CN8 / NC8 - 2023 43 CN8 / NC8 - 2023 - SK 45

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

44. KAPITOLA
DREVO A V√ĚROBKY Z DREVA; DREVN√Č UHLIE

44.01 Palivov√© drevo, v polen√°ch, kl√°toch, kon√°roch, viazaniciach alebo podobn√Ĺch form√°ch; Ň°tiepky alebo triesky z dreva; piliny, zvyŇ°ky a odpad z dreva, tieŇĺ aglomerovan√© v tvare kl√°tov, brikiet, peliet alebo podobn√Ĺch form√°ch    
Palivov√© drevo, v polen√°ch, kl√°toch, kon√°roch, viazaniciach alebo podobn√Ĺch form√°ch    
Ihlińćnat√© 4401 11 00  
Neihlińćnat√© 4401 12 00  
҆tiepky alebo triesky z dreva    
Ihlińćnat√© 4401 21 00  
Neihlińćnat√©    
Z eukalyptu (Eucalyptus spp.) 4401 22 10  
Ostatn√© 4401 22 90  
Piliny, zvyŇ°ky a¬†odpad z¬†dreva, aglomerovan√© v¬†tvare kl√°tov, brikiet, peliet alebo podobn√Ĺch form√°ch    
Dreven√© pelety 4401 31 00  
Dreven√© brikety 4401 32 00  
Ostatn√© 4401 39 00  
Piliny, zvyŇ°ky a¬†odpad z¬†dreva, neaglomerovan√©    
Piliny 4401 41 00  
Ostatn√© 4401 49 00  
44.02 Drevn√© uhlie (vr√°tane uhlia zo Ň°krup√≠n alebo orechov), tieŇĺ aglomerovan√©    
Z¬†bambusu 4402 10 00  
Zo Ň°krup√≠n alebo z¬†orechov 4402 20 00  
Ostatn√© 4402 90 00  
44.03 Surov√© drevo, tieŇĺ odk√īrnen√© alebo zbaven√© drevnej beli, alebo hrubo opracovan√© do Ň°tvorcov√Ĺch tvarov    
Natieran√© alebo impregnovan√© farbou, moridlom, kreozotom alebo ostatn√Ĺmi ochrann√Ĺmi prostriedkami    
Ihlińćnat√© 4403 11 00 (MTQ)
Neihlińćnat√© 4403 12 00 (MTQ)
Ostatn√©, ihlińćnat√©    
Z borovice (Pinus spp.), ktor√©ho najmenŇ°√≠ rozmer prieńćneho rezu je 15¬†cm alebo viac    
Piliarska guńĺatina 4403 21 10 (MTQ)
Ostatné 4403 21 90 (MTQ)
Z borovice (Pinus spp.), ostatné 4403 22 00 (MTQ)
Z jedle (Abies spp.) a¬†smreka (Picea spp.), ktor√©ho najmenŇ°√≠ rozmer prieńćneho rezu je 15 cm alebo viac    
Piliarska guńĺatina 4403 23 10 (MTQ)
Ostatné 4403 23 90 (MTQ)
Z jedle (Abies spp.) a  smreka (Picea spp.), ostatné 4403 24 00 (MTQ)
Ostatn√©, ktor√©ho najmenŇ°√≠ rozmer prieńćneho rezu je 15 cm alebo viac    
Piliarska guńĺatina 4403 25 10 (MTQ)
Ostatné 4403 25 90 (MTQ)
Ostatné 4403 26 00 (MTQ)
Ostatn√©, z¬†tropick√©ho dreva    
Tmavońćerven√© meranti, svetlońćerven√© meranti a meranti bakau 4403 41 00 (MTQ)
Tík 4403 42 00 (MTQ)
Ostatn√©    
Acajou d'Afrique, iroko a sapelli 4403 49 10 (MTQ)
