CN8 / NC8 - 2023 36 CN8 / NC8 - 2023 - SK 38

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

37. KAPITOLA
FOTOGRAFICK√Ě ALEBO KINEMATOGRAFICK√Ě TOVAR

37.01 Fotografick√© dosky a ploch√© filmy, scitliven√©, neexponovan√©, z materi√°lu in√©ho ako z papiera, lepenky alebo text√≠li√≠; ploch√© filmy na okamŇĺit√ļ fotografiu, scitliven√©, neexponovan√©, tieŇĺ v kazet√°ch    
Citliv√© na r√∂ntgenov√© l√ļńće 3701 10 00 (MTK)
Filmy na okamŇĺit√ļ fotografiu 3701 20 00 (PCE)
Ostatn√© dosky a filmy, s ktoroukońĺvek stranou presahuj√ļcou 255¬†mm 3701 30 00 (MTK)
Ostatn√©    
Na farebn√ļ fotografiu (polychr√≥mnu) 3701 91 00  
Ostatn√© 3701 99 00  
37.02 Fotografick√© filmy vo zvitkoch, scitliven√©, neexponovan√©, z materi√°lu in√©ho ako z papiera, lepenky alebo text√≠li√≠; filmy na okamŇĺit√ļ fotografiu vo zvitkoch, scitliven√©, neexponovan√©    
Citliv√© na r√∂ntgenov√© l√ļńće 3702 10 00 (MTK)
Ostatn√© filmy, bez perfor√°cie, so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 105¬†mm    
Na farebn√ļ fotografiu (polychr√≥mnu)    
Farebn√© negat√≠vne filmy: - so Ň°√≠rkou 75¬†mm alebo viac, ale nepresahuj√ļcou 105¬†mm a - s dńļŇĺkou 100¬†m alebo viacna v√Ĺrobu kazetov√Ĺch filmov (filmpakov) na okamŇĺit√ļ fotografiu 3702 31 91 (MTR)
Ostatné 3702 31 97 (MTR)
Ostatn√©, s emulziou halogenidov striebra    
So Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 35¬†mm    
Mikrofilmy; filmy na grafick√© umenie 3702 32 10  
Ostatn√© 3702 32 20  
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 35¬†mm 3702 32 85  
Ostatn√© 3702 39 00  
Ostatn√© filmy, bez perfor√°cie, so Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 105¬†mm    
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 610¬†mm a s dńļŇĺkou presahuj√ļcou 200¬†m, na farebn√ļ fotografiu (polychr√≥mnu) 3702 41 00 (MTK)
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 610¬†mm a s dńļŇĺkou presahuj√ļcou 200¬†m, in√© ako na farebn√ļ fotografiu 3702 42 00 (MTK)
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 610¬†mm a s dńļŇĺkou nepresahuj√ļcou 200¬†m 3702 43 00 (MTK)
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 105¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 610¬†mm 3702 44 00 (MTK)
Ostatn√© filmy na farebn√ļ fotografiu (polychr√≥mnu)    
So Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 16¬†mm 3702 52 00  
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 16¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 35¬†mm a s dńļŇĺkou nepresahuj√ļcou 30¬†m, na diapozit√≠vy 3702 53 00 (PCE)
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 16¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 35¬†mm a s dńļŇĺkou nepresahuj√ļcou 30¬†m, in√© ako na diapozit√≠vy 3702 54 00 (PCE)
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 16¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 35¬†mm a s dńļŇĺkou presahuj√ļcou 30¬†m 3702 55 00 (MTR)
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 35¬†mm 3702 56 00  
Ostatn√©    
So Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 35 mm a s dńļŇĺkou nepresahuj√ļcou 30 m    
Mikrofilmy; filmy na grafick√© umenie 3702 96 10  
Ostatné 3702 96 90 (PCE)
So Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 35 mm a s dńļŇĺkou presahuj√ļcou 30 m    
Mikrofilmy; filmy na grafick√© umenie 3702 97 10  
Ostatné 3702 97 90 (MTR)
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 35¬†mm 3702 98 00  
37.03 Fotografick√Ĺ papier, lepenka a text√≠lie, scitliven√©, neexponovan√©    
Vo zvitkoch, so Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 610¬†mm 3703 10 00  
Ostatn√©, na farebn√ļ fotografiu (polychr√≥mnu) 3703 20 00  
Ostatn√© 3703 90 00  
37.04 Fotografick√© dosky, filmy, papier, lepenka a text√≠lie, exponovan√©, ale nevyvolan√©    
Dosky a filmy 3704 00 10  
Ostatn√© 3704 00 90  
37.05 Fotografick√© dosky a filmy, exponovan√© a vyvolan√©, in√© ako kinematografick√Ĺ film    
Na ofsetov√ļ reprodukciu 3705 00 10  
Ostatn√© 3705 00 90  
37.06 Kinematografick√© filmy, exponovan√© a vyvolan√©, tieŇĺ obsahuj√ļce zvukov√Ĺ z√°znam alebo len zvukov√Ĺ z√°znam    
So Ň°√≠rkou 35¬†mm alebo viac    
Obsahuj√ļce len zvukov√Ĺ z√°znam; negat√≠vy; pomocn√© pozit√≠vy 3706 10 20 (MTR)
Ostatné pozitívy 3706 10 99 (MTR)
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce len zvukov√Ĺ z√°znam; negat√≠vy; pomocn√© pozit√≠vy; aktuality, filmov√© t√ĹŇĺdenn√≠ky 3706 90 52 (MTR)
Ostatn√© so Ň°√≠rkou    
Menej ako 10 mm 3706 90 91 (MTR)
10 mm alebo viac 3706 90 99 (MTR)
37.07 Chemick√© pr√≠pravky na fotografick√© √ļńćely (in√© ako laky, gleje, lepidl√° a podobn√© pr√≠pravky); nezmieŇ°an√© v√Ĺrobky na fotografick√© pouŇĺitie, v odmeran√Ĺch d√°vkach alebo balen√© na predaj v malom, vo forme pripravenej na okamŇĺit√© pouŇĺitie    
Citliv√© emulzie 3707 10 00  
Ostatn√©    
V√Ĺvojky a ustańĺovańće 3707 90 20  
Ostatn√© 3707 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.