CN8 / NC8 - 2023 21 CN8 / NC8 - 2023 - SK 23

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

22. KAPITOLA
NEALKOHOLICK√Č A ALKOHOLICK√Č N√ĀPOJE A OCOT

22.01 Vody, vr√°tane pr√≠rodn√Ĺch alebo umel√Ĺch miner√°lnych v√īd a s√Ĺten√Ĺch v√īd, neobsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√° ani ochucuj√ļce l√°tky; ńĺad a sneh    
Miner√°lne vody a s√Ĺten√© vody    
Pr√≠rodn√© miner√°lne vody    
Bez oxidu uhlińćit√©ho 2201 10 11 (LTR)
Ostatné 2201 10 19 (LTR)
Ostatné 2201 10 90 (LTR)
Ostatn√© 2201 90 00  
22.02 Vody, vr√°tane miner√°lnych v√īd a s√Ĺten√Ĺch v√īd, obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√° alebo ochuten√©, a ostatn√© nealkoholick√© n√°poje, okrem Ň°tiav ovocn√Ĺch, z orechov alebo zeleninov√Ĺch Ň°tiav poloŇĺky¬†2009    
Vody, vr√°tane miner√°lnych v√īd a s√Ĺten√Ĺch v√īd, obsahuj√ļce pridan√Ĺ cukor alebo ostatn√© sladidl√° alebo ochucuj√ļce l√°tky 2202 10 00 (LTR)
Ostatn√©    
Nealkoholické pivo 2202 91 00 (LTR)
Ostatn√©    
Neobsahuj√ļce v√Ĺrobky poloŇĺiek¬†0401 aŇĺ 0404 alebo tuk z√≠skan√Ĺ z v√Ĺrobkov poloŇĺiek¬†0401 aŇĺ 0404    
Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín 2,8 hmotnostného % alebo viac 2202 99 11 (LTR)
Nápoje na základe sóje s obsahom bielkovín menej ako 2,8 hmotnostného %; nápoje na základe orechov 8. kapitoly, obilnín 10. kapitoly alebo semien 12. kapitoly 2202 99 15 (LTR)
Ostatné 2202 99 19 (LTR)
Ostatn√©, obsahuj√ļce tuk z√≠skan√Ĺ z v√Ĺrobkov poloŇĺiek¬†0401 aŇĺ 0404    
Menej ako 0,2 hmotnostného % 2202 99 91 (LTR)
0,2 hmotnostného % alebo viac, ale menej ako 2 hmotnostné % 2202 99 95 (LTR)
2 hmotnostné % alebo viac 2202 99 99 (LTR)
22.03 Pivo vyroben√© zo sladu    
V n√°dob√°ch s objemom 10¬†litrov alebo menej    
Vo fńĺaŇ°iach 2203 00 01 (LTR)
Ostatné 2203 00 09 (LTR)
V nádobách s objemom viac ako 10 litrov 2203 00 10 (LTR)
22.04 V√≠no z ńćerstv√©ho hrozna, vr√°tane v√≠na obohaten√©ho alkoholom; hroznov√Ĺ muŇ°t in√Ĺ ako poloŇĺky¬†2009    
҆umiv√© v√≠no    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP)    
҆ampansk√© 2204 10 11 (LTR)
Cava 2204 10 13 (LTR)
Prosecco 2204 10 15 (LTR)
Asti spumante 2204 10 91 (LTR)
Ostatné 2204 10 93 (LTR)
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO) 2204 10 94 (LTR)
Ostatné odrodové vína 2204 10 96 (LTR)
Ostatné 2204 10 98 (LTR)
Ostatn√© v√≠na; hroznov√Ĺ muŇ°t, ktor√©ho kvasenie bolo zastaven√© alebo mu bolo zabr√°nen√© pridan√≠m alkoholu    
V n√°dob√°ch s objemom 2¬†litre alebo menej    
V√≠na, in√© ako v√≠na podpoloŇĺky¬†220410, vo fńĺaŇ°iach uzavret√Ĺch z√°tkou v tvare hr√≠bika zachyten√©ho pomocou svorky alebo kovovej zvierky; v√≠na, inak balen√©, s pretlakom oxidu uhlińćit√©ho v roztoku najmenej 1¬†bar, ale menej ako 3¬†bary, meran√Ĺm pri teplote 20¬†¬įC    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP) 2204 21 06 (LTR)
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO) 2204 21 07 (LTR)
Ostatné odrodové vína 2204 21 08 (LTR)
Ostatné 2204 21 09 (LTR)
Ostatn√©    
Vyroben√© v Eur√≥pskej √ļnii    
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 15¬†%¬†vol    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP)    