Okoumé a sipo 4403 49 35 (MTQ)
Ostatné 4403 49 85 (MTQ)
Ostatn√©    
Z duba (Quercus spp.) 4403 91 00 (MTQ)
Z buka (Fagus spp.), ktor√©ho najmenŇ°√≠ rozmer prieńćneho rezu je 15¬†cm alebo viac 4403 93 00 (MTQ)
Z buka (Fagus spp.), ostatné 4403 94 00 (MTQ)
Z brezy (Betula spp.), ktor√©ho najmenŇ°√≠ rozmer prieńćneho rezu je 15¬†cm alebo viac    
Piliarska guńĺatina 4403 95 10 (MTQ)
Ostatné 4403 95 90 (MTQ)
Z brezy (Betula spp.), ostatné 4403 96 00 (MTQ)
Z topońĺa a¬†osiky (Populus spp.) 4403 97 00 (MTQ)
Z eukalyptu (Eucalyptus spp.) 4403 98 00 (MTQ)
Ostatné 4403 99 00 (MTQ)
44.04 Drevo na obruńće; Ň°tiepan√© tyńće; dreven√© koly, kol√≠ky a stńļpiky, zaŇ°picaten√©, ale pozdńļŇĺne nerozrezan√©; dreven√© tyńće, hrubo opracovan√©, ale nes√ļstruŇĺen√©, neoh√Ĺban√© ani inak opracovan√©, vhodn√© na v√Ĺrobu vych√°dzkov√Ĺch pal√≠c, d√°Ňĺdnikov, slneńćn√≠kov, n√°sad n√°strojov alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov; dreven√© lubky, doŇ°tińćky, p√°siky a podobn√© v√Ĺrobky    
Ihlińćnat√© 4404 10 00  
Neihlińćnat√© 4404 20 00  
44.05 Drevit√° vlna; drevit√° m√ļńćka 4405 00 00  
44.06 ŇĹeleznińćn√© alebo elektrińćkov√© podvaly (praŇĺce) z dreva    
Neimpregnovan√©    
Ihlińćnat√© 4406 11 00 (MTQ)
Neihlińćnat√© 4406 12 00 (MTQ)
Ostatn√©    
Ihlińćnat√© 4406 91 00 (MTQ)
Neihlińćnat√© 4406 92 00 (MTQ)
44.07 Drevo rezan√© alebo Ň°tiepan√© pozdńļŇĺne, kr√°jan√© alebo l√ļpan√©, tieŇĺ hobńĺovan√©, br√ļsen√© pieskom alebo sp√°jan√© na koncoch, s hr√ļbkou presahuj√ļcou 6¬†mm    
Ihlińćnat√©    
Z borovice (Pinus spp.)    
Sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 11 10 (MTQ)
Hobńĺovan√© 4407 11 20 (MTQ)
Ostatné 4407 11 90 (MTQ)
Z jedle (Abies spp.) a-¬† smreka (Picea spp.)    
Sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 12 10 (MTQ)
Hobńĺovan√© 4407 12 20 (MTQ)
Ostatné 4407 12 90 (MTQ)
Zo zmieŇ°an√Ĺch porastov ‚Äěsmrek-borovica-jedńĺa (S-P-F)‚Äú [smrek (Picea spp.), borovica (Pinus spp.) a¬†jedńĺa (Abies spp.)] 4407 13 00 (MTQ)
Zo zmieŇ°an√Ĺch porastov ‚Äějedńĺovec-jedńĺa‚Äú [jedńĺovec (Tsuga heterophylla) a¬†jedńĺa (Abies spp.)] 4407 14 00 (MTQ)
Ostatn√©    
Sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 19 10 (MTQ)
Hobńĺovan√© 4407 19 20 (MTQ)
Ostatné 4407 19 90 (MTQ)
Z tropick√©ho dreva    
Mahag√≥novn√≠k (Swietenia spp.)    
