32 00 (PCE)
De o putere de peste 75 kW, dar de maximum 375 kW 8501 33 00 (PCE)
De o putere de peste 375 kW 8501 34 00 (PCE)
Alte motoare de curent alternativ monofazate    
De o putere de maximum 750 W 8501 40 20 (PCE)
De o putere de peste 750 W 8501 40 80 (PCE)
Alte motoare de curent alternativ multifazate    
De o putere de maximum 750 W 8501 51 00 (PCE)
De o putere de peste 750 W, dar de maximum 75 kW    
De o putere de peste 750 W, dar de maximum 7,5 kW 8501 52 20 (PCE)
De o putere de peste 7,5 kW, dar de maximum 37 kW 8501 52 30 (PCE)
De o putere de peste 37 kW, dar de maximum 75 kW 8501 52 90 (PCE)
De o putere de peste 75 kW    
Motoare de tracțiune 8501 53 50 (PCE)
Altele, de o putere    
De peste 75 kW, dar de maximum 375 kW 8501 53 81 (PCE)
De peste 375 kW, dar de maximum 750 kW 8501 53 94 (PCE)
De peste 750 kW 8501 53 99 (PCE)
Generatoare electrice de curent alternativ (alternatoare), altele decât generatoarele fotovoltaice    
De o putere de maximum 75 kVA    
De o putere de maximum 7,5 kVA 8501 61 20 (PCE)
De o putere de peste 7,5 kVA, dar de maximum 75 kVA 8501 61 80 (PCE)
De o putere de peste 75 kVA, dar de maximum 375 kVA 8501 62 00 (PCE)
De o putere de peste 375 kVA, dar de maximum 750 kVA 8501 63 00 (PCE)
De o putere de peste 750 kVA 8501 64 00 (PCE)
Generatoare fotovoltaice de curent continuu    
De o putere de maximum 50 W 8501 71 00 (PCE)
De o putere de peste 50 W 8501 72 00 (PCE)
Generatoare fotovoltaice de curent alternativ 8501 80 00 (PCE)
85.02 Grupuri electrogene și convertizoare rotative electrice    
Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin compresie (motoare diesel sau semi-diesel)    
De o putere de maximum 75 kVA    
De maximum 7,5 kVA 8502 11 20 (PCE)
De peste 7,5 kVA, dar de maximum 75 kVA 8502 11 80 (PCE)
De o putere de peste 75 kVA, dar de maximum 375 kVA 8502 12 00 (PCE)
De o putere de peste 375 kVA    
De o putere de peste 375 kVA, dar de maximum 750 kVA 8502 13 20 (PCE)
De o putere de peste 750 kVA, dar de maximum 2000 kVA 8502 13 40 (PCE)
De o putere de peste 2000 kVA 8502 13 80 (PCE)
Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie (motoare cu explozie)    
De o putere de maximum 7,5 kVA 8502 20 20 (PCE)
De o putere de peste 7,5 kVA, dar de maximum 375 kVA 8502 20 40 (PCE)
De o putere de peste 375 kVA, dar de maximum 750 kVA 8502 20 60 (PCE)
De o putere de peste 750 kVA 8502 20 80 (PCE)
Alte grupuri electrogene    
Eoliene 8502 31 00 (PCE)
Altele    
Turbogeneratoare 8502 39 20 (PCE)
Altele 8502 39 80 (PCE)
Convertizoare rotative electrice 8502 40 00 (PCE)
85.03 Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal mașinilor de la pozițiile 8501 sau 8502    
Frete nemagnetizate 8503 00 10  
Altele    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8503 00 91  
Altele 8503 00 99  
85.04 Transformatoare electrice, convertizoare statice (de exemplu redresoare), bobine de reactanță și de inductanță    
Balasturi pentru lămpi sau tuburi cu descărcare    
Bobine de reactanță, inclusiv cele cuplate cu un condensator 8504 10 20 (PCE)
Altele 8504 10 80 (PCE)
Transformatoare cu dielectric lichid    
De o putere de maximum 650 kVA 8504 21 00 (PCE)
De o putere de peste 650 kVA, dar de maximum 10000 kVA    
De o putere de peste 650 kVA, dar de maximum 1600 kVA 8504 22 10 (PCE)
De o putere de peste 1600 kVA, dar de maximum 10000 kVA 8504 22 90 (PCE)
De o putere de peste 10000 kVA 8504 23 00 (PCE)
Alte transformatoare    
De o putere de maximum 1 kVA    
Transformatoare de măsură    
Pentru măsurarea tensiunii 8504 31 21 (PCE)
Altele 8504 31 29 (PCE)
Altele 8504 31 80 (PCE)
De o putere de peste 1 kVA, dar de maximum 16 kVA 8504 32 00 (PCE)
De o putere de peste 16 kVA, dar de maximum 500 kVA 8504 33 00 (PCE)
De o putere de peste 500 kVA 8504 34 00 (PCE)
Convertizoare statice    
Încărcătoare de acumulatoare 8504 40 60 New (PCE)
Altele    
Redresoare 8504 40 83 New  
Onduloare (invertoare)    
De o putere de maximum 7,5 kVA 8504 40 85 New  
De o putere de peste 7,5 kVA 8504 40 86 New  
Altele 8504 40 95 New  
Alte bobine de reactanță și de inductanță 8504 50 00  
Părți    
De transformatoare, bobine de reactanță și de inductanță    
Miezuri de ferită 8504 90 11  
Laminate sau miezuri de oțel, inclusiv suprapuse sau înfășurate 8504 90 13  
Altele 8504 90 17  
De convertizoare statice 8504 90 90  
85.05 Electromagneți; magneți permanenți și articole destinate să devină magneți permanenți după magnetizare; platouri, mandrine și dispozitive magnetice sau electromagnetice similare pentru fixare; cuplaje, ambreiaje, schimbătoare de viteză și frâne electromagnetice; capete de ridicare electromagnetice    
Magneți permanenți și articole destinate să devină magneți permanenți după magnetizare    
Din metal    
Care conțin neodim, praseodim, disprosiu sau samariu 8505 11 10 New  
Altele 8505 11 90 New  
Altele    
Magneți permanenți din ferită aglomerată 8505 19 10  
Altele 8505 19 90  
Cuplaje, ambreiaje, schimbătoare de viteză și frâne electromagnetice 8505 20 00  
Altele, inclusiv părți    
Electromagneți; platouri, mandrine și dispozitive magnetice sau electromagnetice similare pentru fixare    
Electromagneți de tipul celor utilizați numai sau în principal pentru aparatele de diagnostic cu vizualizare prin rezonanță magnetică, alții decât electromagneții de la poziția 9018 8505 90 21  
Altele 8505 90 29  
Capete de ridicare electromagnetice 8505 90 50  
Părți 8505 90 90  
85.06 Pile și baterii de pile electrice    
Cu bioxid de mangan    
Alcaline    
Pile cilindrice 8506 10 11 (PCE)
Altele 8506 10 18 (PCE)
Altele    
Pile cilindrice 8506 10 91 (PCE)
Altele 8506 10 98 (PCE)
Cu oxid de mercur 8506 30 00 (PCE)
Cu oxid de argint 8506 40 00 (PCE)
Cu litiu    
Pile cilindrice 8506 50 10 (PCE)
