CN8 / NC8 - 2023 55 CN8 / NC8 - 2023 - SK 57

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

56. KAPITOLA
VATA, PLSҧ A NETKAN√Č TEXT√ćLIE; ҆PECI√ĀLNE PRIADZE; MOT√öZY, ҆N√öRY, POVRAZY A LAN√Ā A V√ĚROBKY Z NICH

56.01 Vata z textiln√Ĺch materi√°lov a v√Ĺrobky z nej; textiln√© vl√°kna, nepresahuj√ļce dńļŇĺku 5¬†mm (vlońćka), textiln√Ĺ prach a nopky    
Vata z textiln√Ĺch materi√°lov a v√Ĺrobky z nej    
Z bavlny    
Absorpńćn√© 5601 21 10  
Ostatn√© 5601 21 90  
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
N√°viny s priemerom nepresahuj√ļcim 8¬†mm 5601 22 10  
Ostatn√© 5601 22 90  
Ostatn√© 5601 29 00  
Textiln√© vlońćky a prach a nopky 5601 30 00  
56.02 PlsŇ•, tieŇĺ impregnovan√°, potiahnut√°, pokryt√° alebo laminovan√°    
Vpichovan√° plsŇ• a text√≠lie preplietan√© vlastn√Ĺmi vl√°knami    
Neimpregnovan√©, nepotiahnut√©, nepokryt√© ani nelaminovan√©    
Vpichovan√° plsŇ•    
Z juty alebo ostatn√Ĺch textiln√Ĺch lykov√Ĺch vl√°kien poloŇĺky¬†5303 5602 10 11  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5602 10 19  
Text√≠lie preplietan√© vlastn√Ĺmi vl√°knami    
Z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat 5602 10 31  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5602 10 38  
Impregnovan√©, potiahnut√©, pokryt√© alebo laminovan√© 5602 10 90  
Ostatn√° plsŇ•, neimpregnovan√°, nepokryt√°, nepotiahnut√° ani nelaminovan√°    
Z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat 5602 21 00  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 5602 29 00  
Ostatn√° 5602 90 00  
56.03 Netkan√© text√≠lie, tieŇĺ impregnovan√©, potiahnut√©, pokryt√© alebo laminovan√©    
Z chemick√Ĺch vl√°kien    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou najviac 25¬†g/m¬≤    
Potiahnut√© alebo pokryt√© 5603 11 10  
Ostatn√© 5603 11 90  
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou viac ako 25¬†g/m¬≤, ale najviac 70¬†g/m¬≤    
Potiahnut√© alebo pokryt√© 5603 12 10  
Ostatn√© 5603 12 90  
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou viac ako 70¬†g/m¬≤, ale najviac 150¬†g/m¬≤    
Potiahnut√© alebo pokryt√© 5603 13 10  
Ostatn√© 5603 13 90  
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou viac ako 150¬†g/m¬≤    
Potiahnut√© alebo pokryt√© 5603 14 10  
Ostatn√© 5603 14 90  
Ostatn√©    
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou najviac 25¬†g/m¬≤    
Potiahnut√© alebo pokryt√© 5603 91 10  
Ostatn√© 5603 91 90  
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou viac ako 25¬†g/m¬≤, ale najviac 70¬†g/m¬≤    
Potiahnut√© alebo pokryt√© 5603 92 10  
Ostatn√© 5603 92 90  
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou viac ako 70¬†g/m¬≤, ale najviac 150¬†g/m¬≤    
Potiahnut√© alebo pokryt√© 5603 93 10  
Ostatn√© 5603 93 90  
S ploŇ°nou hmotnosŇ•ou viac ako 150¬†g/m¬≤    
Potiahnut√© alebo pokryt√© 5603 94 10  
Ostatn√© 5603 94 90  
56.04 Kauńćukov√© nite a kordy, pokryt√© text√≠liou; textiln√° priadza a p√°sik a podobn√© tvary poloŇĺky¬†5404 alebo 5405, impregnovan√©, potiahnut√©, pokryt√© alebo opl√°Ň°Ň•ovan√© kauńćukom alebo plastmi    
