CN8 / NC8 - 2023 89 CN8 / NC8 - 2023 - RO 91

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 90
INSTRUMENTE ȘI APARATE OPTICE, FOTOGRAFICE SAU CINEMATOGRAFICE, DE MĂSURĂ, DE CONTROL SAU DE PRECIZIE; INSTRUMENTE ȘI APARATE MEDICO-CHIRURGICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

90.01 Fibre optice și fascicule de fibre optice; cabluri din fibre optice, altele decât cele de la poziția 8544; materiale polarizante sub formă de foi sau plăci; lentile (inclusiv lentile de contact), prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, nemontate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic    
Fibre optice, fascicule de fibre și cabluri din fibre optice    
Cabluri conductoare de imagine 9001 10 10  
Altele 9001 10 90  
Materiale polarizante sub formă de foi sau de plăci 9001 20 00  
Lentile de contact 9001 30 00 (PCE)
Lentile din sticlă pentru ochelari    
Necorectoare 9001 40 20 (PCE)
Corectoare    
Prelucrate complet pe cele două fețe    
Unifocale 9001 40 41 (PCE)
Altele 9001 40 49 (PCE)
Altele 9001 40 80 (PCE)
Lentile din alte materiale pentru ochelari    
Necorectoare 9001 50 20 (PCE)
Corectoare    
Prelucrate complet pe cele două fețe    
Unifocale 9001 50 41 (PCE)
Altele 9001 50 49 (PCE)
Altele 9001 50 80 (PCE)
Altele 9001 90 00  
90.02 Lentile, prisme, oglinzi și alte elemente optice din orice material, montate, pentru instrumente sau aparate, altele decât cele din sticlă neprelucrată optic    
Obiective    
Pentru aparate de luat vederi, pentru proiectoare, pentru aparate fotografice sau cinematografice, de mărire sau de micșorare 9002 11 00 (PCE)
Altele 9002 19 00 (PCE)
Filtre 9002 20 00 (PCE)
Altele 9002 90 00  
90.03 Monturi și rame de ochelari sau de articole similare și părți ale acestora    
Monturi și rame    
Din material plastic 9003 11 00 (PCE)
Din alte materiale 9003 19 00 (PCE)
Părți 9003 90 00  
90.04 Ochelari (de corecție, de protecție sau altele) și articole similare    
Ochelari de soare    
Cu lentile prelucrate optic 9004 10 10 (PCE)
Altele    
Cu lentile din material plastic 9004 10 91 (PCE)
Altele 9004 10 99 (PCE)
Altele    
Cu lentile din material plastic 9004 90 10  
Altele 9004 90 90  
90.05 Binocluri, lunete, lunete astronomice, telescoape optice și monturi ale acestora; alte instrumente de astronomie și suporturile acestora, cu excepția instrumentelor de radioastronomie    
Binocluri 9005 10 00 (PCE)
Alte instrumente 9005 80 00  
Părți și accesorii (inclusiv suporturi) 9005 90 00  
90.06 Aparate fotografice (altele decât cinematografice); aparate și dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi, pentru producerea luminii de blitz în tehnica fotografică, cu excepția lămpilor și tuburilor cu descărcare de la poziția 8539    
Aparate fotografice special construite pentru fotografierea submarină sau aeriană, pentru examenul medical al organelor interne sau pentru laboratoarele de medicină legală sau de criminalistică 9006 30 00 (PCE)
Aparate fotografice cu developare și revelare instantanee 9006 40 00 (PCE)
Alte aparate fotografice    
Pentru rolfilme cu lățimea de 35 mm    
Aparate fotografice de unică folosință 9006 53 10 (PCE)
Altele 9006 53 80 (PCE)
Altele 9006 59 00 (PCE)
Aparate și dispozitive, inclusiv lămpi și tuburi pentru producerea de lumină blitz    
Aparate cu tub cu descărcare pentru producerea luminii blitz (numite „blitzuri electronice”) 9006 61 00 (PCE)
Altele 9006 69 00 (PCE)
Părți și accesorii    
De aparate fotografice 9006 91 00  
Altele 9006 99 00  
90.07 Aparate de filmat și proiectoare cinematografice, chiar încorporând aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetului    
Aparate de filmat 9007 10 00 (PCE)
Proiectoare 9007 20 00 (PCE)
Părți și accesorii    
De aparate de filmat 9007 91 00  
De proiectoare 9007 92 00  
90.08 Proiectoare de imagini fixe (altele decât cinematografice); aparate fotografice de mărire sau de reducere    
Proiectoare și aparate de mărire sau de reducere 9008 50 00 (PCE)
