CN8 / NC8 - 2023 03 CN8 / NC8 - 2023 - SK 05

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

4. KAPITOLA
MLIEKO A MLIEńĆNE V√ĚROBKY; VT√ĀńĆIE VAJCIA; PR√ćRODN√Ě MED; JEDL√Č PRODUKTY ŇĹIVOńĆ√ć҆NEHO P√ĒVODU, INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č

04.01 Mlieko a smotana, nezahusten√© ani neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor ani ostatn√© sladidl√°    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 1¬†hmotnostn√© %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2¬†litre 0401 10 10  
Ostatn√© 0401 10 90  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 1¬†hmotnostn√© %, ale nepresahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch %    
Nepresahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2¬†litre 0401 20 11  
Ostatn√© 0401 20 19  
Presahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2¬†litre 0401 20 91  
Ostatn√© 0401 20 99  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch %, ale nepresahuj√ļcim 10¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2 litre 0401 40 10  
Ostatn√© 0401 40 90  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 10¬†hmotnostn√Ĺch %    
Nepresahuj√ļcim 21¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2¬†litre 0401 50 11  
Ostatn√© 0401 50 19  
Presahuj√ļcim 21¬†hmotnostn√Ĺch %, ale nepresahuj√ļcim 45¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2 litre 0401 50 31  
Ostatn√© 0401 50 39  
Presahuj√ļcim 45¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2 litre 0401 50 91  
Ostatn√© 0401 50 99  
04.02 Mlieko a smotana, zahusten√© alebo obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
V pr√°Ň°ku, granul√°ch alebo ostatn√Ĺch pevn√Ĺch form√°ch, s obsahom tuku nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %    
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 10 11  
Ostatn√© 0402 10 19  
Ostatn√©    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 10 91  
Ostatn√© 0402 10 99  
V pr√°Ň°ku, granul√°ch alebo ostatn√Ĺch pevn√Ĺch form√°ch, s obsahom tuku presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %    
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 21 11  
Ostatn√© 0402 21 18  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 21 91  
Ostatn√© 0402 21 99  
Ostatn√©    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch %    
҆peci√°lne mlieko pre dojńćat√°, v hermeticky uzatvoren√Ĺch n√°dob√°ch s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 500¬†g, s obsahom tuku presahuj√ļcim 10¬†hmotnostn√Ĺch % 0402 29 11  
Ostatn√©    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 29 15  
Ostatn√© 0402 29 19  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 29 91  
Ostatn√© 0402 29 99  
Ostatn√©    
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor ani ostatn√© sladidl√°    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 8¬†hmotnostn√Ĺch % 0402 91 10  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 8¬†hmotnostn√Ĺch %, ale nepresahuj√ļcim 10¬†hmotnostn√Ĺch % 0402 91 30  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 10¬†hmotnostn√Ĺch %, ale nepresahuj√ļcim 45¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 91 51  
Ostatn√© 0402 91 59  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 45¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 91 91  
Ostatn√© 0402 91 99  
Ostatn√©    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 9,5¬†hmotnostn√©ho % 0402 99 10  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 9,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 45¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 99 31  
Ostatn√© 0402 99 39  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 45¬†hmotnostn√Ĺch %    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 2,5¬†kg 0402 99 91  
Ostatn√© 0402 99 99  
04.03 Jogurt; cmar, kysl√© mlieko a smotana, kef√≠r a ostatn√© fermentovan√© alebo acidofiln√© mlieko a smotana, tieŇĺ zahusten√© alebo obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√° alebo ochuten√© alebo obsahuj√ļce pridan√© ovocie, orechy alebo kakao    