Br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 21 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4407 21 91 (MTQ)
Ostatné 4407 21 99 (MTQ)
Virola, imbuia a balsa    
Br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 22 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4407 22 91 (MTQ)
Ostatné 4407 22 99 (MTQ)
T√≠k    
Br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 23 10 (MTQ)
Hobńĺovan√© 4407 23 20 (MTQ)
Ostatné 4407 23 90 (MTQ)
Tmavońćerven√© meranti, svetlońćerven√© meranti a meranti bakau    
Sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 25 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4407 25 30 (MTQ)
Br√ļsen√© pieskom 4407 25 50 (MTQ)
Ostatné 4407 25 90 (MTQ)
Biele lauan, biele meranti, biele seraya, Ňĺlt√© meranti a alan    
Sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 26 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4407 26 30 (MTQ)
Br√ļsen√© pieskom 4407 26 50 (MTQ)
Ostatné 4407 26 90 (MTQ)
Sapelli    
Br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 27 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4407 27 91 (MTQ)
Ostatné 4407 27 99 (MTQ)
Iroko    
Br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 28 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4407 28 91 (MTQ)
Ostatné 4407 28 99 (MTQ)
Ostatn√©    
Abura, acajou d'Afrique, afrormosia, ako, andiroba, aningr√©, avodir√©, azob√©, balau, boss√© clair, boss√© fonc√©, cativo, cedro, dabema, dib√©tou, doussi√©, framir√©, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, ip√©, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, kotib√©, koto, limba, louro, ma√ßaranduba, makor√©, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, okoum√©, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palissandre de Guatemala, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sipo, sucupira, suren, tauari, tiama, tola    
Sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 29 15 (MTQ)
Ostatn√©    
Palissandre de Para, palissandre de Rio a palissandre de Rose, hobńĺovan√© 4407 29 20 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4407 29 83 (MTQ)
Br√ļsen√© pieskom 4407 29 85 (MTQ)
Ostatné 4407 29 95 (MTQ)
Ostatn√©¬†tropick√© drevo    
Hobńĺovan√©; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 29 96 (MTQ)
Ostatn√©    
Br√ļsen√© pieskom 4407 29 97 (MTQ)
Ostatné 4407 29 98 (MTQ)
Ostatn√©    
Z duba (Quercus spp.)    
Br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 91 15 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√©    
Parketov√© pr√≠rezy, doŇ°tińćky a vlysy alebo dreven√© pr√≠rezy na podlahy, nezostaven√© 4407 91 31 (MTK)
Ostatné 4407 91 39 (MTQ)
Ostatné 4407 91 90 (MTQ)
Z buka (Fagus spp.) 4407 92 00 (MTQ)
Z javora (Acer spp.)    
Hobńĺovan√©; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 93 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Br√ļsen√© pieskom 4407 93 91 (MTQ)
Ostatné 4407 93 99 (MTQ)
Z ńćereŇ°ne alebo viŇ°ne (Prunus spp.)    
Hobńĺovan√©; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 94 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Br√ļsen√© pieskom 4407 94 91 (MTQ)
Ostatné 4407 94 99 (MTQ)
Z jaseŇąa (Fraxinus spp.)    
Hobńĺovan√©; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 95 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Br√ļsen√© pieskom 4407 95 91 (MTQ)