Pile buton 8506 50 30 (PCE)
Altele 8506 50 90 (PCE)
Cu aer-zinc 8506 60 00 (PCE)
Alte pile și baterii de pile    
Baterii uscate cu zinc-carbon, cu tensiunea de minimum 5,5 V, dar de maximum 6,5 V 8506 80 05 (PCE)
Altele 8506 80 80 (PCE)
Părți 8506 90 00  
85.07 Acumulatoare electrice, inclusiv separatoarele lor, chiar de formă pătrată sau dreptunghiulară    
Cu plumb, de tipul celor utilizate pentru demararea motoarelor cu piston    
Care funcționează cu electrolit lichid 8507 10 20 (PCE)
Altele 8507 10 80 (PCE)
Alte acumulatoare cu plumb    
Care funcționează cu electrolit lichid 8507 20 20 (NEL)
Altele 8507 20 80 (NEL)
Cu nichel-cadmiu    
Închise ermetic 8507 30 20 (PCE)
Altele 8507 30 80 (NEL)
Cu hidrură de nichel-metal 8507 50 00 (PCE)
Cu ioni de litiu 8507 60 00 (PCE)
Alte acumulatoare 8507 80 00 (PCE)
Părți    
Separatoare 8507 90 30  
Altele 8507 90 80  
85.08 Aspiratoare    
Cu motor electric încorporat    
De o putere de maximum 1500 W și având un sac pentru colectarea prafului sau un alt recipient de maximum 20 l 8508 11 00 (PCE)
Altele 8508 19 00 (PCE)
Alte aspiratoare 8508 60 00 (PCE)
Părți 8508 70 00  
85.09 Aparate electromecanice cu motor electric încorporat, de uz casnic, altele decât aspiratoarele de la poziția 8508    
Aparate de tocat și amestecat alimente; storcătoare de fructe și de legume 8509 40 00 (PCE)
Alte aparate 8509 80 00  
Părți 8509 90 00  
85.10 Mașini de ras, de tuns și mașini de epilat, cu motor electric încorporat    
Mașini de ras 8510 10 00 (PCE)
Mașini de tuns 8510 20 00 (PCE)
Mașini de epilat 8510 30 00 (PCE)
Părți 8510 90 00  
85.11 Aparate și dispozitive electrice de aprindere sau de pornire pentru motoare cu aprindere prin scânteie sau prin compresie (de exemplu, magnetouri, dinamuri-magnetou, bobine de aprindere, bujii de aprindere sau de încălzire, demaroare); generatoare (de exemplu, dinamuri, alternatoare) și conjunctoare-disjunctoare utilizate cu aceste motoare    
Bujii de aprindere 8511 10 00  
Magnetouri; dinamuri-magnetou; volanți magnetici 8511 20 00  
Distribuitori; bobine de aprindere 8511 30 00  
Demaroare, chiar funcționând ca generatoare 8511 40 00  
Alte generatoare 8511 50 00  
Alte aparate și dispozitive 8511 80 00  
Părți 8511 90 00  
85.12 Aparate electrice de iluminat sau de semnalizare (cu excepția articolelor de la poziția 8539), ștergătoare de parbriz, dispozitive antigivraj și de dezaburire, electrice, de tipul celor utilizate pentru biciclete, motociclete sau autovehicule    
Aparate de iluminat sau de semnalizare vizuală de tipul celor utilizate pentru biciclete 8512 10 00  
Alte aparate de iluminat sau de semnalizare vizuală 8512 20 00  
Aparate de semnalizare acustică    
Avertizoare electrice antifurt de tipul utilizat pentru autovehicule 8512 30 10 (PCE)
Altele 8512 30 90  
Ștergătoare de parbriz, dispozitive antigivraj și dispozitive de dezaburire 8512 40 00  
Părți    
De aparate de la subpoziția 85123010 8512 90 10  
Altele 8512 90 90  
85.13 Lămpi electrice portabile, care funcționează cu ajutorul sursei proprii de energie (de exemplu, cu pile, cu acumulatoare, electromagnetice), altele decât aparatele de iluminat de la poziția 8512    
Lămpi 8513 10 00  
Părți 8513 90 00  
85.14 Furnale și cuptoare electrice industriale sau de laborator, inclusiv cele care funcționează prin inducție sau prin pierderi prin dielectric; alte aparate industriale sau de laborator pentru tratament termic a materialelor, prin inducție sau prin pierderi prin dielectric    
Furnale și cuptoare cu rezistență electrică (cu încălzire indirectă)    
Prese izostatice la cald 8514 11 00 (PCE)
Altele    
Cuptoare pentru brutărie, patiserie sau pentru biscuiți 8514 19 10 (PCE)
Altele 8514 19 80 (PCE)
Furnale și cuptoare care funcționează prin inducție sau prin pierderi prin dielectric    
Care funcționează prin inducție 8514 20 10 (PCE)
Care funcționează prin pierderi prin dielectric 8514 20 80 (PCE)
Alte furnale și cuptoare    
Cuptoare cu fascicule de electroni    
De tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite 8514 31 10 (PCE)
Altele 8514 31 90 (PCE)
Cuptoare cu plasmă și cuptoare cu arc sub vid    
De tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite 8514 32 10 (PCE)
Altele 8514 32 90 (PCE)
Altele    
De tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate sau a ansamblelor de circuite 8514 39 10 (PCE)
Altele 8514 39 90 (PCE)
Alte aparate pentru tratamentul termic al materialelor, prin inducție sau prin pierderi prin dielectric 8514 40 00 (PCE)
Părți    
De furnale și cuptoare de la subpozițiile 85143110, 85143210 sau 85143910 8514 90 30  
Altele 8514 90 70  
85.15 Mașini și aparate electrice pentru lipire sau sudare (chiar pentru tăiat, inclusiv cele cu gaz, încălzite electric) sau care funcționează cu laser sau cu alte fascicule de lumină sau de fotoni, cu ultrasunete, cu fascicule de electroni, cu impulsuri magnetice sau cu jet de plasmă; mașini și aparate electrice pentru pulverizarea la cald a metalelor sau a compuşilor metaloceramici    
Mașini și aparate pentru lipirea tare sau moale    
Ciocane și pistoale de lipit 8515 11 00  
Altele    
Mașini pentru lipire în valuri de tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea ansamblelor de circuite imprimate 8515 19 10  
Altele 8515 19 90  
Mașini și aparate pentru sudarea metalelor prin rezistență    
Complet sau parțial automatizate 8515 21 00  
Altele 8515 29 00  
Mașini și aparate pentru sudarea metalelor cu arc electric sau cu jet de plasmă    
Complet sau parțial automatizate 8515 31 00  
Altele    
Manuale, cu electrozi înveliți, cuprinzând dispozitivele de sudare și    
Un transformator 8515 39 13  
Un generator sau un convertizor rotativ sau un convertizor static sau un redresor 8515 39 18  
