CN8 / NC8 - 2023 01 CN8 / NC8 - 2023 - SK 03

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

2. KAPITOLA
M√ĄSO A JEDL√Č M√ĄSOV√Č DROBY

02.01 M√§so z hov√§dz√≠ch zvierat, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Trupy a polovińćky trupov 0201 10 00  
Ostatn√© kusy nevykosten√©    
‚ÄěKompenzovan√©‚Äú Ň°tvrtiny 0201 20 20  
Neoddelen√© alebo oddelen√© predn√© Ň°tvrtiny 0201 20 30  
Neoddelen√© alebo oddelen√© zadn√© Ň°tvrtiny 0201 20 50  
Ostatn√© 0201 20 90  
Vykosten√© 0201 30 00  
02.02 M√§so z hov√§dz√≠ch zvierat, mrazen√©    
Trupy a polovińćky trupov 0202 10 00  
Ostatn√© kusy nevykosten√©    
‚ÄěKompenzovan√©‚Äú Ň°tvrtiny 0202 20 10  
Neoddelen√© alebo oddelen√© predn√© Ň°tvrtiny 0202 20 30  
Neoddelen√© alebo oddelen√© zadn√© Ň°tvrtiny 0202 20 50  
Ostatn√© 0202 20 90  
Vykosten√©    
Predn√© Ň°tvrtiny, cel√© alebo rozdelen√© maxim√°lne na p√§Ň• kusov, kaŇĺd√° Ň°tvrtina v samostatnom bloku; ‚Äěkompenzovan√©‚Äú Ň°tvrtiny v dvoch blokoch, z ktor√Ĺch jeden obsahuje predn√ļ Ň°tvrtinu, cel√ļ alebo delen√ļ maxim√°lne na p√§Ň• kusov a druh√Ĺ obsahuje zadn√ļ Ň°tvrtinu, okrem svieńćkovice, v jednom kuse 0202 30 10  
Predn√° ńćasŇ•, lopatka, pliecko a kusy hrude 0202 30 50  
Ostatn√© 0202 30 90  
02.03 M√§so zo sv√≠Ňą, ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√©    
ńĆerstv√© alebo chladen√©    
Trupy a polovińćky trupov    
Z dom√°cich sv√≠Ňą 0203 11 10  
Ostatn√© 0203 11 90  
Stehn√°, pliecka a kusy z¬†nich, nevykosten√©    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Stehn√° a kusy z nich 0203 12 11  
Pliecka a kusy z nich 0203 12 19  
Ostatn√© 0203 12 90  
Ostatn√©    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Predn√© ńćasti a kusy z nich 0203 19 11  
Chrbty a kusy z nich, nevykosten√© 0203 19 13  
B√īńćiky (prerasten√©) a kusy z nich 0203 19 15  
Ostatn√©    
Vykosten√© 0203 19 55  
Ostatn√© 0203 19 59  
Ostatn√© 0203 19 90  
Mrazen√©    
Trupy a polovińćky trupov    
Z dom√°cich sv√≠Ňą 0203 21 10  
Ostatn√© 0203 21 90  
Stehn√°, pliecka a kusy z¬†nich, nevykosten√©    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Stehn√° a kusy z nich 0203 22 11  
Pliecka a kusy z nich 0203 22 19  
Ostatn√© 0203 22 90  
Ostatn√©    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Predn√© ńćasti a kusy z nich 0203 29 11  
Chrbty a kusy z nich, nevykosten√© 0203 29 13  
B√īńćiky (prerasten√©) a kusy z nich 0203 29 15  
Ostatn√©    
Vykosten√© 0203 29 55  
Ostatn√© 0203 29 59  
Ostatn√© 0203 29 90  
02.04 M√§so z oviec alebo k√īz, ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√©    
Trupy a polovińćky trupov z¬†jahniat, ńćerstv√© alebo chladen√© 0204 10 00  
Ostatn√© m√§so z oviec, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Trupy a polovińćky trupov 0204 21 00  
Ostatn√© kusy nevykosten√©    
Kr√°tke predn√© Ň°tvrtiny 0204 22 10  
Chrbty a/alebo kar√© 0204 22 30  
Nohy 0204 22 50  
Ostatn√© 0204 22 90  
Vykosten√© 0204 23 00  
Trupy a polovińćky trupov z¬†jahniat, mrazen√© 0204 30 00  
Ostatn√© m√§so z oviec, mrazen√©    
Trupy a polovińćky trupov 0204 41 00  
Ostatn√© kusy nevykosten√©    
Kr√°tke predn√© Ň°tvrtiny 0204 42 10  
Chrbty a/alebo kar√© 0204 42 30  
Nohy 0204 42 50  
Ostatn√© 0204 42 90  
Vykosten√©    