Ostatné 4407 95 99 (MTQ)
Z brezy (Betula spp.)    
Hobńĺovan√©; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 96 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Br√ļsen√© pieskom 4407 96 91 (MTQ)
Ostatné 4407 96 99 (MTQ)
Z topońĺa a¬†osiky (Populus spp.)    
Hobńĺovan√©; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 97 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Br√ļsen√© pieskom 4407 97 91 (MTQ)
Ostatné 4407 97 99 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√©; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4407 99 27 (MTQ)
Ostatn√©    
Br√ļsen√© pieskom 4407 99 40 (MTQ)
Ostatné 4407 99 90 (MTQ)
44.08 Listy na dyhy (vr√°tane t√Ĺch, ktor√© boli z√≠skan√© l√ļpan√≠m vrstven√©ho dreva), listy na preglejky alebo na podobn√© vrstven√© dosky a ostatn√© drevo, pozdńļŇĺne rezan√©, kr√°jan√© alebo l√ļpan√©, tieŇĺ hobńĺovan√©, br√ļsen√© pieskom, pozdńļŇĺne sp√°jan√© alebo sp√°jan√© na koncoch, s hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 6¬†mm    
Ihlińćnat√©    
Hobńĺovan√©; br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4408 10 15 (MTQ)
Ostatn√©    
Ceruzk√°rske doŇ°tińćky 4408 10 91 (MTQ)
Ostatné 4408 10 98 (MTQ)
Z tropick√©ho dreva    
Tmavońćerven√© meranti, svetlońćerven√© meranti a meranti bakau    
Sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4408 31 11 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4408 31 21 (MTQ)
Br√ļsen√© pieskom 4408 31 25 (MTQ)
Ostatné 4408 31 30 (MTQ)
Ostatn√©    
Acajou d'Afrique, limba, mahag√≥novn√≠k (Swietenia spp.), obeche, okoum√©, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola a biele lauan    
Br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4408 39 15 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√© 4408 39 21 (MTQ)
Ostatné 4408 39 30 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√©; br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4408 39 55 (MTQ)
Ostatn√©    
Ceruzk√°rske doŇ°tińćky 4408 39 70 (MTQ)
Ostatn√©    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 1¬†mm 4408 39 85 (MTQ)
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 1¬†mm 4408 39 95 (MTQ)
Ostatn√©    
Hobńĺovan√©; br√ļsen√© pieskom; sp√°jan√© na koncoch, tieŇĺ hobńĺovan√© alebo br√ļsen√© pieskom 4408 90 15 (MTQ)
Ostatn√©    
Ceruzk√°rske doŇ°tińćky 4408 90 35 (MTQ)
Ostatn√©    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 1¬†mm 4408 90 85 (MTQ)
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 1¬†mm 4408 90 95 (MTQ)
44.09 Drevo (vr√°tane nezostaven√Ĺch doŇ°tińćiek a vlysov na parketov√© podlahy) s√ļvisle profilovan√© (dr√°Ňĺkovan√©, Ňĺliabkovan√©, s perami, skosen√©, spojen√© do V, vr√ļbkovan√©, zaoblen√© alebo podobn√©) pozdńļŇĺ jednej alebo niekońĺk√Ĺch hr√°n, na koncoch alebo ploch√°ch, tieŇĺ hobńĺovan√©, br√ļsen√© pieskom alebo sp√°jan√© na koncoch    
Ihlińćnat√©    
Tvarovan√© na r√°my obrazov, fotografi√≠, zrkadiel alebo podobn√Ĺch predmetov 4409 10 11 (MTR)
Ostatn√© 4409 10 18  
Neihlińćnat√©    
Z¬†bambusu 4409 21 00  
Z tropick√©ho dreva 4409 22 00  
Ostatn√©    
Tvarovan√© na r√°my obrazov, fotografi√≠, zrkadiel alebo podobn√Ĺch predmetov 4409 29 10 (MTR)
Ostatn√©    
Parketov√© pr√≠rezy, doŇ°tińćky a vlysy alebo dreven√© pr√≠rezy na podlahy, nezostaven√© 4409 29 91 (MTK)
Ostatn√© 4409 29 99  