Părți și accesorii 9008 90 00  
90.10 Aparate și echipamente pentru laboratoare fotografice sau cinematografice, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; negatoscoape; ecrane pentru proiecții    
Aparate și echipamente pentru developarea automată a peliculelor fotografice, a filmelor cinematografice sau a hârtiei fotografice în role sau pentru expunerea automată a peliculei developate pe role de hârtie fotografică 9010 10 00  
Alte aparate și dispozitive pentru laboratoare fotografice sau cinematografice; negatoscoape 9010 50 00  
Ecrane pentru proiecții 9010 60 00  
Părți și accesorii    
De aparate și echipamente de la subpozițiile 9010 50 00 sau 9010 60 00 9010 90 20  
Altele 9010 90 80  
90.11 Microscoape optice, inclusiv microscoape pentru microfotografie, microcinematografie sau microproiecție    
Microscoape stereoscopice 9011 10 00 (PCE)
Alte microscoape, pentru microfotografie, microcinematografie sau microproiecție    
Microscoape microfotografice dotate cu echipamente special proiectate pentru manipularea și transportul discurilor (wafers) semiconductoare sau reticulelor 9011 20 10 (PCE)
Altele 9011 20 90 (PCE)
Alte microscoape 9011 80 00 (PCE)
Părți și accesorii 9011 90 00  
90.12 Microscoape, altele decât microscoapele optice; difractografe    
Microscoape, altele decât microscoapele optice și difractografe 9012 10 00  
Părți și accesorii 9012 90 00  
90.13 Lasere, altele decât diodele laser; alte aparate și instrumente optice, nedenumite și necuprinse la alte poziții ale acestui capitol    
Lunete de ochire pentru arme; periscoape; lunete pentru mașini, aparate sau instrumente cuprinse în acest capitol sau în secțiunea XVI    
Telescoape concepute pentru a face parte din mașini, dispozitive, instrumente sau aparate de la prezentul capitol sau din secțiunea XVI 9013 10 10  
Altele 9013 10 90  
Lasere, altele decât diodele laser 9013 20 00  
Alte dispozitive, aparate și instrumente 9013 80 00  
Părți și accesorii    
Pentru lunetele de ochire pentru arme sau periscoape 9013 90 05  
Altele 9013 90 80  
90.14 Busole, inclusiv compasuri de navigație; alte instrumente și aparate de navigație    
Busole, inclusiv compasuri de navigație 9014 10 00  
Instrumente și aparate pentru navigația aeriană sau spațială (altele decât busolele)    
Sistem de navigație inerțial 9014 20 20 (PCE)
Altele 9014 20 80  
Alte instrumente și aparate 9014 80 00  
Părți și accesorii 9014 90 00  
90.15 Instrumente și aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de nivelmetrie, de fotogrametrie, de hidrografie, de oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu excepția busolelor; telemetre    
Telemetre 9015 10 00  
Teodolite și tahometre 9015 20 00  
Nivele    
Electronice 9015 30 10  
Altele 9015 30 90  
Instrumente și aparate de fotogrametrie 9015 40 00  
Alte instrumente și aparate    
De meteorologie, hidrologie și de geofizică 9015 80 20  
De geodezie, topografie, arpentaj, nivelmetrie și de hidrografie 9015 80 40  
Altele 9015 80 80  
Părți și accesorii 9015 90 00  
90.16 Balanțe sensibile la o greutate de 5 cg sau mai puțin, cu sau fără greutăți    
Balanțe 9016 00 10 (PCE)
Părți și accesorii 9016 00 90  
90.17 Instrumente de desen, de trasare sau de calcul (de exemplu, mașini de desenat, pantografe, raportoare, truse de matematică, rigle și discuri de calcul); instrumente pentru măsurarea lungimii, pentru folosire manuală (de exemplu, rigle, rulete, micrometre, șublere, calibre), nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol    
Mese și mașini de desenat, chiar automate    
Plottere 9017 10 10 (PCE)
Altele 9017 10 90 (PCE)
Alte instrumente de desen, de trasare sau de calcul    
Plottere 9017 20 05 (PCE)
Alte instrumente de desen 9017 20 10  
Instrumente de trasare 9017 20 39 (PCE)
Instrumente de calcul 9017 20 90 (PCE)
Micrometre, șublere, calibre reglabile și joje 9017 30 00 (PCE)
Alte instrumente    
Metri și rigle gradate 9017 80 10  
Altele 9017 80 90  
Părți și accesorii 9017 90 00  
