CN8 / NC8 - 2023 84 CN8 / NC8 - 2023 - SK 86

CN8 / NC8 - 2023 - SK

I-Way To Customs

85. KAPITOLA
ELEKTRICK√Č STROJE, PR√ćSTROJE A ZARIADENIA A ICH ńĆASTI A S√öńĆASTI; PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU ZVUKU, PR√ćSTROJE NA Z√ĀZNAM A REPRODUKCIU TELEV√ćZNEHO OBRAZU A ZVUKU, ńĆASTI A S√öńĆASTI A PR√ćSLU҆ENSTVO T√ĚCHTO PR√ćSTROJOV

85.01 Elektrick√© motory a gener√°tory (okrem gener√°torov√Ĺch agreg√°tov)    
Motory s v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 37,5¬†W    
Synchr√≥nne motory s v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 18¬†W 8501 10 10 (PCE)
Ostatn√©    
Univerz√°lne motory na jednosmern√Ĺ aj striedav√Ĺ pr√ļd 8501 10 91 (PCE)
Motory na striedav√Ĺ pr√ļd 8501 10 93 (PCE)
Motory na jednosmern√Ĺ pr√ļd 8501 10 99 (PCE)
Univerz√°lne motory na jednosmern√Ĺ aj striedav√Ĺ pr√ļd, s v√Ĺkonom presahuj√ļcim 37,5¬†W 8501 20 00 (PCE)
Ostatn√© motory na jednosmern√Ĺ pr√ļd; gener√°tory na jednosmern√Ĺ pr√ļd in√© ako fotovoltick√© gener√°tory    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 750¬†W 8501 31 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 750¬†W, ale nepresahuj√ļcim 75¬†kW 8501 32 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 75¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 375¬†kW 8501 33 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 375¬†kW 8501 34 00 (PCE)
Ostatn√© jednof√°zov√© motory na striedav√Ĺ pr√ļd    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 750¬†W 8501 40 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 750¬†W 8501 40 80 (PCE)
Ostatn√© viacf√°zov√© motory na striedav√Ĺ pr√ļd    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 750¬†W 8501 51 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 750¬†W, ale nepresahuj√ļcim 75¬†kW    
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 750¬†W, ale nepresahuj√ļcim 7,5¬†kW 8501 52 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 7,5¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 37¬†kW 8501 52 30 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 37¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 75¬†kW 8501 52 90 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 75¬†kW    
Trakńćn√© motory 8501 53 50 (PCE)
Ostatn√©, s v√Ĺkonom    
Presahuj√ļcim 75¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 375¬†kW 8501 53 81 (PCE)
Presahuj√ļcim 375¬†kW, ale nepresahuj√ļcim 750¬†kW 8501 53 94 (PCE)
Presahuj√ļcim 750¬†kW 8501 53 99 (PCE)
Gener√°tory na striedav√Ĺ pr√ļd (altern√°tory), in√© ako fotovoltick√© gener√°tory    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 75¬†kVA    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 7,5¬†kVA 8501 61 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 7,5¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 75¬†kVA 8501 61 80 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 75¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 375¬†kVA 8501 62 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 375¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 750¬†kVA 8501 63 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 750¬†kVA 8501 64 00 (PCE)
Fotovoltick√© gener√°tory na jednosmern√Ĺ pr√ļd    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 50¬†W 8501 71 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 50¬†W 8501 72 00 (PCE)
Fotovoltick√© gener√°tory na striedav√Ĺ pr√ļd 8501 80 00 (PCE)
85.02 Elektrick√© gener√°torov√© agreg√°ty a rotańćn√© menińće (konvertory)    
Elektrick√© gener√°torov√© agreg√°ty so vznetov√Ĺm piestov√Ĺm spańĺovac√≠m motorom (dieselov√© motory alebo motory so Ňĺiarovou hlavou)    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 75¬†kVA    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 7,5¬†kVA 8502 11 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 7,5¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 75¬†kVA 8502 11 80 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 75¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 375¬†kVA 8502 12 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 375¬†kVA    
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 375¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 750¬†kVA 8502 13 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 750¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 2000¬†kVA 8502 13 40 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 2000¬†kVA 8502 13 80 (PCE)
Gener√°torov√© agreg√°ty so z√°Ňĺihov√Ĺmi piestov√Ĺm spańĺovac√≠m motorom    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 7,5¬†kVA 8502 20 20 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 7,5¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 375¬†kVA 8502 20 40 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 375¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 750¬†kVA 8502 20 60 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 750¬†kVA 8502 20 80 (PCE)
Ostatn√© gener√°torov√© agreg√°ty    
Na vetern√ļ energiu 8502 31 00 (PCE)
Ostatn√©    
Turbogener√°tory 8502 39 20 (PCE)
Ostatné 8502 39 80 (PCE)
Elektrick√© rotańćn√© menińće 8502 40 00 (PCE)
85.03 ńĆasti a s√ļńćasti urńćen√© v√Ĺluńćne alebo hlavne na stroje poloŇĺky¬†8501 alebo 8502    
Nemagnetick√© pr√≠drŇĺn√© kr√ļŇĺky 8503 00 10  
Ostatn√©    
Z liatiny alebo z liatej ocele 8503 00 91  
Ostatn√© 8503 00 99  
85.04 Elektrick√© transform√°tory, statick√© menińće (napr√≠klad usmerŇąovańće) a induktory    
Odpory (predradn√≠ky) na v√Ĺbojky alebo v√Ĺbojkov√© trubice    
Induktory, tieŇĺ spojen√© s kondenz√°torom 8504 10 20 (PCE)
Ostatné 8504 10 80 (PCE)
Transform√°tory s kvapalinov√Ĺm dielektrikom    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 650¬†kVA 8504 21 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 650¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 10000¬†kVA    
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 650¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 1600¬†kVA 8504 22 10 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 1600¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 10000¬†kVA 8504 22 90 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 10000¬†kVA 8504 23 00 (PCE)
Ostatn√© transform√°tory    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 1¬†kVA    
Meracie transform√°tory    
Na meranie napätia 8504 31 21 (PCE)
Ostatné 8504 31 29 (PCE)
