CN8 / NC8 - 2023 45 CN8 / NC8 - 2023 - SK 47

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

46. KAPITOLA
V√ĚROBKY ZO SLAMY, ESPARTA ALEBO OSTATN√ĚCH PLETAC√ćCH MATERI√ĀLOV; KO҆IK√ĀRSKY TOVAR A PR√öTEN√Č V√ĚROBKY

46.01 Pletence a podobn√© v√Ĺrobky z pletac√≠ch materi√°lov, tieŇĺ spojen√© do p√°sikov; pletacie materi√°ly, pletence a podobn√© v√Ĺrobky z pletac√≠ch materi√°lov, navz√°jom zv√§zovan√© v rovnobeŇĺn√Ĺch prameŇąoch alebo navz√°jom pretkan√©, vo forme listov, tieŇĺ v koneńćnej √ļprave (napr√≠klad rohoŇĺe, rohoŇĺky, koŇ°iny)    
RohoŇĺe, rohoŇĺky a koŇ°iny z rastlinn√Ĺch materi√°lov    
Z¬†bambusu    
Z pletencov alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov z pletac√≠ch materi√°lov 4601 21 10  
Ostatn√© 4601 21 90  
Z ratanu    
Z pletencov alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov z pletac√≠ch materi√°lov 4601 22 10  
Ostatn√© 4601 22 90  
Ostatn√©    
Z pletencov alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov z pletac√≠ch materi√°lov 4601 29 10  
Ostatn√© 4601 29 90  
Ostatn√©    
Z¬†bambusu    
Pletence a podobn√© v√Ĺrobky z pletac√≠ch materi√°lov, tieŇĺ sp√°jan√© do p√°sikov 4601 92 05  
Ostatn√©    
Z pletencov alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov z pletac√≠ch materi√°lov 4601 92 10  
Ostatn√© 4601 92 90  
Z ratanu    
Pletence a podobn√© v√Ĺrobky z pletac√≠ch materi√°lov, tieŇĺ sp√°jan√© do p√°sikov 4601 93 05  
Ostatn√©    
Z pletencov alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov z pletac√≠ch materi√°lov 4601 93 10  
Ostatn√© 4601 93 90  
Z ostatn√Ĺch rastlinn√Ĺch materi√°lov    
Pletence a podobn√© v√Ĺrobky z pletac√≠ch materi√°lov, tieŇĺ sp√°jan√© do p√°sikov 4601 94 05  
Ostatn√©    
Z pletencov alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov z pletac√≠ch materi√°lov 4601 94 10  
Ostatn√© 4601 94 90  
Ostatn√©    
Pletence a podobn√© v√Ĺrobky z pletac√≠ch materi√°lov, tieŇĺ sp√°jan√© do p√°sikov 4601 99 05  
Ostatn√©    
Z pletencov alebo podobn√Ĺch v√Ĺrobkov z pletac√≠ch materi√°lov 4601 99 10  
Ostatn√© 4601 99 90  
46.02 KoŇ°ik√°rsky tovar, pr√ļten√© v√Ĺrobky a ostatn√© v√Ĺrobky, vyroben√© priamo do tvaru z pletac√≠ch materi√°lov alebo celkom dohotoven√© z tovaru poloŇĺky¬†4601; v√Ĺrobky z lufy    
Z rastlinn√Ĺch materi√°lov    
Z¬†bambusu 4602 11 00  
Z ratanu 4602 12 00  
Ostatn√©    
Slamen√© obaly na fńĺaŇ°e 4602 19 10  
Ostatn√© 4602 19 90  
Ostatn√© 4602 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.