CN8 / NC8 - 2023 53 CN8 / NC8 - 2023 - SK 55

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

54. KAPITOLA
CHEMICK√Č VL√ĀKNA; p√°sik a podobn√© tvary z¬†chemick√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov

54.01 ҆ijacia niŇ• z chemick√Ĺch vl√°kien, tieŇĺ upraven√° na predaj v malom    
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien    
Neupraven√° na predaj v malom    
Jadrov√° priadza    
Polyesterov√© vl√°kno ovinut√© bavlnen√Ĺmi vl√°knami 5401 10 12  
Ostatn√° 5401 10 14  
Ostatn√°    
Text√ļrovan√° priadza 5401 10 16  
Ostatn√° 5401 10 18  
Upraven√° na predaj v malom 5401 10 90  
Z umel√Ĺch vl√°kien    
Neupraven√° na predaj v malom 5401 20 10  
Upraven√° na predaj v malom 5401 20 90  
54.02 Priadza zo syntetick√Ĺch vl√°kien (in√° ako Ň°ijacia niŇ•), neupraven√° na predaj v malom, vr√°tane syntetick√©ho monofilu s dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou menej ako 67¬†decitexov    
Vysokopevnostn√° priadza z¬†nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov, tieŇĺ tvarovan√°    
Z aromatick√Ĺch polyamidov (aramidov) 5402 11 00  
Ostatn√° 5402 19 00  
Vysokopevnostn√° priadza z¬†polyesterov, tieŇĺ tvarovan√° 5402 20 00  
Tvarovan√° priadza    
Z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov, s dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou jednoduchej priadze najviac 50¬†texov 5402 31 00  
Z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov, s dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou jednoduchej priadze viac ako 50¬†texov 5402 32 00  
Z polyesterov 5402 33 00  
Z polypropyl√©nu 5402 34 00  
Ostatn√° 5402 39 00  
Ostatn√° priadza, jednoduch√°, nekr√ļten√° alebo so z√°krutom nepresahuj√ļcim 50¬†ot√°ńćok na meter    
Elastomern√° 5402 44 00  
Ostatn√°, z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov 5402 45 00  
Ostatn√°, z polyesterov, ńćiastońćne orientovan√Ĺch 5402 46 00  
Ostatn√°, z polyesterov 5402 47 00  
Ostatn√°, z polypropyl√©nu 5402 48 00  
Ostatn√° 5402 49 00  
Ostatn√° priadza, jednoduch√°, so z√°krutom presahuj√ļcim 50¬†ot√°ńćok na meter    
Z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov 5402 51 00  
Z polyesterov 5402 52 00  
Z polypropyl√©nu 5402 53 00  
Ostatn√° 5402 59 00  
Ostatn√° priadza, n√°sobn√° (s√ļkan√°) alebo k√°blovan√°    
Z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov 5402 61 00  
Z polyesterov 5402 62 00  
Z polypropyl√©nu 5402 63 00  
Ostatn√° 5402 69 00  
54.03 Priadza z umel√Ĺch vl√°kien (in√° ako Ň°ijacia niŇ•), neupraven√° na predaj v malom, vr√°tane umel√©ho monofilu s dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou menej ako 67¬†decitexov    
Vysokopevnostn√° priadza z visk√≥zov√©ho hodv√°bu 5403 10 00  
Ostatn√° priadza, jednoduch√°    
Z visk√≥zov√©ho hodv√°bu, nekr√ļten√° alebo so z√°krutom nepresahuj√ļcim 120¬†ot√°ńćok na meter 5403 31 00  
Z visk√≥zov√©ho hodv√°bu, so z√°krutom presahuj√ļcim 120¬†ot√°ńćok na meter 5403 32 00  
Z acet√°tu celul√≥zy 5403 33 00  
Ostatn√° 5403 39 00  
Ostatn√° priadza, n√°sobn√° (s√ļkan√°) alebo k√°blovan√°    
Z visk√≥zov√©ho hodv√°bu 5403 41 00  
Z acet√°tu celul√≥zy 5403 42 00  
Ostatn√° 5403 49 00  
54.04 Syntetick√Ĺ monofil s dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou 67¬†decitexov alebo viac, ktor√©ho Ňĺiadny rozmer v priereze nepresahuje 1¬†mm; p√°sik a podobn√© tvary (napr√≠klad umel√° slama), zo syntetick√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov, so zdanlivou Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 5¬†mm    
Monofil    
Elastomern√Ĺ 5404 11 00  
Ostatn√Ĺ, z polypropyl√©nu 5404 12 00  
Ostatn√Ĺ 5404 19 00  
Ostatn√©    
Z polypropyl√©nu 5404 90 10  
