CN8 / NC8 - 2023 02 CN8 / NC8 - 2023 - SK 04

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

3. KAPITOLA
RYBY A K√ĒROVCE, M√ĄKK√Ě҆E A OSTATN√Č VODN√Č BEZSTAVOVCE

03.01 ŇĹiv√© ryby    
Ozdobn√© ryby    
Sladkovodn√© ryby 0301 11 00  
Ostatn√© 0301 19 00  
Ostatn√© Ňĺiv√© ryby    
Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster 0301 91 10  
Ostatn√© 0301 91 90  
√öhory (Anguilla spp.)    
S dńļŇĺkou menej ako 12¬†cm 0301 92 10  
S dńļŇĺkou 12¬†cm alebo viac, ale menej ako 20¬†cm 0301 92 30  
S dńļŇĺkou 20¬†cm alebo viac 0301 92 90  
Kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0301 93 00  
Tuniak modroplutv√Ĺ atlantick√Ĺ a tichomorsk√Ĺ (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Tuniak modroplutv√Ĺ atlantick√Ĺ (Thunnus thynnus) 0301 94 10  
Tuniak modroplutv√Ĺ tichomorsk√Ĺ (Thunnus orientalis) 0301 94 90  
Tuniak modroplutv√Ĺ juŇĺn√Ĺ (Thunnus maccoyii) 0301 95 00  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© ryby    
Lososy tichomorsk√© (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantick√Ĺ (Salmo salar) a hlav√°tka obyńćajn√° (Hucho hucho) 0301 99 11  
Ostatn√© 0301 99 17  
Ostatn√© 0301 99 85  
03.02 Ryby, ńćerstv√© alebo chladen√©, okrem rybieho fil√© a ostatn√©ho rybieho m√§sa poloŇĺky¬†0304    
Lososovit√© ryby, okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030291 aŇĺ 030299    
Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster 0302 11 10  
Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruh d√ļhov√Ĺ), s hlavami a Ňĺiabrami, zbaven√© ńćriev, s hmotnosŇ•ou kaŇĺd√©ho kusa viac ako 1,2¬†kg, alebo bez hl√°v, Ňĺiabier a ńćriev, s hmotnosŇ•ou kaŇĺd√©ho kusa viac ako 1¬†kg 0302 11 20  
Ostatn√© 0302 11 80  
Lososy tichomorsk√© (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) 0302 13 00  
Losos atlantick√Ĺ (Salmo salar) a hlav√°tka obyńćajn√° (Hucho hucho) 0302 14 00  
Ostatn√© 0302 19 00  
Platesovit√© ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030291 aŇĺ 030299    
Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
Halibut gr√≥nsky (Reinhardtius hippoglossoides) 0302 21 10  
Halibut atlantick√Ĺ (Hippoglossus hippoglossus) 0302 21 30  
Halibut tichomorsk√Ĺ (Hippoglossus stenolepis) 0302 21 90  
Platesa obyńćajn√° (Pleuronectes platessa) 0302 22 00  
Morsk√© jazyky (Solea spp.) 0302 23 00  
Kambala veńĺk√° (Psetta maxima) 0302 24 00  
Ostatn√©    
Kambaly (Lepidorhombus spp.) 0302 29 10  
Ostatn√© 0302 29 80  
Tuniaky (rodu Thunnus), tuniak pruhovan√Ĺ (Katsuwonus pelamis), okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030291 aŇĺ 030299    
Tuniak dlhoplutv√Ĺ (Thunnus alalunga)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 31 10  
Ostatn√Ĺ 0302 31 90  
Tuniak Ňĺltoplutv√Ĺ (Thunnus albacares)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 32 10  
Ostatn√Ĺ 0302 32 90  
Tuniak pruhovan√Ĺ (Katsuwonus pelamis)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 33 10  
Ostatn√© 0302 33 90  
Tuniak okat√Ĺ (Thunnus obesus)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 34 10  
Ostatn√Ĺ 0302 34 90  
Tuniak modroplutv√Ĺ atlantick√Ĺ a tichomorsk√Ĺ (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Tuniak modroplutv√Ĺ atlantick√Ĺ (Thunnus thynnus)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 35 11  
Ostatn√Ĺ 0302 35 19  
Tuniak modroplutv√Ĺ tichomorsk√Ĺ (Thunnus orientalis)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 35 91  
Ostatn√Ĺ 0302 35 99  
Tuniak modroplutv√Ĺ juŇĺn√Ĺ (Thunnus maccoyii)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 36 10  
Ostatn√Ĺ 0302 36 90  
Ostatn√©    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 39 20  
Ostatn√© 0302 39 80  
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardely (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), Ň°proty (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indick√© makrely (Rastrelliger spp.), makrelovce (Scomberomorus spp.), stavridy (Trachurus spp.), kranasy (Caranx spp.), kobia severn√° (Rachycentron canadum), ryby rodu Pampus spp., saira tichomorsk√° (Cololabis saira), ryby rodu Decapterus spp., koruŇ°ka pol√°rna (Mallotus villosus), meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius), tuniak mal√Ĺ (Euthynnus affinis), pelam√≠dy (Sarda spp.), kopijonosy, plachetn√≠ky a marl√≠ny (Istiophoridae), okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030291 aŇĺ 030299    
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0302 41 00  
Sardely (Engraulis spp.) 0302 42 00  
Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), Ň°proty (Sprattus sprattus)    
Sardinka eur√≥pska (Sardina pilchardus) 0302 43 10  
Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.) 0302 43 30  
҆proty (Sprattus sprattus) 0302 43 90  
Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0302 44 00  
Stavridy (Trachurus spp.)    