Kauńćukov√© nite a kordy, pokryt√© text√≠liou 5604 10 00  
Ostatn√©    
Vysokopevnostn√° priadza z polyesterov, nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov alebo visk√≥zov√©ho hodv√°bu, impregnovan√° alebo potiahnut√° 5604 90 10  
Ostatn√© 5604 90 90  
56.05 Metalizovan√° priadza, tieŇĺ opraden√°, s urńćen√≠m ako textiln√° priadza, alebo p√°sik alebo podobn√© tvary poloŇĺky¬†5404 alebo 5405, kombinovan√© s kovom vo forme nite, p√°sika alebo pr√°Ň°ku alebo pokryt√° kovom 5605 00 00  
56.06 Opraden√° priadza, p√°sik a podobn√© tvary poloŇĺky¬†5404 alebo 5405, opraden√© (in√© ako v√Ĺrobky poloŇĺky¬†5605 a in√© ako opraden√° priadza z vl√°sia); Ňĺenilkov√° priadza (vr√°tane povlońćkovanej Ňĺenilkovej priadze); sluńćkov√° priadza    
Sluńćkov√° priadza 5606 00 10  
Ostatn√©    
Opraden√° priadza 5606 00 91  
Ostatn√© 5606 00 99  
56.07 Mot√ļzy, Ň°n√ļry, povrazy a lan√°, tieŇĺ splietan√© alebo oplietan√© a tieŇĺ impregnovan√©, potiahnut√©, pokryt√© alebo opl√°Ň°Ň•ovan√© kauńćukom alebo plastmi    
Zo sisalov√Ĺch alebo ostatn√Ĺch textiln√Ĺch vl√°kien rodu Ag√°ve    
Mot√ļz na viazanie alebo balenie 5607 21 00  
Ostatn√© 5607 29 00  
Z polyetyl√©nu alebo polypropyl√©nu    
Mot√ļz na viazanie alebo balenie 5607 41 00  
Ostatn√©    
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou viac ako 50000¬†decitexov (5¬†g/m)    
Splietan√© alebo oplietan√© 5607 49 11  
Ostatn√© 5607 49 19  
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou 50000¬†decitexov (5¬†g/m) alebo menej 5607 49 90  
Z ostatn√Ĺch syntetick√Ĺch vl√°kien    
Z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov alebo polyesterov    
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou viac ako 50000¬†decitexov (5¬†g/m)    
Splietan√© alebo oplietan√© 5607 50 11  
Ostatn√© 5607 50 19  
S dńļŇĺkovou hmotnosŇ•ou 50000¬†decitexov (5¬†g/m) alebo menej 5607 50 30  
Z ostatn√Ĺch syntetick√Ĺch vl√°kien 5607 50 90  
Ostatn√©    
Z abakov√Ĺch vl√°kien (manilsk√© konope alebo Musa textilis Nee) alebo ostatn√Ĺch tvrd√Ĺch (listov√Ĺch) vl√°kien; z jutov√Ĺch alebo ostatn√Ĺch textiln√Ĺch lykov√Ĺch vl√°kien poloŇĺky¬†5303 5607 90 20  
Ostatn√© 5607 90 90  
56.08 Viazan√© sieŇ•oviny z mot√ļzov, Ň°n√ļr alebo povrazov; celkom dohotoven√© ryb√°rske siete a ostatn√© celkom dohotoven√© siete, z textiln√Ĺch materi√°lov    
Z chemick√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov    
Celkom dohotoven√© ryb√°rske siete    
Z mot√ļzov, Ň°n√ļr, povrazov alebo l√°n 5608 11 20  
Ostatn√© 5608 11 80  
Ostatn√©    
Celkom dohotoven√© siete    
Z nylonu alebo ostatn√Ĺch polyamidov    
Z mot√ļzov, Ň°n√ļr, povrazov alebo l√°n 5608 19 11  
Ostatn√© 5608 19 19  
Ostatn√© 5608 19 30  
Ostatn√© 5608 19 90  
Ostatn√© 5608 90 00  
56.09 V√Ĺrobky z priadze, p√°sika alebo podobn√Ĺch tvarov poloŇĺky¬†5404 alebo 5405, mot√ļzov, Ň°n√ļr, povrazov alebo l√°n, inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√© 5609 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.