90.18 Instrumente și aparate pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau medicina veterinară, inclusiv aparate de scintigrafie și alte aparate electromedicale, precum și aparate pentru testarea vederii    
Aparate pentru electrodiagnostic (inclusiv aparate pentru explorări funcționale sau de supraveghere a parametrilor fiziologici)    
Electrocardiografe 9018 11 00  
Aparate pentru diagnostic prin scanare ultrasonică (scanners) 9018 12 00  
Aparate de diagnostic cu vizualizare prin rezonanță magnetică 9018 13 00  
Aparate de scintigrafie 9018 14 00  
Altele    
Aparate de monitorizare capabile să urmărească simultan doi sau mai mulți parametri fiziologici 9018 19 10  
Altele 9018 19 90  
Aparate cu raze ultraviolete sau infraroșii 9018 20 00  
Seringi, ace, catetere, canule și instrumente similare    
Seringi, cu sau fără ace    
Din material plastic 9018 31 10  
Altele 9018 31 90  
Ace tubulare din metal și ace pentru sutură    
Ace tubulare din metal 9018 32 10  
Ace pentru sutură 9018 32 90  
Altele 9018 39 00  
Alte instrumente și aparate pentru stomatologie    
Freze dentare, chiar combinate pe o bază comună cu alte echipamente dentare 9018 41 00  
Altele    
Pietre de șlefuit, discuri, freze și perii pentru freze dentare 9018 49 10  
Altele 9018 49 90  
Alte instrumente și aparate de oftalmologie    
Neoptice 9018 50 10  
Optice 9018 50 90  
Alte instrumente și aparate    
Instrumente și aparate pentru măsurarea presiunii arteriale 9018 90 10  
Endoscoape 9018 90 20  
Rinichi artificiali 9018 90 30  
Aparate de diatermie 9018 90 40  
Aparate de transfuzie și perfuzie 9018 90 50  
Instrumente și aparate pentru anestezie 9018 90 60  
Aparate pentru stimularea nervilor 9018 90 75  
Altele 9018 90 84  
90.19 Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru testări psihologice; aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare și alte aparate de terapie respiratorie    
Aparate de mecanoterapie; aparate de masaj; aparate pentru testări psihologice    
Vibromasoare electrice 9019 10 10  
Altele 9019 10 90  
Aparate de ozonoterapie, de oxigenoterapie, de aerosoloterapie, aparate respiratorii de reanimare și alte aparate de terapie respiratorie    
Aparate de ventilație mecanică, capabile să asigure o ventilație invazivă 9019 20 10 (PCE)
Aparate de ventilație mecanică, neinvazive 9019 20 20 (PCE)
Altele, inclusiv părți și accesorii 9019 20 90  
90.20 Alte aparate respiratorii și măști de gaze, excluzând măștile de protecție lipsite de părți mecanice și element filtrant amovibil    
Măști de gaze 9020 00 10 (PCE)
Altele, inclusiv părți și accesorii 9020 00 90  
90.21 Articole și aparate de ortopedie, inclusiv centurile și bandajele medicochirurgicale și cârjele; atele, gutiere și alte articole și aparate pentru fracturi; articole și aparate de proteză; aparate pentru facilitarea auzului surzilor și alte aparate care se poartă, se duc în mână sau care se implantează în organism pentru compensarea unei deficiențe sau infirmități    
Aparate de ortopedie sau pentru fracturi    
Articole și aparate de ortopedie 9021 10 10  
Articole și aparate pentru fracturi 9021 10 90  
Dinți artificiali și articole pentru proteze dentare    
Dinți artificiali    
Din material plastic 9021 21 10 (CEN)
Din alte materiale 9021 21 90 (CEN)
Altele 9021 29 00  
Alte articole și aparate pentru proteze    
Proteze articulare 9021 31 00  
Altele    
Proteze oculare 9021 39 10  
Altele 9021 39 90  
Aparate pentru facilitarea auzului surzilor, cu excepția părților și accesoriilor 9021 40 00 (PCE)
Stimulatoare cardiace, cu excepția părților și accesoriilor 9021 50 00 (PCE)
Altele    
Părți și accesorii pentru aparate acustice pentru facilitarea auzului la surzi 9021 90 10  
Altele 9021 90 90  
90.22 Aparate cu raze X și aparate care utilizează raze alfa, beta gama sau alte radiații ionizante, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparate de radiofotografie sau de radioterapie, tuburi cu raze X și dispozitive generatoare de raze X, generatoare de tensiune, pupitre de comandă, ecrane, mese, fotolii și suporturi similare pentru examinare sau tratament    