44.10 Drevotrieskov√© dosky, orientovan√© Ň°tiepkov√© dosky (OSB) a podobn√© dosky (napr√≠klad trieskov√© dosky) z dreva alebo ostatn√Ĺch drevit√Ĺch materi√°lov, tieŇĺ aglomerovan√© Ňĺivicami alebo ostatn√Ĺmi organick√Ĺmi spojivami    
Z¬†dreva    
Drevotrieskov√© dosky    
Neopracovan√© alebo len br√ļsen√© pieskom (surov√© dosky) 4410 11 10 (MTQ)
Povrchovo upraven√© papierom impregnovan√Ĺm melam√≠novou Ňĺivicou 4410 11 30 (MTQ)
Povrchovo upraven√© ozdobn√Ĺmi lamin√°tmi z plastov 4410 11 50 (MTQ)
Ostatné 4410 11 90 (MTQ)
Orientovan√© Ň°tiepkov√© dosky (OSB)    
Neopracovan√© alebo len br√ļsen√© pieskom (surov√© dosky) 4410 12 10 (MTQ)
Ostatné 4410 12 90 (MTQ)
Ostatné 4410 19 00 (MTQ)
Ostatné 4410 90 00 (MTQ)
44.11 Drevovl√°knit√© dosky alebo vl√°knit√© dosky z ostatn√Ĺch drevit√Ĺch materi√°lov, tieŇĺ sp√°jan√© Ňĺivicami alebo ostatn√Ĺmi organick√Ĺmi spojivami    
Stredne tvrd√© vl√°knit√© dosky (MDF)    
S hr√ļbkou nepresahuj√ļcou 5¬†mm    
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté (surové dosky) 4411 12 10 (MTQ)
Ostatn√©    
S hustotou presahuj√ļcou 0,8 g/cm¬≥ (HDF) 4411 12 92 (MTQ)
S hustotou nepresahuj√ļcou 0,8 g/cm¬≥ 4411 12 94 (MTQ)
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 5¬†mm, ale nepresahuj√ļcou 9¬†mm    
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté (surové dosky) 4411 13 10 (MTQ)
Ostatn√©    
S hustotou presahuj√ļcou 0,8 g/cm¬≥ (HDF) 4411 13 92 (MTQ)
S hustotou nepresahuj√ļcou 0,8 g/cm¬≥ 4411 13 94 (MTQ)
S hr√ļbkou presahuj√ļcou 9¬†mm    
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté (surové dosky) 4411 14 10 (MTQ)
Ostatn√©    
S hustotou presahuj√ļcou 0,8 g/cm¬≥ (HDF) 4411 14 92 (MTQ)
S hustotou presahuj√ļcou 0,5¬†g/cm¬≥, ale nepresahuj√ļcou 0,8 g/cm¬≥ 4411 14 95 (MTQ)
S hustotou nepresahuj√ļcou 0,5 g/cm¬≥ 4411 14 97 (MTQ)
Ostatn√©    
S¬†hustotou presahuj√ļcou 0,8¬†g/cm¬≥    
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté (surové dosky) 4411 92 10 (MTQ)
Ostatné 4411 92 90 (MTQ)
S hustotou presahuj√ļcou 0,5¬†g/cm¬≥, ale nepresahuj√ļcou 0,8¬†g/cm¬≥ 4411 93 00 (MTQ)
S¬†hustotou nepresahuj√ļcou 0,5¬†g/cm¬≥    
Mechanicky neopracované alebo na povrchu nepokryté (surové dosky) 4411 94 10 (MTQ)
Ostatné 4411 94 90 (MTQ)
44.12 Preglejky, dyhovan√© dosky a podobn√© vrstven√© dosky    
Z bambusu 4412 10 00 (MTQ)
Ostatn√© preglejky pozost√°vaj√ļce v√Ĺluńćne z dreven√Ĺch (in√Ĺch ako bambusov√Ĺch) listov, s kaŇĺdou vrstvou nepresahuj√ļcou 6¬†mm hr√ļbky    
AspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬†tropick√©ho dreva    
Z acajou d'Afrique, tmavońćerven√©ho meranti, svetlońćerven√©ho meranti, limby, mahag√≥novn√≠ka (Swietenia spp.), obeche, okoum√©, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, viroly alebo bieleho lauan 4412 31 10 (MTQ)
Ostatné 4412 31 90 (MTQ)
Ostatn√©, aspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬† neihlińćnat√©ho dreva druhov ag√°t (Robinia spp.), brest (Ulmus spp.), breza (Betula spp.), buk (Fagus spp.), ńćereŇ°Ňąa alebo viŇ°Ňąa (Prunus spp.), dub (Quercus spp.), eukalyptus (Eucalyptus spp.), gaŇ°tan (Castanea spp.), hik√≥ria (Carya spp.), jaseŇą (Fraxinus spp.), javor (Acer spp.), jelŇ°a (Alnus spp.), lipa (Tilia spp.), ńĺaliovn√≠k (Liriodendron spp.), orech vlaŇ°sk√Ĺ (Juglans spp.), pagaŇ°tan (Aesculus spp.), platan (Platanus spp) alebo topońĺ a¬†osika (Populus spp.)    