Altele 8515 39 90  
Alte mașini și aparate    
Pentru tratamentul metalelor 8515 80 10 (PCE)
Altele 8515 80 90 (PCE)
Părți    
De mașini pentru lipire în valuri de la subpoziția 85151910 8515 90 20  
Altele 8515 90 80  
85.16 Încălzitoare de apă, instantanee sau cu stocare și termoplonjoare electrice; aparate electrice pentru încălzirea încăperilor, a solului sau pentru utilizări similare; aparate electrotermice pentru coafură (de exemplu, uscătoare de păr, căști pentru coafură, ondulatoare) sau pentru uscarea mâinilor; fiare electrice de călcat; alte aparate electrotermice pentru uz casnic; rezistențe încălzitoare, altele decât cele de la poziția 8545    
Încălzitoare de apă și termoplonjoare electrice    
Instantanee 8516 10 11 (PCE)
Altele 8516 10 80 (PCE)
Aparate electrice pentru încălzirea încăperilor, a podelelor sau pentru utilizări similare    
Radiatoare cu acumulare de căldură 8516 21 00 (PCE)
Altele    
Radiatoare care funcționează prin circulaţia unui lichid 8516 29 10 (PCE)
Radiatoare care funcționează prin convecție 8516 29 50 (PCE)
Altele    
Cu ventilator încorporat 8516 29 91 (PCE)
Altele 8516 29 99 (PCE)
Aparate electrotermice pentru coafură sau pentru uscarea mâinilor    
Uscătoare de păr 8516 31 00 (PCE)
Alte aparate pentru coafură 8516 32 00  
Aparate pentru uscarea mâinilor 8516 33 00 (PCE)
Fiare electrice de călcat 8516 40 00 (PCE)
Cuptoare cu microunde 8516 50 00 (PCE)
Alte cuptoare, mașini de gătit, reșouri (inclusiv plitele de gătit), grătare și rotisoare    
Mașini de gătit 8516 60 10 (PCE)
Reșouri (inclusiv plitele de gătit) 8516 60 50 (PCE)
Grătare și rotisoare 8516 60 70 (PCE)
Cuptoare pentru a fi încastrate 8516 60 80 (PCE)
Altele 8516 60 90 (PCE)
Alte aparate electrotermice    
Aparate pentru prepararea cafelei sau a ceaiului 8516 71 00 (PCE)
Prăjitoare de pâine 8516 72 00 (PCE)
Altele    
Friteuze 8516 79 20 (PCE)
Altele 8516 79 70 (PCE)
Rezistențe electrice încălzitoare    
Montate pe un suport simplu din material izolant 8516 80 20  
Altele 8516 80 80  
Părți 8516 90 00  
85.17 Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele inteligente și alte aparate telefonice pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir; alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață), altele decât aparatele de transmisie sau recepție de la pozițiile 8443, 8525, 8527 sau 8528    
Aparate telefonice pentru beneficiari, inclusiv telefoanele inteligente și alte aparate telefonice pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir    
Aparate telefonice pentru beneficiari, pentru telefonie prin fir, cu receptor fără fir 8517 11 00 (PCE)
Telefoane inteligente 8517 13 00 (PCE)
Alte aparate telefonice pentru rețeaua de telefonie mobilă și pentru alte rețele fără fir 8517 14 00 (PCE)
Altele 8517 18 00  
Alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele cu sau fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață)    
Stații de bază 8517 61 00 (PCE)
Aparate pentru recepția, conversia și transmisia sau regenerarea vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comutare (switch) și rutare (router) 8517 62 00  
Altele    
Videofoane 8517 69 10 (PCE)
Interfoane 8517 69 20  
Aparate receptoare pentru radiotelefonie sau radiotelegrafie 8517 69 30 (PCE)
Altele 8517 69 90  
Părți    
Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți care se utilizează împreună cu aceste articole 8517 71 00  
Altele 8517 79 00  
85.18 Microfoane și suporturile lor; difuzoare, chiar montate în carcasele lor; căști de ascultare, care se pun pe cap sau care se introduc în ureche, chiar combinate cu un microfon, ansambluri sau seturi formate dintr-un microfon și unul sau mai multe difuzoare; amplificatoare electrice de audiofrecvență; seturi de aparate electrice de amplificare a sunetului    
Microfoane și suporturile lor 8518 10 00  
Difuzoare chiar montate în carcasă    
Difuzoare individuale montate în carcasă 8518 21 00 (PCE)
Difuzoare multiple montate în aceeași carcasă 8518 22 00 (PCE)
Altele 8518 29 00 (PCE)
Căști de ascultare, care se pun pe cap sau care se introduc în ureche, chiar combinate cu un microfon, ansambluri sau seturi formate dintr-un microfon și unul sau mai multe difuzoare 8518 30 00  
Amplificatoare electrice de audiofrecvență 8518 40 00 (PCE)
Seturi de aparate electrice de amplificare a sunetului 8518 50 00 (PCE)
Părți 8518 90 00  
85.19 Aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare și reproducere a sunetului    
Aparate care funcționează prin introducerea unei monede, a unei bancnote, a unui card bancar, a unui jeton sau a altor mijloace de plată    
Tonomate („record players”) care funcționează prin introducerea unei monede sau a unei fise 8519 20 10 (PCE)
Altele    
Cu sistem optic de citire prin fascicul laser 8519 20 91 (PCE)
Altele 8519 20 99 (PCE)
Pick-upuri (care nu sunt prevăzute cu amplificatoare electrice de audiofrecvență), patefoane și gramofoane 8519 30 00 (PCE)
Alte aparate    
Care utilizează un suport magnetic, optic sau cu semiconductori 8519 81 00 (PCE)
Altele 8519 89 00 (PCE)
85.21 Aparate de înregistrare sau de reproducere videofonică, chiar încorporând un aparat receptor de semnale videofonice    
Cu bandă magnetică    
De o lățime de maximum 1,3 cm și a căror viteză de rulare este de maximum 50 mm pe secundă 8521 10 20 (PCE)
Altele 8521 10 95 (PCE)
Altele 8521 90 00 (PCE)
85.22 Părți și accesorii care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la poziția 8519 sau 8521    
Doze de pick-up 8522 10 00  
Altele 8522 90 00  
85.23 Discuri, benzi, dispozitive de stocare remanentă a datelor pe bază de semiconductori, „cartele inteligente” și alte suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru înregistrări similare, chiar înregistrate, inclusiv matrițele și formele galvanizate pentru fabricarea discurilor, altele decât produsele de la capitolul 37    