Ostatné 8504 31 80 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 1¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 16¬†kVA 8504 32 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 16¬†kVA, ale nepresahuj√ļcim 500¬†kVA 8504 33 00 (PCE)
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 500¬†kVA 8504 34 00 (PCE)
Statick√© menińće    
Nab√≠jańće akumul√°torov 8504 40 60 New (PCE)
Ostatn√©    
UsmerŇąovańće 8504 40 83 New  
Invertory    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 7,5 kVA 8504 40 85 New  
S v√Ĺkonom presahuj√ļcim 7,5 kVA 8504 40 86 New  
Ostatn√© 8504 40 95 New  
Ostatn√© induktory 8504 50 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Transform√°torov a induktorov    
Feritov√© jadr√° 8504 90 11  
Oceńĺov√© elektrotechnick√© plechy a jadr√°, tieŇĺ vrstven√© alebo navinut√© 8504 90 13  
Ostatn√© 8504 90 17  
Statick√Ĺch menińćov 8504 90 90  
85.05 Elektromagnety; permanentn√© magnety a v√Ĺrobky urńćen√© na zmagnetizovanie na permanentn√© magnety; up√≠nacie dosky, skńĺuńćovadl√° a ostatn√© podobn√© up√≠nacie zariadenia, s elektromagnetmi alebo permanentn√Ĺmi magnetmi; elektromagnetick√© spojky a brzdy; elektromagnetick√© zdv√≠hacie hlavy    
Permanentn√© magnety a v√Ĺrobky urńćen√© na zmagnetizovanie na permanentn√© magnety    
Kovov√©    
Obsahuj√ļce neod√Ĺm, prazeod√Ĺm, dyspr√≥zium alebo sam√°rium 8505 11 10 New  
Ostatn√© 8505 11 90 New  
Ostatn√©    
Permanentn√© magnety z aglomerovan√Ĺch feritov 8505 19 10  
Ostatn√© 8505 19 90  
Elektromagnetick√© spojky a brzdy 8505 20 00  
Ostatn√©, vr√°tane ńćast√≠ a s√ļńćast√≠    
Elektromagnety; up√≠nacie dosky, skńĺuńćovadl√° a ostatn√© podobn√© up√≠nacie zariadenia, s elektromagnetmi alebo permanentn√Ĺmi magnetmi    
Elektromagnety druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne v diagnostick√Ĺch pr√≠strojoch magneticko rezonanńćn√Ĺch, in√© ako elektromagnety poloŇĺky 9018 8505 90 21  
Ostatn√© 8505 90 29  
Elektromagnetick√© zdv√≠hacie hlavy 8505 90 50  
ńĆasti a s√ļńćasti 8505 90 90  
85.06 Galvanick√© ńćl√°nky a bat√©rie    
Na b√°ze oxidu manganińćit√©ho    
Alkalick√©    
Valcov√© ńćl√°nky 8506 10 11 (PCE)
Ostatné 8506 10 18 (PCE)
Ostatn√©    
Valcov√© ńćl√°nky 8506 10 91 (PCE)
Ostatné 8506 10 98 (PCE)
Na b√°ze oxidu ortuŇ•nat√©ho 8506 30 00 (PCE)
Na báze oxidu strieborného 8506 40 00 (PCE)
L√≠tiov√©    
Valcov√© ńćl√°nky 8506 50 10 (PCE)
Gomb√≠kov√© ńćl√°nky 8506 50 30 (PCE)
Ostatné 8506 50 90 (PCE)
ZinkovovzduŇ°n√© 8506 60 00 (PCE)
Ostatn√© galvanick√© ńćl√°nky a bat√©rie    
Such√© zinko-uhl√≠kov√© ńćl√°nky s nap√§t√≠m 5,5¬†V alebo viac, ale nepresahuj√ļcim 6,5¬†V 8506 80 05 (PCE)
Ostatné 8506 80 80 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti 8506 90 00  
85.07 Elektrick√© akumul√°tory, vr√°tane ich separ√°torov, tieŇĺ pravouhl√© (vr√°tane Ň°tvorcov√Ĺch)    
Oloven√©, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na Ň°tartovanie piestov√Ĺch motorov    
Na báze tekutého elektrolytu 8507 10 20 (PCE)
Ostatné 8507 10 80 (PCE)
Ostatn√© oloven√© akumul√°tory    
Na báze tekutého elektrolytu 8507 20 20 (NEL)
Ostatné 8507 20 80 (NEL)
Niklo-kadmiov√©    
Hermeticky uzavreté 8507 30 20 (PCE)
Ostatné 8507 30 80 (NEL)
Niklo-kovové hydridové 8507 50 00 (PCE)
Na b√°ze l√≠tiov√Ĺch i√≥nov 8507 60 00 (PCE)
Ostatné akumulátory 8507 80 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti    
Separ√°tory 8507 90 30  
Ostatn√© 8507 90 80  
85.08 Vys√°vańće    
So vstavan√Ĺm elektrick√Ĺm motorom    
S v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 1500¬†W a v ktor√Ĺch objemov√° kapacita vrecka na prach alebo in√©ho z√°sobn√≠ka nepresahuje 20¬†l 8508 11 00 (PCE)
Ostatné 8508 19 00 (PCE)
Ostatn√© vys√°vańće 8508 60 00 (PCE)
ńĆasti a¬†s√ļńćasti 8508 70 00  
85.09 Elektromechanick√© zariadenia pre dom√°cnosŇ•, so vstavan√Ĺm elektrick√Ĺm motorom, in√© ako vys√°vańće poloŇĺky¬†8508    
Zariadenia na mletie potrav√≠n a mix√©ry potrav√≠n; odŇ°Ň•avovańće ovocia alebo zeleniny 8509 40 00 (PCE)
Ostatn√© zariadenia 8509 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8509 90 00  
85.10 Holiace strojńćeky, strojńćeky na strihanie vlasov a srsti a depilańćn√© pr√≠stroje, so vstavan√Ĺm elektrick√Ĺm motorom    
Holiace strojńćeky 8510 10 00 (PCE)
Strojńćeky na strihanie vlasov a srsti 8510 20 00 (PCE)
Depilańćn√© pr√≠stroje 8510 30 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti 8510 90 00  
85.11 Elektrick√© zapańĺovacie alebo sp√ļŇ°Ň•acie pr√≠stroje a zariadenia druhu pouŇĺ√≠van√©ho na z√°Ňĺihov√© alebo vznetov√© spańĺovacie motory (napr√≠klad magnetick√© zapańĺovańće, magneto-dynam√°, zapańĺovacie cievky, zapańĺovacie a Ňĺeraviace svieńćky, sp√ļŇ°Ň•ańće); gener√°tory (napr√≠klad dynam√°, altern√°tory) a regulańćn√© sp√≠nańće druhu pouŇĺ√≠van√©ho s t√Ĺmito motormi    
Zapańĺovacie svieńćky 8511 10 00  
Magnetick√© zapańĺovańće; magneto-dynam√°; zotrvańćn√≠ky s magnetom 8511 20 00  
Rozdeńĺovańće; zapańĺovacie cievky 8511 30 00  
Sp√ļŇ°Ň•ańće, tieŇĺ pracuj√ļce ako Ň°tartovacie gener√°tory 8511 40 00  
Ostatn√© gener√°tory 8511 50 00  
Ostatn√© pr√≠stroje a zariadenia 8511 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8511 90 00  
85.12 Elektrick√© pr√≠stroje osvetńĺovacie alebo signalizańćn√© (okrem v√Ĺrobkov poloŇĺky¬†8539), elektrick√© stierańće, rozmrazovańće a odhmlievańće, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na bicykle alebo motorov√© vozidl√°    
Sveteln√© alebo vizu√°lne signalizańćn√© pr√≠stroje druhu pouŇĺ√≠van√©ho na bicykle 8512 10 00  
Ostatn√© sveteln√© alebo vizu√°lne signalizańćn√© pr√≠stroje 8512 20 00  
Zvukov√© signalizańćn√© pr√≠stroje    
Poplachov√© zariadenia na ochranu proti vl√°maniu druhu pouŇĺ√≠van√©ho pre motorov√© vozidl√° 8512 30 10 (PCE)
Ostatn√© 8512 30 90  
Stierańće, rozmrazovańće a odhmlievańće 8512 40 00  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Pr√≠strojov podpoloŇĺky¬†85123010 8512 90 10  
Ostatn√© 8512 90 90  
85.13 Prenosn√© elektrick√© svietidl√° s vlastn√Ĺm zdrojom elektrickej energie (napr√≠klad na such√© ńćl√°nky, akumul√°tory, dynam√°), in√© ako osvetńĺovacie pr√≠stroje poloŇĺky¬†8512    
Svietidl√° 8513 10 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8513 90 00  
85.14 Elektrick√© priemyseln√© alebo laborat√≥rne pece a r√ļry (vr√°tane funguj√ļcich s indukńćnou alebo dielektrickou stratou); ostatn√© priemyseln√© alebo laborat√≥rne zariadenia na tepeln√© spracovanie materi√°lov indukńćnou alebo dielektrickou stratou    
Pece a r√ļry vyhrievan√© pomocou odporov    
