CN8 / NC8 - 2023 14 CN8 / NC8 - 2023 - SK 16

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

15. KAPITOLA
ĆœIVOČÍƠNE, RASTLINNÉ ALEBO MIKROBIÁLNE TUKY A OLEJE A PRODUKTY ICH Ć TIEPENIA; UPRAVENÉ JEDLÉ TUKY; ĆœIVOČÍƠNE ALEBO RASTLINNÉ VOSKY

15.01 PrasacĂ­ tuk (vrĂĄtane sadla) a hydinovĂœ tuk, inĂœ ako tuk poloĆŸky 0209 alebo 1503    
Sadlo    
Na priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1501 10 10  
OstatnĂ© 1501 10 90  
OstatnĂœ prasacĂ­ tuk    
Na priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1501 20 10  
OstatnĂœ 1501 20 90  
OstatnĂœ 1501 90 00  
15.02 Tuk z hovĂ€dzĂ­ch zvierat, oviec alebo kĂŽz, inĂœ ako tuk poloĆŸky 1503    
Loj    
Na priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1502 10 10  
OstatnĂœ 1502 10 90  
OstatnĂœ    
Na priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1502 90 10  
OstatnĂœ 1502 90 90  
15.03 StearĂ­n zo sadla, sadlovĂœ olej, oleostearĂ­n, oleomargarĂ­n a lojovĂœ olej, nie emulgovanĂ© alebo zmieĆĄanĂ© alebo inak upravenĂ©    
StearĂ­n zo sadla a oleostearĂ­n    
Na priemyselnĂ© Ășčely 1503 00 11  
OstatnĂœ 1503 00 19  
LojovĂœ olej na priemyselnĂ© Ășčely, inĂœ ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1503 00 30  
OstatnĂ© 1503 00 90  
15.04 Tuky a oleje a ich frakcie, z rĂœb alebo morskĂœch cicavcov, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
Oleje a ich frakcie z rybacej pečene    
S obsahom vitamĂ­nu A nepresahujĂșcim 2500 IU/g 1504 10 10  
OstatnĂ©    
Z halibuta 1504 10 91  
OstatnĂ© 1504 10 99  
Tuky a oleje a ich frakcie, z rĂœb, inĂ© ako oleje z pečene    
TuhĂ© frakcie 1504 20 10  
OstatnĂ© 1504 20 90  
Tuky a oleje a ich frakcie, z morskĂœch cicavcov    
TuhĂ© frakcie 1504 30 10  
OstatnĂ© 1504 30 90  
15.05 Tuk z ovčej vlny a tukovĂ© lĂĄtky z neho zĂ­skanĂ© (vrĂĄtane lanolĂ­nu)    
Tuk z ovčej vlny, surovĂœ 1505 00 10  
OstatnĂ© 1505 00 90  
15.06 OstatnĂ© ĆŸivočíơne tuky a oleje a ich frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ© 1506 00 00  
15.07 SĂłjovĂœ olej a jeho frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
SurovĂœ olej, tieĆŸ odglejovanĂœ    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1507 10 10  
OstatnĂœ 1507 10 90  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1507 90 10  
OstatnĂ© 1507 90 90  
15.08 AraĆĄidovĂœ olej a jeho frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1508 10 10  
OstatnĂœ 1508 10 90  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1508 90 10  
OstatnĂ© 1508 90 90  
15.09 OlivovĂœ olej a jeho frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
Extra panenskĂœ olivovĂœ olej 1509 20 00  
PanenskĂœ olivovĂœ olej 1509 30 00  
OstatnĂ© panenskĂ© olivovĂ© oleje 1509 40 00  
OstatnĂ© 1509 90 00  
15.10 OstatnĂ© oleje a ich frakcie, zĂ­skanĂ© vĂœlučne z olĂ­v, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©, vrĂĄtane zmesĂ­ tĂœchto olejov alebo frakciĂ­ s olejmi alebo frakciami poloĆŸky 1509    
SurovĂœ olej z olivovĂœch vĂœliskov 1510 10 00  
OstatnĂ© 1510 90 00  
15.11 PalmovĂœ olej a jeho frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1511 10 10  
OstatnĂœ 1511 10 90  
OstatnĂ©    
TuhĂ© frakcie    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1511 90 11  
OstatnĂ© 1511 90 19  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1511 90 91  
OstatnĂ© 1511 90 99  
15.12 SlnečnicovĂœ olej, poĆŸltovĂœ olej alebo bavlnĂ­kovĂœ olej a ich frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
SlnečnicovĂœ alebo poĆŸltovĂœ olej a ich frakcie    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1512 11 10  
OstatnĂœ    
SlnečnicovĂœ olej 1512 11 91  
PoĆŸltovĂœ olej 1512 11 99  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1512 19 10  
OstatnĂ© 1512 19 90  
BavlnĂ­kovĂœ olej a jeho frakcie    
SurovĂœ olej, tieĆŸ zbavenĂœ gossypolu    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1512 21 10  
OstatnĂœ 1512 21 90  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1512 29 10  