Stavrida ostrobok√° (Trachurus trachurus) 0302 45 10  
Stavrida druhu Trachurus murphyi 0302 45 30  
Ostatn√© 0302 45 90  
Kobia severn√° (Rachycentron canadum) 0302 46 00  
Meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius) 0302 47 00  
Ostatn√©    
Tuniak mal√Ĺ (Euthynnus affinis)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 49 11  
Ostatn√© 0302 49 19  
Ostatn√© 0302 49 90  
Ryby ńćeńĺade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridaea Muraenolepididae, okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030291 aŇĺ 030299    
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Treska obyńćajn√° (Gadus morhua) 0302 51 10  
Ostatn√© 0302 51 90  
Treska jednoŇ°kvrn√° (Melanogrammus aeglefinus) 0302 52 00  
Treska tmav√° (Pollachius virens) 0302 53 00  
Merl√ļzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Merl√ļzy rodu Merluccius    
Merl√ļza plytńćinov√° (Merluccius capensis) a merl√ļza hlbinn√° (Merluccius paradoxus) 0302 54 11  
Merl√ļza juŇĺn√° (Merluccius australis) 0302 54 15  
Ostatn√© 0302 54 19  
Merl√ļzy rodu Urophycis 0302 54 90  
Treska aljaŇ°sk√° (Theragra chalcogramma) 0302 55 00  
Tresky modrast√© (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0302 56 00  
Ostatn√©    
Treska pol√°rna (Boreogadus saida) 0302 59 10  
Treska merlang (Merlangius merlangus) 0302 59 20  
Treska eur√≥pska (Pollachius pollachius) 0302 59 30  
Miene (Molva spp.) 0302 59 40  
Ostatn√© 0302 59 90  
Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp), √ļhory (Anguilla spp.), ostrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030291 aŇĺ 030299    
Tilapie (Oreochromis spp.) 0302 71 00  
Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0302 72 00  
Kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0302 73 00  
√öhory (Anguilla spp.) 0302 74 00  
Ostatn√© 0302 79 00  
Ostatn√© ryby, okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030291 aŇĺ 030299    
Mal√© Ňĺraloky a ostatn√© Ňĺraloky    
ŇĹralok ostnat√Ĺ (Squalus acanthias) a Ňĺraloky rodu Scyliorhinus spp. 0302 81 15  
ŇĹralok sleńŹov√Ĺ (Lamna nasus) 0302 81 30  
ŇĹralok belas√Ĺ (Prionace glauca) 0302 81 40  
Ostatn√© 0302 81 80  
Rajotvar√© (Rajidae) 0302 82 00  
Zub√°ńće (Dissostichus spp.) 0302 83 00  
OstrieŇĺe (Dicentrarchus spp.)    
OstrieŇĺ morsk√Ĺ (Dicentrarchus labrax) 0302 84 10  
Ostatn√© 0302 84 90  
Zubaticovit√© (Sparidae)    
Zubatice (Dentex dentex a Pagellus spp.) 0302 85 10  
PraŇĺma zlat√° (Sparus aurata) 0302 85 30  
Ostatn√© 0302 85 90  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© ryby 0302 89 10  
Ostatn√©    
Ryby rodu Euthynnus, in√© ako tuniak mal√Ĺ (Euthynnus affinis) patriaci do podpoloŇĺky 030249    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0302 89 21  
Ostatn√© 0302 89 29  
Sebastesy (Sebastes spp.)    
Sebastes ńćerven√Ĺ (Sebastes marinus) 0302 89 31  
Ostatn√© 0302 89 39  
PraŇĺmy (Brama spp.) 0302 89 40  
ńĆerty morsk√© (Lophius spp.) 0302 89 50  
Treska kr√°ńĺovsk√° (Genypterus blacodes) 0302 89 60  
Ostatn√© 0302 89 90  
Peńćene, ikry, mlieńćie, rybie plutvy, hlavy, chvosty, vzduchov√© mech√ļry a ostatn√© jedl√© rybie droby    
Peńćene, ikry a mlieńćie 0302 91 00  
ŇĹralońćie plutvy 0302 92 00  
Ostatn√© 0302 99 00  
03.03 Ryby, mrazen√©, okrem rybieho fil√© a ostatn√©ho rybieho m√§sa poloŇĺky¬†0304    
Lososovit√© ryby, okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030391 aŇĺ 030399    
Losos nerka (Oncorhynchus nerka) 0303 11 00  
Ostatn√© lososy tichomorsk√© (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus) 0303 12 00  
Losos atlantick√Ĺ (Salmo salar) a hlav√°tka obyńćajn√° (Hucho hucho) 0303 13 00  
Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster 0303 14 10  
Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruh d√ļhov√Ĺ), s hlavou a Ňĺiabrami, zbaven√© ńćriev, s hmotnosŇ•ou kaŇĺd√©ho kusa viac ako 1,2¬†kg, alebo bez hl√°v, Ňĺiabier a ńćriev, s hmotnosŇ•ou kaŇĺd√©ho kusa viac ako 1¬†kg 0303 14 20  
Ostatn√© 0303 14 90  
Ostatn√© 0303 19 00  
Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhory (Anguilla spp.), ostrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.), okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030391 aŇĺ 030399    
Tilapie (Oreochromis spp.) 0303 23 00  
Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0303 24 00  
Kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) 0303 25 00  
√öhory (Anguilla spp.) 0303 26 00  
Ostatn√© 0303 29 00  
Platesovit√© ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae), okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030391 aŇĺ 030399    
Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)    
Halibut gr√≥nsky (Reinhardtius hippoglossoides) 0303 31 10  
Halibut atlantick√Ĺ (Hippoglossus hippoglossus) 0303 31 30  
Halibut tichomorsk√Ĺ (Hippoglossus stenolepis) 0303 31 90  
Platesa obyńćajn√° (Pleuronectes platessa) 0303 32 00  
Morsk√© jazyky (Solea spp.) 0303 33 00  