Suporturi magnetice    
Cartele prevăzute cu o bandă magnetică 8523 21 00 (PCE)
Altele    
Benzi magnetice, discuri magnetice    
Neînregistrate 8523 29 15 (PCE)
Altele 8523 29 19 (PCE)
Altele 8523 29 90  
Suporturi optice    
Neînregistrate    
Discuri pentru sisteme de citire prin fascicul laser cu capacitatea de înregistrare de maximum 900 megaocteți, altele decât cele care pot fi șterse 8523 41 10 (PCE)
Discuri pentru sisteme de citire prin fascicul laser cu capacitatea de înregistrare de peste 900 megaocteți dar de maximum 18 gigaocteți, altele decât cele care pot fi șterse 8523 41 30 (PCE)
Altele 8523 41 90  
Altele    
Discuri pentru sisteme de citire prin fascicul laser    
Discuri digitale versatile (DVD) 8523 49 10 (PCE)
Altele 8523 49 20 (PCE)
Altele 8523 49 90 (PCE)
Medii de stocare a datelor, cu semiconductoare    
Dispozitive de stocare nevolatilă a datelor pe bază de semiconductoare    
Neînregistrate 8523 51 10 (PCE)
Altele 8523 51 90 (PCE)
„Cartele inteligente” 8523 52 00 (PCE)
Altele    
Neînregistrate 8523 59 10 (PCE)
Altele 8523 59 90 (PCE)
Altele    
Neînregistrate 8523 80 10  
Altele 8523 80 90  
85.24 Module de afișare cu ecran plat, cu sau fără ecrane tactile încorporate    
Fără drivere sau circuite de comandă    
Cu cristale lichide 8524 11 00 (PCE)
Cu diode electroluminiscente organice (OLED) 8524 12 00 (PCE)
Altele 8524 19 00 (PCE)
Altele    
Cu cristale lichide 8524 91 00 (PCE)
Cu diode electroluminiscente organice (OLED) 8524 92 00 (PCE)
Altele 8524 99 00 (PCE)
85.25 Aparate de emisie pentru radiodifuziune sau televiziune, chiar încorporând un aparat de recepție sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului; camere de televiziune, aparate fotografice digitale și camere video cu înregistrare    
Aparate de emisie 8525 50 00 (PCE)
Aparate de emisie care încorporează un aparat de recepție 8525 60 00 (PCE)
Camere de televiziune, aparate fotografice digitale și camere video cu înregistrare    
Produse ultrarapide, menționate în nota de subpoziții 1 din prezentul capitol 8525 81 00 (PCE)
Altele, rezistente la radiații, menționate în nota de subpoziții 2 din prezentul capitol 8525 82 00 (PCE)
Altele, cu vedere nocturnă, menționate în nota de subpoziții 3 din prezentul capitol 8525 83 00 (PCE)
Altele 8525 89 00 (PCE)
85.26 Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar), aparate de radionavigație și aparate de radiotelecomandă    
Aparate de radiodetecție și de radiosondaj (radar) 8526 10 00  
Altele    
Aparate de radionavigație    
Receptoare de radionavigație 8526 91 20 (PCE)
Altele 8526 91 80  
Aparate de radiotelecomandă 8526 92 00  
85.27 Aparate de recepție pentru radiodifuziune, chiar combinate, în același corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas    
Aparate receptoare de radiodifuziune care pot să funcționeze fără o sursă de energie exterioară    
Radiocasetofoane de buzunar 8527 12 00 (PCE)
Alte aparate combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului 8527 13 00 (PCE)
Altele 8527 19 00 (PCE)
Aparate de recepție de radiodifuziune care nu pot funcționa decât cu o sursă de energie exterioară, de tipul celor utilizate la automobile    
Combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului    
Capabile să recepționeze și să decodifice semnalele RDS (sistem de transmitere digitală a informațiilor prin intermediul undelor radio)    
Cu sistem de citire prin fascicol laser 8527 21 20 (PCE)
Altele    
Cu casetă și sistem de citire analog sau digital 8527 21 52 (PCE)
Altele 8527 21 59 (PCE)
Altele    
Cu sistem de citire prin fascicol laser 8527 21 70 (PCE)
Altele    
Cu casetă și sistem de citire analog sau digital 8527 21 92 (PCE)
Altele 8527 21 98 (PCE)
Altele 8527 29 00 (PCE)
Altele    
Combinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului 8527 91 00 (PCE)
Necombinate cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului, dar combinate cu un ceas 8527 92 00 (PCE)
Altele 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat receptor de televiziune; aparate receptoare de televiziune chiar încorporând un aparat receptor de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor    
Monitoare cu tub catodic    
Capabile de o legătură directă cu o mașină automată de prelucrare a datelor de la poziția 8471 și destinate să fie folosite cu o asemenea mașină 8528 42 00 (PCE)
Altele 8528 49 00 (PCE)
Alte monitoare    
Capabile de o legătură directă cu o mașină automată de prelucrare a datelor de la poziția 8471 și destinate să fie folosite cu o asemenea mașină    
De tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrarea datelor de la poziția 8471 8528 52 10 (PCE)
Altele    
Cu tehnologia ecranului cu cristale lichide (LCD) 8528 52 91 (PCE)
Altele 8528 52 99 (PCE)
Altele 8528 59 00 (PCE)
Proiectoare    
Capabile de o legătură directă cu o mașină automată de prelucrare a datelor de la poziția 8471 și destinate să fie folosite cu o asemenea mașină 8528 62 00 (PCE)
Altele    
Monocrome 8528 69 20 (PCE)
Altele 8528 69 80 (PCE)
Aparate receptoare de televiziune chiar încorporând un aparat receptor de radiodifuziune sau un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau a imaginilor    
Neconcepute pentru a încorpora un dispozitiv de afișare sau un ecran video    
Aparate receptoare de semnale videofonice (tunere)    
Subansamble electronice pentru a fi încorporate în mașinile automate de prelucrare a datelor 8528 71 11 (PCE)