OstatnĂ© 1512 29 90  
15.13 Olej z kokosovĂœch orechov (koprovĂœ olej), olej z palmovĂœch jadier alebo babasovĂœ olej a ich frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
Olej z kokosovĂœch orechov (koprovĂœ olej) a jeho frakcie    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1513 11 10  
OstatnĂœ    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1513 11 91  
OstatnĂœ 1513 11 99  
OstatnĂ©    
TuhĂ© frakcie    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1513 19 11  
OstatnĂ© 1513 19 19  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1513 19 30  
OstatnĂ©    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1513 19 91  
OstatnĂ© 1513 19 99  
Olej z palmovĂœch jadier alebo babassovĂœ olej a ich frakcie    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1513 21 10  
OstatnĂœ    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1513 21 30  
OstatnĂœ 1513 21 90  
OstatnĂ©    
TuhĂ© frakcie    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1513 29 11  
OstatnĂ© 1513 29 19  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1513 29 30  
OstatnĂ©    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1513 29 50  
OstatnĂ© 1513 29 90  
15.14 Olej z repky, repky olejnej alebo horčicovĂœ olej a ich frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
Olej z repky alebo repky olejnej s nĂ­zkym obsahom kyseliny erukovej a ich frakcie    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1514 11 10  
OstatnĂœ 1514 11 90  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1514 19 10  
OstatnĂ© 1514 19 90  
OstatnĂ©    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1514 91 10  
OstatnĂœ 1514 91 90  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1514 99 10  
OstatnĂ© 1514 99 90  
15.15 OstatnĂ© stĂĄle rastlinnĂ© alebo mikrobiĂĄlne tuky a oleje (vrĂĄtane jojobovĂ©ho oleja) a ich frakcie, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale chemicky nemodifikovanĂ©    
ÄœanovĂœ olej a jeho frakcie    
SurovĂœ olej 1515 11 00  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 19 10  
OstatnĂ© 1515 19 90  
KukuričnĂœ olej a jeho frakcie    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 21 10  
OstatnĂœ 1515 21 90  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 29 10  
OstatnĂ© 1515 29 90  
RicĂ­novĂœ olej a jeho frakcie    
Na vĂœrobu kyseliny aminoundekĂĄnovej pouĆŸĂ­vanej na vĂœrobu syntetickĂœch textilnĂœch vlĂĄkien alebo umelĂœch plastovĂœch materiĂĄlov 1515 30 10  
OstatnĂ© 1515 30 90  
SezamovĂœ olej a jeho frakcie    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 50 11  
OstatnĂœ 1515 50 19  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 50 91  
OstatnĂ© 1515 50 99  
MikrobiĂĄlne tuky a oleje a ich frakcie    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 60 11  
OstatnĂ©    
TuhĂ©, v bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1515 60 51  
TuhĂ©, ostatnĂ©; tekutĂ© 1515 60 59  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 60 60  
OstatnĂ©    
TuhĂ©, v bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1515 60 91  
TuhĂ©, ostatnĂ©; tekutĂ© 1515 60 99  
OstatnĂ©    
TungovĂœ olej; jojobovĂœ a oiticikovĂœ olej; myrtovĂœ vosk a japonskĂœ vosk; ich frakcie 1515 90 11  
Olej z tabakovĂœch semien a jeho frakcie    
SurovĂœ olej    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 90 21  
OstatnĂœ 1515 90 29  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 90 31  
OstatnĂ© 1515 90 39  
OstatnĂ© oleje a ich frakcie    
SurovĂ© oleje    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 90 40  
OstatnĂ©    
TuhĂ©, v bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1515 90 51  
TuhĂ©, ostatnĂ©; tekutĂ© 1515 90 59  
OstatnĂ©    
Na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1515 90 60  
OstatnĂ©    
TuhĂ©, v bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1515 90 91  
TuhĂ©, ostatnĂ©; tekutĂ© 1515 90 99  