Kambala veńĺk√° (Psetta maxima) 0303 34 00  
Ostatn√©    
Platesa bradavińćnat√° (Platichthys flesus) 0303 39 10  
Ryby rodu Rhombosolea 0303 39 30  
Ryby druhu Pelotreis flavilatus alebo Peltorhamphus novaezelandiae 0303 39 50  
Ostatn√© 0303 39 85  
Tuniaky (rodu Thunnus), tuniak pruhovan√Ĺ (Katsuwonus pelamis), okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030391 aŇĺ 030399    
Tuniak dlhoplutv√Ĺ (Thunnus alalunga)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 41 10  
Ostatn√Ĺ 0303 41 90  
Tuniak Ňĺltoplutv√Ĺ (Thunnus albacares)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 42 20  
Ostatn√Ĺ 0303 42 90  
Tuniak pruhovan√Ĺ (Katsuwonus pelamis)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 43 10  
Ostatn√© 0303 43 90  
Tuniak okat√Ĺ (Thunnus obesus)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 44 10  
Ostatn√Ĺ 0303 44 90  
Tuniak modroplutv√Ĺ atlantick√Ĺ a tichomorsk√Ĺ (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis)    
Tuniak modroplutv√Ĺ atlantick√Ĺ (Thunnus thynnus)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 45 12  
Ostatn√Ĺ 0303 45 18  
Tuniak modroplutv√Ĺ tichomorsk√Ĺ (Thunnus orientalis)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 45 91  
Ostatn√Ĺ 0303 45 99  
Tuniak modroplutv√Ĺ juŇĺn√Ĺ (Thunnus maccoyii)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 46 10  
Ostatn√Ĺ 0303 46 90  
Ostatn√©    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 49 20  
Ostatn√© 0303 49 85  
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardely (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), Ň°proty (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indick√© makrely (Rastrelliger spp.), makrelovce (Scomberomorus spp.), stavridy (Trachurus spp.), kranasy (Caranx spp.), kobia severn√° (Rachycentron canadum), ryby rodu Pampus spp., saira tichomorsk√° (Cololabis saira), ryby rodu Decapterus spp., koruŇ°ka pol√°rna (Mallotus villosus), meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius), tuniak mal√Ĺ (Euthynnus affinis), pelam√≠dy (Sarda spp.), kopijonosy, plachetn√≠ky a marl√≠ny (Istiophoridae), okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030391 aŇĺ 030399    
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0303 51 00  
Sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), Ň°proty (Sprattus sprattus)    
Sardinka eur√≥pska (Sardina pilchardus) 0303 53 10  
Sardinky rodu Sardinops; sardinely (Sardinella spp.) 0303 53 30  
҆proty (Sprattus sprattus) 0303 53 90  
Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)    
Makrela atlantick√° (Scomber scombrus) alebo makrela japonsk√° (Scomber japonicus) 0303 54 10  
Makrela austr√°lska (Scomber australasicus) 0303 54 90  
Stavridy (Trachurus spp.)    
Stavrida ostrobok√° (Trachurus trachurus) 0303 55 10  
Stavrida druhu Trachurus murphyi 0303 55 30  
Ostatn√© 0303 55 90  
Kobia severn√° (Rachycentron canadum) 0303 56 00  
Meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius) 0303 57 00  
Ostatn√©    
Sardely (Engraulis spp.) 0303 59 10  
Tuniak mal√Ĺ (Euthynnus affinis)    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 59 21  
Ostatn√© 0303 59 29  
Ostatn√© 0303 59 90  
Ryby ńćeńĺade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030391 aŇĺ 030399    
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Treska obyńćajn√° (Gadus morhua) 0303 63 10  
Druhu Gadus ogac 0303 63 30  
Druhu Gadus macrocephalus 0303 63 90  
Treska jednoŇ°kvrnn√° (Melanogrammus aeglefinus) 0303 64 00  
Treska tmav√° (Pollachius virens) 0303 65 00  
Merl√ļzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Merl√ļzy rodu Merluccius    
Merl√ļza plytńćinov√° (Merluccius capensis) a merl√ļza hlbinn√° (Merluccius paradoxus) 0303 66 11  
Merl√ļza argent√≠nska (Merluccius hubbsi) 0303 66 12  
Merl√ļza juŇĺn√° (Merluccius australis) 0303 66 13  
Ostatn√© 0303 66 19  
Merl√ļzy rodu Urophycis 0303 66 90  
Treska aljaŇ°sk√° (Theragra chalcogramma) 0303 67 00  
Tresky modrast√© (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)    
Treska modrast√° (Micromesistius poutassou) 0303 68 10  
Treska modrast√° juŇĺn√° (Micromesistius australis) 0303 68 90  
Ostatn√©    
Treska pol√°rna (Boreogadus saida) 0303 69 10  
Treska merlang (Merlangius merlangus) 0303 69 30  
Treska eur√≥pska (Pollachius pollachius) 0303 69 50  
Hoki novoz√©landsk√Ĺ (Macruronus novaezelandiae) 0303 69 70  
Miene (Molva spp.) 0303 69 80  
Ostatn√© 0303 69 90  
Ostatn√© ryby, okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov podpoloŇĺiek 030391 aŇĺ 030399    
Mal√© Ňĺraloky a ostatn√© Ňĺraloky    
ŇĹralok ostnat√Ĺ (Squalus acanthias) a Ňĺraloky rodu Scyliorhinus spp. 0303 81 15  
ŇĹralok sleńŹov√Ĺ (Lamna nasus) 0303 81 30  
ŇĹralok belas√Ĺ (Prionace glauca) 0303 81 40  
Ostatn√© 0303 81 90  
Rajotvar√© (Rajidae) 0303 82 00  
Zub√°ńće (Dissostichus spp.) 0303 83 00  
OstrieŇĺe (Dicentrarchus spp.)    