Aparate cuprinzând un dispozitiv cu microprocesor având încorporat un modem pentru acces la Internet și asigurând o funcție de schimb de informații interactiv, capabil de a recepționa semnale de televiziune („decodoare cu funcție de comunicare”, inclusiv cele care cuprind un dispozitiv cu funcție de înregistrare sau reproducere, cu condiția ca acestea să își păstreze caracterul esențial de decodor cu funcție de comunicare) 8528 71 15 (PCE)
Altele 8528 71 19 (PCE)
Altele    
Aparate cuprinzând un dispozitiv cu microprocesor având încorporat un modem pentru acces la Internet și asigurând o funcție de schimb de informații interactiv, capabil de a recepționa semnale de televiziune („decodoare cu funcție de comunicare”, inclusiv cele care cuprind un dispozitiv cu funcție de înregistrare sau reproducere, cu condiția ca acestea să își păstreze caracterul esențial de decodor cu funcție de comunicare) 8528 71 91 (PCE)
Altele 8528 71 99 (PCE)
Altele, în culori    
Teleproiectoare 8528 72 10 (PCE)
Aparate combinate în aceeași carcasă cu un aparat de înregistrare sau de reproducere videofonică 8528 72 20 (PCE)
Alte    
Cu tub de imagine încorporat 8528 72 30 (PCE)
Cu tehnologia ecranului cu cristale lichide (LCD) 8528 72 40 (PCE)
Cu tehnologia ecranului cu plasmă (PDP) 8528 72 60 (PCE)
Altele 8528 72 80 (PCE)
Altele, monocrome 8528 73 00 (PCE)
85.29 Părți care pot fi recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile 8524-8528    
Antene și reflectoare de antene de toate tipurile; părți care se utilizează împreună cu aceste articole    
Antene    
Antene telescopice și de tip vergea pentru aparate portabile și aparate pentru automobile 8529 10 11  
Antene de exterior pentru aparate receptoare de radiodifuziune și de televiziune 8529 10 30  
Antene de exterior pentru aparate receptoare de radiodifuziune și de televiziune 8529 10 65  
Altele 8529 10 69  
Filtre și separatoare de antene 8529 10 80  
Altele 8529 10 95  
Altele    
Module de diode organice emițătoare de lumină și panouri de diode organice emițătoare de lumină pentru aparatele de la poziția 852872 sau 852873 8529 90 15  
Altele    
de articole de la subpozițiile 85241100 și 85249100 8529 90 18  
de aparate fotografice digitale care se încadrează la subpozițiile 85258100, 85258200, 85258300 și 85258900; de aparate de la subpozițiile 85256000, 85284200, 85285210 și 85286200 8529 90 20  
Altele    
Cutii și carcase 8529 90 40  
Subansamble electronice 8529 90 65  
Altele    
Module pentru iluminatul de fundal cu diode emițătoare de lumină (LED),care sunt surse de iluminat formate dintr-unul sau mai multe LED-uri, unul sau mai mulți conectori și alte componente pasive și care sunt montate pe un circuit imprimat sau pe un alt substrat similar, chiar combinate cu diode de protecție sau componente optice, și care sunt utilizate pentru iluminatul de fundal al dispozitivelor de afișare cu cristale lichide (LCD-uri) 8529 90 91  
Altele    
Pentru camerele de televiziune de la subpozițiile 852581, 852582, 852583 și 852589 și aparatele de la pozițiile 8527 și 8528 8529 90 92  
Altele 8529 90 97  
85.30 Aparate electrice de semnalizare (altele decât cele pentru transmiterea de mesaje), de securitate, de control sau de comandă pentru căile ferate sau similare, pentru căile rutiere, fluviale, aeriene sau locuri de parcare, instalații portuare sau aeroporturi (altele decât cele de la poziția 8608)    
Aparatele pentru căile ferate sau similare 8530 10 00  
Alte aparate 8530 80 00  
Părți 8530 90 00  
85.31 Aparate electrice de semnalizare acustică sau vizuală (de exemplu, sonerii, sirene, tablouri de avertizare, alarme antifurt sau împotriva incendiilor) altele decât cele de la pozițiile 8512 sau 8530    
Alarme antifurt sau împotriva incendiilor și aparate similare    
De tipul celor utilizate pentru clădiri 8531 10 30 (PCE)
Altele 8531 10 95 (PCE)
Tablouri de avertizare care încorporează dispozitive cu cristale lichide (LCD) sau cu diode emițătoare de lumină (LED)    
Cu diode emițătoare de lumină (LED) 8531 20 20  
Care încorporează dispozitive cu cristale lichide (LCD)    
Care încorporează o matrice activă de dispozitive cu cristale lichide (LCD) 8531 20 40  
Altele 8531 20 95  
Alte aparate    
Sonerii, buzere, mecanisme de sonerie și similare 8531 80 40  
Altele 8531 80 70  
Părți 8531 90 00  
85.32 Condensatoare electrice, fixe, variabile sau reglabile    
Condensatoare fixe destinate rețelelor electrice de 50/60 Hz, cu o putere reactivă de minimum 0,5 kvar (condensatoare de putere) 8532 10 00  
Alte condensatoare fixe    
Cu tantal 8532 21 00  
Electrolitice cu aluminiu 8532 22 00  
Cu dielectric din ceramică, cu un singur strat 8532 23 00  
Cu dielectric din ceramică, cu mai multe straturi 8532 24 00  
Cu dielectric din hârtie sau din material plastic 8532 25 00  
Altele 8532 29 00  
Condensatoare variabile sau ajustabile (semireglabile) 8532 30 00  
Părți 8532 90 00  
85.33 Rezistori electrici (inclusiv reostate și potențiometre) altele decât cele pentru încălzit    
Rezistori ficși cu carbon, aglomerati sau în strat 8533 10 00  
Alti rezistori ficși    
Pentru o putere absorbită de maximum 20 W 8533 21 00  
Altele 8533 29 00  
Rezistori variabili (inclusiv reostate și potențiometre) bobinați    
Pentru o putere de maximum 20 W 8533 31 00  
Altele 8533 39 00  
Alti rezistori variabili (inclusiv reostate și potențiometre)    
Pentru o putere absorbită de maximum 20 W 8533 40 10  
Altele 8533 40 90  
Părți 8533 90 00  
85.34 Circuite imprimate    
Care nu conțin decât elemente conductoare și de contact    
Circuite multistrat 8534 00 11  
Altele 8534 00 19  
Care conțin alte elemente pasive 8534 00 90  
85.35 Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, siguranțe, eclatoare pentru paratrăsnete, limitatoare de tensiune, regulatoare de undă, prize de curent și alți conectori, cutii de joncțiune sau doze de legătură), pentru o tensiune peste 1000 de volți    