AspoŇą s jednou vonkajŇ°ou vrstvou z brezy (Betula spp.) 4412 33 10 (MTQ)
Bez vonkajŇ°ej vrstvy z brezy, ale aspoŇą s jednou vonkajŇ°ou vrstvou z topońĺa alebo osiky (Populus spp.) 4412 33 20 (MTQ)
Bez vonkajŇ°ej vrstvy z brezy, topońĺa alebo osiky (Populus spp.), ale aspoŇą s jednou vonkajŇ°ou vrstvou z eukalyptu (Eucalyptus spp.) 4412 33 30 (MTQ)
Ostatné 4412 33 90 (MTQ)
Ostatn√©, aspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬† neihlińćnat√©ho dreva neŇ°pecifikovan√©ho v¬†podpoloŇĺke 441233 4412 34 00 (MTQ)
Ostatn√©, s¬†oboma vonkajŇ°√≠mi vrstvami z¬†ihlińćnat√©ho dreva 4412 39 00 (MTQ)
Vrstven√© dyhovan√© drevo (LVL)    
AspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬†tropick√©ho dreva    
AspoŇą s jednou vonkajŇ°ou vrstvou z neihlińćnat√©ho dreva 4412 41 91 (MTQ)
Ostatné 4412 41 99 (MTQ)
Ostatn√©, aspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬†neihlińćnat√©ho dreva 4412 42 00 (MTQ)
Ostatn√©, s¬†oboma vonkajŇ°√≠mi vrstvami z¬†ihlińćnat√©ho dreva 4412 49 00 (MTQ)
Latovky a¬†sp√°rovky    
AspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬†tropick√©ho dreva    
AspoŇą s jednou vonkajŇ°ou vrstvou z neihlińćnat√©ho dreva 4412 51 10 (MTQ)
Ostatné 4412 51 90 (MTQ)
Ostatn√©, aspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬†neihlińćnat√©ho dreva 4412 52 00 (MTQ)
Ostatn√©, s¬†oboma vonkajŇ°√≠mi vrstvami z¬†ihlińćnat√©ho dreva 4412 59 00 (MTQ)
Ostatn√©    
AspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬†tropick√©ho dreva    
Obsahuj√ļce aspoŇą jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky 4412 91 10 (MTQ)
Ostatn√©    
AspoŇą s jednou vonkajŇ°ou vrstvou z neihlińćnat√©ho dreva 4412 91 91 (MTQ)
Ostatné 4412 91 99 (MTQ)
Ostatn√©, aspoŇą s¬†jednou vonkajŇ°ou vrstvou z¬†neihlińćnat√©ho dreva    
Obsahuj√ļce aspoŇą jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky 4412 92 10 (MTQ)
Ostatné 4412 92 90 (MTQ)
Ostatn√©, s¬†oboma vonkajŇ°√≠mi vrstvami z¬†ihlińćnat√©ho dreva    
Obsahuj√ļce aspoŇą jednu vrstvu z drevotrieskovej dosky 4412 99 10 (MTQ)
Ostatné 4412 99 90 (MTQ)
44.13 Tzv. zhutnen√© drevo, v tvare kl√°tov, dosiek, doŇ°tińćiek alebo profilov 4413 00 00 (MTQ)
44.14 Dreven√© r√°my na obrazy, fotografie, zrkadl√° alebo podobn√© predmety    
Z tropick√©ho dreva    
Z tropick√©ho dreva Ň°pecifikovan√©ho v doplnkovej pozn√°mke¬†2 k tejto kapitole 4414 10 10  
Ostatn√© 4414 10 90  
Ostatn√© 4414 90 00  
44.15 Debny, debnińćky, klietky, bubny a podobn√© obaly, z dreva; k√°blov√© bubny z dreva; jednoduch√© palety, skriŇąov√© palety a ostatn√© nakladacie ploŇ°iny, z dreva; n√°stavn√© r√°my paliet z dreva    
Debny, debnińćky, klietky, bubny a podobn√© obaly; k√°blov√© bubny    
Debny, debnińćky, klietky, bubny a podobn√© obaly 4415 10 10  
K√°blov√© bubny 4415 10 90  
Jednoduch√© palety, skriŇąov√© palety a ostatn√© nakladacie ploŇ°iny; n√°stavn√© r√°my paliet    
Ploché palety; nástavné rámy paliet 4415 20 20 (PCE)
