CN8 / NC8 - 2023 96 CN8 / NC8 - 2023 - RO  

CN8 / NC8 - 2023 - RO

I-Way To Customs

CAPITOLUL 97
OBIECTE DE ARTĂ, OBIECTE DE COLECȚIE ȘI ANTICHITĂȚl

97.01 Tablouri, picturi È™i desene, executate în întregime manual, cu excepÈ›ia desenelor de la poziÈ›ia 4906 È™i a altor articole industriale pictate sau decorate manual; colaje, mozaicuri È™i mici tablouri decorative similare    
Mai vechi de 100 de ani    
Tablouri, picturi È™i desene 9701 21 00  
Mozaicuri 9701 22 00  
Altele 9701 29 00  
Altele    
Tablouri, picturi È™i desene 9701 91 00  
Mozaicuri 9701 92 00  
Altele 9701 99 00  
97.02 Gravuri, stampe È™i litografii originale    
Mai vechi de 100 de ani 9702 10 00  
Altele 9702 90 00  
97.03 ProducÈ›ii originale de artă statuară sau de sculptură, din orice material    
Mai vechi de 100 de ani 9703 10 00  
Altele 9703 90 00  
97.04 Timbre poÈ™tale, timbre fiscale, mărci poÈ™tale, plicuri prima zi, serii poÈ™tale complete È™i similare, obliterate sau neobliterate, altele decât articolele de la poziÈ›ia 4907 9704 00 00  
97.05 ColecÈ›ii È™i specimene pentru colecÈ›ii care prezintă un interes arheologic, etnografic, istoric, zoologic, botanic, mineralogic, anatomic, paleontologic sau numismatic    
ColecÈ›ii È™i piese de colecÈ›ie care prezintă un interes arheologic, etnografic sau istoric 9705 10 00  
ColecÈ›ii È™i piese de colecÈ›ie care prezintă un interes zoologic, botanic, mineralogic, anatomic sau paleontologic    
Specimene umane È™i părÈ›i ale acestora 9705 21 00  
Specii dispărute sau aflate pe cale de dispariÈ›ie È™i părÈ›i ale acestora 9705 22 00  
Altele 9705 29 00  
ColecÈ›ii È™i piese de colecÈ›ie de interes numismatic    
Mai vechi de 100 de ani 9705 31 00  
Altele 9705 39 00  
97.06 Obiecte de antichitate mai vechi de 100 de ani    
Mai vechi de 250 de ani 9706 10 00  
Altele 9706 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.