Aparate cu raze X, chiar de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparatele de radiofotografie sau de radioterapie    
Aparate de tomografie computerizată 9022 12 00 (PCE)
Altele, pentru stomatologie 9022 13 00 (PCE)
Altele, de utilizare medicală, chirurgicală sau veterinară 9022 14 00 (PCE)
Pentru alte utilizări 9022 19 00 (PCE)
Aparate cu raze alfa, beta, gama sau alte radiații ionizante, de utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară, inclusiv aparatele de radiofotografie sau de radioterapie    
De utilizare medicală, chirurgicală, stomatologică sau veterinară 9022 21 00 (PCE)
Pentru alte utilizări 9022 29 00 (PCE)
Tuburi cu raze X 9022 30 00 (PCE)
Altele, inclusiv părți și accesorii    
Părți și accesorii pentru aparate cu raze X 9022 90 20  
Altele 9022 90 80  
90.23 Instrumente, aparate și modele destinate demonstrațiilor (de exemplu, în învățământ sau la expoziții), improprii altor utilizări    
Pentru demonstrații de fizică, chimie sau tehnică 9023 00 10  
Altele 9023 00 80  
90.24 Mașini și aparate pentru încercări de duritate, tracțiune, comprimare, elasticitate sau de alte proprietăți mecanice ale materialelor (de exemplu, metale, lemn, textile, hârtie, material plastic)    
Mașini și aparate pentru încercarea metalelor    
Universale și pentru testarea tracțiunii 9024 10 20  
Pentru testarea durității 9024 10 40  
Altele 9024 10 80  
Alte mașini și aparate 9024 80 00  
Părți și accesorii 9024 90 00  
90.25 Densimetre, areometre și instrumente flotante similare, termometre, pirometre, barometre, higrometre și psihrometre, cu înregistrare sau nu, chiar combinate între ele    
Termometre și pirometre, necombinate cu alte instrumente    
Cu lichid, cu citire directă    
Medicale sau veterinare 9025 11 20 (PCE)
Altele 9025 11 80 (PCE)
Altele 9025 19 00 (PCE)
Alte instrumente    
Barometre necombinate cu alte instrumente 9025 80 20 (PCE)
Altele    
Electronice 9025 80 40  
Altele 9025 80 80  
Părți și accesorii 9025 90 00  
90.26 Instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul debitului, nivelului, presiunii sau altor caracteristici variabile ale lichidelor sau gazelor (de exemplu, debitmetre, indicatoare de nivel, manometre, contoare de căldură) cu excepția instrumentelor și aparatelor de la pozițiile 9014, 9015, 9028 sau 9032    
Pentru măsurarea sau controlul debitului sau nivelului lichidelor    
Electronice    
Debitmetre 9026 10 21 (PCE)
Altele 9026 10 29 (PCE)
Altele    
Debitmetre 9026 10 81 (PCE)
Altele 9026 10 89 (PCE)
Pentru măsurarea sau controlul presiunii    
Electronice 9026 20 20 (PCE)
Altele    
Manometre cu spirală sau cu membrane manometrice metalice 9026 20 40 (PCE)
Altele 9026 20 80 (PCE)
Alte instrumente și aparate    
Electronice 9026 80 20  
Altele 9026 80 80  
Părți și accesorii 9026 90 00  
90.27 Instrumente și aparate pentru analize fizice sau chimice (de exemplu, polarimetre, refractometre, spectrometre, analizoare de gaz sau de fum); instrumente și aparate de măsură și control al viscozității, porozității, dilatării, tensiunii superficiale sau similare sau pentru măsurări calorimetrice, acustice sau fotometrice (inclusiv exponometre); microtoame    
Analizoare de gaz sau de fum    
Electronice 9027 10 10 (PCE)
Altele 9027 10 90 (PCE)
Cromatografe și aparate de electroforeză 9027 20 00  
Spectrometre, spectrofotometre și spectrografe care utilizează radiații optice (UV, vizibile, IR) 9027 30 00  
Alte instrumente și aparate care folosesc radiații optice (UV, vizibile, IR) 9027 50 00  
Alte instrumente și aparate    
Spectrometre de masă 9027 81 00 (PCE)
Altele    
Exponometre 9027 89 10  
pH-metre, rH-metre și alte aparate pentru măsurarea conductivității 9027 89 30  
Altele 9027 89 90  
Microtoame; părți și accesorii 9027 90 00  
