CN8 / NC8 - 2023 65 CN8 / NC8 - 2023 - SK 67

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

66. KAPITOLA
DÁŽDNIKY, SLNEČNÍKY, VYCHÁDZKOVÉ PALICE, PALICE SO SEDADIELKOM, BIČE, JAZDECKÉ BIČÍKY A ICH ČASTI

66.01 Dáždniky a slnečníky (vrátane vychádzkových palíc s dáždnikom, záhradných dáždnikov a slnečníkov a podobných dáždnikov a slnečníkov)    
Záhradné alebo podobné dáždniky a slnečníky 6601 10 00 (PCE)
Ostatné    
S výsuvnou tyčou 6601 91 00 (PCE)
Ostatné    
S poťahom z tkaných textilných materiálov 6601 99 20 (PCE)
Ostatné 6601 99 90 (PCE)
66.02 Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky 6602 00 00  
66.03 Časti, ozdoby a príslušenstvo výrobkov položky 6601 alebo 6602    
Dáždnikové a slnečníkové kostry, vrátane kostier namontovaných na paliciach 6603 20 00  
Ostatné    
Rukoväte a gombíky 6603 90 10  
Ostatné 6603 90 90  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.