Biele v√≠na    
Alsace 2204 21 11 (LTR)
Bordeaux 2204 21 12 (LTR)
Bourgogne (Burgundy) 2204 21 13 (LTR)
Val de Loire (Loire Valley) 2204 21 17 (LTR)
Mosel 2204 21 18 (LTR)
Pfalz 2204 21 19 (LTR)
Rheinhessen 2204 21 22 (LTR)
Tokaj 2204 21 23 (LTR)
Lazio (Latium) 2204 21 24 (LTR)
Toscana (Tuscany) 2204 21 26 (LTR)
Trentino, Alto Adige a Friuli 2204 21 27 (LTR)
Veneto 2204 21 28 (LTR)
Sicilia 2204 21 31 (LTR)
Vinho Verde 2204 21 32 (LTR)
Penedés 2204 21 34 (LTR)
Rioja 2204 21 36 (LTR)
Valencia 2204 21 37 (LTR)
Ostatné 2204 21 38 (LTR)
Ostatn√©    
Bordeaux 2204 21 42 (LTR)
Bourgogne (Burgundy) 2204 21 43 (LTR)
Beaujolais 2204 21 44 (LTR)
Vall√©e du Rh√īne 2204 21 46 (LTR)
Languedoc‚ÄďRoussillon 2204 21 47 (LTR)
Val de Loire (Loire Valley) 2204 21 48 (LTR)
Sicilia 2204 21 61 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 21 62 (LTR)
Toscana (Tuscany) 2204 21 66 (LTR)
Trentino a Alto Adige 2204 21 67 (LTR)
Veneto 2204 21 68 (LTR)
DńÉo, Bairrada a Douro 2204 21 69 (LTR)
Navarra 2204 21 71 (LTR)
Penedés 2204 21 74 (LTR)
Rioja 2204 21 76 (LTR)
Valdepe√Īas 2204 21 77 (LTR)
Ostatné 2204 21 78 (LTR)
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Biele vína 2204 21 79 (LTR)
Ostatné 2204 21 80 (LTR)
Ostatn√© odrodov√© v√≠na    
Biele vína 2204 21 81 (LTR)
Ostatné 2204 21 82 (LTR)
Ostatn√©    
Biele vína 2204 21 83 (LTR)
Ostatné 2204 21 84 (LTR)
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom presahuj√ļcim 15¬†%¬†vol    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP) alebo v√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Madeira a Setubal muscatel 2204 21 85 (LTR)
Sherry 2204 21 86 (LTR)
Marsala 2204 21 87 (LTR)
Samos a Muscat de Lemnos 2204 21 88 (LTR)
Port 2204 21 89 (LTR)
Ostatné 2204 21 90 (LTR)
Ostatné 2204 21 91 (LTR)
Ostatn√©    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP) alebo v√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Biele vína 2204 21 93 (LTR)
Ostatné 2204 21 94 (LTR)
Ostatn√© odrodov√© v√≠na    
Biele vína 2204 21 95 (LTR)
Ostatné 2204 21 96 (LTR)
Ostatn√©    
Biele vína 2204 21 97 (LTR)
Ostatné 2204 21 98 (LTR)
V n√°dob√°ch s¬†objemom viac ako 2 litre, ale najviac 10 litrov    
V√≠na, in√© ako v√≠na podpoloŇĺky¬†220410, vo fńĺaŇ°iach uzavret√Ĺch z√°tkou v tvare hr√≠bika zachyten√©ho pomocou svorky alebo kovovej zvierky; v√≠na, inak balen√©, s pretlakom oxidu uhlińćit√©ho v roztoku najmenej 1¬†bar, ale menej ako 3¬†bary, meran√Ĺm pri 20¬†¬įC 2204 22 10 (LTR)
Ostatn√©    
Vyroben√© v Eur√≥pskej √ļnii    
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 15¬†%¬†vol    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP)    
Bordeaux 2204 22 22 (LTR)
Bourgogne (Burgundy) 2204 22 23 (LTR)
Beaujolais 2204 22 24 (LTR)
Vall√©e du Rh√īne 2204 22 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 22 27 (LTR)
Val de Loire (Loire Valley) 2204 22 28 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 22 32 (LTR)
Tokaj 2204 22 33 (LTR)
Ostatn√©    
Biele vína 2204 22 38 (LTR)
Ostatné 2204 22 78 (LTR)
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Biele vína 2204 22 79 (LTR)
Ostatné 2204 22 80 (LTR)