OstrieŇĺ morsk√Ĺ (Dicentrarchus labrax) 0303 84 10  
Ostatn√© 0303 84 90  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© ryby 0303 89 10  
Ostatn√©    
Ryby rodu Euthynnus, in√© ako tuniak mal√Ĺ (Euthynnus affinis) patriaci do podpoloŇĺky 030359    
Na priemyseln√ļ v√Ĺrobu v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†1604 0303 89 21  
Ostatn√© 0303 89 29  
Sebastesy (Sebastes spp.)    
Sebastes ńćerven√Ĺ (Sebastes marinus) 0303 89 31  
Ostatn√© 0303 89 39  
Ryby druhu Orcynopsis unicolor 0303 89 40  
Zubatice (Dentex dentex, Pagellus spp.) 0303 89 50  
PraŇĺma zlat√° (Sparus aurata) 0303 89 55  
PraŇĺmy (Brama spp.) 0303 89 60  
ńĆerty morsk√© (Lophius spp.) 0303 89 65  
Treska kr√°ńĺovsk√° (Genypterus blacodes) 0303 89 70  
Ostatn√© 0303 89 90  
Peńćene, ikry, mlieńćie, rybie plutvy, hlavy, chvosty, vzduchov√© mech√ļry a ostatn√© jedl√© rybie droby    
Peńćene, ikry a mlieńćie    
Ikry a mlieńćie na v√Ĺrobu kyseliny deoxyribonukleovej alebo protam√≠nsulf√°tu 0303 91 10  
Ostatn√© 0303 91 90  
ŇĹralońćie plutvy 0303 92 00  
Ostatn√© 0303 99 00  
03.04 Rybie fil√© a ostatn√© rybie m√§so (tieŇĺ mlet√©), ńćerstv√©, chladen√© alebo mrazen√©    
ńĆerstv√© alebo chladen√© fil√© z tilapi√≠ (Oreochromis spp.), sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhorov (Anguilla spp.), ostrieŇĺa n√≠lskeho (Lates niloticus) a hadohlavcov (Channa spp.)    
Tilapie (Oreochromis spp.) 0304 31 00  
Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 32 00  
OstrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) 0304 33 00  
Ostatn√© 0304 39 00  
ńĆerstv√© alebo chladen√© fil√© z ostatn√Ĺch r√Ĺb    
Lososy tichomorsk√© (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantick√Ĺ (Salmo salar) a hlav√°tka obyńćajn√° (Hucho hucho) 0304 41 00  
Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruha d√ļhov√©ho), s hmotnosŇ•ou kaŇĺd√©ho kusa viac ako 400¬†g 0304 42 10  
Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster 0304 42 50  
Ostatn√© 0304 42 90  
Platesovit√© ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae) 0304 43 00  
Ryby ńćeńĺade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae    
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska pol√°rna (Boreogadus saida) 0304 44 10  
Treska tmav√° (Pollachius virens) 0304 44 30  
Ostatn√© 0304 44 90  
Meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius) 0304 45 00  
Zub√°ńće (Dissostichus spp.) 0304 46 00  
Mal√© Ňĺraloky a ostatn√© Ňĺraloky    
ŇĹralok ostnat√Ĺ (Squalus acanthias) a Ňĺraloky rodu Scyliorhinus spp. 0304 47 10  
ŇĹralok sleńŹov√Ĺ (Lamna nasus) 0304 47 20  
ŇĹralok belas√Ĺ (Prionace glauca) 0304 47 30  
Ostatn√© 0304 47 90  
Rajotvar√© (Rajidae) 0304 48 00  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© ryby 0304 49 10  
Ostatn√©    
Sebastesy (Sebastes spp.) 0304 49 50  
Ostatn√© 0304 49 90  
Ostatn√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhory (Anguilla spp.), ostrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.) 0304 51 00  
Lososovit√© 0304 52 00  
Ryby ńćeńĺade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae 0304 53 00  
Meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius) 0304 54 00  
Zub√°ńće (Dissostichus spp.) 0304 55 00  
Mal√© Ňĺraloky a ostatn√© Ňĺraloky    
ŇĹralok ostnat√Ĺ (Squalus acanthias) a Ňĺraloky rodu Scyliorhinus spp. 0304 56 10  
ŇĹralok sleńŹov√Ĺ (Lamna nasus) 0304 56 20  
ŇĹralok belas√Ĺ (Prionace glauca) 0304 56 30  
Ostatn√© 0304 56 90  
Rajotvar√© (Rajidae) 0304 57 00  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© ryby 0304 59 10  
Ostatn√©    
Prieńćne rezy zo sleńŹov 0304 59 50  
Ostatn√© 0304 59 90  
Mrazen√© fil√© z tilapi√≠ (Oreochromis spp.), sumcov (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kaprov (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhorov (Anguilla spp.), ostrieŇĺa n√≠lskeho (Lates niloticus) a hadohlavcov (Channa spp.)    