Ostatn√© 5404 90 90  
54.05 Umel√Ĺ monofil s dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou 67¬†decitexov alebo viac, ktor√©ho Ňĺiadny rozmer v priereze nepresahuje 1¬†mm; p√°sik a podobn√© tvary (napr√≠klad umel√° slama), z umel√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov, so zdanlivou Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 5¬†mm 5405 00 00  
54.06 Priadza z¬†chemick√Ĺch vl√°kien (in√° ako Ň°ijacia niŇ•), upraven√° na predaj v¬†malom 5406 00 00  
54.07 Tkaniny z priadze zo syntetick√Ĺch vl√°kien, vr√°tane tkan√≠n vyroben√Ĺch z materi√°lov poloŇĺky¬†5404    
Tkaniny vyroben√© z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov alebo polyesterov 5407 10 00 (MTK)
Tkaniny vyroben√© z p√°sika alebo podobn√Ĺch tvarov    
Z polyetyl√©nu alebo polypropyl√©nu, so Ň°√≠rkou    
Menej ako 3 m 5407 20 11 (MTK)
3 m alebo viac 5407 20 19 (MTK)
Ostatné 5407 20 90 (MTK)
Tkaniny uvedené v poznámke 9 k XI. triede 5407 30 00 (MTK)
Ostatn√© tkaniny, obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac vl√°kien z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov    
Nebielené alebo bielené 5407 41 00 (MTK)
Farbené 5407 42 00 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5407 43 00 (MTK)
Potlańćen√© 5407 44 00 (MTK)
Ostatn√© tkaniny, obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac tvarovan√Ĺch polyesterov√Ĺch vl√°kien    
Nebielené alebo bielené 5407 51 00 (MTK)
Farbené 5407 52 00 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5407 53 00 (MTK)
Potlańćen√© 5407 54 00 (MTK)
Ostatn√© tkaniny, obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac polyesterov√Ĺch vl√°kien    
Obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac netvarovan√Ĺch polyesterov√Ĺch vl√°kien    
Nebielené alebo bielené 5407 61 10 (MTK)
Farbené 5407 61 30 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5407 61 50 (MTK)
Potlańćen√© 5407 61 90 (MTK)
Ostatn√©    
Nebielené alebo bielené 5407 69 10 (MTK)
Ostatné 5407 69 90 (MTK)
Ostatn√© tkaniny, obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac syntetick√Ĺch vl√°kien    
Nebielené alebo bielené 5407 71 00 (MTK)
Farbené 5407 72 00 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5407 73 00 (MTK)
Potlańćen√© 5407 74 00 (MTK)
Ostatn√© tkaniny, obsahuj√ļce menej ako 85¬†hmotnostn√Ĺch % syntetick√Ĺch vl√°kien, v zmesi hlavne alebo v√Ĺluńćne s bavlnou    
Nebielené alebo bielené 5407 81 00 (MTK)
Farbené 5407 82 00 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5407 83 00 (MTK)
Potlańćen√© 5407 84 00 (MTK)
Ostatn√© tkaniny    
Nebielené alebo bielené 5407 91 00 (MTK)
Farbené 5407 92 00 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5407 93 00 (MTK)
Potlańćen√© 5407 94 00 (MTK)
54.08 Tkaniny z priadze z umel√Ĺch vl√°kien, vr√°tane tkan√≠n vyroben√Ĺch z materi√°lov poloŇĺky¬†5405    
Tkaniny vyrobené z vysokopevnostnej priadze z viskózového hodvábu 5408 10 00 (MTK)
Ostatn√© tkaniny, obsahuj√ļce 85¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac umel√Ĺch vl√°kien alebo p√°sika alebo podobn√Ĺch tvarov    
Nebielené alebo bielené 5408 21 00 (MTK)
Farben√©    
So Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 135¬†cm, ale nepresahuj√ļcou 155¬†cm, v pl√°tnovej v√§zbe, keprovej v√§zbe, kr√≠Ňĺovej keprovej v√§zbe alebo atlasovej v√§zbe 5408 22 10 (MTK)
Ostatné 5408 22 90 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5408 23 00 (MTK)
Potlańćen√© 5408 24 00 (MTK)
Ostatn√© tkaniny    
Nebielené alebo bielené 5408 31 00 (MTK)
Farbené 5408 32 00 (MTK)
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 5408 33 00 (MTK)
Potlańćen√© 5408 34 00 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.