90.28 Contoare de gaze, de lichide sau de electricitate, inclusiv contoare pentru etalonarea lor    
Contoare de gaze 9028 10 00 (PCE)
Contoare de lichide 9028 20 00 (PCE)
Contoare de electricitate    
Pentru curent alternativ    
Monofazat 9028 30 11 (PCE)
Polifazat 9028 30 19 (PCE)
Altele 9028 30 90 (PCE)
Părți și accesorii    
De contoare electrice 9028 90 10  
Altele 9028 90 90  
90.29 Alte contoare (de exemplu, contoare de turații, de producție, pentru taximetre, de kilometraj, pedometre); indicatoare de viteză și tahometre, altele decât cele de la poziția 9014 sau 9015; stroboscoape    
Contoare de turații sau de producție, pentru taximetre, de kilometraj, pedometre și contoare similare 9029 10 00  
Indicatoare de viteză și tahometre; stroboscoape    
Indicatoare de viteză și tahometre    
Indicatoare de viteză pentru vehicule terestre 9029 20 31  
Altele 9029 20 38  
Stroboscoape 9029 20 90  
Părți și accesorii 9029 90 00  
90.30 Osciloscoape, analizoare de spectru și alte instrumente și aparate pentru măsurarea sau controlul mărimilor electrice, cu excepția celor de la poziția 9028; instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea radiațiilor alfa, beta, gama, a razelor X, a radiațiilor cosmice sau a altor radiații ionizante    
Instrumente și aparate pentru măsurarea sau detectarea radiațiilor ionizante 9030 10 00  
Osciloscoape și oscilografe 9030 20 00  
Alte instrumente și aparate pentru măsurarea și controlul tensiunii, intensității, rezistenței sau puterii (altele decât cele pentru măsurarea sau controlul discurilor sau al dispozitivelor cu semiconductor)    
Multimetre, fără dispozitiv înregistrator 9030 31 00  
Multimetre, cu dispozitiv înregistrator 9030 32 00  
Altele, fără dispozitiv înregistrator    
Instrumente de măsurare a rezistenței 9030 33 20  
Altele 9030 33 70  
Altele, cu dispozitiv înregistrator 9030 39 00  
Alte instrumente și aparate, special proiectate pentru telecomunicații (de exemplu, ipsometre, cherdometre, distorsiometre, psofometre) 9030 40 00  
Alte instrumente și aparate    
Pentru măsurarea sau controlul discurilor sau al dispozitivelor cu semiconductor (inclusiv circuitele integrate) 9030 82 00  
Altele, cu dispozitiv înregistrator 9030 84 00  
Altele 9030 89 00  
Părți și accesorii 9030 90 00  
90.31 Instrumente, aparate și mașini de măsură sau de control nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol; proiectoare de profile    
Mașini de echilibrat piese mecanice 9031 10 00  
Bancuri de probă 9031 20 00  
Alte instrumente și aparate optice    
Pentru controlul discurilor sau al dispozitivelor cu semiconductor (inclusiv circuitele integrate) sau pentru controlul fotomăștilor sau al reticulelor utilizate în fabricarea dispozitivelor cu semiconductor (inclusiv circuitele integrate) 9031 41 00  
Altele    
Proiectoare de profile 9031 49 10 (PCE)
Altele 9031 49 90  
Alte instrumente, aparate și mașini    
Pentru măsurarea sau controlul mărimilor geometrice 9031 80 20  
Altele 9031 80 80  
Părți și accesorii 9031 90 00  
90.32 Instrumente și aparate pentru reglare sau control automat    
Termostate    
Electronice 9032 10 20 (PCE)
Altele 9032 10 80 (PCE)
Manostate (presostate) 9032 20 00 (PCE)
Alte instrumente și aparate    
Hidraulice sau pneumatice 9032 81 00  
Altele 9032 89 00  
Părți și accesorii 9032 90 00  
90.33 Părți și accesorii, nedenumite și necuprinse în altă parte în acest capitol, pentru mașini, aparate, instrumente sau articole de la capitolul 90    
Module pentru iluminatul de fundal cu diode emițătoare de lumină (LED),care sunt surse de iluminat formate dintr-unul sau mai multe LED-uri, unul sau mai mulți conectori și alte componente pasive și care sunt montate pe un circuit imprimat sau pe un alt substrat similar, chiar combinate cu diode de protecție sau componente optice, și care sunt utilizate pentru iluminatul de fundal al dispozitivelor de afișare cu cristale lichide (LCD-uri) 9033 00 10  
Altele 9033 00 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.