CN8 / NC8 - 2023 23 CN8 / NC8 - 2023 - SK 25

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

24. KAPITOLA
TABAK A VYROBEN√Č N√ĀHRADKY TABAKU; PRODUKTY, TIEŇĹ OBSAHUJ√öCE NIKOT√ćN, URńĆEN√Č NA INHAL√ĀCIU BEZ HORENIA; OSTATN√Č V√ĚROBKY OBSAHUJ√öCE NIKOT√ćN URńĆEN√Č NA PR√ćJEM NIKOT√ćNU ńĹUDSK√ĚM TELOM

24.01 Nespracovan√Ĺ tabak; tabakov√Ĺ zvyŇ°ok    
Tabak, ktor√Ĺ nie je odŇĺilovan√Ĺ a¬†nie je strips    
Tabak suŇ°en√Ĺ prirodzenou cirkul√°ciou vzduchu, svetl√Ĺ (light air-cured) 2401 10 35  
Tabak suŇ°en√Ĺ na slnku (sun-cured) orient√°lneho typu 2401 10 60  
Tabak suŇ°en√Ĺ prirodzenou cirkul√°ciou vzduchu, tmav√Ĺ (dark air-cured) 2401 10 70  
Tabak suŇ°en√Ĺ regulovanou cirkul√°ciou tepl√©ho vzduchu (flue-cured) 2401 10 85  
Ostatn√Ĺ 2401 10 95  
Tabak, ktor√Ĺ je ńćiastońćne alebo √ļplne odŇĺilovan√Ĺ alebo strips    
Tabak suŇ°en√Ĺ prirodzenou cirkul√°ciou vzduchu, svetl√Ĺ (light air-cured) 2401 20 35  
Tabak suŇ°en√Ĺ na slnku (sun-cured) orient√°lneho typu 2401 20 60  
Tabak suŇ°en√Ĺ prirodzenou cirkul√°ciou vzduchu, tmav√Ĺ (dark air-cured) 2401 20 70  
Tabak suŇ°en√Ĺ regulovanou cirkul√°ciou tepl√©ho vzduchu (flue-cured) 2401 20 85  
Ostatn√Ĺ 2401 20 95  
Tabakov√Ĺ zvyŇ°ok 2401 30 00  
24.02 Cigary, cigary s odrezan√Ĺmi koncami, cigarky a cigarety, z tabaku alebo n√°hradiek tabaku    
Cigary, cigary s odrezan√Ĺmi koncami a cigarky, obsahuj√ļce tabak 2402 10 00 (100)
Cigarety obsahuj√ļce tabak    
Obsahuj√ļce klinńćeky 2402 20 10 (100)
Ostatné 2402 20 90 (100)
Ostatn√© 2402 90 00  
24.03 Ostatn√Ĺ spracovan√Ĺ tabak a spracovan√© n√°hradky tabaku; ‚Äěhomogenizovan√Ĺ‚Äú alebo ‚ÄěrekonŇ°tituovan√Ĺ‚Äú tabak; tabakov√© v√ĹŇ•aŇĺky a esencie    
Tabak na fajńćenie, tieŇĺ obsahuj√ļci n√°hradky tabaku v akomkońĺvek pomere    
Tabak do vodnej fajky Ň°pecifikovan√Ĺ ¬†pozn√°mkou k podpoloŇĺk√°m 1 k tejto kapitole 2403 11 00  
Ostatn√©    
V bezprostrednom obale s ńćist√Ĺm obsahom nepresahuj√ļcim 500¬†g 2403 19 10  
Ostatn√© 2403 19 90  
Ostatn√©    
‚ÄěHomogenizovan√Ĺ‚Äú alebo ‚ÄěrekonŇ°tituovan√Ĺ‚Äú tabak 2403 91 00  
Ostatn√©    
ŇĹuvac√≠ a Ň°nupac√≠ tabak (tabak na uŇĺ√≠vanie nosom) 2403 99 10  
Ostatn√© 2403 99 90  
24.04 V√Ĺrobky obsahuj√ļce tabak, rekonŇ°tituovan√Ĺ tabak, nikot√≠n alebo n√°hradky tabaku alebo nikot√≠nu, urńćen√© na inhal√°ciu bez horenia; ostatn√© v√Ĺrobky obsahuj√ļce nikot√≠n urńćen√© na pr√≠jem nikot√≠nu ńĺudsk√Ĺm telom    
V√Ĺrobky urńćen√© na inhal√°ciu bez horenia    
Obsahuj√ļce tabak alebo rekonŇ°tituovan√Ĺ tabak 2404 11 00  
Ostatn√©, obsahuj√ļce nikot√≠n 2404 12 00  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļci n√°hradky tabaku 2404 19 10  
Ostatn√© 2404 19 90  
Ostatn√©    
Na or√°lne pouŇĺitie    
V√Ĺrobky obsahuj√ļce nikot√≠n, ktor√© s√ļ urńćen√© pom√īcŇ• pri odvykan√≠ uŇĺ√≠vaŇ• tabak 2404 91 10  
Ostatn√© 2404 91 90  
Na transderm√°lne pouŇĺitie 2404 92 00  
Ostatn√© 2404 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.