Z¬†jahniat 0204 43 10  
Ostatn√© 0204 43 90  
M√§so z k√īz    
ńĆerstv√© alebo chladen√©    
Trupy a polovińćky trupov 0204 50 11  
Kr√°tke predn√© Ň°tvrtiny 0204 50 13  
Chrbty a/alebo kar√© 0204 50 15  
Nohy 0204 50 19  
Ostatn√©    
Kusy nevykosten√© 0204 50 31  
Kusy vykosten√© 0204 50 39  
Mrazen√©    
Trupy a polovińćky trupov 0204 50 51  
Kr√°tke predn√© Ň°tvrtiny 0204 50 53  
Chrbty a/alebo kar√© 0204 50 55  
Nohy 0204 50 59  
Ostatn√©    
Kusy nevykosten√© 0204 50 71  
Kusy vykosten√© 0204 50 79  
02.05 M√§so z kon√≠, som√°rov, m√ļl alebo mul√≠c, ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√©    
ńĆerstv√© alebo chladen√© 0205 00 20  
Mrazen√© 0205 00 80  
02.06 Jedl√© droby z hov√§dz√≠ch zvierat, sv√≠Ňą, oviec, k√īz, kon√≠, som√°rov, m√ļl alebo mul√≠c, ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√©    
Z hov√§dz√≠ch zvierat, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Na v√Ĺrobu farmaceutick√Ĺch v√Ĺrobkov 0206 10 10  
Ostatn√©    
Chrbtov√° ńćasŇ• br√°nice a rebrov√° ńćasŇ• br√°nice 0206 10 95  
Ostatn√© 0206 10 98  
Z hov√§dz√≠ch zvierat, mrazen√©    
Jazyky 0206 21 00  
Peńćene 0206 22 00  
Ostatn√©    
Na v√Ĺrobu farmaceutick√Ĺch v√Ĺrobkov 0206 29 10  
Ostatn√©    
Chrbtov√° ńćasŇ• br√°nice a rebrov√° ńćasŇ• br√°nice 0206 29 91  
Ostatn√© 0206 29 99  
Zo sv√≠Ňą, ńćerstv√© alebo chladen√© 0206 30 00  
Zo sv√≠Ňą, mrazen√©    
Peńćene 0206 41 00  
Ostatn√© 0206 49 00  
Ostatn√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Na v√Ĺrobu farmaceutick√Ĺch v√Ĺrobkov 0206 80 10  
Ostatn√©    
Z kon√≠, som√°rov, m√ļl a mul√≠c 0206 80 91  
Z oviec a k√īz 0206 80 99  
Ostatn√©, mrazen√©    
Na v√Ĺrobu farmaceutick√Ĺch v√Ĺrobkov 0206 90 10  
Ostatn√©    
Z kon√≠, som√°rov, m√ļl a mul√≠c 0206 90 91  
Z oviec a k√īz 0206 90 99  
02.07 M√§so a jedl√© droby, z hydiny poloŇĺky¬†0105, ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√©    
Z hydiny druhu Gallus domesticus    
V celku, ńćerstv√© alebo chladen√©    
OŇ°klban√© a zbaven√© ńćriev, s hlavou a n√īŇĺkami, zn√°me ako ‚Äěkurńćat√°¬†83¬†%‚Äú 0207 11 10  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok, ale s krkom, srdcom, peńćeŇąou a svalnat√Ĺm Ňĺal√ļdkom, zn√°me ako ‚Äěkurńćat√°¬†70¬†%‚Äú 0207 11 30  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok a bez krku, srdca, peńćene a svalnat√©ho Ňĺal√ļdka, zn√°me ako ‚Äěkurńćat√°¬†65¬†%‚Äú, alebo inak predkladan√© 0207 11 90  
V celku, mrazen√©    
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok, ale s krkom, srdcom, peńćeŇąou a svalnat√Ĺm Ňĺal√ļdkom, zn√°me ako ‚Äěkurńćat√°¬†70¬†%‚Äú 0207 12 10  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok a bez krku, srdca, peńćene a svalnat√©ho Ňĺal√ļdka, zn√°me ako ‚Äěkurńćat√°¬†65¬†%‚Äú, alebo inak predkladan√© 0207 12 90  
Kusy a droby, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 13 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 13 20  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 13 30  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 13 40  
Prsia a kusy z nich 0207 13 50  
Stehn√° a kusy z nich 0207 13 60  
Ostatn√© 0207 13 70  
Droby    
Peńćene 0207 13 91  
Ostatn√© 0207 13 99  