Izostatické lisy na lisovanie za tepla 8514 11 00 (PCE)
Ostatn√©    
Pek√°rske a cukr√°rske r√ļry 8514 19 10 (PCE)
Ostatné 8514 19 80 (PCE)
Pece a r√ļry funguj√ļce s indukńćnou alebo dielektrickou stratou    
Indukńćn√© pece a r√ļry 8514 20 10 (PCE)
Dielektrick√© pece a r√ļry 8514 20 80 (PCE)
Ostatn√© pece a r√ļry    
Pece vyuŇĺ√≠vaj√ļce elektr√≥nov√© l√ļńće    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu tlańćen√Ĺch obvodov alebo zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov 8514 31 10 (PCE)
Ostatné 8514 31 90 (PCE)
Pece vyuŇĺ√≠vaj√ļce plazmov√Ĺ a¬†v√°kuov√Ĺ obl√ļk    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu tlańćen√Ĺch obvodov alebo zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov 8514 32 10 (PCE)
Ostatné 8514 32 90 (PCE)
Ostatn√©    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu tlańćen√Ĺch obvodov alebo zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov 8514 39 10 (PCE)
Ostatné 8514 39 90 (PCE)
Ostatn√© zariadenia na tepeln√© spracovanie materi√°lov indukńćnou alebo dielektrickou stratou 8514 40 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti    
Ostatn√Ĺch pec√≠ a r√ļr podpoloŇĺky 85143110, 85143210 alebo 85143910 8514 90 30  
Ostatn√© 8514 90 70  
85.15 Stroje a pr√≠stroje elektrick√© (vr√°tane t√Ĺch na elektricky vyhrievan√Ĺ plyn), laserov√© alebo vyuŇĺ√≠vaj√ļce ostatn√© sveteln√© alebo fot√≥nov√© zv√§zky, ultrazvukov√©, vyuŇĺ√≠vaj√ļce elektr√≥nov√© zv√§zky, magnetick√© impulzy alebo plazmov√© v√Ĺboje na sp√°jkovanie m√§kk√©, sp√°jkovanie tvrd√© alebo zv√°ranie, tieŇĺ schopn√© rezania; elektrick√© stroje a pr√≠stroje na striekanie kovov alebo cermetov za tepla    
Stroje a pr√≠stroje na sp√°jkovanie tvrd√© alebo sp√°jkovanie m√§kk√©    
Sp√°jkovańćky a sp√°jkovacie piŇ°tole 8515 11 00  
Ostatn√©    
Stroje na sp√°jkovanie vlnou druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu zost√°v tlańćen√Ĺch obvodov 8515 19 10  
Ostatn√© 8515 19 90  
Stroje a pr√≠stroje na odporov√© zv√°ranie kovov    
Plno alebo ńćiastońćne automatizovan√© 8515 21 00  
Ostatn√© 8515 29 00  
Stroje a pr√≠stroje na obl√ļkov√© zv√°ranie (vr√°tane plazmov√©ho v√Ĺboja) kovov    
Plno alebo ńćiastońćne automatizovan√© 8515 31 00  
Ostatn√©    
Na ruńćn√© zv√°ranie pomocou potiahnut√Ĺch elektr√≥d, v spojen√≠ so zv√°rac√≠m alebo rezac√≠m zariaden√≠m a dod√°van√© s    
Transform√°tormi 8515 39 13  
Gener√°tormi alebo rotańćn√Ĺmi alebo statick√Ĺmi menińćmi, usmerŇąovańćmi alebo usmerŇąovac√≠mi pr√≠strojmi 8515 39 18  
Ostatn√© 8515 39 90  
Ostatn√© stroje a pr√≠stroje    
Na opracovanie kovov 8515 80 10 (PCE)
Ostatné 8515 80 90 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti    
Strojov na sp√°jkovanie vlnou podpoloŇĺky 85151910 8515 90 20  
Ostatn√© 8515 90 80  
85.16 Elektrick√© prietokov√© alebo z√°sobn√≠kov√© ohrievańće vody a ponorn√© ohrievańće; elektrick√© zariadenia na vykurovanie priestorov a p√īdy; elektrotepeln√© zariadenia na √ļpravu vlasov (napr√≠klad suŇ°ińće vlasov, kulmy na vlasy, pr√≠stroje na trval√ļ ondul√°ciu) a suŇ°ińće r√ļk; elektrick√© Ňĺehlińćky; ostatn√© elektrotepeln√© pr√≠stroje druhu pouŇĺ√≠van√©ho v dom√°cnosti; elektrick√© vykurovacie odpory, in√© ako poloŇĺky¬†8545    
Elektrick√© prietokov√© alebo z√°sobn√≠kov√© ohrievańće vody a ponorn√© ohrievańće vody    
Prietokov√© ohrievańće vody 8516 10 11 (PCE)
Ostatné 8516 10 80 (PCE)
Elektrick√© zariadenia na vykurovanie priestorov a p√īdy    
Akumulańćn√© radi√°tory 8516 21 00 (PCE)
Ostatn√©    
Radiátory plnené kvapalinou 8516 29 10 (PCE)
Konvektory na vykurovanie 8516 29 50 (PCE)
Ostatn√©    
So zabudovan√Ĺm ventil√°torom 8516 29 91 (PCE)
Ostatné 8516 29 99 (PCE)
Elektrotepeln√© zariadenia na √ļpravu vlasov alebo suŇ°enie r√ļk    
SuŇ°ińće vlasov 8516 31 00 (PCE)
Ostatn√© zariadenia na √ļpravu vlasov 8516 32 00  
SuŇ°ińće r√ļk 8516 33 00 (PCE)
Elektrick√© Ňĺehlińćky 8516 40 00 (PCE)
Mikrovlnn√© r√ļry a pece 8516 50 00 (PCE)
Ostatn√© r√ļry a pece; varińće, spor√°ky, varn√© dosky, varn√© telieska; grily a opekańće    
Spor√°ky (aspoŇą s r√ļrou a Ň°pir√°lou) 8516 60 10 (PCE)
Varn√© dosky, varn√© telieska a Ň°pir√°ly 8516 60 50 (PCE)
Grily a opekańće 8516 60 70 (PCE)
R√ļry a pece na zabudovanie 8516 60 80 (PCE)
Ostatné 8516 60 90 (PCE)
Ostatn√© elektrotepeln√© zariadenia    
K√°vovary alebo ńćajovary 8516 71 00 (PCE)
Opekańće hrianok 8516 72 00 (PCE)
Ostatn√©    
Ponorné fritézy 8516 79 20 (PCE)
Ostatné 8516 79 70 (PCE)
Elektrick√© vykurovacie odpory    
Spojen√© s izolovan√Ĺm r√°mom 8516 80 20  
Ostatn√© 8516 80 80  
ńĆasti a s√ļńćasti 8516 90 00  
85.17 Telef√≥nne s√ļpravy, vr√°tane smartf√≥nov a ostatn√Ĺch telef√≥nov pre celul√°rnu sieŇ• alebo pre ostatn√© bezdr√ītov√© siete; ostatn√© pr√≠stroje na prenos alebo pr√≠jem hlasu, obrazu alebo ostatn√Ĺch d√°t, vr√°tane pr√≠strojov na komunik√°ciu v dr√ītovej alebo bezdr√ītovej sieti [ako v lok√°lnej (LAN), tak aj v rozsiahlej (WAN) sieti], in√© ako pr√≠stroje na prenos alebo pr√≠jem poloŇĺky¬†8443, 8525, 8527 alebo 8528    
Telef√≥nne s√ļpravy, vr√°tane smartf√≥nov a ostatn√Ĺch telef√≥nov pre celul√°rnu sieŇ• alebo pre ostatn√© bezdr√ītov√© siete    
Linkov√© telef√≥nne s√ļpravy s bezdr√ītov√Ĺmi mikrotelef√≥nmi 8517 11 00 (PCE)
Smartfóny 8517 13 00 (PCE)
Ostatn√© telef√≥ny pre celul√°rne siete alebo pre ostatn√© bezdr√ītov√© siete 8517 14 00 (PCE)
Ostatn√© 8517 18 00  
Ostatn√© pr√≠stroje na prenos alebo pr√≠jem hlasu, obrazu alebo ostatn√Ĺch √ļdajov, vr√°tane pr√≠strojov na komunik√°ciu v dr√ītovej alebo bezdr√ītovej sieti [ako v lok√°lnej (LAN), tak aj v rozsiahlej (WAN)]    
Základné stanice 8517 61 00 (PCE)
Pr√≠stroje na pr√≠jem, konverziu a prenos alebo obnovenie hlasu, obrazu alebo ostatn√Ĺch d√°t, vr√°tane pr√≠strojov na prep√°janie, sp√°janie a smerovanie 8517 62 00  
Ostatn√©    
Videotelefóny 8517 69 10 (PCE)
Vstupn√© telefonick√© syst√©my 8517 69 20  
Prijímacie prístroje na rádiotelefóniu alebo rádiotelegrafiu 8517 69 30 (PCE)
Ostatn√© 8517 69 90  
ńĆasti a s√ļńćasti    
Ant√©ny a¬†parabolick√© ant√©ny vŇ°etk√Ĺch druhov; ńćasti a¬†s√ļńćasti vhodn√© na pouŇĺitie s¬†nimi 8517 71 00  
Ostatn√© 8517 79 00  
85.18 Mikrof√≥ny a ich stojany; reproduktory, tieŇĺ vstavan√©; sl√ļchadl√° vŇ°etk√Ĺch druhov, tieŇĺ kombinovan√© s mikrof√≥nom, a s√ļpravy pozost√°vaj√ļce z mikrof√≥nu a jedn√©ho alebo viacer√Ĺch reproduktorov; elektrick√© n√≠zkofrekvenńćn√© zosilŇąovańće; s√ļpravy elektrick√Ĺch zosilŇąovańćov zvuku    