Tilapie (Oreochromis spp.) 0304 61 00  
Sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0304 62 00  
OstrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) 0304 63 00  
Ostatn√© 0304 69 00  
Mrazen√© fil√© z r√Ĺb ńćeńĺade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae    
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Treska druhu Gadus macrocephalus 0304 71 10  
Ostatn√© 0304 71 90  
Treska jednoŇ°kvrn√° (Melanogrammus aeglefinus) 0304 72 00  
Treska tmav√° (Pollachius virens) 0304 73 00  
Merl√ļzy (Merluccius spp., Urophycis spp.)    
Merl√ļzy rodu Merluccius    
Merl√ļza plytńćinov√° (Merluccius capensis) a merl√ļza hlbinn√° (Merluccius paradoxus) 0304 74 11  
Merl√ļza argent√≠nska (Merluccius hubbsi) 0304 74 15  
Ostatn√© 0304 74 19  
Merl√ļzy rodu Urophycis 0304 74 90  
Treska aljaŇ°sk√° (Theragra chalcogramma) 0304 75 00  
Ostatn√©    
Treska pol√°rna (Boreogadus saida) 0304 79 10  
Treska merlang (Merlangius merlangus) 0304 79 30  
Hoki novoz√©landsk√Ĺ (Macruronus novaezelandiae) 0304 79 50  
Miene (Molva spp.) 0304 79 80  
Ostatn√© 0304 79 90  
Mrazen√© fil√© z ostatn√Ĺch r√Ĺb    
Lososy tichomorsk√© (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantick√Ĺ (Salmo salar) a hlav√°tka obyńćajn√° (Hucho hucho) 0304 81 00  
Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster)    
Druhu Oncorhynchus mykiss (pstruha d√ļhov√©ho), s hmotnosŇ•ou kaŇĺd√©ho kusa viac ako 400¬†g 0304 82 10  
Druhu Oncorhynchus apache alebo Oncorhynchus chrysogaster 0304 82 50  
Ostatn√© 0304 82 90  
Platesovit√© ryby (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae a Citharidae)    
Platesa veńĺk√° (Pleuronectes platessa) 0304 83 10  
Platesa bradavińćnat√° (Platichthys flesus) 0304 83 30  
Kambaly (Lepidorhombus spp.) 0304 83 50  
Ostatn√© 0304 83 90  
Meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius) 0304 84 00  
Zub√°ńće (Dissostichus spp.) 0304 85 00  
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 86 00  
Tuniaky (rodu Thunnus), tuniak pruhovan√Ĺ (Katsuwonus pelamis) 0304 87 00  
Mal√© Ňĺraloky a ostatn√© Ňĺraloky, rajotvar√© (Rajidae)    
Mal√© Ňĺraloky a ostatn√© Ňĺraloky    
ŇĹralok ostnat√Ĺ (Squalus acanthias) a Ňĺraloky rodu Scyliorhinus spp. 0304 88 11  
ŇĹralok sleńŹov√Ĺ (Lamna nasus) 0304 88 15  
ŇĹralok belas√Ĺ (Prionace glauca) 0304 88 18  
Ostatn√© 0304 88 19  
Rajotvar√© (Rajidae) 0304 88 90  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© ryby 0304 89 10  
Ostatn√©    
Sebastesy (Sebastes spp.)    
Sebastes ńćerven√Ĺ (Sebastes marinus) 0304 89 21  
Ostatn√© 0304 89 29  
Ryby rodu Euthynnus 0304 89 30  
Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) a ryby druhu Orcynopsis unicolor    
Makrela austr√°lska (Scomber australasicus) 0304 89 41  
Ostatn√© 0304 89 49  
ńĆerty morsk√© (Lophius spp.) 0304 89 60  
Ostatn√© 0304 89 90  
Ostatn√©, zmrazen√©    
Meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius) 0304 91 00  
Zub√°ńće (Dissostichus spp.) 0304 92 00  
Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhory (Anguilla spp.), ostrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.)    
