CN8 / NC8 - 2023 08 CN8 / NC8 - 2023 - SK 10

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

9. KAPITOLA
K√ĀVA, ńĆAJ, MAT√Č A KORENINY

09.01 K√°va, tieŇĺ praŇĺen√° alebo dekofe√≠novan√°; k√°vov√© plevy a Ň°upky; n√°hradky k√°vy obsahuj√ļce k√°vu v akomkońĺvek pomere    
NepraŇĺen√° k√°va    
S kofe√≠nom 0901 11 00  
Dekofe√≠novan√° 0901 12 00  
PraŇĺen√° k√°va    
S kofe√≠nom 0901 21 00  
Dekofe√≠novan√° 0901 22 00  
Ostatn√©    
K√°vov√© plevy a Ň°upky 0901 90 10  
N√°hradky k√°vy obsahuj√ļce k√°vu 0901 90 90  
09.02 ńĆaj, tieŇĺ aromatizovan√Ĺ    
Zelen√Ĺ ńćaj (nefermentovan√Ĺ) v bezprostrednom obale s obsahom nepresahuj√ļcim 3¬†kg 0902 10 00  
Ostatn√Ĺ zelen√Ĺ ńćaj (nefermentovan√Ĺ) 0902 20 00  
ńĆierny ńćaj (fermentovan√Ĺ) a ńćiastońćne fermentovan√Ĺ ńćaj, v bezprostrednom obale s obsahom nepresahuj√ļcim 3¬†kg 0902 30 00  
Ostatn√Ĺ ńćierny ńćaj (fermentovan√Ĺ) a ostatn√Ĺ ńćiastońćne fermentovan√Ĺ ńćaj 0902 40 00  
09.03 Mat√© 0903 00 00  
09.04 Korenie rodu Piper; suŇ°en√© alebo drven√© alebo mlet√© plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta    
Korenie    
Nedrven√© ani nemlet√© 0904 11 00  
Drven√© alebo mlet√© 0904 12 00  
Plody rodu Capsicum alebo rodu Pimenta    
SuŇ°en√©, nedrven√© ani nemlet√©    
Sladk√° paprika (Capsicum annuum) 0904 21 10  
Ostatn√© 0904 21 90  
Drven√© alebo mlet√© 0904 22 00  
09.05 Vanilka    
Nedrven√° ani nemlet√° 0905 10 00  
Drven√° alebo mlet√° 0905 20 00  
09.06 ҆korica a kvety Ň°koricovn√≠ka    
Nedrven√© ani nemlet√©    
҆korica cejl√≥nska (Cinnamomum zeylanicum Blume) 0906 11 00  
Ostatn√© 0906 19 00  
Drven√© alebo mlet√© 0906 20 00  
09.07 Klinńćeky (cel√© plody, klinńćeky a stopky)    
Nedrven√© ani nemlet√© 0907 10 00  
Drven√© alebo mlet√© 0907 20 00  
09.08 MuŇ°k√°tov√Ĺ orieŇ°ok, muŇ°k√°tov√Ĺ kvet a kardam√≥my    
MuŇ°k√°tov√Ĺ orieŇ°ok    
Nedrven√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0908 11 00  
Drven√Ĺ alebo mlet√Ĺ 0908 12 00  
MuŇ°k√°tov√Ĺ kvet    
Nedrven√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0908 21 00  
Drven√Ĺ alebo mlet√Ĺ 0908 22 00  
Kardam√≥my    
Nedrven√© ani nemlet√© 0908 31 00  
Drven√© alebo mlet√© 0908 32 00  
09.09 Semen√° an√≠zu, badi√°nu, fenikla, koriandra, r√≠mskej rasce alebo rasce l√ļńćnej; bobuńĺky borievky    
Semen√° koriandra    
Nedrven√© ani nemlet√© 0909 21 00  
Drven√© alebo mlet√© 0909 22 00  
Semen√° r√≠mskej rasce    
Nedrven√© ani nemlet√© 0909 31 00  
Drven√© alebo mlet√© 0909 32 00  
Semen√° an√≠zu, badi√°nu, rasce l√ļńćnej alebo fenikla; bobuńĺky borievky    
Nedrven√© ani nemlet√© 0909 61 00  
Drven√© alebo mlet√© 0909 62 00  
09.10 Z√°zvor, Ň°afran, kurkuma, tymi√°n, bobkov√Ĺ list, kar√≠ a ostatn√© korenie    
Z√°zvor    
Nedrven√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0910 11 00  
Drven√Ĺ alebo mlet√Ĺ 0910 12 00  
҆afran    
Nedrven√Ĺ ani nemlet√Ĺ 0910 20 10  
Drven√Ĺ alebo mlet√Ĺ 0910 20 90  
Kurkuma 0910 30 00  
Ostatn√© korenie    
Zmesi uveden√© v pozn√°mke¬†1¬†b) k tejto kapitole    
Kar√≠ 0910 91 05  
Ostatn√©    
Nedrven√© ani nemlet√© 0910 91 10  
Drven√© alebo mlet√© 0910 91 90  
Ostatn√©    
Semen√° senovky gr√©ckej 0910 99 10  
Tymi√°n    
Nedrven√Ĺ ani nemlet√Ĺ    
Materina d√ļŇ°ka (Thymus serpyllum L.) 0910 99 31  
Ostatn√Ĺ 0910 99 33  
Drven√Ĺ alebo mlet√Ĺ 0910 99 39  
Bobkov√Ĺ list 0910 99 50  
Ostatn√©    
Nedrven√© ani nemlet√© 0910 99 91  
Drven√© alebo mlet√© 0910 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.