Mikrof√≥ny a ich stojany 8518 10 00  
Reproduktory, tieŇĺ vstavan√©    
Jednoduché reproduktory, vstavané 8518 21 00 (PCE)
ZloŇĺen√© reproduktory, vstavan√© v jednej skrini 8518 22 00 (PCE)
Ostatné 8518 29 00 (PCE)
Sl√ļchadl√° vŇ°etk√Ĺch druhov, tieŇĺ kombinovan√© s mikrof√≥nom, a s√ļpravy pozost√°vaj√ļce z mikrof√≥nu a jedn√©ho alebo viacer√Ĺch reproduktorov 8518 30 00  
Elektrick√© n√≠zkofrekvenńćn√© zosilŇąovańće (audiofrekvenńćn√©) 8518 40 00 (PCE)
S√ļpravy elektrick√Ĺch zosilŇąovańćov zvuku 8518 50 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti 8518 90 00  
85.19 Pr√≠stroje na z√°znam alebo reprodukciu zvuku    
Pr√≠stroje funguj√ļce po vloŇĺen√≠ mince, bankovky, bankovej karty, zn√°mky alebo ostatn√Ĺch platidiel    
Prehr√°vańće platn√≠ sp√ļŇ°Ň•an√© mincou alebo zn√°mkou 8519 20 10 (PCE)
Ostatn√©    
S laserov√Ĺm sn√≠mac√≠m syst√©mom 8519 20 91 (PCE)
Ostatné 8519 20 99 (PCE)
Gramof√≥nov√© Ň°asi 8519 30 00 (PCE)
Ostatn√© pr√≠stroje    
PouŇĺ√≠vaj√ļce magnetick√©, optick√© alebo polovodińćov√© m√©di√° 8519 81 00 (PCE)
Ostatné 8519 89 00 (PCE)
85.21 Videofonick√© pr√≠stroje na z√°znam alebo reprodukciu, tieŇĺ so zabudovan√Ĺm videotunerom    
PouŇĺ√≠vaj√ļce magnetick√© p√°sky    
PouŇĺ√≠vaj√ļce magnetick√© p√°sky so Ň°√≠rkou nepresahuj√ļcou 1,3¬†cm a umoŇĺŇąuj√ļce z√°znam alebo reprodukciu pri r√Ĺchlosti posuvu p√°sky nepresahuj√ļcej 50¬†mm za sekundu 8521 10 20 (PCE)
Ostatné 8521 10 95 (PCE)
Ostatné 8521 90 00 (PCE)
85.22 ńĆasti, s√ļńćasti a pr√≠sluŇ°enstvo vhodn√© na pouŇĺitie v√Ĺluńćne alebo hlavne s pr√≠strojmi poloŇĺiek¬†8519 alebo 8521    
Prenosky 8522 10 00  
Ostatn√© 8522 90 00  
85.23 Disky, p√°sky, pevn√© energeticky nez√°visl√© pam√§Ň•ov√© zariadenia, ‚Äěsmart karty‚Äú a ostatn√© m√©di√° na z√°znam zvuku alebo podobn√Ĺ z√°znam, tieŇĺ nahrat√©, vr√°tane matr√≠c a galvanick√Ĺch odtlańćkov na v√Ĺrobu diskov, okrem v√Ĺrobkov 37. kapitoly    
Magnetick√© m√©di√°    
Karty so zabudovan√Ĺm magnetick√Ĺm pr√ļŇĺkom 8523 21 00 (PCE)
Ostatn√©    
Magnetick√© p√°sky; magnetick√© disky    
Bez z√°znamu 8523 29 15 (PCE)
Ostatné 8523 29 19 (PCE)
Ostatn√© 8523 29 90  
Optick√© m√©di√°    
Bez z√°znamu    
Disky pre laserov√© sn√≠macie syst√©my so z√°znamovou kapacitou nepresahuj√ļcou 900¬†megabytov, in√© ako vymazateńĺn√© 8523 41 10 (PCE)
Disky pre laserov√© sn√≠macie syst√©my so z√°znamovou kapacitou presahuj√ļcou 900¬†megabytov, ale nepresahuj√ļcou 18¬†gigabytov, in√© ako vymazateńĺn√© 8523 41 30 (PCE)
Ostatn√© 8523 41 90  
Ostatn√©    
Disky pre laserov√© sn√≠macie syst√©my    
Digit√°lne viac√ļńćelov√© disky (DVD) 8523 49 10 (PCE)
Ostatné 8523 49 20 (PCE)
Ostatné 8523 49 90 (PCE)
Polovodińćov√© m√©di√°    
Pevn√© energeticky nez√°visl√© pam√§Ň•ov√© zariadenia    
Bez z√°znamu 8523 51 10 (PCE)
Ostatné 8523 51 90 (PCE)
‚ÄěSmart karty‚Äú 8523 52 00 (PCE)
Ostatn√©    
Bez z√°znamu 8523 59 10 (PCE)
Ostatné 8523 59 90 (PCE)
Ostatn√©    
Bez z√°znamu 8523 80 10  
Ostatn√© 8523 80 90  
85.24 Ploch√© panelov√© zobrazovacie moduly, tieŇĺ s¬†dotykov√Ĺmi obrazovkami    
Bez budiaceho alebo riadiaceho obvodu    
Z tekut√Ĺch kryŇ°t√°lov 8524 11 00 (PCE)
Z organick√Ĺch di√≥d vyŇĺaruj√ļcich svetlo (OLED) 8524 12 00 (PCE)
Ostatné 8524 19 00 (PCE)
Ostatn√©    
Z tekut√Ĺch kryŇ°t√°lov 8524 91 00 (PCE)
Z organick√Ĺch di√≥d vyŇĺaruj√ļcich svetlo (OLED) 8524 92 00 (PCE)
Ostatné 8524 99 00 (PCE)
85.25 Vysielacie pr√≠stroje na rozhlasov√© alebo telev√≠zne vysielanie, tieŇĺ so zabudovan√Ĺmi pr√≠strojmi na pr√≠jem alebo z√°znam alebo reprodukciu zvuku; telev√≠zne kamery, digit√°lne fotoapar√°ty a kamkord√©ry    
Vysielacie prístroje 8525 50 00 (PCE)
Vysielacie pr√≠stroje so zabudovan√Ĺm prij√≠mac√≠m zariaden√≠m 8525 60 00 (PCE)
Telev√≠zne kamery, digit√°lne fotoapar√°ty a kamkord√©ry    
Vysokor√Ĺchlostn√© v√Ĺrobky uveden√© v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 1 k¬†tejto kapitole 8525 81 00 (PCE)
Ostatn√© radiańćne odoln√© alebo radiańćne tolerantn√© v√Ĺrobky uveden√© v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 2 k¬†tejto kapitole 8525 82 00 (PCE)
Ostatn√© v√Ĺrobky na nońćn√© videnie uveden√© v¬†pozn√°mke k¬†podpoloŇĺk√°m 3 k¬†tejto kapitole 8525 83 00 (PCE)
Ostatné 8525 89 00 (PCE)
85.26 R√°diolokańćn√© a r√°diosond√°Ňĺne pr√≠stroje (radary), pomocn√© r√°dionavigańćn√© pr√≠stroje a r√°diov√© pr√≠stroje na diańĺkov√© ovl√°danie    
R√°diolokańćn√© a r√°diosond√°Ňĺne pr√≠stroje (radary) 8526 10 00  
Ostatn√©    
Pomocn√© r√°dionavigańćn√© pr√≠stroje    
R√°dionavigańćn√© prij√≠mańće 8526 91 20 (PCE)
Ostatn√© 8526 91 80  
R√°diov√© pr√≠stroje na diańĺkov√© ovl√°danie 8526 92 00  
85.27 Rozhlasov√© prij√≠mańće, tieŇĺ kombinovan√© pod spolońćn√Ĺm krytom s¬†pr√≠strojom na z√°znam alebo reprodukciu zvuku alebo s hodinami    
Rozhlasov√© prij√≠mańće, schopn√© prev√°dzky bez vonkajŇ°ieho zdroja energie    
Vreckov√© r√°diokazetov√© prehr√°vańće 8527 12 00 (PCE)
Ostatné prístroje kombinované s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku 8527 13 00 (PCE)
Ostatné 8527 19 00 (PCE)
Rozhlasov√© prij√≠mańće, schopn√© prev√°dzky len s vonkajŇ°√≠m zdrojom energie, druhu pouŇĺ√≠van√©ho v motorov√Ĺch vozidl√°ch    
Kombinovan√© s pr√≠strojom na z√°znam alebo reprodukciu zvuku    
Schopn√© prij√≠maŇ• a dek√≥dovaŇ• digit√°lne RDS (Radio Data System) sign√°ly    
S laserov√Ĺm sn√≠mac√≠m syst√©mom 8527 21 20 (PCE)
Ostatn√©    
Kazetov√©ho typu s anal√≥gov√Ĺm a digit√°lnym sn√≠mac√≠m syst√©mom 8527 21 52 (PCE)
Ostatné 8527 21 59 (PCE)
Ostatn√©    
S laserov√Ĺm sn√≠mac√≠m syst√©mom 8527 21 70 (PCE)
Ostatn√©    
Kazetov√©ho typu s anal√≥gov√Ĺm a digit√°lnym sn√≠mac√≠m syst√©mom 8527 21 92 (PCE)
Ostatné 8527 21 98 (PCE)
Ostatné 8527 29 00 (PCE)
Ostatn√©    
Kombinované s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku 8527 91 00 (PCE)
Nekombinované s prístrojom na záznam alebo reprodukciu zvuku, ale kombinované s hodinami 8527 92 00 (PCE)
Ostatné 8527 99 00 (PCE)
85.28 Monitory a projektory, bez zabudovan√Ĺch telev√≠znych prij√≠mańćov; telev√≠zne prij√≠mańće, tieŇĺ so zabudovan√Ĺmi rozhlasov√Ĺmi prij√≠mańćmi alebo pr√≠strojmi na z√°znam ńći reprodukciu zvuku alebo obrazu    
Monitory s kat√≥dovou trubicou (CRT)    
Schopn√© priameho prepojenia a¬†urńćen√© na pouŇĺitie so strojom na automatick√© spracovanie √ļdajov poloŇĺky 8471 8528 42 00 (PCE)
Ostatné 8528 49 00 (PCE)
Ostatn√© monitory    