Surimi 0304 93 10  
Ostatn√© 0304 93 90  
Treska aljaŇ°sk√° (Theragra chalcogramma)    
Surimi 0304 94 10  
Ostatn√© 0304 94 90  
Ryby ńćeńĺade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae, in√© ako treska aljaŇ°sk√° (Theragra chalcogramma)    
Surimi 0304 95 10  
Ostatn√©    
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska pol√°rna (Boreogadus saida)    
Treska druhu (Gadus microcephalus) 0304 95 21  
Treska obyńćajn√° (Gadus morhua) 0304 95 25  
Ostatn√© 0304 95 29  
Treska jednoŇ°kvrn√° (Melanogrammus aeglefinus) 0304 95 30  
Treska tmav√° (Pollachius virens) 0304 95 40  
Merl√ļzy rodu Merluccius 0304 95 50  
Tresky modrast√© (Micromesistius poutassou) 0304 95 60  
Ostatn√© 0304 95 90  
Mal√© Ňĺraloky a ostatn√© Ňĺraloky    
ŇĹralok ostnat√Ĺ (Squalus acanthias) a Ňĺraloky rodu Scyliorhinus spp. 0304 96 10  
ŇĹralok sleńŹov√Ĺ (Lamna nasus) 0304 96 20  
ŇĹralok belas√Ĺ (Prionace glauca) 0304 96 30  
Ostatn√© 0304 96 90  
Rajotvar√© (Rajidae) 0304 97 00  
Ostatn√©    
Surimi 0304 99 10  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© ryby 0304 99 21  
Ostatn√©    
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0304 99 23  
Sebastesy (Sebastes spp.) 0304 99 29  
Kambaly (Lepidorhombus spp.) 0304 99 55  
PraŇĺmy (Brama spp.) 0304 99 61  
ńĆerty morsk√© (Lophius spp.) 0304 99 65  
Ostatn√© 0304 99 99  
03.05 Ryby suŇ°en√©, solen√© alebo v slanom n√°leve; √ļden√© ryby, tieŇĺ varen√© pred √ļden√≠m alebo pońćas √ļdenia    
Peńćene, ikry a mlieńćie z r√Ĺb, suŇ°en√©, √ļden√©, solen√© alebo v slanom n√°leve 0305 20 00  
Rybie fil√© suŇ°en√©, solen√© alebo v slanom n√°leve, ale ne√ļden√©    
Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhory (Anguilla spp.), ostrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.) 0305 31 00  
Ryby ńćeńĺade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae a Muraenolepididae    
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) a treska pol√°rna (Boreogadus saida)    
Treska druhu Gadus macrocephalus 0305 32 11  
Ostatn√© 0305 32 19  
Ostatn√© 0305 32 90  
Ostatn√©    
Lososy tichomorsk√© (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantick√Ĺ (Salmo salar) a hlav√°tka obyńćajn√° (Hucho hucho), solen√© alebo v slanom n√°leve 0305 39 10  
Halibut gr√≥nsky (Reinhardtius hippoglossoides), solen√Ĺ alebo v slanom n√°leve 0305 39 50  
Ostatn√© 0305 39 90  
√öden√© ryby, vr√°tane fil√©, okrem jedl√Ĺch ryb√≠ch drobov    
Lososy tichomorsk√© (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantick√Ĺ (Salmo salar) a hlav√°tka obyńćajn√° (Hucho hucho) 0305 41 00  
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 42 00  
Pstruhy (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache a Oncorhynchus chrysogaster) 0305 43 00  
Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhory (Anguilla spp.), ostrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.)    
√öhory (Anguilla spp.) 0305 44 10  
Ostatn√© 0305 44 90  
Ostatn√©    
Halibut gr√≥nsky (Reinhardtius hippoglossoides) 0305 49 10  
Halibut atlantick√Ĺ (Hippoglossus hippoglossus) 0305 49 20  
Makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0305 49 30  
Ostatn√© 0305 49 80  
SuŇ°en√© ryby, in√© ako jedl√© rybie droby, tieŇĺ solen√©, ale ne√ļden√©    
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
SuŇ°en√©, nesolen√© 0305 51 10  
SuŇ°en√©, solen√© 0305 51 90  
Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhory (Anguilla spp.), ostrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.) 0305 52 00  
Ryby ńćeńĺade Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, in√© ako tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)    
Treska pol√°rna (Boreogadus saida) 0305 53 10  
Ostatn√© 0305 53 90  
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii), sardely (Engraulis spp.), sardinky (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinely (Sardinella spp.), Ň°proty (Sprattus sprattus), makrely (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indick√© makrely (Rastrelliger spp.), makrelovce (Scomberomorus spp.), stavridy (Trachurus spp.), kranasy (Caranx spp.), kobia severn√° (Rachycentron canadum), ryby rodu Pampus spp., saira tichomorsk√° (Cololabis saira), ryby rodu Decapterus spp., koruŇ°ka pol√°rna (Mallotus villosus), meńćiar veńĺk√Ĺ (Xiphias gladius), tuniak mal√Ĺ (Euthynnus affinis), pelam√≠dy (Sarda spp.), kopijonosy, plachetn√≠ky a marl√≠ny (Istiophoridae)    
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 54 30  
Sardely (Engraulis spp.) 0305 54 50  
Ostatn√© 0305 54 90  
Ostatn√©    
Halibut atlantick√Ĺ (Hippoglossus hippoglossus) 0305 59 70  
Ostatn√© 0305 59 85  
Ryby, solen√©, ale nesuŇ°en√© ani ne√ļden√© a ryby v slanom n√°leve, in√© ako jedl√© rybie droby    
Slede (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0305 61 00  
Tresky (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 0305 62 00  
Sardely (Engraulis spp.) 0305 63 00  
Tilapie (Oreochromis spp.), sumce (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), kapry (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), √ļhory (Anguilla spp.), ostrieŇĺ n√≠lsky (Lates niloticus) a hadohlavce (Channa spp.) 0305 64 00  
Ostatn√©    
Treska pol√°rna (Boreogadus saida) 0305 69 10  
Halibut atlantick√Ĺ (Hippoglossus hippoglossus) 0305 69 30  
Lososy tichomorsk√© (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou a Oncorhynchus rhodurus), losos atlantick√Ĺ (Salmo salar) a hlav√°tka obyńćajn√° (Hucho hucho) 0305 69 50  
Ostatn√© 0305 69 80  
Rybie plutvy, hlavy, chvosty, vzduchov√© mech√ļry a ostatn√© jedl√© rybie droby    
ŇĹralońćie plutvy 0305 71 00  
Rybie hlavy, chvosty a vzduchov√© mech√ļry 0305 72 00  
Ostatn√© 0305 79 00  
03.06 K√īrovce, tieŇĺ s pancierom, Ňĺiv√©, ńćerstv√©, chladen√©, mrazen√©, suŇ°en√©, solen√© alebo v slanom n√°leve; √ļden√© k√īrovce, tieŇĺ s pancierom, tieŇĺ varen√© pred √ļden√≠m alebo pońćas √ļdenia; k√īrovce, s pancierom, varen√© vo vode alebo v pare, tieŇĺ chladen√©, mrazen√©, suŇ°en√©, solen√© alebo v slanom n√°leve    
Mrazen√©    
Langusty a ostatn√© morsk√© raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)    
Langustie chvost√≠ky 0306 11 10  
Ostatn√© 0306 11 90  
Hom√°re (Homarus spp.)    