Jogurt    
Neochuten√Ĺ ani neobsahuj√ļci pridan√© ovocie, orechy, kakao, ńćokol√°du, korenie, k√°vu alebo v√ĹŇ•aŇĺok z k√°vy, rastliny, ńćasti rastl√≠n, obilniny alebo pek√°rske v√Ĺrobky    
Neobsahuj√ļci pridan√Ĺ cukor ani ostatn√© sladidl√°, s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© % 0403 20 11  
Presahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© %, ale nepresahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 20 13  
Presahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 20 19  
Ostatn√Ĺ, s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© % 0403 20 31  
Presahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© %, ale nepresahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 20 33  
Presahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 20 39  
Obsahuj√ļci pridan√ļ ńćokol√°du, korenie, k√°vu alebo v√ĹŇ•aŇĺok z k√°vy, rastliny, ńćasti rastl√≠n, obilniny alebo pek√°rske v√Ĺrobky    
Obsahuj√ļci menej ako 1,5 hmotnostn√©ho % mlieńćnych tukov, 5 hmotnostn√Ĺch % sachar√≥zy (vr√°tane invertn√©ho cukru) alebo izogluk√≥zy, 5 hmotnostn√Ĺch % gluk√≥zy alebo Ň°krobu 0403 20 41  
Ostatn√Ĺ 0403 20 49  
Ostatn√Ĺ, ochuten√Ĺ alebo obsahuj√ļci pridan√© ovocie, orechy alebo kakao    
V pr√°Ň°ku, granul√°ch alebo ostatn√Ĺch pevn√Ĺch form√°ch, s obsahom mlieńćneho tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0403 20 51  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 20 53  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 20 59  
Ostatn√Ĺ, s obsahom mlieńćneho tuku    
Nepresahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© % 0403 20 91  
Presahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© %, ale nepresahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 20 93  
Presahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 20 99  
Ostatn√©    
Neochuten√© ani neobsahuj√ļce pridan√© ovocie, orechy alebo kakao    
V pr√°Ň°ku, granul√°ch alebo ostatn√Ĺch pevn√Ĺch form√°ch    
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor ani ostatn√© sladidl√°, s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0403 90 11  
Presahuj√ļcim 1,5 hmotnostn√©ho¬†%, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 13  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 19  
Ostatn√©, s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0403 90 31  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 33  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 39  
Ostatn√©    
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor ani ostatn√© sladidl√°, s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© % 0403 90 51  
Presahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© %, ale nepresahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 53  
Presahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 59  
Ostatn√©, s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© % 0403 90 61  
Presahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© %, ale nepresahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 63  
Presahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 69  
Ochuten√© alebo obsahuj√ļce pridan√© ovocie, orechy alebo kakao    
V pr√°Ň°ku, granul√°ch alebo ostatn√Ĺch pevn√Ĺch form√°ch, s obsahom mlieńćneho tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0403 90 71  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 73  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 79  
Ostatn√©, s obsahom mlieńćneho tuku    
Nepresahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© % 0403 90 91  
Presahuj√ļcim 3¬†hmotnostn√© %, ale nepresahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 93  
Presahuj√ļcim 6¬†hmotnostn√Ĺch % 0403 90 99  
04.04 Srv√°tka, tieŇĺ zahusten√° alebo obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°; v√Ĺrobky pozost√°vaj√ļce z pr√≠rodn√Ĺch zloŇĺiek mlieka, tieŇĺ obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Srv√°tka a upraven√° srv√°tka, tieŇĺ zahusten√° alebo obsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