Schopn√© priameho prepojenia a¬†urńćen√© na pouŇĺitie so strojom na automatick√© spracovanie √ļdajov poloŇĺky 8471    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne v syst√©moch na automatick√© spracovanie √ļdajov poloŇĺky¬†8471 8528 52 10 (PCE)
Ostatn√©    
S obrazovkou s technol√≥giou na b√°ze tekut√Ĺch kryŇ°t√°lov (LCD) 8528 52 91 (PCE)
Ostatné 8528 52 99 (PCE)
Ostatné 8528 59 00 (PCE)
Projektory    
Schopn√© priameho prepojenia a¬†urńćen√© na pouŇĺitie so strojom na automatick√© spracovanie √ļdajov poloŇĺky 8471 8528 62 00 (PCE)
Ostatn√©    
Monochromatické 8528 69 20 (PCE)
Ostatné 8528 69 80 (PCE)
Telev√≠zne prij√≠mańće, tieŇĺ so zabudovan√Ĺmi rozhlasov√Ĺmi prij√≠mańćmi alebo pr√≠strojmi na z√°znam ńći reprodukciu zvuku alebo obrazu    
Neurńćen√© na zabudovanie zobrazovacej jednotky alebo obrazovky    
Videotunery    
Elektronick√© zostavy urńćen√© na zabudovanie do strojov na automatick√© spracovanie √ļdajov 8528 71 11 (PCE)
Pr√≠stroje s mikroprocesorov√Ĺm zariaden√≠m so zabudovan√Ĺm modemom na z√≠skanie pr√≠stupu na Internet a maj√ļce funkciu interakt√≠vnej v√Ĺmeny inform√°ci√≠, schopn√© prij√≠maŇ• telev√≠zny sign√°l (tzv. ‚Äěset‚Äďtop boxy s komunikańćnou funkciou‚Äú vr√°tane t√Ĺch, ktor√© maj√ļ zabudovan√© zariadenie vykon√°vaj√ļce funkciu z√°znamu alebo reprodukcie, za predpokladu, Ňĺe v d√īsledku toho nestratia podstatn√Ĺ charakter set-top boxu, ktor√Ĺ m√° komunikańćn√ļ funkciu) 8528 71 15 (PCE)
Ostatné 8528 71 19 (PCE)
Ostatn√©    
Pr√≠stroje s mikroprocesorov√Ĺm zariaden√≠m so zabudovan√Ĺm modemom na z√≠skanie pr√≠stupu na Internet a maj√ļce funkciu interakt√≠vnej v√Ĺmeny inform√°ci√≠, schopn√© prij√≠maŇ• telev√≠zny sign√°l (tzv. ‚Äěset‚Äďtop boxy s komunikańćnou funkciou‚Äú vr√°tane t√Ĺch, ktor√© maj√ļ zabudovan√© zariadenie vykon√°vaj√ļce funkciu z√°znamu alebo reprodukcie, za predpokladu, Ňĺe v d√īsledku toho nestratia podstatn√Ĺ charakter set-top boxu, ktor√Ĺ m√° komunikańćn√ļ funkciu) 8528 71 91 (PCE)
Ostatné 8528 71 99 (PCE)
Ostatn√©, farebn√©    
Telev√≠zne projekńćn√© zariadenia 8528 72 10 (PCE)
Pr√≠stroje so zabudovan√Ĺm videorekord√©rom alebo videoprehr√°vańćom 8528 72 20 (PCE)
Ostatn√©    
So vstavanou elektrónkovou obrazovkou 8528 72 30 (PCE)
S obrazovkou s technol√≥giou na b√°ze tekut√Ĺch kryŇ°t√°lov (LCD) 8528 72 40 (PCE)
S obrazovkou s technol√≥giou plazmov√Ĺch zobrazovac√≠ch panelov (PDP) 8528 72 60 (PCE)
Ostatné 8528 72 80 (PCE)
Ostatné, monochromatické 8528 73 00 (PCE)
85.29 ńĆasti a s√ļńćasti vhodn√© v√Ĺluńćne alebo hlavne na pr√≠stroje poloŇĺiek¬†8524 aŇĺ 8528    
Ant√©ny a parabolick√© ant√©ny vŇ°etk√Ĺch druhov; ńćasti a s√ļńćasti vhodn√© na pouŇĺitie s nimi    
Ant√©ny    
Teleskopick√© a pr√ļtov√© ant√©ny na prenosn√© pr√≠stroje alebo na pr√≠stroje urńćen√© na zabudovanie do motorov√Ĺch vozidiel 8529 10 11  
VonkajŇ°ie ant√©ny na rozhlasov√© alebo telev√≠zne prij√≠mańće 8529 10 30  
Vn√ļtorn√© ant√©ny na rozhlasov√© alebo telev√≠zne prij√≠mańće, vr√°tane vstavan√Ĺch typov ant√©n 8529 10 65  
Ostatn√© 8529 10 69  
Ant√©nne filtre a separ√°tory 8529 10 80  
Ostatn√© 8529 10 95  
Ostatn√©    
Moduly OLED a panely OLED pre pr√≠stroje podpoloŇĺiek 852872 alebo 852873 8529 90 15  
Ostatn√©    
V√Ĺrobkov podpoloŇĺiek 85241100 a 85249100 8529 90 18  
Digit√°lnych fotoapar√°tov patriacich do podpoloŇĺiek 85258100, 85258200, 85258300 a 85258900; pr√≠strojov podpoloŇĺiek¬† 85256000, 85284200, 85285210 a 85286200 8529 90 20  
Ostatn√©    
Skrine a puzdr√° 8529 90 40  
Elektronick√© zostavy 8529 90 65  
Ostatn√©    
Moduly podsvietenia di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED), ktor√© s√ļ sveteln√Ĺmi zdrojmi skladaj√ļcimi sa z jednej alebo viacer√Ĺch di√≥d (LED) a jedn√©ho alebo viacer√Ĺch konektorov a s√ļ pripevnen√© k doske tlańćen√Ĺch obvodov alebo inej podobnej podloŇĺke, a ostatn√Ĺch pas√≠vnych komponentov, tieŇĺ kombinovan√Ĺch s optick√Ĺmi komponentmi alebo ochrann√Ĺmi di√≥dami, pouŇĺ√≠van√© ako podsvietenie displejov z tekut√Ĺch kryŇ°t√°lov (LCD) 8529 90 91  
Ostatn√©    
Na telev√≠zne kamery patriace do podpoloŇĺiek 852581, 852582, 852583 a 852589 a pr√≠stroje poloŇĺiek¬†8527 a 8528 8529 90 92  
Ostatn√© 8529 90 97  
85.30 Elektrick√© zariadenia signalizańćn√©, bezpeńćnostn√© alebo na riadenie Ňĺeleznińćnej, elektrińćkovej, cestnej a rieńćnej dopravy, na parkovacie, pr√≠stavn√© alebo letiskov√© zariadenia (in√© ako poloŇĺky¬†8608)    
Zariadenia na Ňĺeleznińćn√ļ alebo elektrińćkov√ļ dopravu 8530 10 00  
Ostatn√© zariadenia 8530 80 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8530 90 00  
85.31 Elektrick√© akustick√© alebo vizu√°lne signalizańćn√© pr√≠stroje (napr√≠klad zvonńćeky, sir√©ny, n√°vestn√© panely, poplachov√© zariadenia na ochranu proti vl√°maniu alebo proti poŇĺiaru), in√© ako poloŇĺky¬†8512 alebo 8530    
Poplachov√© zariadenia na ochranu proti vl√°maniu alebo poŇĺiaru a podobn√© pr√≠stroje    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho na zabezpeńćenie budov 8531 10 30 (PCE)
Ostatné 8531 10 95 (PCE)
N√°vestn√© panely so zabudovan√Ĺmi zariadeniami s tekut√Ĺmi kryŇ°t√°lmi (LCD) alebo di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED)    
So zabudovan√Ĺmi di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED) 8531 20 20  
So zabudovan√Ĺmi zariadeniami s tekut√Ĺmi kryŇ°t√°lmi (LCD)    
So zabudovan√Ĺmi zariadeniami s tekut√Ĺmi kryŇ°t√°lmi s akt√≠vnou maticou (LCD) 8531 20 40  
Ostatn√© 8531 20 95  
Ostatn√© pr√≠stroje    
Zvonńćeky, bzuńćiaky, zvonkohry a podobn√© zariadenia 8531 80 40  
Ostatn√© 8531 80 70  
ńĆasti a s√ļńćasti 8531 90 00  
85.32 Elektrick√© kondenz√°tory, pevn√©, otońćn√© alebo dolańŹovacie (prednastaven√©)    
Pevn√© kondenz√°tory, projektovan√© na pouŇĺitie v obvodoch s 50/60¬†Hz, pri ktor√Ĺch je jalov√Ĺ v√Ĺkon najmenej 0,5¬†kvar (silov√© kondenz√°tory) 8532 10 00  
Ostatn√© pevn√© kondenz√°tory    
Tantalov√© 8532 21 00  
Hlin√≠kov√© s elektrolytom 8532 22 00  
Keramick√© dielektrikum, jednovrstvov√© 8532 23 00  
Keramick√© dielektrikum, viacvrstvov√© 8532 24 00  
Papierov√© dielektrikum alebo dielektrikum z plastov 8532 25 00  
Ostatn√© 8532 29 00  
Otońćn√© alebo dolańŹovacie (prednastaven√©) kondenz√°tory 8532 30 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8532 90 00  
85.33 Elektrick√© odpory (vr√°tane reostatov a potenciometrov), in√© ako vykurovacie odpory    
St√°le uhl√≠kov√© odpory, zloŇĺen√© alebo vrstven√© 8533 10 00  
Ostatn√© st√°le odpory    
Na v√Ĺkon nepresahuj√ļci 20¬†W 8533 21 00  
Ostatn√© 8533 29 00  
Dr√ītov√© (nav√≠jan√©) premenn√© odpory, vr√°tane reostatov a potenciometrov    