Ostatn√© 4415 20 90  
44.16 Sudy, kade, Ň°kopky, koryt√° a ostatn√© debn√°rske v√Ĺrobky a ich ńćasti, z dreva, vr√°tane d√ļh (ńćasti steny suda) 4416 00 00  
44.17 N√°stroje, tel√° n√°strojov, n√°sady a rukov√§te k n√°strojom, n√°sady na zmet√°ky, na kefy a na Ň°tetce, z dreva; formy, kopyt√° a nap√≠nańće obuvi, z dreva 4417 00 00  
44.18 V√Ĺrobky stavebn√©ho stol√°rstva a tes√°rstva z dreva, vr√°tane p√≥rovit√Ĺch (voŇ°tinov√Ĺch) dosiek, zostaven√Ĺch podlahov√Ĺch dosiek a Ň°indńĺov    
Okn√°, franc√ļzske okn√° a ich r√°my a z√°rubne    
Z tropického dreva 4418 11 00 (PCE)
Ostatn√©    
Ihlińćnat√© 4418 19 50 (PCE)
Ostatné 4418 19 90 (PCE)
Dvere a ich r√°my, z√°rubne a prahy    
Z tropick√©ho dreva    
Z tropick√©ho dreva Ň°pecifikovan√©ho v doplnkovej pozn√°mke¬†2 k tejto kapitole 4418 21 10 (PCE)
Ostatné 4418 21 90 (PCE)
Ostatn√©    
Ihlińćnat√© 4418 29 50 (PCE)
Ostatné 4418 29 80 (PCE)
Podpery a¬†nosn√≠ky, in√© ako v√Ĺrobky podpoloŇĺiek 441881 aŇĺ 441889 4418 30 00  
Debnenie na bet√≥novanie 4418 40 00  
҆indle 4418 50 00  
Zostaven√© podlahov√© dosky    
Z bambusu alebo aspoŇą s¬†jednou vrchnou vrstvou (n√°Ň°ńĺapnou vrstvou) z¬†bambusu    
Na mozaikové podlahy 4418 73 10 (MTK)
Ostatné 4418 73 90 (MTK)
Ostatné, na mozaikové podlahy 4418 74 00 (MTK)
Ostatné, viacvrstvové 4418 75 00 (MTK)
Ostatné 4418 79 00 (MTK)
V√Ĺrobky z¬†kompozitn√©ho konŇ°trukńćn√©ho dreva    
Lepen√© lamelov√© drevo (glulam) 4418 81 00  
Kr√≠Ňĺom lepen√© drevo (CLT alebo X-lam) 4418 82 00  
I-nosn√≠ky 4418 83 00  
Ostatn√© 4418 89 00  
Ostatn√©    
Z bambusu 4418 91 00  
P√≥rovit√© (voŇ°tinov√©) dosky 4418 92 00  
Ostatn√© 4418 99 00  
44.19 Stolov√Ĺ a kuchynsk√Ĺ tovar, z dreva    
Z bambusu    
Dosky na kr√°janie chlieba, kuchynsk√© dosky na kr√°janie a¬†podobn√© dosky 4419 11 00  
Palińćky na jedenie 4419 12 00  
Ostatn√© 4419 19 00  
Z tropick√©ho dreva    
Z tropick√©ho dreva Ň°pecifikovan√©ho v doplnkovej pozn√°mke¬†2 k tejto kapitole 4419 20 10  
Ostatn√© 4419 20 90  
Ostatn√© 4419 90 00  
44.20 Intarzovan√© a inkrustovan√© drevo; skrinky, puzdr√° a kazety na Ň°perky alebo pr√≠bory, a podobn√© v√Ĺrobky, z dreva; soŇ°ky a ostatn√© ozdobn√© predmety, z dreva; n√°bytok z dreva nepatriaci do 94. kapitoly    
SoŇ°ky a¬†ostatn√© ozdobn√© predmety    
Z tropick√©ho dreva    
Z tropick√©ho dreva Ň°pecifikovan√©ho v doplnkovej pozn√°mke¬†2 k tejto kapitole 4420 11 10  
Ostatn√© 4420 11 90  
Ostatn√© 4420 19 00  
Ostatn√©    
Intarzované a inkrustované drevo 4420 90 10 (MTQ)
Ostatn√©    
Z tropick√©ho dreva Ň°pecifikovan√©ho v doplnkovej pozn√°mke¬†2 k tejto kapitole 4420 90 91  
Ostatn√© 4420 90 99  
44.21 Ostatn√© v√Ĺrobky z dreva    
Ramienka na odevy 4421 10 00 (PCE)
Rakvy a¬†truhly    
Z vl√°knit√Ĺch dosiek 4421 20 10 New (PCE)
Ostatné 4421 20 90 New (PCE)
Ostatn√©    
Z bambusu 4421 91 00  
Ostatn√©    
Z vl√°knit√Ĺch dosiek 4421 99 10  
Ostatn√© 4421 99 99  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.