CN8 / NC8 - 2023 07 CN8 / NC8 - 2023 - SK 09

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

8. KAPITOLA
JEDL√Č OVOCIE A ORECHY; ҆UPY CITRUSOV√ĚCH PLODOV ALEBO MEL√ďNOV

08.01 Kokosov√© orechy, para orechy a keŇ°u orechy, ńćerstv√© alebo suŇ°en√©, tieŇĺ vyl√ļpan√© zo Ň°krupiny alebo obielen√©    
Kokosov√© orechy    
SuŇ°en√© 0801 11 00  
Vo vn√ļtornej Ň°krupine (endokarp) 0801 12 00  
Ostatn√© 0801 19 00  
Para orechy    
Nevyl√ļpan√© 0801 21 00  
Vyl√ļpan√© 0801 22 00  
KeŇ°u orechy    
Nevyl√ļpan√© 0801 31 00  
Vyl√ļpan√© 0801 32 00  
08.02 Ostatn√© orechy, ńćerstv√© alebo suŇ°en√©, tieŇĺ vyl√ļpan√© zo Ň°krupiny alebo obielen√©    
Mandle    
Nevyl√ļpan√©    
Hork√© 0802 11 10  
Ostatn√© 0802 11 90  
Vyl√ļpan√©    
Hork√© 0802 12 10  
Ostatn√© 0802 12 90  
Lieskov√© orechy (Corylus spp.)    
Nevyl√ļpan√© 0802 21 00  
Vyl√ļpan√© 0802 22 00  
VlaŇ°sk√© orechy    
Nevyl√ļpan√© 0802 31 00  
Vyl√ļpan√© 0802 32 00  
Jedl√© gaŇ°tany (Castanea spp.)    
Nevyl√ļpan√© 0802 41 00  
Vyl√ļpan√© 0802 42 00  
Pist√°cie    
Nevyl√ļpan√© 0802 51 00  
Vyl√ļpan√© 0802 52 00  
Makadamov√© orechy    
Nevyl√ļpan√© 0802 61 00  
Vyl√ļpan√© 0802 62 00  
Orechy kola (Cola spp.) 0802 70 00  
Arekov√© orechy 0802 80 00  
Ostatn√©    
P√≠niov√© orieŇ°ky, nevyl√ļpan√© 0802 91 00  
P√≠niov√© orieŇ°ky, vyl√ļpan√© 0802 92 00  
Ostatn√©    
Pekanov√© orechy 0802 99 10  
Ostatn√© 0802 99 90  
08.03 Ban√°ny, vr√°tane plantajnov, ńćerstv√© alebo suŇ°en√©    
Plantajny    
ńĆerstv√© 0803 10 10  
SuŇ°en√© 0803 10 90  
Ostatn√©    
ńĆerstv√© 0803 90 10  
SuŇ°en√© 0803 90 90  
08.04 Datle, figy, anan√°sy, avok√°da, guavy, mang√° a mangostany, ńćerstv√© alebo suŇ°en√©    
Datle 0804 10 00  
Figy    
ńĆerstv√© 0804 20 10  
SuŇ°en√© 0804 20 90  
Anan√°sy 0804 30 00  
Avok√°da 0804 40 00  
Guavy, mang√° a mangostany 0804 50 00  
08.05 Citrusov√© ovocie, ńćerstv√© alebo suŇ°en√©    
Pomaranńće    
Sladk√© pomaranńće, ńćerstv√©    
Navely (pupońćn√© pomaranńće) 0805 10 22  
Biele pomaranńće 0805 10 24  
Ostatn√© 0805 10 28  
Ostatn√© 0805 10 80  
Mandar√≠nky (vr√°tane tanger√≠nok a satsumov); klement√≠nky, wilkingy a podobn√© citrusov√© hybridy    
Mandar√≠nky (vr√°tane tanger√≠nok a¬†satsumov)    
Satsumy 0805 21 10  
Ostatn√© 0805 21 90  
Klement√≠nky 0805 22 00  
Ostatn√© 0805 29 00  
Grapefruity a pomel√° 0805 40 00  
Citr√≥ny (Citrus limon, Citrus limonum) a limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)    