Siguranțe și întrerupătoare cu elemente fuzibile 8535 10 00  
Disjunctoare    
Pentru o tensiune sub 72,5 kV 8535 21 00  
Altele 8535 29 00  
Separatoare și întrerupătoare    
Pentru o tensiune sub 72,5 kV 8535 30 10  
Altele 8535 30 90  
Paratrăsnete, limitatoare de tensiune și regulatoare de undă 8535 40 00  
Altele 8535 90 00  
85.36 Aparatură pentru comutarea, tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau conectarea circuitelor electrice (de exemplu întrerupătoare, comutatoare, relee, siguranțe, regulatoare de undă, fișe, prize de curent, dulii pentru lămpi și alți conectori, cutii de joncțiune), pentru o tensiune de maximum 1000 de volți; conectori pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice    
Siguranțe și întrerupătoare cu elemente fuzibile    
Pentru o intensitate a curentului de maximum 10 A 8536 10 10  
Pentru o intensitate a curentului de peste 10 A, dar de maximum 63 A 8536 10 50  
Pentru o intensitate a curentului de peste 63 A 8536 10 90  
Disjunctoare    
Pentru o intensitate a curentului de maximum 63 A 8536 20 10  
Pentru o intensitate a curentului de peste 63 A 8536 20 90  
Alte aparate pentru protecția circuitelor electrice    
Pentru o intensitate a curentului de maximum 16 A 8536 30 10  
Pentru o intensitate a curentului de peste 16 A, dar de maximum 125 A 8536 30 30  
Pentru o intensitate a curentului de peste 125 A 8536 30 90  
Relee    
Pentru o tensiune de maximum 60 V    
Pentru o intensitate de maximum 2 A 8536 41 10  
Pentru o intensitate peste 2 A 8536 41 90  
Altele 8536 49 00  
Alte întrerupătoare, separatoare și comutatoare    
Întrerupătoare de curent alternativ care constau din circuite de intrare și de ieșire cuplate optic (întrerupătoare de curent alternativ cu tiristor izolat) 8536 50 03  
Întrerupătoare electronice, inclusiv întrerupătoare electronice izolate termic, care constau dintr-un tranzistor și un circuit logic (tehnologie chip-on-chip) 8536 50 05  
Întrerupătoare electromecanice cu acționare bruscă pentru current electric de maximum 11 A 8536 50 07  
Altele    
Pentru o tensiune de maximum 60 V    
Cu clapă sau buton 8536 50 11  
Rotative 8536 50 15  
Altele 8536 50 19  
Altele 8536 50 80  
Dulii pentru lămpi, fișe și prize de curent    
Dulii pentru lămpi    
Dulii Edison 8536 61 10  
Altele 8536 61 90  
Altele    
Pentru cabluri coaxiale 8536 69 10  
Pentru circuite imprimate 8536 69 30  
Altele 8536 69 90  
Conectori pentru fibre optice, fascicole sau cabluri de fibre optice 8536 70 00  
Alte aparate    
Elemente prefabricate pentru trasee electrice 8536 90 01  
Conexiuni și elemente de contact pentru fire și cabluri 8536 90 10  
Cleme de baterie de tipul celor utilizate pentru autovehiculele de la poziția 8702, 8703, 8704, sau 8711 8536 90 40  
Altele 8536 90 95  
85.37 Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi echipate cu mai multe aparate de la pozițiile 8535 sau 8536, pentru comanda sau distribuirea electricității, inclusiv cele care încorporează instrumente sau aparate de la capitolul 90, precum și aparatele cu comandă numerică, altele decât aparatele de comutare de la poziția 8517    
Pentru o tensiune de maximum 1000 V    
Panouri de comandă numerică care încorporează o mașină automată de prelucrare a datelor 8537 10 10  
Altele    
Aparate de comandă cu memorie programabilă 8537 10 91  
Dispozitive tactile de introducere a datelor (așa-numite ecrane tactile) fără capacități de afișare, pentru a fi incorporate în aparate care au afișaj, care funcționează prin detectarea prezenței și prin atingerea zonei de afișare 8537 10 95  
Altele 8537 10 98  
Pentru o tensiune peste 1000 V    
Pentru o tensiune peste 1000 V, dar de maximum 72,5 kV 8537 20 91  
Pentru o tensiune peste 72,5 kV 8537 20 99  
85.38 Părți destinate exclusiv sau în principal aparatelor de la pozițiile  8535, 8536 sau 8537    
Tablouri, panouri, console, pupitre, dulapuri și alte suporturi de la poziția 8537, neechipate cu aparatele lor 8538 10 00  
Altele    
Pentru aparatele de verificare a discurilor de semiconductoare (wafers)    
Subansamble electronice 8538 90 11  
Altele 8538 90 19  
Altele    
Subansamble electronice 8538 90 91  
Altele 8538 90 99  
85.39 Lămpi și tuburi electrice cu incandescență sau cu descărcare, articole numite „faruri și proiectoare etanșe” și lămpi și tuburi cu raze ultraviolete sau infraroșii; lămpi cu arc; surse de lumină cu diode emițătoare de lumină (LED)    
Articole numite „faruri și proiectoare etanșe” 8539 10 00 (PCE)
Alte lămpi și tuburi cu incandescență, cu excepția celor cu raze ultraviolete sau infraroșii    
Halogene, cu tungsten (wolfram)    
De tipul celor utilizate pentru motociclete sau alte autovehicule 8539 21 30 (PCE)
Altele, cu o tensiune    
Peste 100 V 8539 21 92 (PCE)
De maximum 100 V 8539 21 98 (PCE)
Altele, cu o putere de maximum 200 W și cu o tensiune peste 100 V    
Cu reflectoare 8539 22 10 (PCE)
Altele 8539 22 90 (PCE)
Altele    
De tipul celor utilizate pentru motociclete sau alte autovehicule 8539 29 30 (PCE)
Altele, cu o tensiune    
Peste 100 V 8539 29 92 (PCE)
De maximum 100 V 8539 29 98 (PCE)
Lămpi și tuburi cu descărcare, altele decât cele cu raze ultraviolete    
Fluorescente, cu catod cald    
Cu două socluri 8539 31 10 (PCE)
Altele 8539 31 90 (PCE)
Lămpi cu vapori de mercur sau de sodiu; lămpi cu halogenură metalică    
Cu vapori de mercur sau de sodiu 8539 32 20 (PCE)
Cu halogenură metalică 8539 32 90 (PCE)
Altele    
Lămpi fluorescente cu catod rece (CCFL) pentru retroiluminarea dispozitivelor de afișare cu ecran plat 8539 39 20 (PCE)
Altele 8539 39 80 (PCE)
Lămpi și tuburi cu raze ultraviolete sau infraroșii; lămpi cu arc    
Lămpi cu arc 8539 41 00 (PCE)
Altele 8539 49 00 (PCE)
Surse de lumină cu diode emițătoare de lumină (LED)    
