CN8 / NC8 - 2023 76 CN8 / NC8 - 2023 - SK 79

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

78. KAPITOLA
OLOVO A V√ĚROBKY Z NEHO

78.01 Neopracovan√© (surov√©) olovo    
Rafinovan√© olovo 7801 10 00  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce v hmotnosti antim√≥n ako hlavn√Ĺ z ostatn√Ĺch prvkov 7801 91 00  
Ostatn√©    
Na rafin√°ciu, obsahuj√ļce 0,02¬†hmotnostn√©ho % alebo viac striebra (bullion lead) 7801 99 10  
Ostatn√© 7801 99 90  
78.02 Oloven√Ĺ odpad a oloven√Ĺ Ň°rot 7802 00 00  
78.04 Oloven√© dosky, plechy, p√°sy a f√≥lie; oloven√Ĺ pr√°Ň°ok a vlońćky    
Dosky, plechy, p√°sy a f√≥lie    
Plechy, p√°sy a f√≥lie s hr√ļbkou (bez podloŇĺky) nepresahuj√ļcou 0,2¬†mm 7804 11 00  
Ostatn√© 7804 19 00  
Pr√°Ň°ok a vlońćky 7804 20 00  
78.06 Ostatn√© v√Ĺrobky z olova    
Kontajnery s olovenou ochrannou vrstvou proti radi√°cii, na dopravu alebo uskladnenie r√°dioakt√≠vnych materi√°lov (Euratom) 7806 00 10  
Ostatn√© 7806 00 80  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.