Na v√Ĺkon nepresahuj√ļci 20¬†W 8533 31 00  
Ostatn√© 8533 39 00  
Ostatn√© premenn√© odpory, vr√°tane reostatov a potenciometrov    
Na v√Ĺkon nepresahuj√ļci 20¬†W 8533 40 10  
Ostatn√© 8533 40 90  
ńĆasti a s√ļńćasti 8533 90 00  
85.34 Tlańćen√© obvody    
Skladaj√ļce sa len z vodiv√Ĺch prvkov (spojov) a kontaktov    
Viacn√°sobn√© obvody 8534 00 11  
Ostatn√© 8534 00 19  
S ńŹalŇ°√≠mi pas√≠vnymi prvkami 8534 00 90  
85.35 Elektrick√© zariadenia na vyp√≠nanie, sp√≠nanie alebo na ochranu elektrick√Ĺch obvodov, alebo na ich sp√°janie, prip√°janie k alebo do elektrick√©ho obvodu (napr√≠klad prep√≠nańće, vyp√≠nańće, sp√≠nańće, poistky, bleskoistky, obmedzovańće nap√§tia, obmedzovańće pr√ļdov√Ĺch n√°razov, z√°suvky a ostatn√© pr√≠pojky, rozvodn√© skrine), na nap√§tie presahuj√ļce 1000¬†V    
Poistky 8535 10 00  
Automatick√© vyp√≠nańće elektrick√Ĺch obvodov    
Na nap√§tie niŇĺŇ°ie ako 72,5¬†kV 8535 21 00  
Ostatn√© 8535 29 00  
Izolańćn√© spinańće a vyp√≠nańće z√°Ň•aŇĺe    
Na nap√§tie niŇĺŇ°ie ako 72,5¬†kV 8535 30 10  
Ostatn√© 8535 30 90  
Bleskoistky, obmedzovańće nap√§tia a obmedzovańće pr√ļdov√Ĺch n√°razov 8535 40 00  
Ostatn√© 8535 90 00  
85.36 Elektrick√© zariadenia na vyp√≠nanie, sp√≠nanie alebo na ochranu elektrick√Ĺch obvodov, alebo na ich sp√°janie, prip√°janie k alebo do elektrick√©ho obvodu (napr√≠klad prep√≠nańće, vyp√≠nańće, sp√≠nańće, rel√©, poistky, obmedzovańće pr√ļdov√Ĺch n√°razov, z√°strńćky, z√°suvky, obj√≠mky Ňĺiaroviek a ostatn√© pr√≠pojky, rozvodn√© skrine), na nap√§tie nepresahuj√ļce 1000¬†V; pr√≠pojky na optick√© vl√°kna, zv√§zky alebo k√°ble z optick√Ĺch vl√°kien    
Poistky    
Na intenzitu pr√ļdu nepresahuj√ļcu 10¬†A 8536 10 10  
Na intenzitu pr√ļdu presahuj√ļcu 10¬†A, ale nepresahuj√ļcu 63¬†A 8536 10 50  
Na intenzitu pr√ļdu presahuj√ļcu 63¬†A 8536 10 90  
Automatick√© vyp√≠nańće elektrick√Ĺch obvodov    
Na intenzitu pr√ļdu nepresahuj√ļcu 63¬†A 8536 20 10  
Na intenzitu pr√ļdu presahuj√ļcu 63¬†A 8536 20 90  
Ostatn√© zariadenia na ochranu elektrick√Ĺch obvodov    
Na intenzitu pr√ļdu nepresahuj√ļcu 16¬†A 8536 30 10  
Na intenzitu pr√ļdu presahuj√ļcu 16¬†A, ale nepresahuj√ļcu 125¬†A 8536 30 30  
Na intenzitu pr√ļdu presahuj√ļcu 125¬†A 8536 30 90  
Rel√©    
Na nap√§tie nepresahuj√ļce 60¬†V    
Na intenzitu pr√ļdu nepresahuj√ļcu 2¬†A 8536 41 10  
Na intenzitu pr√ļdu presahuj√ļcu 2¬†A 8536 41 90  
Ostatn√© 8536 49 00  
Ostatn√© prep√≠nańće, vyp√≠nańće a sp√≠nańće    
Elektronick√© AC prep√≠nańće, vyp√≠nańće a sp√≠nańće zloŇĺen√© z opticky spojen√Ĺch vstupn√Ĺch a v√Ĺstupn√Ĺch obvodov (izolovan√© tyristorov√© AC prep√≠nańće, vyp√≠nańće a sp√≠nańće) 8536 50 03  
Elektronick√© prep√≠nańće vyp√≠nańće a sp√≠nańće vr√°tane tepelne isten√Ĺch elektronick√Ĺch prep√≠nańćov, vyp√≠nańćov a sp√≠nańćov, zloŇĺen√Ĺch z tranzistora a logick√©ho integrovan√©ho obvodu (chip-on-chip technology) 8536 50 05  
Elektromechanick√© stl√°ńćacie prep√≠nańće, vyp√≠nańće a sp√≠nańće pre pr√ļd s intenzitou nepresahuj√ļcou 11¬†A 8536 50 07  
Ostatn√©    
Na nap√§tie nepresahuj√ļce 60¬†V    
Stl√°ńćacie 8536 50 11  
Otońćn√© 8536 50 15  
Ostatn√© 8536 50 19  
Ostatn√© 8536 50 80  
Obj√≠mky Ňĺiaroviek, z√°strńćky a z√°suvky    
Obj√≠mky Ňĺiaroviek    
Obj√≠mky Ňĺiaroviek so skrutkovacou p√§ticou 8536 61 10  
Ostatn√© 8536 61 90  
Ostatn√©    
Pre koaxi√°lne k√°ble 8536 69 10  
Pre tlańćen√© obvody 8536 69 30  
Ostatn√© 8536 69 90  
Pr√≠pojky na optick√© vl√°kna, zv√§zky alebo k√°ble z optick√Ĺch vl√°kien 8536 70 00  
Ostatn√© zariadenia    
Prefabrikovan√© prvky na elektrick√© obvody 8536 90 01  
Pr√≠pojky a kontakty na dr√īty a k√°ble 8536 90 10  
Svorka na bat√©rie druhu pouŇĺ√≠van√©ho pre motorov√© vozidl√° poloŇĺiek 8702, 8703, 8704 alebo 8711 8536 90 40  
Ostatn√© 8536 90 95  
85.37 Rozv√°dzańće, rozvodn√© panely, ovl√°dacie (dispeńćersk√©) stoly, pulty, skrine a ostatn√© z√°kladne, vybaven√© dvoma alebo viacer√Ĺmi zariadeniami poloŇĺky¬†8535 alebo 8536, na elektrick√© riadenie alebo na rozvod elektriny, vr√°tane t√Ĺch, ktor√© maj√ļ zabudovan√© n√°stroje alebo pr√≠stroje 90. kapitoly, a ńć√≠slicovo riaden√© pr√≠stroje, in√© ako prep√°jacie a sp√°jacie pr√≠stroje a zariadenia poloŇĺky¬†8517    
Na nap√§tie nepresahuj√ļce 1000¬†V    
ńĆ√≠slicovo riaden√© panely so zabudovan√Ĺm strojom na automatick√© spracovanie √ļdajov 8537 10 10  
Ostatn√©    
Programovateńĺn√© pam√§Ň•ov√© riadiace prvky 8537 10 91  
Dotykov√© vstupn√© zariadenia (tzv. dotykov√© obrazovky) bez zobrazovacej funkcie, na zabudovanie do pr√≠strojov s displejom, ktor√© funguj√ļ tak, Ňĺe zaznamen√°vaj√ļ pr√≠tomnosŇ• a miesto dotyku na zobrazovacej ploche 8537 10 95  
Ostatn√© 8537 10 98  
Na nap√§tie presahuj√ļce 1000¬†V    
Na nap√§tie presahuj√ļce 1000¬†V, ale nepresahuj√ļce 72,5¬†kV 8537 20 91  
Na nap√§tie presahuj√ļce 72,5¬†kV 8537 20 99  
85.38 ńĆasti a s√ļńćasti urńćen√© v√Ĺluńćne alebo hlavne na pouŇĺitie so zariadeniami poloŇĺiek¬†8535, 8536 alebo 8537    
Rozv√°dzańće, rozvodn√© panely, ovl√°dacie (dispeńćersk√©) stoly, pulty, skrine a ostatn√© z√°kladne na v√Ĺrobky poloŇĺky¬†8537, nevybaven√© ich pr√≠strojmi 8538 10 00  
Ostatn√©    
Na waferov√© sondy    
Elektronick√© zostavy 8538 90 11  
Ostatn√© 8538 90 19  
Ostatn√©    
Elektronick√© zostavy 8538 90 91  
Ostatn√© 8538 90 99  
85.39 Elektrick√© Ňĺiarovky alebo v√Ĺbojky, vr√°tane Ňĺiaroviek do svetlometov (zapeńćaten√© svetlomety) a ultrafialov√© alebo infrańćerven√© Ňĺiarovky; obl√ļkovky; sveteln√© zdroje s di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED)    
ŇĹiarovky do svetlometov (zapeńćaten√© svetlomety) 8539 10 00 (PCE)
Ostatn√© Ňĺiarovky, okrem ultrafialov√Ĺch alebo infrańćerven√Ĺch    
Halog√©nov√© s volfr√°mov√Ĺm vl√°knom    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho na motocykle alebo ostatn√© motorov√© vozidl√° 8539 21 30 (PCE)
Ostatn√©, na nap√§tie    
Presahuj√ļce 100¬†V 8539 21 92 (PCE)
Nepresahuj√ļce 100¬†V 8539 21 98 (PCE)
Ostatn√©, s v√Ĺkonom nepresahuj√ļcim 200¬†W a na elektrick√© nap√§tie presahuj√ļce 100¬†V    
ŇĹiarovky do reflektorov 8539 22 10 (PCE)
Ostatné 8539 22 90 (PCE)
Ostatn√©    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho na motocykle alebo ostatn√© motorov√© vozidl√° 8539 29 30 (PCE)
Ostatn√©, na nap√§tie    
Presahuj√ļce 100¬†V 8539 29 92 (PCE)
Nepresahuj√ļce 100¬†V 8539 29 98 (PCE)
V√Ĺbojky, in√© ako ultrafialov√©    
Fluoroscenńćn√©, so Ňĺeravenou kat√≥dou    
S obojstrannou päticou 8539 31 10 (PCE)