Kusy a droby, mrazen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 14 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 14 20  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 14 30  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 14 40  
Prsia a kusy z nich 0207 14 50  
Stehn√° a kusy z nich 0207 14 60  
Ostatn√© 0207 14 70  
Droby    
Peńćene 0207 14 91  
Ostatn√© 0207 14 99  
Z moriakov a moriek    
V celku, ńćerstv√© alebo chladen√©    
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok, ale s krkom, srdcom, peńćeŇąou a svalnat√Ĺm Ňĺal√ļdkom, zn√°me ako ‚Äěmorky¬†80¬†%‚Äú 0207 24 10  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok a bez krku, srdca, peńćene a svalnat√©ho Ňĺal√ļdka, zn√°me ako ‚Äěmorky¬†73¬†%‚Äú, alebo inak predkladan√© 0207 24 90  
V celku, mrazen√©    
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok, ale s krkom, srdcom, peńćeŇąou a svalnat√Ĺm Ňĺal√ļdkom, zn√°me ako ‚Äěmorky¬†80¬†%‚Äú 0207 25 10  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok a bez krku, srdca, peńćene a svalnat√©ho Ňĺal√ļdka, zn√°me ako ‚Äěmorky¬†73¬†%‚Äú, alebo inak predkladan√© 0207 25 90  
Kusy a droby, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 26 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 26 20  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 26 30  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 26 40  
Prsia a kusy z nich 0207 26 50  
Stehn√° a kusy z nich    
Doln√© stehn√° a kusy z nich 0207 26 60  
Ostatn√© 0207 26 70  
Ostatn√© 0207 26 80  
Droby    
Peńćene 0207 26 91  
Ostatn√© 0207 26 99  
Kusy a droby, mrazen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 27 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 27 20  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 27 30  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 27 40  
Prsia a kusy z nich 0207 27 50  
Stehn√° a kusy z nich    
Doln√© stehn√° a kusy z nich 0207 27 60  
Ostatn√© 0207 27 70  
Ostatn√© 0207 27 80  
Droby    
Peńćene 0207 27 91  
Ostatn√© 0207 27 99  
Z kańć√≠c    
V celku, ńćerstv√© alebo chladen√©    
OŇ°klban√©, odkrven√©, zbaven√© ńćriev, ale nie celkom vypitvan√©, s hlavou a n√īŇĺkami, zn√°me ako ‚Äěkańćice¬†85¬†%‚Äú 0207 41 20  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok, ale s krkom, srdcom, peńćeŇąou a svalnat√Ĺm Ňĺal√ļdkom, zn√°me ako ‚Äěkańćice¬†70¬†%‚Äú 0207 41 30  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok a bez krku srdca, peńćene a svalnat√©ho Ňĺal√ļdka, zn√°me ako ‚Äěkańćice¬†63¬†%‚Äú, alebo inak predkladan√© 0207 41 80  
V celku, mrazen√©    
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok, ale s krkom, srdcom, peńćeŇąou a svalnat√Ĺm Ňĺal√ļdkom, zn√°me ako ‚Äěkańćice¬†70¬†%‚Äú 0207 42 30  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok a bez krku srdca, peńćene a svalnat√©ho Ňĺal√ļdka, zn√°me ako ‚Äěkańćice¬†63¬†%‚Äú, alebo inak predkladan√© 0207 42 80  
Peńćene z kŇēmnych kańć√≠c, ńćerstv√© alebo chladen√© 0207 43 00  
Ostatn√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 44 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 44 21  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 44 31  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 44 41  
Prsia a kusy z nich 0207 44 51  
Stehn√° a kusy z nich 0207 44 61  
