CN8 / NC8 - 2023 56 CN8 / NC8 - 2023 - SK 58

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

57. KAPITOLA
KOBERCE A OSTATNÉ TEXTILNÉ PODLAHOVÉ KRYTINY

57.01 Koberce a ostatnĂ© textilnĂ© podlahovĂ© krytiny, uzlĂ­kovitĂ©, tieĹľ celkom dohotovenĂ©    
Z vlny alebo jemnĂ˝ch chlpov zvierat    
Obsahujúce celkovo viac ako 10 hmotnostných % prírodného hodvábu alebo hodvábneho odpadu iného ako výčeskov 5701 10 10 (MTK)
Ostatné 5701 10 90 (MTK)
Z ostatnĂ˝ch textilnĂ˝ch materiálov    
Z prírodného hodvábu, hodvábneho odpadu iného ako výčeskov, zo syntetických vlákien, z priadze položky 5605 alebo textilných materiálov obsahujúcich kovové nite 5701 90 10 (MTK)
Z ostatných textilných materiálov 5701 90 90 (MTK)
57.02 Koberce a ostatnĂ© textilnĂ© podlahovĂ© krytiny, tkanĂ©, nevšívanĂ© ani nepovloÄŤkovanĂ©, tieĹľ celkom dohotovenĂ©, vrátane druhu „Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ a podobnĂ˝ch ruÄŤne tkanĂ˝ch kobercov    
„Kelem“, „Schumacks“, „Karamanie“ a podobné ručne tkané koberce 5702 10 00 (MTK)
Podlahové krytiny z kokosových vlákien 5702 20 00 (MTK)
OstatnĂ©, s vlasovĂ˝m povrchom, celkom nedohotovenĂ©    
Z vlny alebo jemnĂ˝ch chlpov zvierat    
Axminsterské koberce 5702 31 10 (MTK)
Ostatné 5702 31 80 (MTK)
Z chemických textilných materiálov 5702 32 00 (MTK)
Z ostatných textilných materiálov 5702 39 00 (MTK)
OstatnĂ©, s vlasovĂ˝m povrchom, celkom dohotovenĂ©    
Z vlny alebo jemnĂ˝ch chlpov zvierat    
Axminsterské koberce 5702 41 10 (MTK)
Ostatné 5702 41 90 (MTK)
Z chemických textilných materiálov 5702 42 00 (MTK)
Z ostatných textilných materiálov 5702 49 00 (MTK)
OstatnĂ©, bez vlasovĂ©ho povrchu, celkom nedohotovenĂ©    
Z vlny alebo jemných chlpov zvierat 5702 50 10 (MTK)
Z chemickĂ˝ch textilnĂ˝ch materiálov    
Z polypropylénu 5702 50 31 (MTK)
Ostatné 5702 50 39 (MTK)
Z ostatných textilných materiálov 5702 50 90 (MTK)
OstatnĂ©, bez vlasovĂ©ho povrchu, celkom dohotovenĂ©    
Z vlny alebo jemných chlpov zvierat 5702 91 00 (MTK)
Z chemickĂ˝ch textilnĂ˝ch materiálov    
Z polypropylénu 5702 92 10 (MTK)
Ostatné 5702 92 90 (MTK)
Z ostatných textilných materiálov 5702 99 00 (MTK)
57.03 Koberce a ostatnĂ© textilnĂ© podlahovĂ© krytiny (vrátane umelĂ©ho trávnatĂ©ho koberca), všívanĂ©, tieĹľ celkom dohotovenĂ©    
Z vlny alebo jemných chlpov zvierat 5703 10 00 (MTK)
Z nylonu alebo ostatnĂ˝ch polyamidov    
Umelý trávnatý koberec 5703 21 00 (MTK)
OstatnĂ©    
PotlaÄŤenĂ©    
Dlaždice, s maximálnou plochou povrchu 1 m² 5703 29 10 (MTK)
Ostatné 5703 29 19 (MTK)
OstatnĂ©    
Dlaždice, s maximálnou plochou povrchu 1 m² 5703 29 91 (MTK)
Ostatné 5703 29 99 (MTK)
Z ostatnĂ˝ch chemickĂ˝ch textilnĂ˝ch materiálov    
Umelý trávnatý koberec 5703 31 00 (MTK)
OstatnĂ©    
Z polypropylĂ©nu    
Dlaždice, s maximálnou plochou povrchu 1 m² 5703 39 10 (MTK)
Ostatné 5703 39 19 (MTK)
OstatnĂ©    
Dlaždice, s maximálnou plochou povrchu 1 m² 5703 39 91 (MTK)
Ostatné 5703 39 99 (MTK)
Z ostatnĂ˝ch textilnĂ˝ch materiálov    
Dlaždice, s maximálnou plochou povrchu 1 m² 5703 90 20 (MTK)
Ostatné 5703 90 80 (MTK)
57.04 Koberce a ostatnĂ© textilnĂ© podlahovĂ© krytiny, z plsti, nevšívanĂ© ani nepovloÄŤkovanĂ©, tieĹľ celkom dohotovenĂ©    
Dlaždice, s maximálnou plochou povrchu 0,3 m² 5704 10 00 (MTK)
Dlaždice, s maximálnou plochou povrchu presahujúcou 0,3 m², ale nepresahujúcou 1 m² 5704 20 00 (MTK)
Ostatné 5704 90 00 (MTK)
57.05 OstatnĂ© koberce a ostatnĂ© textilnĂ© podlahovĂ© krytiny, tieĹľ celkom dohotovenĂ©    
Z chemických textilných materiálov 5705 00 30 (MTK)
Z ostatných textilných materiálov 5705 00 80 (MTK)


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.