Ostatné 8539 31 90 (PCE)
OrtuŇ•ov√© alebo sod√≠kov√© v√Ĺbojky; kovov√© halog√©nov√© Ňĺiarovky    
OrtuŇ•ov√© alebo sod√≠kov√© v√Ĺbojky 8539 32 20 (PCE)
Kovov√© halog√©nov√© Ňĺiarovky 8539 32 90 (PCE)
Ostatn√©    
ŇĹiarivky so studenou kat√≥dou (CCFL) na podsvietenie ploch√Ĺch panelov√Ĺch displejov 8539 39 20 (PCE)
Ostatné 8539 39 80 (PCE)
Ultrafialov√© alebo infrańćerven√© Ňĺiarovky; obl√ļkovky    
Obl√ļkovky 8539 41 00 (PCE)
Ostatné 8539 49 00 (PCE)
Sveteln√© zdroje s¬†di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED)    
Moduly s¬†di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED) 8539 51 00 (PCE)
ŇĹiarovky s¬†di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED) 8539 52 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti    
P√§tice 8539 90 10  
Ostatn√© 8539 90 90  
85.40 Elektr√≥nky a trubice so Ňĺeravenou kat√≥dou, so studenou kat√≥dou, alebo s fotokat√≥dou (napr√≠klad v√°kuov√© alebo parami alebo plynmi plnen√© elektr√≥nky a trubice, ortuŇ•ov√© usmerŇąovacie elektr√≥nky a trubice, CRT obrazovky, sn√≠macie elektr√≥nky telev√≠znych kamier)    
Telev√≠zne CRT obrazovky, vr√°tane CRT obrazoviek pre videomonitory    
Farebné 8540 11 00 (PCE)
Monochromatické 8540 12 00 (PCE)
Sn√≠macie elektr√≥nky telev√≠znych kamier; menińće a zosilŇąovańće obrazu; ostatn√© fotokat√≥dov√© elektr√≥nky    
Snímacie elektrónky televíznych kamier 8540 20 10 (PCE)
Ostatné 8540 20 80 (PCE)
Obrazovky s data/grafick√Ĺm zobrazen√≠m, monochromatick√©; obrazovky s data/grafick√Ĺm zobrazen√≠m, farebn√©, s luminof√≥rnym bodom menŇ°√≠m ako 0,4 mm 8540 40 00 (PCE)
Ostatné CRT obrazovky 8540 60 00 (PCE)
Mikrovlnn√© elektr√≥nky (napr√≠klad magnetr√≥ny, klystr√≥ny, permaktr√≥ny, karcinotr√≥ny), okrem elektr√≥niek s riadiacou mrieŇĺkou    
Magnetróny 8540 71 00 (PCE)
Ostatné 8540 79 00 (PCE)
Ostatn√© elektr√≥nky a trubice    
Prij√≠macie alebo zosilŇąovacie elektr√≥nky a trubice 8540 81 00 (PCE)
Ostatné 8540 89 00 (PCE)
ńĆasti a s√ļńćasti    
Obrazoviek CRT 8540 91 00  
Ostatn√© 8540 99 00  
85.41 Polovodińćov√© zariadenia (napr√≠klad di√≥dy, tranzistory, prevodn√≠ky na b√°ze polovodińća); fotosenzit√≠vne polovodińćov√© zariadenia, vr√°tane fotovoltick√Ĺch ńćl√°nkov, tieŇĺ zostaven√Ĺch do modulov alebo zabudovan√Ĺch do panelov; di√≥dy vyŇĺaruj√ļce svetlo (LED), tieŇĺ spojen√© s¬†in√Ĺmi di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED); zabudovan√© piezoelektrick√© kryŇ°t√°ly    
Di√≥dy, in√© ako fotosenzit√≠vne alebo di√≥dy vyŇĺaruj√ļce svetlo (LED) 8541 10 00  
Tranzistory, in√© ako fotosenzit√≠vne    
So stratov√Ĺm v√Ĺkonom menŇ°√≠m ako 1¬†W 8541 21 00  
Ostatn√© 8541 29 00  
Tyristory, diaky a triaky, in√© ako fotosenzit√≠vne zariadenia 8541 30 00  
Fotosenzit√≠vne polovodińćov√© zariadenia, vr√°tane fotovoltick√Ĺch ńćl√°nkov, tieŇĺ zostaven√Ĺch do modulov alebo zabudovan√Ĺch do panelov; di√≥dy vyŇĺaruj√ļce svetlo (LED)    
Di√≥dy vyŇĺaruj√ļce svetlo (LED) 8541 41 00  
Fotovoltick√© ńćl√°nky nezostaven√© do modulov ani nezabudovan√© do panelov 8541 42 00  
Fotovoltick√© ńćl√°nky zostaven√© do modulov alebo zabudovan√© do panelov 8541 43 00  
Ostatn√© 8541 49 00  
Ostatn√© polovodińćov√© zariadenia    
Prevodn√≠ky na b√°ze polovodińća 8541 51 00  
Ostatn√© 8541 59 00  
Zabudovan√© piezoelektrick√© kryŇ°t√°ly 8541 60 00  
ńĆasti a s√ļńćasti 8541 90 00  
85.42 Elektronick√© integrovan√© obvody    
Elektronick√© integrovan√© obvody    
Procesory a riadiace (elektronick√©) obvody, tieŇĺ kombinovan√© s¬†pam√§Ň•ami, menińćmi, logick√Ĺmi obvodmi, zosilŇąovańćmi, hodinami, synchronizańćn√Ĺmi obvodmi alebo ostatn√Ĺmi obvodmi    
V√Ĺrobky Ň°pecifikovan√© v pozn√°mke¬† 12 b) (body 3 a 4) k tejto kapitole    
ViaczloŇĺkov√© integrovan√© obvody (MCO) 8542 31 11  
Ostatn√© 8542 31 19  
Ostatn√© 8542 31 90  
Pam√§te    
V√Ĺrobky Ň°pecifikovan√© v pozn√°mke¬† 12 b) (body 3 a 4) k tejto kapitole    
ViaczloŇĺkov√© integrovan√© obvody (MCO) 8542 32 11  
Ostatn√© 8542 32 19  
Ostatn√©    
Dynamick√© pam√§te s priamym pr√≠stupom (D-RAM)    
S kapacitou pam√§te nepresahuj√ļcou 512¬†Mbitov 8542 32 31 (PCE)
S kapacitou pam√§te presahuj√ļcou 512¬†Mbitov 8542 32 39 (PCE)
Statick√© pam√§te s priamym pr√≠stupom (S-RAM), vr√°tane r√Ĺchlej vyrovn√°vacej pam√§te s priamym pr√≠stupom (cache-RAM) 8542 32 45 (PCE)
Permanentn√© programovateńĺn√© pam√§te, vymazateńĺn√© ultrafialov√Ĺmi l√ļńćmi (EPROM) 8542 32 55 (PCE)
Permanentn√© programovateńĺn√© pam√§te, elektricky vymazateńĺn√© (E¬≤PROM), vr√°tane Flash E¬≤PROM    
Flash E¬≤PROM    
S kapacitou pam√§te nepresahuj√ļcou 512¬†Mbitov 8542 32 61 (PCE)
S kapacitou pam√§te presahuj√ļcou 512¬†Mbitov 8542 32 69 (PCE)
Ostatné 8542 32 75 (PCE)
Ostatn√© pam√§te 8542 32 90  
ZosilŇąovańće    
ViaczloŇĺkov√© integrovan√© obvody (MCO) 8542 33 10  
Ostatn√© 8542 33 90  
Ostatn√©    
V√Ĺrobky Ň°pecifikovan√© v pozn√°mke¬† 12 b) (body 3 a 4) k tejto kapitole    
ViaczloŇĺkov√© integrovan√© obvody (MCO) 8542 39 11  
Ostatn√© 8542 39 19  
Ostatn√© 8542 39 90  
ńĆasti a s√ļńćasti 8542 90 00  
85.43 Elektrick√© stroje, pr√≠stroje a zariadenia s vlastnou individu√°lnou funkciou, v tejto kapitole inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Ur√Ĺchńĺovańće ńćast√≠c 8543 10 00  
Sign√°lov√© gener√°tory 8543 20 00  
Stroje, pr√≠stroje a zariadenia sl√ļŇĺiace na galvanick√© pokovovanie, elektrol√Ĺzu alebo na elektrofor√©zu    
Stroje sl√ļŇĺiace na galvanick√© pokovovanie a elektrol√Ĺzu druhu pouŇĺ√≠van√©ho v√Ĺluńćne alebo hlavne na v√Ĺrobu tlańćen√Ĺch obvodov 8543 30 40  
Ostatn√© 8543 30 70  
Elektronick√© cigarety a¬†podobn√© osobn√© elektrick√© vaporizańćn√© zariadenia 8543 40 00  
Ostatn√© stroje, pr√≠stroje a zariadenia    
V√Ĺrobky zvl√°Ň°Ň• urńćen√© na pripojenie k telegrafick√Ĺm alebo telef√≥nnym pr√≠strojom alebo n√°strojom alebo k telegrafickej alebo telef√≥nnej sieti 8543 70 01  
Mikrovlnov√© zosilŇąovańće 8543 70 02  
Bezk√°blov√© infrańćerven√© zariadenia diańĺkov√©ho ovl√°dania pre hern√© konzoly na videohry 8543 70 03  
Digit√°lne zapisovańće letov√Ĺch √ļdajov 8543 70 04  
Prenosn√© elektronick√© ńć√≠tańćky na bat√©rie na zaznamen√°vanie a reprodukciu textu, statick√©ho obrazu alebo audios√ļborov 8543 70 05  
Pr√≠stroj na spracovanie digit√°lneho sign√°lu na mixovanie zvuku s moŇĺnosŇ•ou pripojenia do dr√ītovej alebo bezdr√ītovej siete 8543 70 06  
Prenosn√© interakt√≠vne elektronick√© vzdel√°vacie zariadenia urńćen√© hlavne pre deti 8543 70 07  
