CN8 / NC8 - 2023 35 CN8 / NC8 - 2023 - SK 37

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

36. KAPITOLA
V√ĚBU҆NINY; PYROTECHNICK√Č V√ĚROBKY; Z√ĀPALKY; PYROFORICK√Č ZLIATINY; NIEKTOR√Č HORńĹAV√Č PR√ćPRAVKY

36.01 V√ĹbuŇ°niny v√Ĺmetn√©, pr√°Ň°kov√© 3601 00 00  
36.02 Pripraven√© v√ĹbuŇ°niny, in√© ako pr√°Ň°kov√© v√Ĺmetn√© v√ĹbuŇ°niny 3602 00 00  
36.03 Z√°palnice; bleskovice; roznetky alebo rozbuŇ°ky; zapańĺovańće; elektrick√© rozbuŇ°ky    
Z√°palnice 3603 10 00  
Bleskovice 3603 20 00  
Roznetky 3603 30 00  
RozbuŇ°ky 3603 40 00  
Zapańĺovańće 3603 50 00  
Elektrick√© rozbuŇ°ky 3603 60 00  
36.04 OhŇąostroje, signalizańćn√© rakety, daŇĺńŹov√© rakety, hmlov√© sign√°ly a ostatn√© pyrotechnick√© v√Ĺrobky    
OhŇąostroje 3604 10 00  
Ostatn√© 3604 90 00  
36.05 Z√°palky, in√© ako pyrotechnick√© v√Ĺrobky poloŇĺky 3604 3605 00 00  
36.06 Feroc√©r a ostatn√© pyroforick√© zliatiny vo vŇ°etk√Ĺch form√°ch; v√Ĺrobky z horńĺav√Ĺch materi√°lov uveden√Ĺch v pozn√°mke¬†2 k tejto kapitole    
Tekut√© paliv√° alebo paliv√° zo skvapalnen√©ho plynu v n√°dob√°ch druhu pouŇĺ√≠van√©ho na plnenie alebo doplnenie cigaretov√Ĺch alebo podobn√Ĺch zapańĺovańćov s objemom nepresahuj√ļcim 300¬†cm¬≥ 3606 10 00  
Ostatn√©    
Feroc√©r a ostatn√© pyroforick√© zliatiny vo vŇ°etk√Ĺch form√°ch 3606 90 10  
Ostatn√© 3606 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.