Kańćacie palet√° 0207 44 71  
Ostatn√© 0207 44 81  
Droby    
Peńćene, in√© ako peńćene z kŇēmnych kańć√≠c 0207 44 91  
Ostatn√© 0207 44 99  
Ostatn√©, mrazen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 45 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 45 21  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 45 31  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 45 41  
Prsia a kusy z nich 0207 45 51  
Stehn√° a kusy z nich 0207 45 61  
Kańćacie palet√° 0207 45 71  
Ostatn√© 0207 45 81  
Droby    
Peńćene    
Peńćene z kŇēmnych kańć√≠c 0207 45 93  
Ostatn√© 0207 45 95  
Ostatn√© 0207 45 99  
Z hus√≠    
V celku, ńćerstv√© alebo chladen√©    
OŇ°klban√©, odkrven√©, ale nie vypitvan√©, s hlavou a n√īŇĺkami, zn√°me ako ‚Äěhusi¬†82¬†%‚Äú 0207 51 10  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok, so srdcom a svalnat√Ĺm Ňĺal√ļdkom alebo bez nich, zn√°me ako ‚Äěhusi¬†75¬†%‚Äú, alebo inak predkladan√© 0207 51 90  
V celku, mrazen√©    
OŇ°klban√©, odkrven√©, ale nie vypitvan√©, s hlavou a n√īŇĺkami, zn√°me ako ‚Äěhusi¬†82¬†%‚Äú 0207 52 10  
OŇ°klban√© a vypitvan√©, bez hlavy a n√īŇĺok, so srdcom a svalnat√Ĺm Ňĺal√ļdkom alebo bez nich, zn√°me ako ‚Äěhusi¬†75¬†%‚Äú, alebo inak predkladan√© 0207 52 90  
Peńćene z kŇēmnych hus√≠, ńćerstv√© alebo chladen√© 0207 53 00  
Ostatn√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 54 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 54 21  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 54 31  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 54 41  
Prsia a kusy z nich 0207 54 51  
Stehn√° a kusy z nich 0207 54 61  
Husacie palet√° 0207 54 71  
Ostatn√© 0207 54 81  
Droby    
Peńćene, in√© ako peńćene z kŇēmnych hus√≠ 0207 54 91  
Ostatn√© 0207 54 99  
Ostatn√©, mrazen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 55 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 55 21  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 55 31  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 55 41  
Prsia a kusy z nich 0207 55 51  
Stehn√° a kusy z nich 0207 55 61  
Husacie palet√° 0207 55 71  
Ostatn√© 0207 55 81  
Droby    
Peńćene    
Peńćene z kŇēmnych hus√≠ 0207 55 93  
Ostatn√© 0207 55 95  
Ostatn√© 0207 55 99  
Z perlińćiek    
V celku, ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√© 0207 60 05  
Ostatn√©, ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√©    
Kusy    
Vykosten√© 0207 60 10  
Nevykosten√©    
Polovińćky alebo Ň°tvrtiny 0207 60 21  
Cel√© kr√≠dla, so Ň°pińćkami alebo bez Ň°pińćiek 0207 60 31  
Chrbty, krky, chrbty s krkmi, trt√°ńće a Ň°pińćky kr√≠del 0207 60 41  
Prsia a kusy z nich 0207 60 51  
Stehn√° a kusy z nich 0207 60 61  
Ostatn√© 0207 60 81  
Droby    
Peńćene 0207 60 91  
Ostatn√© 0207 60 99  
02.08 Ostatn√© m√§so a jedl√© m√§sov√© droby, ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√©    
Z kr√°likov alebo zajacov    
Z dom√°cich kr√°likov 0208 10 10  
Ostatn√© 0208 10 90  
Z prim√°tov 0208 30 00  
Z veńĺr√Ĺb, delf√≠nov a sviŇą√ļch (cicavce radu Cetacea); lamant√≠nov a dugongov (cicavce radu Sirenia); tuleŇąov, uŇ°katcov a mroŇĺov (cicavce podradu Pinnipedia)    
M√§so z veńĺr√Ĺb 0208 40 10  
M√§so z tuleŇąov 0208 40 20  
Ostatn√© 0208 40 80  
