CN8 / NC8 - 2023 91 CN8 / NC8 - 2023 - RO 93

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 92
INSTRUMENTE MUZICALE; PĂRȚI ȘI ACCESORII ALE ACESTORA

92.01 Piane, chiar automate; clavecine și alte instrumente cu corzi, cu claviatură    
Piane drepte    
Noi 9201 10 10 (PCE)
Folosite 9201 10 90 (PCE)
Piane cu coadă 9201 20 00 (PCE)
Altele 9201 90 00  
92.02 Alte instrumente muzicale cu corzi (de exemplu, chitare, viori, harpe)    
Cu corzi și arcuș    
Viori 9202 10 10 (PCE)
Altele 9202 10 90 (PCE)
Altele    
Chitare 9202 90 30 (PCE)
Altele 9202 90 80 (PCE)
92.05 Instrumente muzicale de suflat (de exemplu, orgi cu tuburi și claviatură, acordeoane, clarinete, trompete, cimpoaie), altele decât orgile pentru distracții în aer liber și flașnetele    
Instrumente numite „alămuri” 9205 10 00 (PCE)
Altele    
Acordeoane și instrumente similare 9205 90 10 (PCE)
Muzicuțe 9205 90 30 (PCE)
Orgi cu tuburi și claviatură; armonii și instrumente similare cu claviatură și ancii libere metalice 9205 90 50  
Altele 9205 90 90  
92.06 Instrumente muzicale de percuție (de exemplu, tobe, xilofoane, cinele, castaniete, maracase) 9206 00 00  
92.07 Instrumente muzicale al căror sunet este produs sau amplificat prin mijloace electrice (de exemplu, orgi, chitare, acordeoane)    
Instrumente cu claviatură, altele decât acordeoanele    
Orgi 9207 10 10 (PCE)
Piane digitale 9207 10 30 (PCE)
Sintetizatoare 9207 10 50 (PCE)
Altele 9207 10 80  
Altele    
Chitare 9207 90 10 (PCE)
Altele 9207 90 90  
92.08 Cutii muzicale, orgi pentru distracții în aer liber, flașnete, păsări mecanice cântătoare, ferăstraie muzicale și alte instrumente muzicale nedenumite și necuprinse în altă poziție a acestui capitol; fluiere sau signale, cornuri pentru apel și alte instrumente de suflat pentru apel sau semnalizare    
Cutii muzicale 9208 10 00  
Altele 9208 90 00  
92.09 Părți (de exemplu, mecanisme de cutii muzicale) și accesorii (de exemplu, cartele și role pentru aparate de cântat mecanic) ale instrumentelor muzicale; metronoame și diapazoane de toate tipurile    
Corzi pentru instrumente muzicale 9209 30 00  
Altele    
Părți și accesorii de piane 9209 91 00  
Părți și accesorii ale instrumentelor muzicale de la poziția 9202 9209 92 00  
Părți și accesorii ale instrumentelor muzicale de la poziția 9207 9209 94 00  
Altele    
Părți și accesorii ale instrumentelor muzicale de la poziția 9205 9209 99 20  
Altele    
Metronoame și diapazoane 9209 99 40  
Mecanisme pentru cutii muzicale 9209 99 50  
Altele 9209 99 70  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.