CN8 / NC8 - 2023 95 CN8 / NC8 - 2023 - RO 97

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 96
ARTICOLE DIVERSE

96.01 Fildeș, os, carapace de broască țestoasă, coarne de animale, corali, sidef și alte materiale de origine animală pentru tăiat, prelucrate, și articole din aceste materiale (inclusiv produsele obținute prin turnare)    
Fildeș prelucrat și obiecte de fildeș 9601 10 00  
Altele 9601 90 00  
96.02 Materiale vegetale sau minerale, prelucrate, pentru fasonat, și articole din aceste materiale; articole modelate sau fasonate din ceară, parafină, stearină, gumă sau rășini naturale sau din paste pentru mulaje și alte articole modelate sau fasonate, nedenumite și necuprinse în altă parte; gelatină neîntărită prelucrată (cu excepția celei de la poziția 3503) și articole din gelatină neîntărită 9602 00 00  
96.03 Pensule și perii, inclusiv cele care constituie părți de mașini, de aparate sau de vehicule, mături mecanice pentru folosire manuală, altele decât cele cu motor, pămătufuri; fire și pămătufuri pregătite pentru confecţionarea periilor; tampoane și rulouri pentru vopsit; raclete din cauciuc sau din alte materiale elastice similare    
Mături și perii din nuiele sau alte materiale vegetale legate în mănunchi, cu mânere sau fără mânere 9603 10 00 (PCE)
Perii de dinți, perii și pensule pentru bărbierit, pentru păr, pentru gene sau pentru unghii și alte perii pentru toaleta personală, inclusiv cele care constituie părți de aparate    
Perii de dinți, inclusiv periile pentru proteze dentare 9603 21 00 (PCE)
Altele    
Perii pentru păr 9603 29 30 (PCE)
Altele 9603 29 80  
Pensule și perii pentru artiști, pensule de scris și pensule similare pentru aplicarea produselor cosmetice    
Pensule și perii pentru artiști, pensule pentru scris 9603 30 10 (PCE)
Pensule pentru aplicarea produselor cosmetice 9603 30 90 (PCE)
Perii și pensule pentru pictat sau zugrăvit, pentru ungere, pentru lăcuit sau similare (altele decât pensulele de la subpoziția 960330); tampoane și rulouri de zugrăvit    
Perii și pensule pentru pictat sau zugrăvit, pentru ungere, pentru lăcuit sau similare 9603 40 10 (PCE)
Tampoane și rulouri pentru zugrăvit 9603 40 90 (PCE)
Alte perii care constituie părți de mașini, de aparate sau de vehicule 9603 50 00  
Altele    
Mături mecanice acționate manual, altele decât cele cu motor 9603 90 10 (PCE)
Altele    
Perii și perii-mătură pentru întreținerea suprafețelor sau pentru menaj, inclusiv periile de haine sau de încălțăminte; articole de periat pentru toaleta animalelor 9603 90 91  
Altele 9603 90 99  
96.04 Site și ciururi, utilizate manual 9604 00 00  
96.05 Seturi personale de toaletă de voiaj, de croitorie, pentru curățirea încălțămintei sau a hainelor 9605 00 00  
96.06 Nasturi, butoni și capse; forme pentru nasturi și alte părți ale acestora; eboșe de nasturi    
Capse și butoni folosiți prin presare și părțile lor 9606 10 00  
Nasturi    
Din material plastic, neacoperiți cu material textil 9606 21 00  
Din metale comune, neacoperiți cu material textil 9606 22 00  
Altele 9606 29 00  
Forme pentru nasturi și alte părți de nasturi; eboșe de nasturi 9606 30 00  
96.07 Fermoare și părțile lor    
Fermoare    
Cu agrafe din metale comune 9607 11 00 (MTR)
Altele 9607 19 00 (MTR)
Părți    
Din metale comune (inclusiv benzile prevăzute cu agrafe din metale comune) 9607 20 10  
Altele 9607 20 90  
96.08 Stilouri și pixuri cu bilă; stilouri și marcatoare cu vârf de fetru sau alte vârfuri poroase; stilouri cu peniță și alte stilouri; trăgătoare pentru desen; creioane mecanice; tocuri pentru penițe, prelungitoare pentru creioane și articole similare; părți (inclusiv capace și agățători) ale acestor articole, cu excepția celor de la poziția 9609    
Stilouri și pixuri cu bilă    
Cu cerneală lichidă 9608 10 10 (PCE)
Altele    
Cu rezervă care poate fi înlocuită 9608 10 92 (PCE)
Altele 9608 10 99 (PCE)
Stilouri și marcatoare cu vârful din fetru sau din alte materiale poroase 9608 20 00 (PCE)
Stilouri cu peniță și alte stilouri 9608 30 00 (PCE)
Creioane mecanice 9608 40 00 (PCE)