Cel√© 0306 12 10  
Ostatn√© 0306 12 90  
Kraby    
Krab kamńćatsk√Ĺ (Paralithodes camchaticus), kraby rodu Chionoecetes spp. alebo krab modr√Ĺ (Callinectes sapidus) 0306 14 10  
Krab piesońćn√Ĺ (Cancer pagurus) 0306 14 30  
Ostatn√© 0306 14 90  
Hom√°re n√≥rske (Nephrops norvegicus) 0306 15 00  
Studenomiln√© krevety a garn√°ty (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Krevety druhu Crangon crangon 0306 16 91  
Ostatn√© 0306 16 99  
Ostatn√© krevety a garn√°ty    
Krevety ruŇĺov√© hlbinn√© (Parapenaeus longirostris) 0306 17 91  
Krevety rodu Penaeus 0306 17 92  
Krevety ńćeńĺade Pandalidae, in√© ako krevety rodu Pandalus 0306 17 93  
Krevety rodu Crangon, in√© ako krevety druhu Crangon crangon 0306 17 94  
Ostatn√© 0306 17 99  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© raky 0306 19 10  
Ostatn√© 0306 19 90  
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Langusty a ostatn√© morsk√© raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 31 00  
Hom√°re (Homarus spp.)    
ŇĹiv√© 0306 32 10  
Ostatn√©    
Cel√© 0306 32 91  
Ostatn√© 0306 32 99  
Kraby    
Krab piesońćn√Ĺ (Cancer pagurus) 0306 33 10  
Ostatn√© 0306 33 90  
Hom√°re n√≥rske (Nephrops norvegicus) 0306 34 00  
Studenomiln√© krevety a garn√°ty (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Krevety druhu Crangon crangon    
ńĆerstv√© alebo chladen√© 0306 35 10  
Ostatn√© 0306 35 50  
Ostatn√© 0306 35 90  
Ostatn√© krevety a garn√°ty    
Krevety ńćeńĺade Pandalidae, in√© ako krevety rodu Pandalus 0306 36 10  
Krevety rodu Crangon, in√© ako krevety druhu Crangon crangon 0306 36 50  
Ostatn√© 0306 36 90  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© raky 0306 39 10  
Ostatn√© 0306 39 90  
Ostatn√©    
Langusty a ostatn√© morsk√© raky (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 0306 91 00  
Hom√°re (Homarus spp.)    
Cel√© 0306 92 10  
Ostatn√© 0306 92 90  
Kraby    
Krab piesońćn√Ĺ (Cancer pagurus) 0306 93 10  
Ostatn√© 0306 93 90  
Hom√°re n√≥rske (Nephrops norvegicus) 0306 94 00  
Krevety a garn√°ty    
Studenomiln√© krevety a garn√°ty (Pandalus spp., Crangon crangon)    
Krevety druhu Crangon crangon    
Varen√© vo vode alebo v pare 0306 95 11  
Ostatn√© 0306 95 19  
Rodu Pandalus spp. 0306 95 20  
Ostatn√© krevety a garn√°ty    
Krevety ńćeńĺade Pandalidae, in√© ako krevety rodu Pandalus 0306 95 30  
Krevety rodu Crangon, in√© ako krevety druhu Crangon crangon 0306 95 40  
Ostatn√© 0306 95 90  
Ostatn√©    
Sladkovodn√© raky 0306 99 10  
Ostatn√© 0306 99 90  
03.07 M√§kk√ĹŇ°e, tieŇĺ s last√ļrami alebo ulitami, Ňĺiv√©, ńćerstv√©, chladen√©, mrazen√©, suŇ°en√©, solen√© alebo v slanom n√°leve; √ļden√© m√§kk√ĹŇ°e, tieŇĺ s last√ļrami alebo ulitami, tieŇĺ varen√© pred √ļden√≠m alebo pońćas √ļdenia    
Ustrice    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Ustrice ploch√© (rodu Ostrea), Ňĺiv√© a s hmotnosŇ•ou kaŇĺd√©ho kusa (vr√°tane last√ļry) najviac 40¬†g 0307 11 10  
Ostatn√© 0307 11 90  
Mrazen√© 0307 12 00  
Ostatn√© 0307 19 00  
HrebeŇąovky a ostatn√© m√§kk√ĹŇ°e ńćeńĺade Pectinidae    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
HrebeŇąovky, vr√°tane hrebeŇąovky kr√°ńĺovskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten 0307 21 10  
Ostatn√© 0307 21 90  
Mrazen√©    
HrebeŇąovky, vr√°tane hrebeŇąovky kr√°ńĺovskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten    
HrebeŇąovky obrovsk√© (Pecten maximus) 0307 22 10  
Ostatn√© 0307 22 90  
Ostatn√© 0307 22 95  
Ostatn√©    
HrebeŇąovky, vr√°tane hrebeŇąovky kr√°ńĺovskej, rodov Pecten, Chlamys alebo Placopecten 0307 29 10  
Ostatn√© 0307 29 90  
Sl√°vky (Mytilus spp., Perna spp.)    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
Rodu Mytilus spp. 0307 31 10  
Rodu Perna spp. 0307 31 90  
Mrazen√©    
Rodu Mytilus spp. 0307 32 10  
Rodu Perna spp. 0307 32 90  
Ostatn√©    
Rodu Mytilus spp. 0307 39 20  
Rodu Perna spp. 0307 39 80  
S√©pie a kalm√°re    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√©    
S√©pie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0307 42 10  
Kalm√°re rodu Loligo spp. 0307 42 20  
Kalm√°re (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) 0307 42 30  
Gordan Ň°√≠pov√Ĺ (Todarodes sagittatus) 0307 42 40  
Ostatn√© 0307 42 90  
Mrazen√©    
S√©pie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)    
S√©pie rodu Sepiola spp.    