Plazmov√© ńćistińćky, ktor√Ĺmi sa odstraŇąuj√ļ organick√© kontaminanty zo vzoriek a drŇĺiakov na vzorky pouŇĺ√≠van√Ĺch pri elektr√≥novej mikroskopii 8543 70 08  
Dotykov√© vstupn√© zariadenia (tzv. dotykov√© obrazovky) bez zobrazovacej funkcie, na zabudovanie do pr√≠strojov s displejom, ktor√© funguj√ļ tak, Ňĺe zaznamen√°vaj√ļ pr√≠tomnosŇ• a miesto dotyku na zobrazovacej ploche 8543 70 09  
Elektrick√© zariadenia s prekladateńĺsk√Ĺmi alebo slovn√≠kov√Ĺmi funkciami 8543 70 10  
Ant√©nov√© zosilŇąovańće 8543 70 30  
Sol√°rne l√īŇĺka, sol√°rne svietidl√° a podobn√© opańĺovacie zariadenia 8543 70 50 (PCE)
Elektrick√© zdroje pre ohrady (ploty) 8543 70 60  
Ostatn√© 8543 70 90  
ńĆasti a s√ļńćasti 8543 90 00  
85.44 Dr√īty, k√°ble (vr√°tane koaxi√°lnych k√°blov), izolovan√© (tieŇĺ s lakov√Ĺm povrchom alebo s anodick√Ĺm okyslińćen√≠m) a ostatn√© izolovan√© elektrick√© vodińće, tieŇĺ s pr√≠pojkami; k√°ble z optick√Ĺch vl√°kien vyroben√© z jednotlivo opl√°Ň°Ň•ovan√Ĺch vl√°kien, tieŇĺ spojen√© s elektrick√Ĺmi vodińćmi alebo s pr√≠pojkami    
Dr√īty na nav√≠janie    
Meden√©    
Lakovan√© alebo smaltovan√© 8544 11 10  
Ostatn√© 8544 11 90  
Ostatn√© 8544 19 00  
Koaxi√°lne k√°ble a ostatn√© koaxi√°lne vodińće 8544 20 00  
S√ļpravy zapańĺovac√≠ch k√°blov a ostatn√© s√ļpravy dr√ītov druhu pouŇĺ√≠van√©ho vo vozidl√°ch, lietadl√°ch alebo lodiach 8544 30 00  
Ostatn√© elektrick√© vodińće, na nap√§tie nepresahuj√ļce 1000¬†V    
Vybaven√© pr√≠pojkami    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v telekomunik√°ci√°ch 8544 42 10  
Ostatn√© 8544 42 90  
Ostatn√©    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v telekomunik√°ci√°ch, na nap√§tie nepresahuj√ļce 80¬†V 8544 49 20  
Ostatn√©    
Dr√īty a k√°ble, ktor√Ĺch priemer dr√ītu v jednotliv√Ĺch vodińćoch presahuje 0,51¬†mm 8544 49 91  
Ostatn√©    
Na nap√§tie nepresahuj√ļce 80¬†V 8544 49 93  
Na nap√§tie presahuj√ļce 80¬†V, ale nepresahuj√ļce 1000¬†V 8544 49 95  
Na nap√§tie 1000¬†V 8544 49 99  
Ostatn√© elektrick√© vodińće, na nap√§tie presahuj√ļce 1000¬†V    
S meden√Ĺmi vodińćmi 8544 60 10  
S ostatn√Ĺmi vodińćmi 8544 60 90  
K√°ble z optick√Ĺch vl√°kien 8544 70 00  
85.45 Uhl√≠kov√© elektr√≥dy, uhl√≠kov√© kefky, osvetńĺovacie uhl√≠ky, uhl√≠ky na elektrick√© bat√©rie a ostatn√© v√Ĺrobky zhotoven√© z grafitu alebo z ostatn√©ho uhl√≠ka, tieŇĺ spojen√© s kovom, druhu pouŇĺ√≠van√©ho na elektrick√© √ļńćely    
Elektr√≥dy    
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho v peciach 8545 11 00  
Ostatn√© 8545 19 00  
Kefky 8545 20 00  
Ostatn√©    
Vykurovacie odpory 8545 90 10  
Ostatn√© 8545 90 90  
85.46 Elektrick√© izol√°tory z ńĺubovońĺn√©ho materi√°lu    
Sklenen√© 8546 10 00  
Keramick√© 8546 20 00  
Ostatn√©    
Z plastov 8546 90 10  
Ostatn√© 8546 90 90  
85.47 Izolańćn√© ńćasti a s√ļńćasti na elektrick√© stroje, pr√≠stroje alebo zariadenia, vyroben√© √ļplne z izolańćn√Ĺch materi√°lov alebo len s jednoduch√Ĺmi, do materi√°lu vlisovan√Ĺmi drobn√Ĺmi kovov√Ĺmi s√ļńćasŇ•ami (napr√≠klad s obj√≠mkami so z√°vitom), sl√ļŇĺiacimi v√Ĺluńćne na pripevŇąovanie, in√© ako izol√°tory poloŇĺky¬†8546; elektrick√© rozvodn√© r√ļrky a ich spojky, zo z√°kladn√©ho kovu s vn√ļtorn√Ĺm izolańćn√Ĺm materi√°lom    
Izolańćn√© ńćasti a s√ļńćasti, z keramiky 8547 10 00  
Izolańćn√© ńćasti a s√ļńćasti, z plastov 8547 20 00  
Ostatn√© 8547 90 00  
85.48 Elektrick√© ńćasti a¬†s√ļńćasti strojov a¬†pr√≠strojov, v¬†tejto kapitole inde neŇ°pecifikovan√© ani nezahrnut√©    
Pam√§te v multikombinovan√Ĺch form√°ch, ako s√ļ napr√≠klad z√°sobn√≠kov√© D-RAM a moduly 8548 00 20  
Moduly podsvietenia di√≥dami vyŇĺaruj√ļcimi svetlo (LED), ktor√© s√ļ sveteln√Ĺmi zdrojmi skladaj√ļcimi sa z jednej alebo viacer√Ĺch di√≥d (LED) a jedn√©ho alebo viacer√Ĺch konektorov a s√ļ pripevnen√© k doske tlańćen√Ĺch obvodov alebo inej podobnej podloŇĺke, a ostatn√Ĺch pas√≠vnych komponentov, tieŇĺ kombinovan√Ĺch s optick√Ĺmi komponentmi alebo ochrann√Ĺmi di√≥dami, pouŇĺ√≠van√© ako podsvietenie displejov z tekut√Ĺch kryŇ°t√°lov (LCD) 8548 00 30  
Ostatn√© 8548 00 90  
85.49 Elektrick√Ĺ a¬†elektronick√Ĺ odpad a¬†zvyŇ°ky    
Odpad a¬†zvyŇ°ky galvanick√Ĺch ńćl√°nkov, bat√©ri√≠ a¬†elektrick√Ĺch akumul√°torov; nepouŇĺiteńĺn√© galvanick√© ńćl√°nky, nepouŇĺiteńĺn√© bat√©rie a¬†nepouŇĺiteńĺn√© elektrick√© akumul√°tory    
Odpad a¬†zvyŇ°ky oloven√Ĺch akumul√°torov; nepouŇĺiteńĺn√© oloven√© akumul√°tory    
NepouŇĺiteńĺn√© oloven√© akumul√°tory 8549 11 10  
Odpad a¬†zvyŇ°ky oloven√Ĺch akumul√°torov 8549 11 90  
Ostatn√©, obsahuj√ļce olovo, kadmium alebo ortuŇ•    
NepouŇĺiteńĺn√© galvanick√© ńćl√°nky, nepouŇĺiteńĺn√© bat√©rie 8549 12 10 (PCE)
NepouŇĺiteńĺn√© elektrick√© akumul√°tory 8549 12 20  
Ostatn√© 8549 12 90  
Trieden√© podńĺa druhu chemik√°li√≠ a¬†neobsahuj√ļce olovo, kadmium ani ortuŇ•    
NepouŇĺiteńĺn√© galvanick√© ńćl√°nky, nepouŇĺiteńĺn√© bat√©rie 8549 13 10 (PCE)
NepouŇĺiteńĺn√© elektrick√© akumul√°tory 8549 13 20  
Ostatn√© 8549 13 90  
Netrieden√© a¬†neobsahuj√ļce olovo, kadmium ani ortuŇ•    
NepouŇĺiteńĺn√© galvanick√© ńćl√°nky, nepouŇĺiteńĺn√© bat√©rie 8549 14 10 (PCE)
NepouŇĺiteńĺn√© elektrick√© akumul√°tory 8549 14 20  
Ostatn√© 8549 14 90  
Ostatn√©    
NepouŇĺiteńĺn√© galvanick√© ńćl√°nky, nepouŇĺiteńĺn√© bat√©rie 8549 19 10 (PCE)
NepouŇĺiteńĺn√© elektrick√© akumul√°tory 8549 19 20  
Ostatn√© 8549 19 90  
Druhu pouŇĺ√≠van√©ho hlavne na rekuper√°ciu drah√Ĺch kovov    
Obsahuj√ļce galvanick√© ńćl√°nky, bat√©rie, elektrick√© akumul√°tory, ortuŇ•ov√© sp√≠nańće, sklo CRT obrazoviek alebo ostatn√© aktivovan√© sklo alebo elektrick√© alebo elektronick√© komponenty obsahuj√ļce kadmium, ortuŇ•, olovo alebo polychl√≥rovan√© bifenyly (PCB) 8549 21 00  
Ostatn√© 8549 29 00  
Ostatn√© elektrick√© a¬†elektronick√© zostavy a¬†dosky tlańćen√Ĺch obvodov    
Obsahuj√ļce galvanick√© ńćl√°nky, bat√©rie, elektrick√© akumul√°tory, ortuŇ•ov√© sp√≠nańće, sklo CRT obrazoviek alebo ostatn√© aktivovan√© sklo alebo elektrick√© alebo elektronick√© komponenty obsahuj√ļce kadmium, ortuŇ•, olovo alebo polychl√≥rovan√© bifenyly (PCB) 8549 31 00  
Ostatn√© 8549 39 00  
Ostatn√©    
Obsahuj√ļce galvanick√© ńćl√°nky, bat√©rie, elektrick√© akumul√°tory, ortuŇ•ov√© sp√≠nańće, sklo CRT obrazoviek alebo ostatn√© aktivovan√© sklo alebo elektrick√© alebo elektronick√© komponenty obsahuj√ļce kadmium, ortuŇ•, olovo alebo polychl√≥rovan√© bifenyly (PCB) 8549 91 00  
Ostatn√© 8549 99 00  


Copyright © Conex 2023 - All rights reserved.
Tous droits de reproduction réservés.