Z plazov (vr√°tane hadov a korytnańćiek) 0208 50 00  
Z tiav a ostatn√Ĺch Ň•avovit√Ĺch zvierat (Camelidae) 0208 60 00  
Ostatn√©    
Z dom√°cich holubov 0208 90 10  
Zo zveriny, inej ako z kr√°likov alebo zajacov 0208 90 30  
Zo sobov 0208 90 60  
ŇĹabacie stehienka 0208 90 70  
Ostatn√© 0208 90 98  
02.09 Prasac√≠ tuk, neprerastan√Ĺ chud√Ĺm m√§som, a hydinov√Ĺ tuk, nevyŇ°kvaren√Ĺ ani inak neextrahovan√Ĺ, ńćerstv√Ĺ, chladen√Ĺ, mrazen√Ĺ, solen√Ĺ, v slanom n√°leve, suŇ°en√Ĺ alebo √ļden√Ĺ    
Z prasiat    
PodkoŇĺn√Ĺ prasac√≠ tuk    
ńĆerstv√Ĺ, chladen√Ĺ, mrazen√Ĺ, solen√Ĺ alebo v slanom n√°leve 0209 10 11  
SuŇ°en√Ĺ alebo √ļden√Ĺ 0209 10 19  
Prasac√≠ tuk, in√Ĺ ako tuk podpoloŇĺky¬†02091011 alebo 02091019 0209 10 90  
Ostatn√© 0209 90 00  
02.10 M√§so a jedl√© m√§sov√© droby, solen√©, v slanom n√°leve, suŇ°en√© alebo √ļden√©; jedl√© m√ļńćky a pr√°Ň°ky z¬†m√§sa alebo m√§sov√Ĺch drobov    
M√§so zo sv√≠Ňą    
Stehn√°, pliecka a kusy z¬†nich, nevykosten√©    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Solen√© alebo v slanom n√°leve    
Stehn√° a kusy z nich 0210 11 11  
Pliecka a kusy z nich 0210 11 19  
SuŇ°en√© alebo √ļden√©    
Stehn√° a kusy z nich 0210 11 31  
Pliecka a kusy z nich 0210 11 39  
Ostatn√© 0210 11 90  
B√īńćiky (prerasten√©) a kusy z nich    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Solen√© alebo v slanom n√°leve 0210 12 11  
SuŇ°en√© alebo √ļden√© 0210 12 19  
Ostatn√© 0210 12 90  
Ostatn√©    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Solen√© alebo v slanom n√°leve    
Slaninov√© boky alebo predn√© tri Ň°tvrtiny 0210 19 10  
Zadn√© tri Ň°tvrtiny alebo stredy 0210 19 20  
Predn√© ńćasti a kusy z nich 0210 19 30  
Chrbty a kusy z nich 0210 19 40  
Ostatn√© 0210 19 50  
SuŇ°en√© alebo √ļden√©    
Predn√© ńćasti a kusy z nich 0210 19 60  
Chrbty a kusy z nich 0210 19 70  
Ostatn√©    
Vykosten√© 0210 19 81  
Ostatn√© 0210 19 89  
Ostatn√© 0210 19 90  
M√§so z hov√§dz√≠ch zvierat    
Nevykosten√© 0210 20 10  
Vykosten√© 0210 20 90  
Ostatn√©, vr√°tane jedl√Ĺch m√ļńćok a pr√°Ň°kov z m√§sa alebo m√§sov√Ĺch drobov    
Z prim√°tov 0210 91 00  
Z veńĺr√Ĺb, delf√≠nov a sviŇą√ļch (cicavce radu Cetacea); lamant√≠nov a dugongov (cicavce radu Sirenia); tuleŇąov, uŇ°katcov a mroŇĺov (cicavce podradu Pinnipedia)    
Z veńĺr√Ĺb, delf√≠nov a sviŇą√ļch (cicavce radu Cetacea); lamant√≠nov a dugongov (cicavce radu Sirenia) 0210 92 10  
Ostatn√©    
M√§so 0210 92 91  
Droby 0210 92 92  
Jedl√© m√ļńćky a pr√°Ň°ky z m√§sa alebo m√§sov√Ĺch drobov 0210 92 99  
Z plazov (vr√°tane hadov a korytnańćiek) 0210 93 00  
Ostatn√©    
M√§so    
Z kon√≠, solen√©, v slanom n√°leve alebo suŇ°en√© 0210 99 10  
Z oviec a k√īz    
Nevykosten√© 0210 99 21  
Vykosten√© 0210 99 29  
Zo sobov 0210 99 31  
Ostatn√© 0210 99 39  
Droby    
Z dom√°cich sv√≠Ňą    
Peńćene 0210 99 41  
Ostatn√© 0210 99 49  
Z hov√§dz√≠ch zvierat    
Chrbtov√° ńćasŇ• br√°nice a rebrov√° ńćasŇ• br√°nice 0210 99 51  
Ostatn√© 0210 99 59  
Ostatn√©    
Hydinov√° peńćeŇą    
Peńćene z kŇēmnych hus√≠ alebo kańć√≠c, solen√© alebo v slanom n√°leve 0210 99 71  
Ostatn√© 0210 99 79  
Ostatn√© 0210 99 85  
Jedl√© m√ļńćky a pr√°Ň°ky z m√§sa alebo m√§sov√Ĺch drobov 0210 99 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.