CN8 / NC8 - 2023 59 CN8 / NC8 - 2023 - SK 61

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

60. KAPITOLA
PLETEN√Č ALEBO H√ĀńĆKOVAN√Č TEXT√ćLIE

60.01 Vlasov√© text√≠lie, vr√°tane text√≠li√≠ s ‚Äědlh√Ĺm vlasom‚Äú a sluńćkov√Ĺch text√≠li√≠, pleten√© alebo h√°ńćkovan√©    
Text√≠lie s ‚Äědlh√Ĺm vlasom‚Äú 6001 10 00  
Sluńćkov√© vlasov√© text√≠lie    
Z bavlny 6001 21 00  
Z chemick√Ĺch vl√°kien 6001 22 00  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6001 29 00  
Ostatn√©    
Z bavlny 6001 91 00  
Z chemick√Ĺch vl√°kien 6001 92 00  
Z ostatn√Ĺch textiln√Ĺch materi√°lov 6001 99 00  
60.02 Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© text√≠lie so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 30¬†cm, obsahuj√ļce 5¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac elastomernej priadze alebo kauńćukovej nite, in√© ako text√≠lie poloŇĺky¬†6001    
Obsahuj√ļce 5¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac elastomernej priadze, ale neobsahuj√ļce kauńćukov√ļ niŇ• 6002 40 00  
Ostatn√© 6002 90 00  
60.03 Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© text√≠lie so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 30¬†cm, in√© ako text√≠lie poloŇĺky¬†6001 alebo 6002    
Z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat 6003 10 00  
Z bavlny 6003 20 00  
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien    
RaŇ°lov√° ńćipka 6003 30 10  
Ostatn√© 6003 30 90  
Z umel√Ĺch vl√°kien 6003 40 00  
Ostatn√© 6003 90 00  
60.04 Pleten√© alebo h√°ńćkovan√© text√≠lie so Ň°√≠rkou presahuj√ļcou 30¬†cm, obsahuj√ļce 5¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac elestomernej priadze alebo kauńćukovej nite, in√© ako text√≠lie poloŇĺky¬†6001    
Obsahuj√ļce 5¬†hmotnostn√Ĺch % alebo viac elastomernej priadze, ale neobsahuj√ļce kauńćukov√ļ niŇ• 6004 10 00  
Ostatn√© 6004 90 00  
60.05 Text√≠lie z osnovn√Ĺch pleten√≠n (vr√°tane text√≠li√≠ vyroben√Ĺch na gal√≥nov√Ĺch pletac√≠ch strojoch), in√© ako text√≠lie poloŇĺiek¬†6001 aŇĺ 6004    
Z bavlny    
Nebielen√© alebo bielen√© 6005 21 00  
Farben√© 6005 22 00  
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 6005 23 00  
Potlańćen√© 6005 24 00  
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien    
Text√≠lie Ň°pecifikovan√© v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 1 k tejto kapitole 6005 35 00  
Ostatn√©, nebielen√© alebo bielen√© 6005 36 00  
Ostatn√©, farben√© 6005 37 00  
Ostatn√©, z¬†r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 6005 38 00  
Ostatn√©, potlańćen√© 6005 39 00  
Z umel√Ĺch vl√°kien    
Nebielen√© alebo bielen√© 6005 41 00  
Farben√© 6005 42 00  
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 6005 43 00  
Potlańćen√© 6005 44 00  
Ostatn√©    
Z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat 6005 90 10  
Ostatn√© 6005 90 90  
60.06 Ostatn√© pleten√© alebo h√°ńćkovan√© text√≠lie    
Z vlny alebo jemn√Ĺch chlpov zvierat 6006 10 00  
Z bavlny    
Nebielen√© alebo bielen√© 6006 21 00  
Farben√© 6006 22 00  
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 6006 23 00  
Potlańćen√© 6006 24 00  
Zo syntetick√Ĺch vl√°kien    
Nebielen√© alebo bielen√© 6006 31 00  
Farben√© 6006 32 00  
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 6006 33 00  
Potlańćen√© 6006 34 00  
Z umel√Ĺch vl√°kien    
Nebielen√© alebo bielen√© 6006 41 00  
Farben√© 6006 42 00  
Z r√īznofarebn√Ĺch priadz√≠ 6006 43 00  
Potlańćen√© 6006 44 00  
Ostatn√© 6006 90 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.