Citr√≥ny (Citrus limon, Citrus limonum) 0805 50 10  
Limety (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0805 50 90  
Ostatn√© 0805 90 00  
08.06 Hrozno, ńćerstv√© alebo suŇ°en√©    
ńĆerstv√©    
Stolov√© hrozno 0806 10 10  
Ostatn√© 0806 10 90  
SuŇ°en√©    
Korintky 0806 20 10  
Sult√°nky 0806 20 30  
Ostatn√© 0806 20 90  
08.07 Mel√≥ny (vr√°tane vodov√Ĺch mel√≥nov) a pap√°je, ńćerstv√©    
Mel√≥ny (vr√°tane vodov√Ĺch mel√≥nov)    
Vodov√© mel√≥ny 0807 11 00  
Ostatn√© 0807 19 00  
Pap√°je 0807 20 00  
08.08 Jablk√°, hruŇ°ky a duly, ńćerstv√©    
Jablk√°    
MuŇ°tov√© jablk√°, vońĺne loŇĺen√©, od 16.¬†septembra do 15.¬†decembra 0808 10 10  
Ostatn√© 0808 10 80  
HruŇ°ky    
MuŇ°tov√© hruŇ°ky, vońĺne loŇĺen√©, od 1.¬†augusta do 31.¬†decembra 0808 30 10  
Ostatn√© 0808 30 90  
Duly 0808 40 00  
08.09 Marhule, ńćereŇ°ne, viŇ°ne, broskyne (vr√°tane nekt√°riniek), slivky a trnky, ńćerstv√©    
Marhule 0809 10 00  
ńĆereŇ°ne a viŇ°ne    
ViŇ°ne (Prunus cerasus) 0809 21 00  
Ostatn√© 0809 29 00  
Broskyne, vr√°tane nekt√°riniek    
Plosk√© broskyne (Prunus persica var. platycarpa) a plosk√© nekt√°rinky (Prunus persica var. platerina) 0809 30 20 New  
Ostatn√©    
Nekt√°rinky 0809 30 30 New  
Ostatn√© 0809 30 80 New  
Slivky a trnky    
Slivky 0809 40 05  
Trnky 0809 40 90  
08.10 Ostatn√© ovocie, ńćerstv√©    
Jahody 0810 10 00  
Maliny, ńćernice, moruŇ°e a ostruŇĺlinomaliny    
Maliny 0810 20 10  
Ostatn√© 0810 20 90  
ńĆierne, biele alebo ńćerven√© r√≠bezle a egreŇ°e    
ńĆierne r√≠bezle 0810 30 10  
ńĆerven√© r√≠bezle 0810 30 30  
Ostatn√© 0810 30 90  
Brusnice, ńćuńćoriedky a ostatn√© plody rodu Vaccinium    
Brusnice (plody druhu Vaccinium vitis-idaea) 0810 40 10  
Plody druhu Vaccinium myrtillus 0810 40 30  
Plody druhu Vaccinium macrocarpon alebo Vaccinium corymbosum 0810 40 50  
Ostatn√© 0810 40 90  
Kivi 0810 50 00  
Duriany 0810 60 00  
Tomely (Hurmikaki) 0810 70 00  
Ostatn√©    
Tamarindy, jabńļńćka keŇ°u, lińći, jackfruit, sapoty, plody muńćenky, karamboly a pitahaye 0810 90 20  
Ostatn√© 0810 90 75  
08.11 Ovocie a orechy, nevaren√© alebo varen√© vo vode alebo v pare, mrazen√©, tieŇĺ obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
Jahody    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13¬†hmotnostn√Ĺch % 0811 10 11  
Ostatn√© 0811 10 19  
Ostatn√© 0811 10 90  
Maliny, ńćernice, moruŇ°e, ostruŇĺlinomaliny, ńćierne, biele alebo ńćerven√© r√≠bezle a egreŇ°e    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13¬†hmotnostn√Ĺch % 0811 20 11  