Ostatn√© odrodov√© v√≠na    
Biele vína 2204 22 81 (LTR)
Ostatné 2204 22 82 (LTR)
Ostatn√©    
Biele vína 2204 22 83 (LTR)
Ostatné 2204 22 84 (LTR)
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom presahuj√ļcim 15¬†%¬†vol    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP) alebo v√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Madeira a Setubal muscatel 2204 22 85 (LTR)
Sherry 2204 22 86 (LTR)
Samos a Muscat de Lemnos 2204 22 88 (LTR)
Ostatné 2204 22 90 (LTR)
Ostatné 2204 22 91 (LTR)
Ostatn√©    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP) alebo v√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Biele vína 2204 22 93 (LTR)
Ostatné 2204 22 94 (LTR)
Ostatn√© odrodov√© v√≠na    
Biele vína 2204 22 95 (LTR)
Ostatné 2204 22 96 (LTR)
Ostatn√©    
Biele vína 2204 22 97 (LTR)
Ostatné 2204 22 98 (LTR)
Ostatn√©    
V√≠na, in√© ako v√≠na podpoloŇĺky¬†220410, vo fńĺaŇ°iach uzavret√Ĺch z√°tkou v tvare hr√≠bika zachyten√©ho pomocou svorky alebo kovovej zvierky; v√≠na, inak balen√©, s pretlakom oxidu uhlińćit√©ho v roztoku najmenej 1¬†bar, ale menej ako 3¬†bary, meran√Ĺm pri 20¬†¬įC 2204 29 10 (LTR)
Ostatn√©    
Vyroben√© v Eur√≥pskej √ļnii    
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 15¬†%¬†vol    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP)    
Bordeaux 2204 29 22 (LTR)
Bourgogne (Burgundy) 2204 29 23 (LTR)
Beaujolais 2204 29 24 (LTR)
Vall√©e du Rh√īne 2204 29 26 (LTR)
Languedoc-Roussillon 2204 29 27 (LTR)
Val de Loire (Loire Valley) 2204 29 28 (LTR)
Piemonte (Piedmont) 2204 29 32 (LTR)
Ostatn√©    
Biele vína 2204 29 38 (LTR)
Ostatné 2204 29 78 (LTR)
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Biele vína 2204 29 79 (LTR)
Ostatné 2204 29 80 (LTR)
Ostatn√© odrodov√© v√≠na    
Biele vína 2204 29 81 (LTR)
Ostatné 2204 29 82 (LTR)
Ostatn√©    
Biele vína 2204 29 83 (LTR)
Ostatné 2204 29 84 (LTR)
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom presahuj√ļcim 15¬†%¬†vol    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP) alebo v√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Madeira a Setubal muscatel 2204 29 85 (LTR)
Sherry 2204 29 86 (LTR)
Samos a Muscat de Lemnos 2204 29 88 (LTR)
Ostatné 2204 29 90 (LTR)
Ostatné 2204 29 91 (LTR)
Ostatn√©    
V√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm oznańćen√≠m p√īvodu (ChOP) alebo v√≠na s¬†chr√°nen√Ĺm zemepisn√Ĺm oznańćen√≠m (ChZO)    
Biele vína 2204 29 93 (LTR)
Ostatné 2204 29 94 (LTR)
Ostatn√© odrodov√© v√≠na    
Biele vína 2204 29 95 (LTR)
Ostatné 2204 29 96 (LTR)
Ostatn√©    
Biele vína 2204 29 97 (LTR)
Ostatné 2204 29 98 (LTR)
Ostatn√Ĺ hroznov√Ĺ muŇ°t    
Kvasiaci alebo s kvasen√≠m zastaven√Ĺm inak ako pridan√≠m alkoholu 2204 30 10 (LTR)
Ostatn√Ĺ    
S hustotou pri 20¬†¬įC 1,33¬†g/cm¬≥ alebo menej a so skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom nepresahuj√ļcim 1¬†%¬†vol    
Zahusten√Ĺ 2204 30 92 (LTR)
Ostatn√Ĺ 2204 30 94 (LTR)
Ostatn√Ĺ    
Zahusten√Ĺ 2204 30 96 (LTR)
Ostatn√Ĺ 2204 30 98 (LTR)
22.05 Verm√ļt a ostatn√© v√≠na z ńćerstv√©ho hrozna ochuten√© bylinami alebo aromatick√Ĺmi l√°tkami    
V n√°dob√°ch s objemom 2¬†litre alebo menej    
