CN8 / NC8 - 2023 42 CN8 / NC8 - 2023 - SK 44

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

43. KAPITOLA
KOŽUŠINY A UMELÉ KOŽUŠINY; VÝROBKY Z NICH

43.01 Surové kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov, vhodných na použitie v kožušníctve), iné ako surové kože a kožky položky 4101, 4102 alebo 4103    
Z noriek, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok 4301 10 00 (PCE)
Z nasledujúcich jahniat: astrachánskych, broadtailových, karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok 4301 30 00 (PCE)
Z líšok, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok 4301 60 00 (PCE)
Ostatné kožušiny, celé, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok 4301 80 00  
Hlavy, chvosty, nôžky a ostatné kúsky alebo odrezky, vhodné na použitie v kožušníctve 4301 90 00  
43.02 Vyčinené alebo upravené kožušiny (vrátane hláv, chvostov, nôžok a ostatných kúskov alebo odrezkov), nespájané alebo spájané (bez pridania ostatných materiálov), iné ako kožušiny položky 4303    
Celé kožušiny, tiež bez hláv, chvostov alebo nôžok, nespájané    
Z noriek 4302 11 00 (PCE)
Ostatné    
Z bobrov, ondatier alebo líšok 4302 19 15 (PCE)
Z králikov alebo zajacov 4302 19 35 (PCE)
Z tuleňov    
Z mláďat tuleňov grónskych alebo mláďat tuleňov krúžkovaných 4302 19 41 (PCE)
Ostatné 4302 19 49 (PCE)
Z oviec alebo jahniat    
Z nasledujúcich jahniat: astrachánskych, broadtailových, karakulských, perziánových a podobných jahniat, jahniat indických, čínskych, mongolských alebo tibetských 4302 19 75 (PCE)
Ostatné 4302 19 80 (PCE)
Ostatné 4302 19 99  
Hlavy, chvosty, nôžky a ostatné kúsky alebo odrezky, nespájané 4302 20 00  
Celé kožušiny a kúsky alebo odrezky z nich, spájané    
„Vypúšťané“ kožušiny 4302 30 10  
Ostatné    
Z králikov alebo zajacov 4302 30 25 (PCE)
Z tuleňov    
Z mláďat tuleňov grónskych alebo mláďat tuleňov krúžkovaných 4302 30 51 (PCE)
Ostatné 4302 30 55 (PCE)
Ostatné 4302 30 99  
43.03 Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín    
Odevy a odevné doplnky    
Z kožušín mláďat tuleňov grónskych alebo mláďat tuleňov krúžkovaných 4303 10 10  
Ostatné 4303 10 90  
Ostatné 4303 90 00  
43.04 Umelé kožušiny a výrobky z nich 4304 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.