V pr√°Ň°ku, granul√°ch alebo ostatn√Ĺch pevn√Ĺch form√°ch    
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor ani ostatn√© sladidl√°, s obsahom bielkov√≠n (obsah dus√≠ka √ó 6,38)    
Nepresahuj√ļcim 15¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 10 02  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 04  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 06  
Presahuj√ļcim 15¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 10 12  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 14  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 16  
Ostatn√°, s obsahom bielkov√≠n (obsah dus√≠ka¬†√ó¬†6,38)    
Nepresahuj√ļcim 15¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 10 26  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 28  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 32  
Presahuj√ļcim 15¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 10 34  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 36  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 38  
Ostatn√°    
Neobsahuj√ļca pridan√Ĺ cukor ani ostatn√© sladidl√°, s obsahom bielkov√≠n (obsah dus√≠ka¬†√ó¬†6,38)    
Nepresahuj√ļcim 15¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 10 48  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 52  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 54  
Presahuj√ļcim 15¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 10 56  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 58  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 62  
Ostatn√°, s obsahom bielkov√≠n (obsah dus√≠ka¬†√ó¬†6,38)    
Nepresahuj√ļcim 15¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 10 72  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 74  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 76  
Presahuj√ļcim 15¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 10 78  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 82  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 10 84  
Ostatn√©    
Neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor ani ostatn√© sladidl√°, s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 90 21  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 90 23  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 90 29  
Ostatn√©, s obsahom tuku    
Nepresahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho % 0404 90 81  
Presahuj√ļcim 1,5¬†hmotnostn√©ho %, ale nepresahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 90 83  
Presahuj√ļcim 27¬†hmotnostn√Ĺch % 0404 90 89  
04.05 Maslo a ostatn√© tuky a oleje poch√°dzaj√ļce z mlieka; mlieńćne n√°tierky    
Maslo    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 85¬†hmotnostn√Ĺch %    
Pr√≠rodn√© maslo    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 1¬†kg 0405 10 11  
Ostatn√© 0405 10 19  
Rekombinovan√© maslo 0405 10 30  
Srv√°tkov√© maslo 0405 10 50  
Ostatn√© 0405 10 90  
Mlieńćne n√°tierky    
S obsahom tuku 39¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale menej ako 60¬†hmotnostn√Ĺch % 0405 20 10  
S obsahom tuku 60¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac, ale nepresahuj√ļcim 75 hmotnostn√Ĺch¬†% 0405 20 30  
S obsahom tuku viac ako 75¬†hmotnostn√Ĺch %, ale menej ako 80¬†hmotnostn√Ĺch % 0405 20 90  
Ostatn√©    
S obsahom tuku 99,3¬†hmotnostn√©ho % alebo viac a s obsahom vody nepresahuj√ļcim 0,5¬†hmotnostn√©ho % 0405 90 10  
Ostatn√© 0405 90 90  
04.06 Syry a tvaroh    
ńĆerstv√© (nevyzret√© alebo nekonzervovan√©) syry, vr√°tane srv√°tkov√©ho syra, a tvaroh    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 40¬†hmotnostn√Ĺch %    
Mozzarella, tieŇĺ v n√°leve 0406 10 30  
Ostatn√© 0406 10 50  
Ostatn√© 0406 10 80  
Str√ļhan√© alebo pr√°Ň°kov√© syry, vŇ°etk√Ĺch druhov 0406 20 00  
Taven√© syry, nestr√ļhan√© alebo nepr√°Ň°kov√©    
