CN8 / NC8 - 2023   CN8 / NC8 - 2023 - SK 02

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs


I. TRIEDA¬† - ŇĹIV√Č ZVIERAT√Ā; ŇĹIVOńĆ√ć҆NE V√ĚROBKY    
1. KAPITOLA - ŇĹIV√Č ZVIERAT√Ā    
01.01 ŇĹiv√© kone, som√°re, muly a mulice    
Kone    
Plemenn√© ńćistokrvn√© zvierat√° 0101 21 00 (PCE)
Ostatn√©    
Jatońćn√© 0101 29 10 (PCE)
Ostatné 0101 29 90 (PCE)
Som√°re 0101 30 00 (PCE)
Ostatné 0101 90 00 (PCE)
01.02 ŇĹiv√© hov√§dzie zvierat√°    
Dobytok    
Plemenn√© ńćistokrvn√© zvierat√°    
Jalovice (samice hovädzích zvierat, ktoré sa nikdy neotelili) 0102 21 10 (PCE)
Kravy 0102 21 30 (PCE)
Ostatné 0102 21 90 (PCE)
Ostatn√©    
Podrodu Bibos alebo podrodu Poephagus 0102 29 05 (PCE)
Ostatn√©    
S hmotnosŇ•ou nepresahuj√ļcou 80¬†kg 0102 29 10 (PCE)
S hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 80¬†kg, ale nepresahuj√ļcou 160¬†kg    
Jatońćn√© 0102 29 21 (PCE)
Ostatné 0102 29 29 (PCE)
S hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 160¬†kg, ale nepresahuj√ļcou 300¬†kg    
Jatońćn√© 0102 29 41 (PCE)
Ostatné 0102 29 49 (PCE)
S hmotnosŇ•ou presahuj√ļcou 300¬†kg    
Jalovice (samice hov√§dz√≠ch zvierat, ktor√© sa nikdy neotelili)    
Jatońćn√© 0102 29 51 (PCE)
Ostatné 0102 29 59 (PCE)
Kravy    
Jatońćn√© 0102 29 61 (PCE)
Ostatné 0102 29 69 (PCE)
Ostatn√©    
Jatońćn√© 0102 29 91 (PCE)
Ostatné 0102 29 99 (PCE)
Byvoly    
Plemenn√© ńćistokrvn√© zvierat√° 0102 31 00 (PCE)
Ostatn√©    
Dom√°ce druhy 0102 39 10 (PCE)
Ostatné 0102 39 90 (PCE)
Ostatn√©    
Plemenn√© ńćistokrvn√© zvierat√° 0102 90 20 (PCE)
Ostatn√©    
Dom√°ce druhy 0102 90 91 (PCE)
Ostatné 0102 90 99 (PCE)
01.03 ŇĹiv√© svine    
Plemenn√© ńćistokrvn√© zvierat√° 0103 10 00 (PCE)
Ostatn√©    
V√°Ňĺiace menej ako 50¬†kg    
Dom√°ce druhy 0103 91 10 (PCE)
Ostatné 0103 91 90 (PCE)
V√°Ňĺiace 50¬†kg alebo viac    
Dom√°ce druhy    
Prasnice, ktor√© vrhli prasiatka aspoŇą raz, s hmotnosŇ•ou najmenej 160¬†kg 0103 92 11 (PCE)
Ostatné 0103 92 19 (PCE)
Ostatné 0103 92 90 (PCE)
01.04 ŇĹiv√© ovce a kozy    
Ovce    
Plemenn√© ńćistokrvn√© zvierat√° 0104 10 10 (PCE)
Ostatn√©    
JahŇąat√° (do jedn√©ho roka veku) 0104 10 30 (PCE)
Ostatné 0104 10 80 (PCE)
Kozy    
Plemenn√© ńćistokrvn√© zvierat√° 0104 20 10 (PCE)
Ostatné 0104 20 90 (PCE)
01.05 ŇĹiv√° hydina, t.¬†j. hydina druhu Gallus domesticus, kańćice, husi, moriaky, morky a perlińćky    
V√°Ňĺiaca najviac 185¬†g    
Hydina druhu Gallus domesticus    
Samińćie kurence chovn√© a reprodukńćn√©    
Na zn√°Ň°anie vajec 0105 11 11 (PCE)
Ostatné 0105 11 19 (PCE)
Ostatn√°    
Na zn√°Ň°anie vajec 0105 11 91 (PCE)
Ostatn√° 0105 11 99 (PCE)
Moriaky a morky 0105 12 00 (PCE)
Kańćice 0105 13 00 (PCE)
Husi 0105 14 00 (PCE)
Perlińćky 0105 15 00 (PCE)
Ostatn√°    
Hydina druhu Gallus domesticus 0105 94 00 (PCE)
Ostatn√°    
Kańćice 0105 99 10 (PCE)
Husi 0105 99 20 (PCE)
Moriaky a morky 0105 99 30 (PCE)
Perlińćky 0105 99 50 (PCE)
01.06 Ostatn√© Ňĺiv√© zvierat√°    
Cicavce    
Prim√°ty 0106 11 00 (PCE)
Veńĺryby, delf√≠ny a sviŇąuchy (cicavce radu Cetacea); lamant√≠ny a dugongy (cicavce radu Sirenia); tulene, uŇ°katce a mroŇĺe (cicavce podradu Pinnipedia) 0106 12 00 (PCE)
ҧavy a ostatn√© Ň•avovit√© zvierat√° (Camelidae) 0106 13 00 (PCE)
Kr√°liky a zajace    
Dom√°ce kr√°liky 0106 14 10 (PCE)
Ostatn√© 0106 14 90  
Ostatn√© 0106 19 00  
Plazy (vr√°tane hadov a korytnańćiek) 0106 20 00 (PCE)
Vt√°ky    
Dravé vtáky 0106 31 00 (PCE)
Papagájovité (vrátane papagájov, papagájcov, ara a kakadu) 0106 32 00 (PCE)
PŇ°trosy; emu (Dromaius novaehollandiae) 0106 33 00 (PCE)
Ostatn√©    
Holuby 0106 39 10 (PCE)
Ostatn√© 0106 39 80  
Hmyz    
Vńćely 0106 41 00  
Ostatn√© 0106 49 00  
Ostatn√© 0106 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.