KratiŇ° hlavat√Ĺ (Sepiola rondeleti) 0307 43 21  
Ostatn√© 0307 43 25  
S√©pie druhu Sepia officinalis, Rossia macrosoma 0307 43 29  
Kalm√°re rodu Loligo spp.    
Kalm√°r obyńćajn√Ĺ (Loligo vulgaris) 0307 43 31  
Kalm√°r americk√Ĺ (Loligo pealei) 0307 43 33  
Kalm√°r druhu Loligo gahi 0307 43 35  
Ostatn√© 0307 43 38  
Kalm√°re rodu Ommastrephes spp., in√© ako gordan Ň°√≠pov√Ĺ (Ommastrephes sagittatus), kalm√°re rodu Nototodarus spp., Sepioteuthis spp. 0307 43 91  
Kalm√°re rodu Illex spp. 0307 43 92  
Gordan Ň°√≠pov√Ĺ (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) 0307 43 95  
Ostatn√© 0307 43 99  
Ostatn√©    
S√©pie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) 0307 49 20  
Kalm√°re rodu Loligo spp. 0307 49 40  
Kalm√°re rodu Ommastrephes spp., in√© ako gordan Ň°√≠pov√Ĺ (Ommastrephes sagittatus), kalm√°re roduNototodarus spp., Sepioteuthis spp. 0307 49 50  
Gordan Ň°√≠pov√Ĺ (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus) 0307 49 60  
Ostatn√© 0307 49 80  
Chobotnice (Octopus spp.)    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√© 0307 51 00  
Mrazen√© 0307 52 00  
Ostatn√© 0307 59 00  
Slim√°ky, in√© ako morsk√© slim√°ky 0307 60 00  
Last√ļrniky, srdcovky a muŇ°le (ńćeńĺade Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae a Veneridae)    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√© 0307 71 00  
Mrazen√©    
VenuŇ°ky alebo ostatn√© druhy ńćeńĺade Veneridae 0307 72 10  
Ostatn√© 0307 72 90  
Ostatn√© 0307 79 00  
UŇ°ovce (Haliotis spp.) a strombusy (Strombus spp.)    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√© uŇ°ovce (Haliotis spp.) 0307 81 00  
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√© strombusy (Strombus spp.) 0307 82 00  
Mrazen√© uŇ°ovce (Haliotis spp.) 0307 83 00  
Mrazen√© strombusy (Strombus spp.) 0307 84 00  
Ostatn√© uŇ°ovce (Haliotis spp.) 0307 87 00  
Ostatn√© strombusy (Strombus spp.) 0307 88 00  
Ostatn√©    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√© 0307 91 00  
Mrazen√© 0307 92 00  
Ostatn√© 0307 99 00  
03.08 Vodn√© bezstavovce in√© ako k√īrovce a m√§kk√ĹŇ°e, Ňĺiv√©, ńćerstv√©, chladen√©, mrazen√©, suŇ°en√©, solen√© alebo v slanom n√°leve; √ļden√© vodn√© bezstavovce in√© ako k√īrovce a m√§kk√ĹŇ°e, tieŇĺ varen√© pred √ļden√≠m alebo pońćas √ļdenia    
Holot√ļrie (Stichopus japonicus, Holothuroidea)    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√© 0308 11 00  
Mrazen√© 0308 12 00  
Ostatn√© 0308 19 00  
JeŇĺovky (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√© 0308 21 00  
Mrazen√© 0308 22 00  
Ostatn√© 0308 29 00  
Med√ļzy (Rhopilema spp.)    
Mrazen√© 0308 30 50  
Ostatn√© 0308 30 80  
Ostatn√©    
ŇĹiv√©, ńćerstv√© alebo chladen√© 0308 90 10  
Mrazen√© 0308 90 50  
Ostatn√© 0308 90 90  
03.09 M√ļńćky, pr√°Ň°ky a pelety z r√Ĺb, k√īrovcov, m√§kk√ĹŇ°ov a ostatn√Ĺch vodn√Ĺch bezstavovcov, vhodn√© na ńĺudsk√ļ konzum√°ciu    
Z r√Ĺb 0309 10 00  
Ostatn√© 0309 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.