CN8 / NC8 - 2023 90 CN8 / NC8 - 2023 - RO 92

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 91
CEASORNICĂRIE

91.01 Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și alte ceasuri similare (inclusiv cronometrele de același tip), cu carcase din metale prețioase sau din metale placate sau dublate cu metale prețioase    
Ceasurile de mână, cu funcționare electrică, cu sau fără cronometru încorporat    
Numai cu afișaj mecanic 9101 11 00 (PCE)
Altele 9101 19 00 (PCE)
Alte ceasuri de mână, cu sau fără cronometru încorporat    
Cu remontoar (dispozitiv de întoarcere) automat 9101 21 00 (PCE)
Altele 9101 29 00 (PCE)
Altele    
Acționate electric 9101 91 00 (PCE)
Altele 9101 99 00 (PCE)
91.02 Ceasuri de mână, ceasuri de buzunar și alte ceasuri similare (inclusiv cronometrele de același tip), altele decât cele de la poziția 9101    
Ceasuri de mână, cu funcționare electrică, cu sau fără cronometru încorporat    
Numai cu afișaj mecanic 9102 11 00 (PCE)
Numai cu afișaj optoelectronic 9102 12 00 (PCE)
Altele 9102 19 00 (PCE)
Alte ceasuri de mână, cu sau fără cronometru încorporat    
Cu remontoar (dispozitiv de întoarcere) automat 9102 21 00 (PCE)
Altele 9102 29 00 (PCE)
Altele    
Acționate electric 9102 91 00 (PCE)
Altele 9102 99 00 (PCE)
91.03 Ceasuri deșteptătoare și pendule mici, cu mecanism de ceas, exceptând ceasurile de la poziția 9104    
Acționate electric 9103 10 00 (PCE)
Altele 9103 90 00 (PCE)
91.04 Ceasuri de bord și ceasuri similare, pentru automobile, avioane, vehicule aeriene, nave sau alte vehicule 9104 00 00 (PCE)
91.05 Alte ceasuri    
Ceasuri deșteptătoare    
Acționate electric 9105 11 00 (PCE)
Altele 9105 19 00 (PCE)
Pendule și ceasuri, de perete    
Acționate electric 9105 21 00 (PCE)
Altele 9105 29 00 (PCE)
Altele    
Acționate electric 9105 91 00 (PCE)
Altele 9105 99 00 (PCE)
91.06 Aparate pentru controlul timpului și cronometre, cu mecanism de ceasornic sau cu motor sincron (de exemplu, ceasuri de pontare, ceasuri cu dată, ceasuri contoare de timp)    
Ceasuri de pontare; ceasuri cu dată, ceasuri contoare de timp 9106 10 00 (PCE)
Altele 9106 90 00 (PCE)
91.07 Întrerupătoarele orare și alte aparate care permit declanșarea unui mecanism după un interval de timp prestabilit, prevăzute cu un mecanism de ceasornic sau cu un motor sincron 9107 00 00 (PCE)
91.08 Mecanisme pentru ceasuri de mână, complete și asamblate    
Acționate electric    
Numai cu afișaj mecanic sau cu un dispozitiv care permite încorporarea unui afișaj mecanic 9108 11 00 (PCE)
Numai cu afișaj optoelectronic 9108 12 00 (PCE)
Altele 9108 19 00 (PCE)
Cu remontoar (dispozitiv de întoarcere) automat 9108 20 00 (PCE)
Altele 9108 90 00 (PCE)
91.09 Mecanisme de ceasornicărie, complete și asamblate, altele decât ceasurile de mână    
Acționate electric 9109 10 00 (PCE)
Altele 9109 90 00 (PCE)
91.10 Mecanisme de ceasornicărie complete, neasamblate sau parțial asamblate (seturi de mecanisme); mecanisme incomplete de ceasornic, asamblate; eboșe pentru mecanisme de ceasornicărie    
De ceasuri de mână    
Mecanisme complete, neasamblate sau parțial asamblate (seturi)    
Cu balansiere spirală 9110 11 10 (PCE)
Altele 9110 11 90 (PCE)
Mecanisme incomplete, asamblate 9110 12 00  
Eboșe pentru mecanisme de ceasornicărie 9110 19 00  
Altele 9110 90 00  
91.11 Carcase de ceasuri de mână de la pozițiile 9101 sau 9102 și părți ale acestora    
Carcase din metale prețioase sau placate sau dublate cu metale prețioase 9111 10 00 (PCE)
Carcase din metale comune, chiar aurite sau argintate 9111 20 00 (PCE)
Alte carcase 9111 80 00 (PCE)
Părți 9111 90 00  
91.12 Carcase și cutii protectoare pentru aparate de ceasornicărie și părți ale acestora    
Carcase și cutii 9112 20 00 (PCE)
Părți 9112 90 00  
91.13 Brățări de ceasuri și părți ale acestora    
Din metale prețioase sau placate sau dublate cu metale prețioase    
Din metale prețioase 9113 10 10  
Placate sau dublate cu metale prețioase 9113 10 90  
Din metale comune, chiar aurite sau argintate 9113 20 00  
Altele 9113 90 00  
91.14 Alte furnituri de ceasornicărie    
Cadrane 9114 30 00  
Platine și punți 9114 40 00  
Altele    
Resorturi, inclusiv spirale 9114 90 10  
Altele 9114 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.