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom 18¬†%¬†vol alebo menej 2205 10 10 (LTR)
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom presahuj√ļcim 18¬†%¬†vol 2205 10 90 (LTR)
Ostatn√©    
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom 18¬†%¬†vol alebo menej 2205 90 10 (LTR)
So skutońćn√Ĺm objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom presahuj√ļcim 18¬†%¬†vol 2205 90 90 (LTR)
22.06 Ostatn√© kvasen√© n√°poje (napr√≠klad jablńćn√© v√≠no, hruŇ°kov√© v√≠no, medovina, sak√©); zmesi kvasen√Ĺch n√°pojov a zmesi kvasen√Ĺch n√°pojov a nealkoholick√Ĺch n√°pojov, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Piquette 2206 00 10 (LTR)
Ostatn√©    
҆umiv√©    
Jablńćn√© a hruŇ°kov√© v√≠no 2206 00 31 (LTR)
Ostatné 2206 00 39 (LTR)
NeŇ°umiv√©, v n√°dob√°ch s objemom    
2¬†litre alebo menej    
Jablńćn√© a hruŇ°kov√© v√≠no 2206 00 51 (LTR)
Ostatné 2206 00 59 (LTR)
Viac ako 2¬†litre    
Jablńćn√© a hruŇ°kov√© v√≠no 2206 00 81 (LTR)
Ostatné 2206 00 89 (LTR)
22.07 Etylalkohol nedenaturovan√Ĺ s objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom 80¬†%¬†vol alebo viac; etylalkohol a ostatn√© destil√°ty, denaturovan√©, s ak√Ĺmkońĺvek alkoholometrick√Ĺm titrom    
Etylalkohol nedenaturovan√Ĺ s objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom 80¬†%¬†vol alebo viac 2207 10 00 (LTR)
Etylalkohol a ostatn√© destil√°ty, denaturovan√©, s ak√Ĺmkońĺvek alkoholometrick√Ĺm titrom 2207 20 00 (LTR)
22.08 Etylalkohol nedenaturovan√Ĺ s objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom menej ako 80¬†%¬†vol; destil√°ty, lik√©ry a ostatn√© liehov√© n√°poje    
Destil√°ty z hroznov√©ho v√≠na alebo hroznov√Ĺch v√Ĺliskov    
V n√°dob√°ch s objemom 2¬†litre alebo menej    
Z√≠skan√© destil√°ciou hroznov√©ho v√≠na    
Cognac 2208 20 12 (l a)
Armagnac 2208 20 14 (l a)
Brandy alebo Weinbrand    
Brandy de Jerez 2208 20 16 (l a)
Ostatné 2208 20 18 (l a)
Ostatné 2208 20 19 (l a)
Z√≠skan√© destil√°ciou hroznov√Ĺch v√Ĺliskov    
Grappa 2208 20 26 (l a)
Ostatné 2208 20 28 (l a)
V n√°dob√°ch s objemom viac ako 2¬†litre    
Z√≠skan√© destil√°ciou hroznov√©ho v√≠na    
Cognac 2208 20 62 (l a)
Brandy alebo Weinbrand 2208 20 66 (l a)
Ostatné 2208 20 69 (l a)
Z√≠skan√© destil√°ciou hroznov√Ĺch v√Ĺliskov    
Grappa 2208 20 86 (l a)
Ostatné 2208 20 88 (l a)
Whisky    
Whisky Bourbon, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 30 11 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 30 19 (l a)
҆k√≥tska whisky    
NemieŇ°an√° (single) sladov√° whisky 2208 30 30 (l a)
MieŇ°an√° (blended) sladov√° whisky, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 30 41 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 30 49 (l a)
NemieŇ°an√° obiln√° whisky a mieŇ°an√° obiln√° whisky, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 30 61 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 30 69 (l a)
Ostatn√° mieŇ°an√° whisky, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 30 71 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 30 79 (l a)
Ostatn√°, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 30 82 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 30 88 (l a)