Seturi de articole formate din două sau mai multe articole de la subpozițiile precedente 9608 50 00  
Cartușe de schimb (rezerve) pentru stilouri sau pixuri cu bilă asociate cu vârful lor 9608 60 00 (PCE)
Altele    
Penițe de scris și vârfuri pentru penițe 9608 91 00  
Altele 9608 99 00  
96.09 Creioane (altele decât creioanele de la poziția 9608), mine, creioane colorate, cărbune pentru desen, cretă de scris sau de desenat și cretă pentru croitorie    
Creioane cu mină și creioane colorate având mina într-un înveliș rigid    
Cu mină de grafit 9609 10 10  
Altele 9609 10 90  
Mine pentru creioane sau creioane mecanice 9609 20 00  
Altele    
Creioane colorate și cărbuni pentru desen 9609 90 10  
Altele 9609 90 90  
96.10 Plăci de ardezie și table pentru scris sau desen, chiar cu ramă 9610 00 00  
96.11 Ștampile manuale de datare, sigilare, numerotare, timbrare și articole similare (inclusiv aparate pentru imprimarea etichetelor); matrițe tipografice și imprimatoare tipografice cu matriță, manuale 9611 00 00  
96.12 Panglici pentru mașini de scris și panglici similare, impregnate sau altfel pregătite pentru a lăsa amprente, chiar montate pe bobine sau în carcase; tușiere chiar impregnate, cu sau fără cutie    
Panglici    
Din material plastic 9612 10 10  
Din fibre sintetice sau artificiale, cu o lățime sub 30 mm, introduse în carcase de plastic sau metal, de tipul celor folosite la mașini de scris automate, echipamente de prelucrare automată a datelor și alte mașini 9612 10 20  
Altele 9612 10 80  
Tușiere 9612 20 00  
96.13 Brichete și alte aprinzătoare, chiar mecanice sau electrice și părțile lor, altele decât pietrele și fitilele    
Brichete de buzunar, cu gaz, nereîncărcabile 9613 10 00 (PCE)
Brichete de buzunar, cu gaz, reîncărcabile 9613 20 00 (PCE)
Alte brichete și aprinzătoare 9613 80 00  
Părți 9613 90 00  
96.14 Pipe (inclusiv capete de pipe), port-țigări, port-țigarete și părți ale acestora    
Eboșe de pipe, din lemn sau rădăcini 9614 00 10  
Altele 9614 00 90  
96.15 Piepteni de coafat sau de prins în păr, agrafe și articole similare; ace de păr; clame de păr, cleme pentru onduleuri, bigudiuri și articole similare pentru coafură, altele decât cele de la poziția 8516, și părți ale acestora    
Piepteni de coafat, piepteni de prins în păr, agrafe și articole similare    
Din cauciuc durificat sau din material plastic 9615 11 00  
Altele 9615 19 00  
Altele 9615 90 00  
96.16 Pulverizatoare de toaletă, monturile lor și capetele de monturi; pufuri pentru pudră sau pentru aplicarea altor produse cosmetice sau de toaletă    
Pulverizatoare de toaletă, monturile lor și capetele de monturi    
Pulverizatoare de toaletă 9616 10 10  
Monturi și capete de monturi pentru pulverizatoare de toaletă 9616 10 90  
Pufuri pentru pudră sau pentru aplicarea unor produse cosmetice sau de toaletă 9616 20 00  
96.17 Termosuri și alte recipiente izoterme complete; părți ale acestora, altele decât recipientul de sticlă din interior 9617 00 00  
96.18 Manechine și articole similare; automate și scene animate pentru decorarea vitrinelor 9618 00 00  
96.19 Tampoane igienice și tampoane interne, șervețele igienice, scutece și articole similare, din orice material    
Din vată din materiale textile 9619 00 30  
Din alte materiale textile    
Tampoane igienice, tampoane interne și articole similare 9619 00 40  
Șervețele, scutece și articole similare 9619 00 50  
Din alte materiale    
Tampoane igienice și tampoane interne și articole similare    
Tampoane igienice 9619 00 71  
Tampoane interne 9619 00 75  
Altele 9619 00 79  
Șervețele, scutece și articole similare    
Șervețele și scutece pentru copii 9619 00 81  
Altele (de exemplu, articole pentru incontinență) 9619 00 89  
96.20 Monopiede, bipiede, trepiede și articole similare    
De tipul celor utilizate pentru aparatele digitale, fotografice sau video, aparatele și proiectoarele cinematografice; de tipul celor utilizate pentru alte aparate de la capitolul 90 9620 00 10  
Altele    
Din material plastic sau aluminiu 9620 00 91  
Altele 9620 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.