CN8 / NC8 - 2023 64 CN8 / NC8 - 2023 - SK 66

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

65. KAPITOLA
POKR√ĚVKY HLAVY A ICH ńĆASTI

65.01 Klob√ļkov√© Ň°iŇ°iaky alebo formy, nesformovan√© do tvaru hlavy, bez vytvoren√©ho okraja; Ň°iŇ°iakov√© ploch√© kot√ļńće (plateaux) a tzv. manchons (valcovit√©ho tvaru, tieŇĺ rozrezan√© na v√ĹŇ°ku), z plsti 6501 00 00 (PCE)
65.02 Klob√ļkov√© Ň°iŇ°iaky alebo formy, splietan√© alebo zhotoven√© spojen√≠m p√°sov z ak√Ĺchkońĺvek materi√°lov, nesformovan√© do tvaru hlavy, bez vytvoren√©ho okraja, nepodŇ°√≠van√© ani nezdoben√© 6502 00 00 (PCE)
65.04 Klob√ļky a ostatn√© pokr√Ĺvky hlavy, splietan√© alebo zhotoven√© spojen√≠m p√°sov z ak√Ĺchkońĺvek materi√°lov, tieŇĺ podŇ°√≠van√© alebo zdoben√© 6504 00 00 (PCE)
65.05 Klob√ļky a ostatn√© pokr√Ĺvky hlavy, pleten√© alebo h√°ńćkovan√©, alebo celkom dohotoven√© z ńćipky, plsti alebo ostatnej text√≠lie, v metr√°Ňĺi (nie vŇ°ak v p√°soch), tieŇĺ podŇ°√≠van√© alebo zdoben√©; sieŇ•ky na vlasy z ak√©hokońĺvek materi√°lu, tieŇĺ podŇ°√≠van√© alebo zdoben√©    
Z plsti z chlpov alebo z¬†plsti z vlny a chlpov, zhotoven√© z klob√ļkov√Ĺch Ň°iŇ°iakov alebo Ň°iŇ°iakov√Ĺch ploch√Ĺch kot√ļńćov (plateaux) poloŇĺky¬†65010000 6505 00 10 (PCE)
Ostatn√©    
ńĆapice so Ň°t√≠tkom (Ň°iltom) 6505 00 30 (PCE)
Ostatn√© 6505 00 90  
65.06 Ostatn√© pokr√Ĺvky hlavy, tieŇĺ podŇ°√≠van√© alebo zdoben√©    
Ochrann√© pokr√Ĺvky hlavy    
Z plastov 6506 10 10 (PCE)
Z ostatn√Ĺch materi√°lov 6506 10 80 (PCE)
Ostatn√©    
Z kauńćuku alebo plastov 6506 91 00 (PCE)
Z ostatn√Ĺch materi√°lov    
Z plsti z chlpov alebo z¬†plsti z vlny a chlpov, zhotoven√© z klob√ļkov√Ĺch Ň°iŇ°iakov alebo Ň°iŇ°iakov√Ĺch ploch√Ĺch kot√ļńćov (plateaux) poloŇĺky¬†65010000 6506 99 10 (PCE)
Ostatné 6506 99 90 (PCE)
65.07 Potn√© vloŇĺky, podŇ°√≠vky, povlaky, klob√ļkov√© podloŇĺky, klob√ļkov√© kostry, Ň°t√≠tky (Ň°ilty) a podbradn√© remienky, na pokr√Ĺvky hlavy 6507 00 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.