Rum a ostatn√© destil√°ty z√≠skan√© destil√°ciou skvasen√Ĺch produktov cukrovej trstiny    
V n√°dob√°ch s objemom 2¬†litre alebo menej    
Rum s obsahom prchav√Ĺch l√°tok in√Ĺch ako etylalkohol a metylalkohol rovnaj√ļcim sa alebo presahuj√ļcim 225¬†gramov na hektoliter ńćist√©ho alkoholu (s toleranciou 10¬†%) 2208 40 11 (l a)
Ostatn√©    
S hodnotou presahuj√ļcou 7,9¬†‚ā¨ za¬†liter ńćist√©ho alkoholu 2208 40 31 (l a)
Ostatné 2208 40 39 (l a)
V n√°dob√°ch s objemom viac ako 2¬†litre    
Rum s obsahom prchav√Ĺch l√°tok in√Ĺch ako etylalkohol a metylalkohol rovnaj√ļcim sa alebo presahuj√ļcim 225¬†gramov na hektoliter ńćist√©ho alkoholu (s toleranciou 10¬†%) 2208 40 51 (l a)
Ostatn√©    
S hodnotou presahuj√ļcou 2¬†‚ā¨ za liter ńćist√©ho alkoholu 2208 40 91 (l a)
Ostatné 2208 40 99 (l a)
Gin a borovińćka    
Gin, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 50 11 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 50 19 (l a)
Borovińćka, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 50 91 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 50 99 (l a)
Vodka    
S objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom 45,4¬†%¬†vol alebo menej, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 60 11 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 60 19 (l a)
S objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom viac ako 45,4¬†% vol, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 60 91 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 60 99 (l a)
Lik√©ry a kordialy    
V nádobách s objemom 2 litre alebo menej 2208 70 10 (l a)
V nádobách s objemom viac ako 2 litre 2208 70 90 (l a)
Ostatn√©    
Arak, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 90 11 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 90 19 (l a)
Slivovica, hruŇ°kovica, ńćereŇ°Ňąovica alebo viŇ°Ňąovica (okrem lik√©rov), v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 90 33 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 90 38 (l a)
Ostatn√© destil√°ty a ostatn√© liehov√© n√°poje, v n√°dob√°ch s objemom    
2¬†litre alebo menej    
Ouzo 2208 90 41 (l a)
Ostatn√©    
Destil√°ty (okrem lik√©rov)    
Destilovan√© z ovocia    
Kalvados 2208 90 45 (l a)
Ostatné 2208 90 48 (l a)
Ostatn√©    
Tequila 2208 90 54 (l a)
Ostatné 2208 90 56 (l a)
Ostatné liehové nápoje 2208 90 69 (l a)
Viac ako 2¬†litre    
Destil√°ty (okrem lik√©rov)    
Destilované z ovocia 2208 90 71 (l a)
Tequila 2208 90 75 (l a)
Ostatné 2208 90 77 (l a)
Ostatné liehové nápoje 2208 90 78 (l a)
Nedenaturovan√Ĺ etylalkohol s objemov√Ĺm alkoholometrick√Ĺm titrom menej ako 80¬†%¬†vol, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2208 90 91 (l a)
Viac ako 2 litre 2208 90 99 (l a)
22.09 Ocot a n√°hradky octu z√≠skan√© z kyseliny octovej    
V√≠nny ocot, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2209 00 11 (LTR)
Viac ako 2 litre 2209 00 19 (LTR)
Ostatn√©, v n√°dob√°ch s objemom    
2 litre alebo menej 2209 00 91 (LTR)
Viac ako 2 litre 2209 00 99 (LTR)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.