Ostatn√© 0811 20 19  
Ostatn√©    
Maliny 0811 20 31  
ńĆierne r√≠bezle 0811 20 39  
ńĆerven√© r√≠bezle 0811 20 51  
ńĆernice a moruŇ°e 0811 20 59  
Ostatn√© 0811 20 90  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√°    
S obsahom cukru presahuj√ļcim 13¬†hmotnostn√Ĺch %    
Tropick√© ovocie a tropick√© orechy 0811 90 11  
Ostatn√© 0811 90 19  
Ostatn√©    
Tropick√© ovocie a tropick√© orechy 0811 90 31  
Ostatn√© 0811 90 39  
Ostatn√©    
Plody druhu Vaccinium myrtillus 0811 90 50  
Plody druhu Vaccinium myrtilloides alebo Vaccinium angustifolium 0811 90 70  
ńĆereŇ°ne a viŇ°ne    
ViŇ°ne (Prunus cerasus) 0811 90 75  
Ostatn√© 0811 90 80  
Tropick√© ovocie a tropick√© orechy 0811 90 85  
Ostatn√© 0811 90 95  
08.12 Ovocie a orechy dońćasne konzervovan√©, avŇ°ak v tomto stave nevhodn√© na bezprostredn√ļ konzum√°ciu    
ńĆereŇ°ne a viŇ°ne 0812 10 00  
Ostatn√©    
Marhule; pomaranńće 0812 90 25  
Pap√°je 0812 90 30  
Plody druhu Vaccinium myrtillus 0812 90 40  
Guavy, mang√°, mangostany, tamarindy, jabńļńćka keŇ°u, lińći, jackfruit, sapoty, plody muńćenky, karamboly, pitahaye a tropick√© orechy 0812 90 70  
Ostatn√© 0812 90 98  
08.13 Ovocie, suŇ°en√©, in√© ako ovocie poloŇĺiek¬†0801 aŇĺ 0806; zmesi orechov alebo suŇ°en√©ho ovocia tejto kapitoly    
Marhule 0813 10 00  
Slivky 0813 20 00  
Jablk√° 0813 30 00  
Ostatn√© ovocie    
Broskyne, vr√°tane nekt√°riniek 0813 40 10  
HruŇ°ky 0813 40 30  
Pap√°je 0813 40 50  
Tamarindy, jabńļńćka keŇ°u, lińći, jackfruit, sapoty, plody muńćenky, karamboly a pitahaye 0813 40 65  
Ostatn√© 0813 40 95  
Zmesi orechov alebo suŇ°en√©ho ovocia tejto kapitoly    
Zmesi suŇ°en√©ho ovocia, in√©ho ako ovocia poloŇĺiek¬†0801 aŇĺ 0806    
Neobsahuj√ļce slivky    
Z pap√°j√≠, tamar√≠nd, jabńļńćok keŇ°u, lińći, jackfruitu, sapot, plodov muńćenky, karamboly a pitahaye 0813 50 12  
Ostatn√© 0813 50 15  
Obsahuj√ļce slivky 0813 50 19  
Zmesi v√Ĺluńćne z orechov poloŇĺiek¬†0801 a 0802    
Z tropick√Ĺch orechov 0813 50 31  
Ostatn√© 0813 50 39  
Ostatn√© zmesi    
Neobsahuj√ļce slivky ani figy 0813 50 91  
Ostatn√© 0813 50 99  
08.14 K√īra alebo Ň°upka citrusov√Ĺch plodov alebo mel√≥nov (vr√°tane vodov√Ĺch mel√≥nov), ńćerstv√°, mrazen√°, suŇ°en√° alebo dońćasne konzervovan√° v slanom n√°leve, s√≠rnej vode alebo ostatn√Ĺch konzervańćn√Ĺch roztokoch 0814 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.