CN8 / NC8 - 2023 85 CN8 / NC8 - 2023 - RO 87

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 86
VEHICULE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU CĂILE FERATE SAU SIMILARE ȘI PĂRȚI ALE ACESTORA; APARATE MECANICE (INCLUSIV ELECTROMECANICE) DE SEMNALIZARE A TRAFICULUI

86.01 Locomotive și locotractoare, cu sursă exterioară de electricitate sau cu acumulatoare electrice    
Cu sursă exterioară de electricitate 8601 10 00 (PCE)
Cu acumulatoare electrice 8601 20 00 (PCE)
86.02 Alte locomotive și locotractoare; tendere    
Locomotive diesel-electrice 8602 10 00  
Altele 8602 90 00  
86.03 Vagoane automotoare pentru cale ferată sau tramvai și drezine cu motor, altele decât cele de la poziția 8604    
Cu sursă exterioară de electricitate 8603 10 00 (PCE)
Altele 8603 90 00 (PCE)
86.04 Vehicule pentru întreținere sau pentru servicii de cale ferată sau similare, chiar autopropulsate (de exemplu, vagoane-atelier, vagoane-macara, vagoane echipate pentru completarea balastului, mașini de aliniat șinele pentru calea ferată, vagoane de probă și drezine) 8604 00 00 (PCE)
86.05 Vagoane de călători, vagoane de bagaje, vagoane poștale și alte vagoane speciale, pentru căi ferate sau similare (cu excepția vagoanelor de la poziția 8604) 8605 00 00 (PCE)
86.06 Vagoane pentru transportul mărfurilor pe calea ferată sau căi similare    
Vagoane-cisternă și similare 8606 10 00 (PCE)
Vagoane cu descărcare automată, altele decât cele de la subpozițiile 860610 8606 30 00 (PCE)
Altele    
Acoperite și închise    
Special construite pentru transportul produselor puternic radioactive (Euratom) 8606 91 10 (PCE)
Altele 8606 91 80 (PCE)
Deschise, cu lateralele nerabatabile, cu o înălțime peste 60 cm (basculante) 8606 92 00 (PCE)
Altele 8606 99 00 (PCE)
86.07 Părțile de vehicule pentru căi ferate sau similare    
Boghiuri, boghiuri-Bissel, osii și roți și părțile acestora    
Boghiuri și boghiuri-Bissel de tracțiune 8607 11 00  
Alte boghiuri și boghiuri-Bissel 8607 12 00  
Altele, inclusiv părțile    
Osii, montate sau nu; roți și părți ale acestora 8607 19 10  
Părți de boghiuri, boghiuri-Bissel și similare 8607 19 90  
Frâne și părți ale acestora    
Frâne cu aer comprimat și părți ale acestora    
Turnate, din fontă, fier sau oțel 8607 21 10  
Altele 8607 21 90  
Altele 8607 29 00  
Cârlige și alte sisteme de cuplare, tampoane de șoc și părți ale acestora 8607 30 00  
Altele    
De locomotive sau locotractoare    
Cutiile osiilor și părți ale acestora 8607 91 10  
Altele 8607 91 90  
Altele    
Cutiile osiilor și părți ale acestora 8607 99 10  
Altele 8607 99 80  
86.08 Material fix de căi ferate sau similare; aparate mecanice (inclusiv electromecanice) de semnalizare, de siguranță, de control sau de comandă pentru căile ferate sau similare, rutiere sau fluviale, zonele de parcare, instalațiile portuare sau aerodromuri; părți ale acestora 8608 00 00  
86.09 Cadre și containere (inclusiv containere-cisternă și containere-rezervor), special concepute și echipate pentru unul sau mai multe moduri de transport    
Containere cu blindaj de plumb pentru protecție împotriva radiațiilor, pentru transportul materialelor radioactive (Euratom) 8609 00 10 (PCE)
Altele 8609 00 90 (PCE)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.