15.16 Ćœivočíơne, rastlinnĂ© alebo mikrobiĂĄlne tuky a oleje a ich frakcie, čiastočne alebo Ășplne hydrogenovanĂ©, interesterifikovanĂ©, reesterifikovanĂ© alebo elaidinizovanĂ©, tieĆŸ rafinovanĂ©, ale ďalej neupravenĂ©    
Ćœivočíơne tuky a oleje a ich frakcie    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1516 10 10  
OstatnĂ© 1516 10 90  
RastlinnĂ© tuky a oleje a ich frakcie    
HydrogenovanĂœ ricĂ­novĂœ olej, tieĆŸ nazĂœvanĂœ „opalwax“ 1516 20 10  
OstatnĂ©    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1516 20 91  
OstatnĂ©    
Oleje zo semien repky, ÄŸanu, repky olejnej, slnečnice, ilipe, karitĂ©, makore, touloucouna alebo babassu, na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu 1516 20 95  
OstatnĂ©    
AraĆĄidovĂœ olej, bavlnĂ­kovĂœ olej, sĂłjovĂœ olej alebo slnečnicovĂœ olej; ostatnĂ© oleje obsahujĂșce menej ako 50 hmotnostnĂœch % voÄŸnĂœch mastnĂœch kyselĂ­n, okrem olejov z palmovĂœch jadier, ilipe, kokosovĂœch orechov, repky, repky olejnej alebo kopaiby 1516 20 96  
OstatnĂ© 1516 20 98  
MikrobiĂĄlne tuky a oleje a ich frakcie    
V bezprostrednom obale s čistĂœm obsahom nepresahujĂșcim 1 kg 1516 30 91  
OstatnĂ© 1516 30 98  
15.17 MargarĂ­n; jedlĂ© zmesi alebo prĂ­pravky zo ĆŸivočíơnych, rastlinnĂœch alebo mikrobiĂĄlnych tukov alebo olejov alebo frakciĂ­ rĂŽznych tukov alebo olejov tejto kapitoly, inĂ© ako jedlĂ© tuky a oleje alebo ich frakcie poloĆŸky 1516    
MargarĂ­n, okrem tekutĂ©ho margarĂ­nu    
ObsahujĂșci viac ako 10 hmotnostnĂœch %, ale najviac 15 hmotnostnĂœch % mliečnych tukov 1517 10 10  
OstatnĂœ 1517 10 90  
OstatnĂ©    
ObsahujĂșce viac ako 10 hmotnostnĂœch %, ale najviac 15 hmotnostnĂœch % mliečnych tukov 1517 90 10  
OstatnĂ©    
StĂĄle rastlinnĂ© oleje, tekutĂ©, mieĆĄanĂ© 1517 90 91  
JedlĂ© zmesi alebo prĂ­pravky druhu pouĆŸĂ­vanĂ©ho ako prĂ­pravky na vytieranie foriem 1517 90 93  
OstatnĂ© 1517 90 99  
15.18 Ćœivočíơne, rastlinnĂ© alebo mikrobiĂĄlne tuky a oleje a ich frakcie, varenĂ©, oxidovanĂ©, dehydrovanĂ©, sĂ­renĂ©, fĂșkanĂ©, polymerizovanĂ© teplom vo vĂĄkuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikovanĂ©, okrem tukov, olejov a frakciĂ­ poloĆŸky 1516; nejedlĂ© zmesi alebo prĂ­pravky zo ĆŸivočíơnych, rastlinnĂœch alebo mikrobiĂĄlnych tukov alebo olejov alebo z frakciĂ­ rĂŽznych tukov alebo z olejov tejto kapitoly, inde neĆĄpecifikovanĂ© ani nezahrnutĂ©    
Linoxyn 1518 00 10  
StĂĄle rastlinnĂ© oleje, tekutĂ©, mieĆĄanĂ©, určenĂ© na technickĂ© alebo priemyselnĂ© Ășčely, inĂ© ako na vĂœrobu potravĂ­n na ÄŸudskĂș konzumĂĄciu    
SurovĂ© 1518 00 31  
OstatnĂ© 1518 00 39  
OstatnĂ©    
Ćœivočíơne, rastlinnĂ© alebo mikrobiĂĄlne tuky a oleje a ich frakcie, varenĂ©, oxidovanĂ©, dehydrovanĂ©, sĂ­renĂ©, fĂșkanĂ©, polymerizovanĂ© teplom vo vĂĄkuu alebo v inertnom plyne alebo inak chemicky modifikovanĂ©, okrem tukov, olejov a frakciĂ­ poloĆŸky 1516 1518 00 91  
OstatnĂ©    
NejedlĂ© zmesi alebo prĂ­pravky zo ĆŸivočíơnych alebo ĆŸivočíơnych, rastlinnĂœch alebo mikrobiĂĄlnych tukov a olejov a ich frakciĂ­ 1518 00 95  
OstatnĂ© 1518 00 99  
15.20 Glycerol surovĂœ; glycerolovĂ© vody a glycerolovĂ© lĂșhy 1520 00 00  
15.21 RastlinnĂ© vosky (inĂ© ako triglyceridy), včelĂ­ vosk, ostatnĂ© hmyzie vosky a spermacet, tieĆŸ rafinovanĂ© alebo farbenĂ©    
RastlinnĂ© vosky 1521 10 00  
OstatnĂ©    
Spermacet, tieĆŸ rafinovanĂœ alebo farbenĂœ 1521 90 10  
VčelĂ­ vosk a ostatnĂ© hmyzie vosky, tieĆŸ rafinovanĂ© alebo farbenĂ©    
SurovĂ© 1521 90 91  
OstatnĂ© 1521 90 99  
15.22 Degras; zvyĆĄky zo spracovania tukovĂœch lĂĄtok alebo ĆŸivočíơnych alebo rastlinnĂœch voskov    
Degras 1522 00 10  
ZvyĆĄky zo spracovania tukovĂœch lĂĄtok alebo ĆŸivočíơnych alebo rastlinnĂœch voskov    
ObsahujĂșce olej s charakteristikami olivovĂ©ho oleja    
MydlovĂ© kaly 1522 00 31  
OstatnĂ© 1522 00 39  
OstatnĂ©    
OlejovĂ© kaly a usadeniny; mydlovĂ© kaly 1522 00 91  
OstatnĂ© 1522 00 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.