CN8 / NC8 - 2023 13 CN8 / NC8 - 2023 - SK 15

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

14. KAPITOLA
RASTLINN√Č PLETACIE MATERI√ĀLY; PRODUKTY RASTLINN√ČHO P√ĒVODU INDE NE҆PECIFIKOVAN√Č ANI NEZAHRNUT√Č

14.01 Rastlinn√© materi√°ly druhu pouŇĺ√≠van√©ho hlavne na pletenie (napr√≠klad bambus, ratan, sitina, tŇēstie, vŇēbov√© pr√ļtie, rafia, ńćisten√°, bielen√° alebo farben√° obiln√° slama, a lipov√° k√īra)    
Bambus 1401 10 00  
Ratan 1401 20 00  
Ostatn√© 1401 90 00  
14.04 Rastlinn√© produkty inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Bavlnen√Ĺ linters 1404 20 00  
Ostatn√© 1404 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.