Pri ich v√Ĺrobe boli pouŇĺit√© len syry Ement√°l, Gruy√©re a Appenzell a ktor√© m√īŇĺu obsahovaŇ• ako pr√≠sadu syr Glarus s bylinkami (zn√°my ako Schabziger); upraven√© na predaj v malom, s obsahom tuku v suŇ°ine nepresahuj√ļcim 56¬†hmotnostn√Ĺch % 0406 30 10  
Ostatn√©    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 36¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom tuku v suŇ°ine    
Nepresahuj√ļcim 48¬†hmotnostn√Ĺch % 0406 30 31  
Presahuj√ļcim 48¬†hmotnostn√Ĺch % 0406 30 39  
S obsahom tuku presahuj√ļcim 36¬†hmotnostn√Ĺch % 0406 30 90  
Syry s modrou plesŇąou a ostatn√© syry obsahuj√ļce pleseŇą vytvoren√ļ p√īsoben√≠m Penicillium roqueforti    
Roquefort 0406 40 10  
Gorgonzola 0406 40 50  
Ostatn√© 0406 40 90  
Ostatn√© syry    
Na tavenie 0406 90 01  
Ostatn√©    
Ement√°l 0406 90 13  
Gruy√©re, Sbrinz 0406 90 15  
Bergk√§se, Appenzell 0406 90 17  
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d‚ÄôOr a T√™te de Moine 0406 90 18  
Cheddar 0406 90 21  
Eidam 0406 90 23  
Tilsit 0406 90 25  
Kashkaval 0406 90 29  
Feta 0406 90 32  
Kefalo-Tyri 0406 90 35  
Finlandia 0406 90 37  
Jarlsberg 0406 90 39  
Ostatn√©    
Syry z ovńćieho mlieka alebo byvolieho mlieka, v n√°dob√°ch obsahuj√ļcich slan√Ĺ n√°lev alebo v mechoch z ovńćej alebo kozej koŇĺe 0406 90 50  
Ostatn√©    
S obsahom tuku nepresahuj√ļcim 40¬†hmotnostn√Ĺch % a s obsahom vody v beztukovej hmote    
Nepresahuj√ļcim 47¬†hmotnostn√Ĺch %    
Grana padano, Parmigiano reggiano 0406 90 61  
Fiore sardo, Pecorino 0406 90 63  
Ostatn√© 0406 90 69  
Presahuj√ļcim 47¬†%, ale nepresahuj√ļcim 72¬†%    
Provolone 0406 90 73  
Maasdam 0406 90 74  
Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0406 90 75  
Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Sams√ł 0406 90 76  
Gouda 0406 90 78  
Esrom, Italico, Kernhem, Saint‚ÄďNectaire, Saint‚ÄďPaulin, Taleggio 0406 90 79  
Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 0406 90 81  
Camembert 0406 90 82  
Brie 0406 90 84  
Kefalograviera, Kasseri 0406 90 85  
Ostatn√© syry, s obsahom vody v beztukovej hmote    
Presahuj√ļcim 47¬†hmotnostn√Ĺch %, ale nepresahuj√ļcim 52¬†hmotnostn√Ĺch % 0406 90 86  
Presahuj√ļcim 52¬†hmotnostn√Ĺch %, ale nepresahuj√ļcim 62¬†hmotnostn√Ĺch % 0406 90 89  
Presahuj√ļcim 62¬†hmotnostn√Ĺch %, ale nepresahuj√ļcim 72¬†hmotnostn√Ĺch % 0406 90 92  
Presahuj√ļcim 72¬†hmotnostn√Ĺch % 0406 90 93  
Ostatn√© 0406 90 99  
04.07 Vt√°ńćie vajcia, v Ň°krupin√°ch, ńćerstv√©, konzervovan√© alebo varen√©    
Na n√°sadu    
Z hydiny druhu Gallus domesticus 0407 11 00 (PCE)
Ostatn√©    
Z hydiny, in√© ako z hydiny druhu Gallus domesticus    
Z moriek alebo husí 0407 19 11 (PCE)
Ostatné 0407 19 19 (PCE)
Ostatné 0407 19 90 (PCE)
Ostatn√© ńćerstv√© vajcia    
Z hydiny druhu Gallus domesticus 0407 21 00 (100)
Ostatn√©    
Z hydiny, iné ako z hydiny druhu Gallus domesticus 0407 29 10 (100)
Ostatné 0407 29 90 (PCE)
Ostatn√©    
Z hydiny 0407 90 10 (100)
Ostatné 0407 90 90 (PCE)
04.08 Vt√°ńćie vajcia, bez Ň°krup√≠n, a vajeńćn√© Ňĺńļtky, ńćerstv√©, suŇ°en√©, varen√© v pare alebo vo vode, tvarovan√©, mrazen√© alebo inak konzervovan√©, tieŇĺ obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
Vajeńćn√© Ňĺńļtky    
SuŇ°en√©    
Nevhodn√© na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu 0408 11 20  
Ostatn√© 0408 11 80  
Ostatn√©    
Nevhodn√© na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu 0408 19 20  
Ostatn√©    
Tekut√© 0408 19 81  
Ostatn√©, vr√°tane mrazen√Ĺch 0408 19 89  
Ostatn√©    
SuŇ°en√©    
Nevhodn√© na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu 0408 91 20  
Ostatn√© 0408 91 80  
Ostatn√©    
Nevhodn√© na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu 0408 99 20  
Ostatn√© 0408 99 80  
04.09 Pr√≠rodn√Ĺ med 0409 00 00  
04.10 Hmyz a ostatn√© jedl√© produkty Ňĺivońć√≠Ň°neho p√īvodu, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Hmyz    
ńĆerstv√Ĺ, chladen√Ĺ alebo mrazen√Ĺ, in√Ĺ ako m√ļńćky a pr√°Ň°ky 0410 10 10  
Ostatn√Ĺ    
M√ļńćky a pr√°Ň°ky 0410 10 91  
Ostatn√Ĺ 0410 10 99  
Ostatn√© 0410 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.