Module cu diode emițătoare de lumină (LED) 8539 51 00 (PCE)
Lămpi cu diode emițătoare de lumină (LED) 8539 52 00 (PCE)
Părți    
Socluri 8539 90 10  
Altele 8539 90 90  
85.40 Lămpi, tuburi și valve electronice cu catod cald, cu catod rece sau cu fotocatod (de exemplu, lămpi, tuburi și valve cu vid, cu vapori sau cu gaz, tuburi redresoare cu vapori de mercur, tuburi catodice, tuburi și valve pentru camere de televiziune), altele decât cele de la poziția 8539    
Tuburi catodice pentru aparate receptoare de televiziune, inclusiv tuburile pentru monitoare video    
În culori 8540 11 00 (PCE)
Monocrome 8540 12 00 (PCE)
Tuburi pentru camere de televiziune; tuburi convertizoare sau intensificatoare de imagini; alte tuburi cu fotocatod    
Tuburi pentru camere de televiziune 8540 20 10 (PCE)
Alte tuburi 8540 20 80 (PCE)
Tuburi de vizualizare a datelor sau a graficelor, monocrome; tuburi de vizualizare a datelor sau a graficelor, în culori, ecranul având o rezoluție de maximum 0,4 mm distanță între puncte 8540 40 00 (PCE)
Alte tuburi catodice 8540 60 00 (PCE)
Tuburi cu microunde (de exemplu, magnetroane, clistroane, tuburi cu unde progresive, carcinotroane), cu excepția tuburilor comandate prin grilă    
Magnetroane 8540 71 00 (PCE)
Altele 8540 79 00 (PCE)
Alte lămpi, tuburi și valve    
Tuburi și valve electronice de recepție sau de amplificare 8540 81 00 (PCE)
Altele 8540 89 00 (PCE)
Părți    
De tuburi catodice 8540 91 00  
Altele 8540 99 00  
85.41 Dispozitive cu semiconductor (de exemplu diode, tranzistori, traductoare cu semiconductor); dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celule fotovoltaice chiar asamblate în module sau montate în panouri; diode emițătoare de lumină (LED), asamblate sau nu cu alte diode emițătoare de lumină (LED); cristale piezoelectrice montate    
Diode, altele decât fotodiodele și diodele emițătoare de lumină (LED) 8541 10 00  
Tranzistori, alții decât fototranzistori    
Cu o putere de disipare sub 1 W 8541 21 00  
Altele 8541 29 00  
Tiristori, diacuri și triacuri, altele decât dispozitivele fotosensibile 8541 30 00  
Dispozitive fotosensibile semiconductoare, inclusiv celulele fotovoltaice chiar asamblate în module sau montate în panouri; diode emițătoare de lumină (LED)    
Diode emițătoare de lumină (LED) 8541 41 00  
Celule fotovoltaice neasamblate în module sau nemontate în panouri 8541 42 00  
Celule fotovoltaice asamblate în module sau montate în panouri 8541 43 00  
Altele 8541 49 00  
Alte dispozitive cu semiconductoare    
Traductoare cu semiconductor 8541 51 00  
Altele 8541 59 00  
Cristale piezoelectrice montate 8541 60 00  
Părți 8541 90 00  
85.42 Circuite integrate electronice    
Circuite integrate electronice    
Procesoare și controlere, chiar combinate cu memorii, convertizoare, circuite logice, amplificatoare, circuite pentru impulsuri de tact, circuite de temporizare sau alte circuite    
Articole menționate la nota  12 litera (b) punctele 3 și 4 a capitolului    
Circuite integrate multicomponent (MCO) 8542 31 11  
Altele 8542 31 19  
Altele 8542 31 90  
Memorii    
Articole menționate la nota  12 litera (b) punctele 3 și 4 a capitolului    
Circuite integrate multicomponent (MCO) 8542 32 11  
Altele 8542 32 19  
Altele    
Memorii dinamice de citire/scriere cu acces aleatoriu (D-RAMs)    
Cu capacitate de memorare de maxim 512 Mbiți 8542 32 31 (PCE)
Cu capacitate de memorare de peste 512 Mbiți 8542 32 39 (PCE)
Memorii statice cu citire-scriere cu acces aleator (S-RAMs), inclusiv memorii tampon cu citire-scriere cu acces aleator (cache-RAMs) 8542 32 45 (PCE)
Memorii exclusiv de citire, programabile, care pot fi șterse cu raze ultraviolete (EPROMs) 8542 32 55 (PCE)
Memorii exclusiv de citire, care pot fi șterse electric, programabile (E²PROMs), inclusiv flash E²PROMs    
Flash E²PROMs    
A căror capacitate de stocare este de maximum 512 Mbiți 8542 32 61 (PCE)
A căror capacitate de stocare este peste 512 Mbiți 8542 32 69 (PCE)
Altele 8542 32 75 (PCE)
Alte memorii 8542 32 90  
Amplificatoare    
Circuite integrate multicomponent (MCO) 8542 33 10  
Altele 8542 33 90  
Altele    
Articole menționate la nota  12 litera (b) punctele 3 și 4 a capitolului    
Circuite integrate multicomponent (MCO) 8542 39 11  
Altele 8542 39 19  
Altele 8542 39 90  
Părți 8542 90 00  
85.43 Mașini și aparate electrice care au o funcție proprie, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol    
Acceleratoare de particule 8543 10 00  
Generatoare de semnal 8543 20 00  
Mașini și aparate pentru galvanoplastie, electroliză sau electroforeză    
Mașini pentru galvanoplastie și electroliză, de tipul celor utilizate numai sau în principal pentru fabricarea circuitelor imprimate 8543 30 40  
Altele 8543 30 70  
Țigări electronice și alte dispozitive de vaporizare electrice personale similare 8543 40 00  
Alte mașini și aparate    
Articole special concepute pentru conectarea la aparate sau instrumente telegrafice sau telefonice sau la rețele telegrafice sau telefonice 8543 70 01  
Amplificatoare pentru microunde 8543 70 02  
Dispozitive de telecomandă fără fir, cu raze infraroșii, pentru consolele de jocuri 8543 70 03  
Înregistratoare numerice de date de zbor 8543 70 04  
Cititor electronic portabil cu baterie pentru înregistrarea și redarea unui fișier text, fișier imagine fixă sau fișier audio 8543 70 05  
Aparate de prelucrare a semnalelor digitale, capabile să se conecteze la o rețea cu sau fără fir pentru mixarea sunetului 8543 70 06  
Dispozitive electronice interactive educative portabile concepute în principal pentru copii 8543 70 07  
Mașini de curățat cu plasmă, care înlătură contaminanții organici din eșantioane și porteșantioane pentru microscoape electronice 8543 70 08  
