CN8 / NC8 - 2023 88 CN8 / NC8 - 2023 - RO 90

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 89
VAPOARE, NAVE ȘI DISPOZITIVE PLUTITOARE

89.01 Pacheboturi, nave de croazieră, feriboturi, cargouri, șlepuri și nave similare pentru transportul persoanelor sau mărfurilor    
Pacheboturi, nave de croazieră și nave similare în principal concepute pentru transportul persoanelor; feriboturi    
Pentru navigația maritimă 8901 10 10 (PCE)
Altele 8901 10 90 (PCE)
Nave cisternă    
Pentru navigația maritimă 8901 20 10 (PCE)
Altele 8901 20 90 (CCT)
Nave frigorifice, altele decât cele de la poziția 890120    
Pentru navigația maritimă 8901 30 10 (PCE)
Altele 8901 30 90 (CCT)
Alte nave pentru transportul mărfurilor și alte nave proiectate atât pentru transportul persoanelor cât și al mărfurilor    
Pentru navigația maritimă 8901 90 10 (PCE)
Altele 8901 90 90 (CCT)
89.02 Nave de pescuit; nave fabrică și alte nave pentru prelucrarea sau conservarea produselor de pescărie    
Pentru navigația maritimă 8902 00 10 (PCE)
Altele 8902 00 90 (PCE)
89.03 Iahturi și alte nave și ambarcațiuni de agrement sau pentru sport; bărci cu rame și canoe    
Bărci gonflabile (inclusiv cu cocă rigidă)    
Echipate cu un motor sau concepute pentru a fi echipate cu un motor, cu greutatea fără încărcătură (netă) (fără motor) de maximum 100 kg 8903 11 00 (PCE)
Care nu sunt concepute pentru a fi utilizate cu un motor și cu o greutate fără încărcătură (netă) de maximum 100 kg 8903 12 00 (PCE)
Altele 8903 19 00 (PCE)
Nave cu vele, altele decât cele gonflabile, cu sau fără motor auxiliar    
Cu o lungime de maximum 7,5 m 8903 21 00 (PCE)
Cu o lungime de peste 7,5 m, dar de maximum 24 m    
Pentru navigația maritimă 8903 22 10 (PCE)
Altele 8903 22 90 (PCE)
Cu o lungime de peste 24 m    
Pentru navigația maritimă 8903 23 10 (PCE)
Altele 8903 23 90 (PCE)
Nave cu motor, altele decât cele gonflabile, neincluzându-le pe cele cu motor suspendat    
Cu o lungime de maximum 7,5 m 8903 31 00 (PCE)
Cu o lungime de peste 7,5 m, dar de maximum 24 m    
Pentru navigația maritimă 8903 32 10 (PCE)
Altele 8903 32 90 (PCE)
Cu o lungime de peste 24 m    
Pentru navigația maritimă 8903 33 10 (PCE)
Altele 8903 33 90 (PCE)
Altele    
Cu o lungime de maximum 7,5 m    
Cu greutatea unitară de maximum 100 kg 8903 93 10 (PCE)
Altele 8903 93 90 (PCE)
Altele    
Cu greutatea unitară de maximum 100 kg 8903 99 10 (PCE)
Altele 8903 99 99 (PCE)
89.04 Remorchere și împingătoare    
Remorchere 8904 00 10 (PCE)
Împingătoare    
Pentru navigația maritimă 8904 00 91 (PCE)
Altele 8904 00 99  
89.05 Nave-far, nave pentru stingerea incendiilor, nave de dragare, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai subsidiară față de funcția principală; docuri plutitoare; platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile    
Nave de dragare    
Pentru navigația maritimă 8905 10 10 (PCE)
Altele 8905 10 90 (PCE)
Platforme de forare sau de exploatare, plutitoare sau submersibile 8905 20 00 (PCE)
Altele    
Pentru navigația maritimă 8905 90 10 (PCE)
Altele 8905 90 90 (PCE)
89.06 Alte nave, inclusiv nave de război și nave de salvare, altele decât cele cu rame    
Nave de război 8906 10 00 (PCE)
Altele    
Pentru navigația maritimă 8906 90 10 (PCE)
Altele    
Cu greutatea unitară de maximum 100 kg 8906 90 91 (PCE)
Altele 8906 90 99 (PCE)
89.07 Alte dispozitive plutitoare (de exemplu, plute, rezervoare, chesoane, geamanduri de ancorare, geamanduri și balize)    
Plute gonflabile 8907 10 00 (PCE)
Altele 8907 90 00 (PCE)
89.08 Nave și alte dispozitive plutitoare pentru dezmembrare 8908 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.