Dispozitive tactile de introducere a datelor (așa-numite ecrane tactile) fără capacități de afișare, pentru a fi incorporate în aparate care au afișaj, care funcționează prin detectarea prezenței și prin atingerea zonei de afișare 8543 70 09  
Mașini electrice cu funcție de traducere sau de dicționar 8543 70 10  
Amplificatoare de antenă 8543 70 30  
Bănci și cupole solare și aparate similare pentru bronzat 8543 70 50 (PCE)
Electrificatori de demarcație 8543 70 60  
Altele 8543 70 90  
Părți 8543 90 00  
85.44 Fire, cabluri (inclusiv cabluri coaxiale) și alte conductoare electrice izolate (chiar emailate sau oxidate anodic), cu sau fără conectori; cabluri din fibre optice, constituite din fibre izolate individual, chiar echipate cu conductoare electrice sau prevăzute cu conectori    
Fire pentru bobinaje    
Din cupru    
Emailate sau lăcuite 8544 11 10  
Altele 8544 11 90  
Altele 8544 19 00  
Cabluri coaxiale și alte conductoare electrice coaxiale 8544 20 00  
Seturi de fișe pentru bujiile de aprindere și alte seturi de fișe de tipul celor utilizate în mijloacele de transport 8544 30 00  
Alte conductoare electrice, pentru tensiuni de maximum 1000 V    
Prevăzute cu conectori    
De tipul celor utilizate pentru telecomunicații 8544 42 10  
Altele 8544 42 90  
Altele    
De tipul celor utilizate pentru telecomunicații, pentru o tensiune de maxim 80 V 8544 49 20  
Altele    
Fire și cabluri, cu un diametru pe fir peste 0,51 mm 8544 49 91  
Altele    
Pentru o tensiune de maxim 80 V 8544 49 93  
Pentru o tensiune peste 80 V, dar sub 1000 V 8544 49 95  
Pentru o tensiune de 1000 V 8544 49 99  
Alte conductoare electrice, pentru tensiuni peste 1000 V    
Cu conductori din cupru 8544 60 10  
Cu alți conductori 8544 60 90  
Cabluri din fibre optice 8544 70 00  
85.45 Electrozi din cărbune, perii din cărbune, cărbuni pentru lămpi sau pentru baterii și alte articole din grafit sau din alt cărbune, cu sau fără metal, pentru utilizări electrice    
Electrozi    
De tipul celor utilizați pentru cuptoare 8545 11 00  
Altele 8545 19 00  
Perii 8545 20 00  
Altele    
Rezistențe de încălzire 8545 90 10  
Altele 8545 90 90  
85.46 Izolatori electrici din orice material    
Din sticlă 8546 10 00  
Din ceramică 8546 20 00  
Altele    
Din materiale plastice 8546 90 10  
Altele 8546 90 90  
85.47 Piese izolatoare, în întregime din materiale izolante sau conținând piese simple metalice de asamblare (de exemplu, dulii cu filet), încorporate în masă, pentru mașini, aparate sau instalații electrice, altele decât izolatorii de la poziția 8546; tuburile izolatoare și piesele lor de racordare, din metale comune, izolate în interior    
Piese izolatoare din ceramică 8547 10 00  
Piese izolatoare din material plastic 8547 20 00  
Altele 8547 90 00  
85.48 Părți electrice de mașini sau aparate, nedenumite și necuprinse în altă parte la acest capitol    
Memorii dinamice cu acces aleator (D-RAMs) sub formă de combinații multiple cum ar fi memoriile D-RAM organizate în stivă (stack D-RAMs) și module 8548 00 20  
Module de retroiluminare cu diode emițătoare de lumină (LED) care sunt surse de iluminat compuse din unul sau mai multe LED-uri și din unul sau mai mulți conectori și care sunt montate pe un circuit imprimat sau alt substrat similar și alte componente pasive, combinate sau nu cu componente optice sau diode de protecție și utilizate ca retroiluminare pentru afișajele cu cristale lichide (LCD-uri) 8548 00 30  
Altele 8548 00 90  
85.49 Deșeuri și resturi electrice și electronice    
Deșeuri și resturi de pile, de baterii de pile și de acumulatoare electrice; pile și baterii de pile electrice scoase din uz și acumulatoare electrice scoase din uz    
Deșeuri și resturi de acumulatoare cu plumb; acumulatoare cu plumb scoase din uz    
Acumulatoare cu plumb scoase din uz 8549 11 10  
Deșeuri și resturi de acumulatoare cu plumb 8549 11 90  
Altele, care conțin plumb, cadmiu sau mercur    
Pile și baterii de pile electrice scoase din uz 8549 12 10 (PCE)
Acumulatoare electrice scoase din uz 8549 12 20  
Altele 8549 12 90  
Sortate în funcție de substanța chimică și care nu conțin plumb, cadmiu sau mercur    
Pile și baterii de pile electrice scoase din uz 8549 13 10 (PCE)
Acumulatoare electrice scoase din uz 8549 13 20  
Altele 8549 13 90  
Nesortate și care nu conțin plumb, cadmiu sau mercur    
Pile și baterii de pile electrice scoase din uz 8549 14 10 (PCE)
Acumulatoare electrice scoase din uz 8549 14 20  
Altele 8549 14 90  
Altele    
Pile și baterii de pile electrice scoase din uz 8549 19 10 (PCE)
Acumulatoare electrice scoase din uz 8549 19 20  
Altele 8549 19 90  
De tipul celor utilizate în principal pentru recuperarea metalelor prețioase    
Care conțin pile, baterii de pile, acumulatoare electrice, întrerupătoare cu mercur, sticlă provenită din tuburi catodice sau alte tipuri de sticlă activă, sau componente electrice sau electronice care conțin cadmiu, mercur, plumb sau bifenili policlorurați (PCB) 8549 21 00  
Altele 8549 29 00  
Alte ansambluri electrice și electronice și plăci cu circuite imprimate    
Care conțin pile, baterii de pile, acumulatoare electrice, întrerupătoare cu mercur, sticlă provenită din tuburi catodice sau alte tipuri de sticlă activă, sau componente electrice sau electronice care conțin cadmiu, mercur, plumb sau bifenili policlorurați (PCB) 8549 31 00  
Altele 8549 39 00  
Altele    
Care conțin pile, baterii de pile, acumulatoare electrice, întrerupătoare cu mercur, sticlă provenită din tuburi catodice sau alte tipuri de sticlă activă, sau componente electrice sau electronice care conțin cadmiu, mercur, plumb sau bifenili policlorurați (PCB) 8549 91 00  
Altele 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.